Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jacek Baraniecki Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna dostępu do aplikacji i e-usług ZAŁOŻENIA STRATEGICZNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jacek Baraniecki Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna dostępu do aplikacji i e-usług ZAŁOŻENIA STRATEGICZNE."— Zapis prezentacji:

1 Jacek Baraniecki Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna dostępu do aplikacji i e-usług ZAŁOŻENIA STRATEGICZNE

2 RPO Oś 3 - Rozwój SI Cele szczegółowe: - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Powstanie dedykowanych sieci misyjnych - Impuls dla innowacyjności i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. -Poprawa oferty dostępu do szerokopasmowego Internetu dla obywateli Cel główny: Wsparcie rozwoju regionu poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego zapewniającej powszechny, szerokopasmowy i bezpieczny dostęp do usług sieciowych. © 2009 - Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego

3 RPO - działanie 3.1 i wartość alokacji 3.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 40 000 000 euro © 2009 - Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego

4 Infrastruktura SI Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Przyłączenie odbiorcy do już istniejącej infrastruktury sieci szerokopasmowej Dotacja na pokrycie kosztów dostępu do Internetu (bez budowy infrastruktury)

5 Beneficjenci ZST Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, Szkoły wyższe, Jednostki naukowe, Organizacje pozarządowe, Placówki medyczne działające w publicznym systemie ochrony zdrowia.

6 © 2009 Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Przykładowe finansowanie inwestycji Budżet sieci (ok. 140 mln. PLN) –Budowa sieci szkieletowej, dystrybucyjnej i ostatniej mili ok. 110 mln. PLN –Zakup urządzeń transmisyjnych dla sieci szkieletowej ok. 16 mln. PLN –Inwentaryzacja, SW, zarządzanie, wdrożenie, szkolenia, itp. ok. 14 mln. PLN

7 © 2009 - Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Finansowanie eksploatacji Koszty nowo powstałej sieci: –Koszty amortyzacji, –Koszty prawa drogi –Koszty obsługi, –Koszty modernizacji –Koszty utrzymania sieci w ruchu, –Koszty obsługi sygnału –Itp. Koszty już ponoszone przez JST –Telefonia –Internet –Sieć lokalna (osiedle, wieś, gmina, miasto, powiat)

8 © 2009 - Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Model podziału kosztów Podział prosty: –koszty podzielone przez liczbę gmin i powiatów Podział uwzględniający wielkość JST –liczba mieszkańców –wielkość budżetu –powierzchnia

9 © 2009 - Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Dwa alternatywne modele organizacyjne projektu Urząd Marszałkowski WZP realizatorem projektu –Brak Możliwości organizacyjnych –Własność infrastruktury UM WZP –Mniejsza interakcja z JST Konsorcjum lub Stowarzyszenie UM WZP + JST + Dwie Uczelnie Wyższe –Zwiększone możliwości organizacyjne –Konieczność zbudowania konsensusu –Współwłasność infrastruktury

10 Założenia organizacyjne ZST Zarząd Województwa – liderem projektu. Podpisuje porozumienia z samorządami i uczelniami. Wszyscy interesariusze solidarnie finansują (wg określonego algorytmu) niezbędną wspólną część inwestycji Kompleksowe zarządzanie projektem nadzorowane przez zespół powołany przez Marszałka Województwa. Finansowanie eksploatacji (koszty eksploatacji, amortyzację, niezbędną rozbudowę, opłaty za podłączenie do Internetu) zapewniają solidarnie wszyscy uczestnicy wg ustalonych zasad Na etapie eksploatacji zakłada się koordynację: eksploatacji, utrzymanie oraz rozwój sieci (połączenie tych działań w ramach województwa).

11 Zrealizowane i planowane działania Dokonana została ankietyzacja gmin w zakresie obecnej dostępności sieci Internet głównie w celu określenia rzeczywistych białych plam – zebranie danych drogą elektroniczną z terenu każdego sołectwa (Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny przeprowadził w pierwszym kwartale 2009 roku badanie na próbie 2 236 miejscowości, tj. 74% ogółu) Rozstrzygnięty został przetarg na wyłonienie zewnętrznego wykonawcy na inwentaryzację obecnego stanu sieci Internet na terenie całego województwa ze szczególnym uwzględnieniem sieci światłowodowych (inwentaryzacja twarda). Planowane zakończenie – II połowa listopada 2009 Sfinalizowanie negocjacji i podpisanie Porozumień z samorządami oraz uczelniami wyższymi dot. udziału w budowaniu regionalnej sieci szerokopasmowego dostępu do sieci Internet oraz o współfinansowaniu prac przygotowawczych. Przełom października/listopada 2009 Doprowadzenie do wprowadzenia w Wieloletnich Planach Finansowych poszczególnych samorządów środków na finansowanie projektu na lata 2010-2015,

12 Wydział Polityki Regionalnej Biuro ds. Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ul. Piłsudskiego 40-42, 70-952 Szczecin


Pobierz ppt "Jacek Baraniecki Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna dostępu do aplikacji i e-usług ZAŁOŻENIA STRATEGICZNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google