Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 7 grudnia 2010 r. INTERREG PEOPLE Innowacje dla zmian społecznych Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 7 grudnia 2010 r. INTERREG PEOPLE Innowacje dla zmian społecznych Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 7 grudnia 2010 r. INTERREG PEOPLE Innowacje dla zmian społecznych Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

2 Warszawa, 7 grudnia 2010 r. Projekt PEOPLE Regionalna Operacja Ramowa GROW realizowana w ramach Programu IW INTERREG IIIC Zachód. Geneza PEOPLE Innowacje dla zmian społecznych 3 Komponenty: –Business Growth (Rozwój gospodarczy) –Green Growth (Ochrona środowiska) –Inclusive Growth (Marginalizacja wykluczenia społecznego).

3 Warszawa, 7 grudnia 2010 r. Projekt PEOPLE Formuła projektu PEOPLE:mini-program Partnerzy: –Andaluzja (Hiszpania) – Partner Wiodący –Południowo-Wschodnia Anglia (Wielka Brytania) –Region Sztokholmu (Szwecja) –Północna Brabancja (Holandia) –Województwo Małopolskie –Region Wenecji (Włochy) –Województwo Timis (Rumunia)

4 Warszawa, 7 grudnia 2010 r. Projekt PEOPLE Budżet projektu:3 856 320 (EFRR: 2 942 936 ) Budżet Małopolski: 386 960 (EFRR: 328 916 ) Alokacja na realizację podprojektów: 244 440

5 Warszawa, 7 grudnia 2010 r. Obszary Tematyczne 1.Godzenie życia prywatnego i zawodowego. 2.E-zdrowie i samodzielność pacjenta. 3.Strategia ekonomiczna wobec starzejącego się społeczeństwa. 4.Włączenie społeczne i cyfrowe. 5.Przedsiębiorczość społeczna. 6.Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego.

6 Warszawa, 7 grudnia 2010 r. Cele PEOPLE Wypracowanie rekomendacji dla polityk regionalnych w kontekście zmian społecznych i demograficznych Identyfikacja i rozwój innowacyjnych narzędzi polityk rozwoju Efektywna wymiana doświadczeń: –20 dobrych praktyk; –7 podprojektów;

7 Warszawa, 7 grudnia 2010 r. Rezultaty Raport PEOPLE Wyzwania dla Małopolski w kontekście starzenia się społeczeństwa; rekomendacje dla polityk regionalnych wypracowane przez partnerów, ekspertów i beneficjentów; raport podsumowujący debatę na Forum Strategicznym PEOPLE; wzrost świadomości społecznej w zakresie zmian demograficznych i społecznych.

8 Warszawa, 7 grudnia 2010 r. Wyzwania Małopolski w kontekście starzenia się społeczeństwa Powołanie przez Zarząd Województwa Małopolskiego Zespołu Zadaniowego pod kierunkiem prof. Stanisławy Golinowskiej: 1.Podzespół autorski 2.Podzespół wspierający 3.Rada konsultacyjna

9 Warszawa, 7 grudnia 2010 r. Wyzwania Małopolski w kontekście starzenia się społeczeństwa Konferencja Regionalna Srebrna Gospodarka szansą dla Małopolski Kraków 18 października 2010 r.

10 Warszawa, 7 grudnia 2010 r. Wyzwania Małopolski w kontekście starzenia się społeczeństwa Tło zmierzenie się ze skutkami procesów demograficznych i społecznych, które w najbliższych latach coraz bardziej będą wpływać na nasze codzienne życie postęp medycyny, wydłużanie się średniej długości życia ludzkiego, spadek dzietności, migracje osób, zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi czy konieczność integracji społecznej osób niepełnosprawnych wyzwania te dotyczą także regionu małopolskiego, w którym mimo znacznego udziału osób młodych, wzrasta ilość osób starszych oraz tych w wieku poprodukcyjnym

11 Warszawa, 7 grudnia 2010 r. Wyzwania Małopolski w kontekście starzenia się społeczeństwa Tło Spojrzenie na skutki oraz podjęcie szeregu działań, mających na celu: - zdiagnozowanie sytuacji osób starszych w regionach, - skonstruowanie podejścia strategicznego dla polepszenia warunków socjo-ekonomiczne tej grupy oraz wykorzystać międzypokoleniowy potencjał seniorów Odejście od traktowania procesu starzenia się społeczeństwa jako zjawiska obciążającego region, a uwypuklenie pozytywnych i aktywnych aspektów także dla regionów demograficznie młodych. Takie założenie stoi u podstaw koncepcji tzw. SREBRNEJ GOSPODARKI Koncepcja ta zakłada, że aktywne przygotowanie gospodarki do nowych proporcji demograficznych jest szansą na poprawę jakości życia, wzrost ekonomiczny i konkurencyjną Europę

