Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Życie i działalność Edmunda Bojanowskiego. W rodzinnym domu Dworek w Grabonogu, w którym 14 listopada 1814 roku urodził się bł. E.Bojanowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Życie i działalność Edmunda Bojanowskiego. W rodzinnym domu Dworek w Grabonogu, w którym 14 listopada 1814 roku urodził się bł. E.Bojanowski."— Zapis prezentacji:

1 Życie i działalność Edmunda Bojanowskiego

2 W rodzinnym domu Dworek w Grabonogu, w którym 14 listopada 1814 roku urodził się bł. E.Bojanowski

3 W wieku 4 lat ciężko zachorował, lekarze nie dawali mu szans. Jego matka zwróciła się do Matki Boskiej Bolesnej z kościoła świętogórskiego z prośbą o uzdrowienie syna, jej błagania zostały wysłuchane.

4 Mając 15 lat pobierał nauki od Ks. Jana Siwickiego, wikarego z Płaczkowa, który uczył go miłości dla wiary katolickiej, ojczyzny i tych, którzy cierpią.

5 Lata uniwersyteckie 15 stycznia 1835 roku rozpoczął studia filozoficzne na Uniwersytecie Wrocławskim.

6 W czasie studiów zmarła jego matka, a po półtora roku jego ojciec. W 1836 roku zapisał się na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Berlińskiego, kontynuując studia rozpoczęte w Wrocławiu. W 1839 roku wrócił do Grabonoga.

7 Praca dla ludu wiejskiego Działał w wydziale literackim w Kasynie Gostyńskim. Wziął udział w tworzeniu ochronki w Poznaniu. Należał do Towarzystwa Pomocy Naukowej, która pomagała ubogiej młodzieży.

8 Instytut Gostyński Był założycielem instytutu, pracowały w nim Siostry Miłosierdzia, które pielęgnowały chorych, wychowywały sieroty oraz kształciły dziewczęta po 14 roku życia.

9 Założenie zgromadzenia Dnia 3 maja 1850 roku otwarto pierwszą ochronkę, dając początek Zgromadzeniu Służebniczek Maryi.

10 Pierwszy nowicjat w Jaszkowie W roku 1856 dzięki Edmundowi Bojanowskiemu powstał nowicjat dla Zgromadzenia Służebniczek Bogarodzicy.

11 Każda nowicjuszka była ćwiczona we wszystkich cnotach, jako też naukach i robotach, które jej będą potrzebne, aby dobrze obowiązki swego powołania wypełniać mogła

12 Edmund Bojanowski na Śląsku 12 sierpień 1866r.- uroczyste wprowadzenie trzech sióstr do pierwszego nowicjatu na Śląsku. Budynek pierwszego nowicjatu

13 Aby si ę od Góry Ś wi ę tej Anny na cały Ś l ą sk rozszerzyły

14 Pragnienie kapłaństwa 30 marca 1869 r. wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Gnieźnie w celu nauczenia si ę odprawiania brewiarza i Mszy Ś wi ę tej

15 Z powodu złego stanu zdrowia opuścił Seminarium, udając się do Poznania, a następnie do Górki Duchownej. Miał nadzieję, że otrzyma święcenia, a przynajmniej pozwolenie na odprawianie Mszy Świętej. Jego zamiary nie udało się zrealizować, ponieważ brakowało złożenia odpowiednich egzaminów.

16 Słowa wypowiedziane w przeddzień jego śmierci: Teraz rozumiem, ż e Bóg chciał, abym w stanie ś wieckim umierał

17 Ostatnie chwile życia Od 9 maja 1870r. mieszkał w Górce Duchownej, był jeszcze bardziej oddany modlitwie. Kościół w Górce Duchownej.

18 29 lipca uzupełnił swój testament, tego samego dnia przyjął Sakrament Namaszczenia Chorych, po którym czuł się szczęśliwy i spokojny. Boczny ołtarz z wizerunkiem N.M.P. Pocieszenia

19 7 sierpnia na kilka godzin przed śmiercią poprosił siostry by odmówiły modlitwę o szczęśliwą śmierć. O godzinie 19, gdy dzwoniono na Anioł Pański odmówił swoje ostatnie Zdrowaś Maryjo.

20 Zmarł 7 sierpnia 1871 roku o godzinie 21.30 w Górce Duchownej. Pokój na plebani, w której umarł.

21 Całe jego ż ycie to jeden w ą tek miło ś ci bli ź niego, to ci ą gła pami ęć o tym, który cierpi, a zapomnienie o sobie, to ustawiczne miłosierdzie…


Pobierz ppt "Życie i działalność Edmunda Bojanowskiego. W rodzinnym domu Dworek w Grabonogu, w którym 14 listopada 1814 roku urodził się bł. E.Bojanowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google