Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Stan aktualny i perspektywa rozwoju dworców kolejowych w Polsce Warszawa, luty 2009r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Stan aktualny i perspektywa rozwoju dworców kolejowych w Polsce Warszawa, luty 2009r."— Zapis prezentacji:

1 1 Stan aktualny i perspektywa rozwoju dworców kolejowych w Polsce Warszawa, luty 2009r

2 2 GRUPA PKP Struktura Zarządzania Przewozy Pasażerskie Infrastruktura Przewozy Towarowe 100% 20 spółek 50%-99% 7 spółek 10%- 49% 12 spółek < 10% 36 spółek 100% 20 spółek 50%-99% 7 spółek 10%- 49% 12 spółek < 10% 36 spółek PKP S A Odział Dworce Kolejowe PKP S A Oddziały Gospodarowania Nieruchomosciami

3 3

4 4 Podział wprowadzony w 2005 roku, przez Zarząd PKP S.A dworce pasażerskie osobowe pospieszne dworce pasażerskie osobowe pospieszne rodzaj ruchu InterCity, regionalne stopień odprawy podróżnych kat. A - o rocznej odprawie podróżnych powyżej 2 mln, kat. C - o rocznej odprawie podróżnych w przedziale 0,3 – 1 mln, kat. C - o rocznej odprawie podróżnych w przedziale 0,3 – 1 mln, kat. B - o rocznej odprawie podróżnych w przedziale 1 – 2 mln, kat. B - o rocznej odprawie podróżnych w przedziale 1 – 2 mln, kat. D - o rocznej odprawie podróżnych poniżej 0,3 mln, rodzaj przyjmowanych pociągów dworce towarowe Dworce kolejowe w Polsce dzieli się między innymi ze względu na: Kategorie dworców kolejowych w Polsce

5 5 Kategoria A – 15 dworców Kategoria B – 29 dworców Kategoria C – 153 dworców Kategoria D – 2470 dworców 966 jest czynnych dworców kolejowych 1701 dworców kolejowych jest nieczynnych Ogólna liczba dworców kolejowych w Polsce 2 667 funkcjonujących w czterech kategoriach: Dworce kolejowe w liczbach Wrocław Główny Katowice Gliwice Opole Główne Częstochowa Kraków Główny Poznań Główny Gdańsk Główny Gdynia Główna Tczew Szczecin Główny Stargard Szczeciński Bydgoszcz Główna Warszawa Centralna Warszawa Śródmieście Dworce Kolejowe Kategoria A

6 6 Podział dworców kolejowych CzynnedworcekolejoweNieczynnedworce kolejowe kolejowe Dworce strategiczne830 Pozostałe dworce kolejowe 8831701 Dworce kolejowe ogółem9661701

7 7 Źródła finansowania dworców kolejowych Środki z Unii Europejskiej Środki własne PKP Inwestorzy zewnętrzni Dotacja budżetowa Środki samorządowe

8 8 95,08% 0,24% 1,45% 0,32% 2,90% Finansowane ze środków unijnych (3 ) Środki budżetowe (36 ) Środki własne (903) Środki samorządowe (20) Inwestorzy zewnętrzni (4) Przewidywana struktura finansowania czynnych dworców kolejowych w 2009r

9 9 Ograniczone możliwości finansowe PKP S.A. związane głównie z ponoszonymi ciągle kosztami obsługi procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP nie pozwalają naszej Spółce na samodzielne wdrożenie pełnego zakresu niezbędnych modernizacji jak i utrzymania obiektów dworcowych. Kierunki Działań Zarządu PKP SA (1) Zarząd PKP S.A. podjął starania dotyczące zmiany tego niekorzystnego wizerunku nie tylko dla PKP ale również dla naszego Kraju. Wobec : wysokiego stopnia dekapitalizacji obiektów dworcowych, niezadowolenia klientów kolei z poziomu świadczonych na nich usług, konieczności dostosowania dworców do wymagań Unii Europejskiej, Stworzone zostały podstawy prawne umożliwiające finansowanie lub współfinansowanie wydatków na budowę lub przebudowę dworców kolejowych w intermodalne centra obsługi podróżnych.

10 10 Umieszczenie modernizacji dworców kolejowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Od 2009 r do modernizacji ze środków unijnych zostały przeznaczone następujące dworce : Kraków Główny Wrocław Główny Gdynia Głowna Kierunki Działań Zarządu PKP SA (2) Opracowanie i wdrożenie zasady pozyskiwania inwestorów prywatnych Cztery dworce planowane są do przebudowy jako projekty deweloperskie: Katowice Warszawa-Zachodnia, Warszawa-Wschodnia Poznań Główny

11 11 Opracowanie i wdrożenie zasad umożliwiających wieloletnie dzierżawienie obiektów dworcowych oraz współpracę przy ich zagospodarowywaniu głównie z samorządami terytorialnymi. Przeznaczenia środków budżetowych na modernizację dworców kolejowych w związku ze zmianą w dniu 7 listopada 2008r Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe oraz ustawy o transporcie kolejowym. Kierunki Działań Zarządu PKP SA (3) Dzięki nowelizacji w/w ustawy możliwe będzie współfinansowanie z budżetu państwa przebudowy ponad 30 dworców kolejowych w związku z organizacją EURO 2012. Wszystkie modernizowane dworce będą dostosowywane do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.