12 Warszawa, 7 grudnia 2010 r. Wyzwania Małopolski w kontekście starzenia się społeczeństwa Założenia srebrnej gospodarki Uświadamianie i budowanie wiedzy o szansach starzejącego się społeczeństwa Poparcie dla działań regionalnego przemysłu i usług ukierunkowanych na rozwój srebrnej gospodarki Inicjowanie i stymulowanie wymiany doświadczeń na temat srebrnej gospodarki i rozwijanie regionalnych sieci na jej rzecz Tworzenie europejskich ośrodków wiedzy na temat usługowego (obsługowego) wymiaru srebrnej gospodarki oraz problemów społecznych i politycznych z nią związanych

13 Warszawa, 7 grudnia 2010 r. Wyzwania Małopolski w kontekście starzenia się społeczeństwa Założenia srebrnej gospodarki Popieranie członków sieci w rozwoju regionalnych inicjatyw i globalnego marketingu w odniesieniu do produktów i usług srebrnej gospodarki Promocja inicjatyw politycznych na poziomie europejskim w celu przygotowania europejskich programów srebrnej gospodarki i europejskiego przywództwa w ich wprowadzeniu na świecie Udzielanie wszechstronnego poparcia politycznego dla inicjatyw w ramach koncepcji srebrnej gospodarki na każdym poziomie: narodowym, regionalnym i europejskim

14 Warszawa, 7 grudnia 2010 r. Debata publiczna – Forum Strategiczne PEOPLE www.peoplepolicyforum.ning.com

15 Warszawa, 7 grudnia 2010 r. Debata publiczna – Forum Strategiczne PEOPLE

16 Projekt POWER Low Carbon Economies CEL PROJEKTU: ulepszenie systemów zarządzania energią ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Małopolski oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie pomiędzy regionami partnerskimi włączenie w/w proces podmiotów z Małopolski poprzez udział w podprojektach (wszystkie podprojekty mają promować wymianę wiedzy, doświadczeń, dobrych praktyk, a także narzędzi oraz instrumentów w zakresie wybranych strategii w obrębie Energii oraz Zrównoważonego Transportu) Opracowanie wytycznych do Regionalnego Planu Energetycznego dla Małopolski PARTNERZY: South East England Development Agency (UK) - Partner Wiodący Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (PL) Province Noord Brabant (NL) Andalusian Energy Agency, Andalusian Regional Energy (ES) Stockholm Region (SE) Tallinn City Government (EE) Region of Emilia Romagna (IT) Warszawa, 7 grudnia 2010 r.

17 Obszary tematyczne oraz realizowane podprojekty OBSZARY TEMATYCZNE: Wydajność energetyczna Energie odnawialne Eko-innowacje oraz technologie środowiskowe Zrównoważony Transport Zmiana Postaw Społecznych Forum internetowe we wszystkich obszarach tematycznych na stronie: http://powerprogramme.ning.com/ PODPROJEKTY Z PARTNERAMI Z MAŁOPOLSKI: E-Mob – E-Mobility Wdrażanie oraz poszukiwanie rozwiązań związanych z samochodami elektrycznymi na terenach zurbanizowanych, analiza porównawcza regionalnych przedsiębiorstw w celu sprecyzowania uniwersalnych aspektów wspierających rozwój standardów i polityk dot. elektrycznego transportu na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim. Warszawa, 7 grudnia 2010 r.

18 Podprojekty POWER realizowane przez partnerów z Małopolski GENERATION – Green ENERgy AudiTIng for a LOw CarboN Economy Identyfikacja kluczowych obszarów dotyczących audytów energetycznych, analiza metodyki audytu energetycznego w poszczególnych regionach partnerskich oraz wypracowanie wspólnego standarduUproszczony audyt energetyczny TraCit – Transport Carbon IntenCities Identyfikacja przyjaznych środowisku technologii odpowiednich dla obszarów zurbanizowanych dla publicznych oraz prywatnych środków transportu, opracowanie zmian w sektorze publicznym prowadzących do zoptymalizowania aspektów związanych ze zrównoważonym transportem oraz opracowanie metod pomiaru intensywności podróżowania w korelacji z rewizją emisji CO2 TIMBER –Tools for Integrated Management of Biomass Energy Resources Opracowanie praktycznego modelu pokazującego wydajność ekonomiczną energii z biomasy oraz ramowego planu użycia zielonej energii, kosztów produkcji, skrócenia łańcucha transportu oraz wydajnych ekonomicznie rozwiązań dających się łatwo zastosować w innych regionach europejskich SEECA –Strategy for Energy Efficiency through Climate Agreements Wdrożenie dobrowolnych Umów Klimatycznych zawieranych pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym oraz organizacjami pozarządowymi w celu stworzenia regionalnej struktury współpracy opartej na lokalnych strategiach energetyczno-klimatycznych, opracowanie strategii dot. ciężkiego transportu Warszawa, 7 grudnia 2010 r.

19 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej Kraków, ul. Wielicka 72 tel. /12/ 29 90 700 ewt@umwm.pl


Pobierz ppt "Warszawa, 7 grudnia 2010 r. INTERREG PEOPLE Innowacje dla zmian społecznych Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google