Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ 17 grudnia 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ 17 grudnia 2012."— Zapis prezentacji:

1 Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ 17 grudnia 2012

2 Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz. U. z 2012r. Poz. 1016). Świadczeniodawca zobowiązany jest do potwierdzenia prawa do świadczeń pacjenta w oparciu o jeden ze sposobów: elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ) dokument potwierdzający uprawnienie (np.: legitymacja emeryta, druk RMUA…) oświadczenie pacjenta o przysługującym prawie do świadczeń - zgodnie z projektem Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

3 PACJENT Dokument tożsamości (dziecko do 18 roku życia - legitymacja szkolna) ZIELONY EKRAN 1)Dokument ubezpieczenia 2)Oświadczenie FINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ PRZEZ NFZ DALSZA WERYFIKACJA W NFZ POTWIERDZENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ - ZAKWESTIONOWANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ - ODZYSKANIE KOSZTÓW ŚWIADCZENIA OD PACJENTA CZERWONY EKRAN

4 Wystarczy numer PESEL Potwierdzenie prawa w systemie eWUŚ zwalnia pacjenta z obowiązku okazywania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne.

5

6

7 Zasada przeniesienia ryzyka na Fundusz – zdjęcie ze świadczeniodawców odpowiedzialności za potwierdzenie prawa do świadczeń. Dotychczas na świadczeniodawcy ciążył obowiązek wyegzekwowania od nieuprawnionej osoby kosztów udzielonego mu świadczenia. Od 1 stycznia 2013 r. Fundusz nie odmówi rozliczenia świadczenia udzielonego pacjentowi, którego prawo zostało potwierdzone (elektronicznie – eWUŚ,okazaniem dokumentu lub złożeniem oświadczenia) w ramach zawartych umów

8 Jak działa eWUŚ ?

9

10 GrupaIlość OGÓLNA LICZBA ŚWIADCZENIODAWCÓW, KTÓRZY MOGĄ PRZYSTĄPIĆ DO SYSTEMU EWUŚ W WIELKOPOLSCE 3008 LICZBA ŚWIADCZENIODAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSKI O DOSTĘP DO SYSTEMU EWUŚ W WIELKOPOLSCE 1616 UDZIAŁ PROCENTOWY 54 %

11

12

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ 17 grudnia 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google