12 12 Dotychczasowe kierunki zagospodarowania dworc ó w kolejowych (1) Wieloletnia dzierżawa lub użyczenie właściwym terytorialnie gminom. Dokonano tego w odniesieniu do 42 dworców Sprzedaż obiektów dworcowych. Do sprzedaży zakwalifikowano kolejnych 150 dworców Nieodpłatne przekazanie na rzecz samorządów w trybie art. 39 ust. 4 Ustawy z dnia 8 września 2001 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji prywatyzacji PKP Nieodpłatne przekazanie na rzecz samorządów w trybie art. 39 ust. 4 Ustawy z dnia 8 września 2001 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji prywatyzacji PKP Dotychczas w tym trybie przekazano dworzec w Lubawce i dworzec w Aleksandrowie Kujawskim Przekazywanie dworców jednostkom samorządu terytorialnego w trybie art. 66 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Do końca 2008r. w tym trybie przekazano 20 dworców Działania w zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego zostaną znacznie poszerzone – przewiduje się, że samorządom zostanie zaoferowanych do zagospodarowania blisko 1000 dworców

13 13 Kierunki zagospodarowania dworców (2) Wniesienie aportem do PLK S.A. wraz z linią kolejową tych budynków małych dworców, w których zlokalizowane są urządzenia wykorzystywane do prowadzenia ruchu kolejowego, dotyczy to ok.100 dworców Fizyczna likwidacja dworców o złym stanie technicznym, których przejęciem (nawet nieodpłatnym) nie są zainteresowane samorządy do roku 2011 przewiduje się likwidację ok. 120 obiektów tego typu. Przekwalifikowanie niektórych obiektów dworcowych do pełnienia innych funkcji,

14 14 Kierunki zagospodarowania dworców kolejowych (3) W trybie art.66 Ordynacji podatkowej do 2008r przekazano samorządom, 20 obiektów dworcowych JUGOWICE W uzasadnionych przypadkach nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy. Dotychczas przekazano 5 obiektów- podstawa to wnikliwa analiza ekonomiczna LUBAWKA

15 15 Współpraca z samorządami dworzec kolejowy w Pobiedziskach obiekt po odsłonięciu elewacji objęty miejskim monitoringiem Kierunki zagospodarowania dworców kolejowych (4) Dworzec kolejowy w Dęblinie rewitalizacja nakładem PKP S.A. z udziałem funduszy konserwatora zabytków

16 16 Wspólne przedsięwzięcia komercyjne z udziałem PKP S.A., inwestorów zewnętrznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego Kierunki zagospodarowania dworców kolejowych (5) Zmiana funkcji obiektów i zagospodarowanie w trybie właściwym do nowej funkcji, np. lokale mieszkalne Połczyn Zdr. Poznań Główny

17 17 W latach 2005-2008 dokonano likwidacji 100 obiektów dworcowych. Do 2011r przewiduje się zlikwidowanie kolejnych 120 obiektów. Kierunki zagospodarowania dworców kolejowych (6) PKP S.A. nie uzyskuje przychodów, stan techniczny zagraża bezpieczeństwu, wygasły funkcje obsługi podróżnych, a gmina nie wyraża zainteresowania użytkowaniem obiektu

18 18 Koncepcja rewitalizacji dworca w Zbąszyniu Kierunki zagospodarowania dworców kolejowych (7) Urządzanie miejsc postojowych - w 2005r – 3915 miejsc - w 2006r – 1300 miejsc - w 2007r – 1370 miejsc - w 2008r – 698 miejsc Wprowadzanie systemu P&R – 2008 r uruchomiono 9 systemów Budowa nowych parkingów

19 19 Remonty dworców kolejowych (1) Remonty dworców kolejowych odbywają się na podstawie skonstruowanych planów napraw głównych i planów inwestycyjnych. Zgłoszenia te przygotowywane są na podstawie dokonywanych przeglądów technicznych. Prace remontowe najczęściej obejmowały: remonty poczekalni, hal dworcowych, kas biletowych, remonty nawierzchni podjazdów do budynków dworcowych, polepszenie ochrony przez budowę monitoringu, urządzenie miejsc parkingowych,

20 20 Remonty dworców kolejowych (2) Liczba wyremontowanych dworców kolejowych ROKOGÓŁEM W rozbiciu na kategorie ABCD RAZEM W tym zmodernizo wanych RAZEM W tym zmoderniz owanych RAZEM W tym zmoderniz owanych RAZEM W tym zmoderniz owanych 200122222110170 200218221110141 200348102171380 200418051411741543 200518950212821544 20062501301004441837 2007103150 0283451 2008219000015318615 RAZEM10294353651411779131

21 21 Remont Dworca Kolejowego w Nowej Soli został współfinansowany przez samorząd, część obiektu wydzierżawiona dla realizacji zadań własnych gminy Dworzec Kolejowy w Giżycku został kompleksowo wyremontowany ze środków PKP S.A. i Miasta, zagospodarowywany przez władze samorządowe z zapewnieniem funkcji obsługi podróżnych Remonty dworców kolejowych (3)

22 22 Remonty dworców kolejowych (4) Dworzec Warszawa Śródmieście

23 23 Dworzec Tarnowskie Góry Remonty dworców kolejowych (5)

24 24 Dworzec Szczecin Główny Remonty dworców kolejowych (6)

25 25 Dworzec Zielona Góra Remonty dworców kolejowych (7)

26 26 Dworzec Jelenia Góra Remonty dworców kolejowych (8)

27 27 Dworzec Warszawa Powiśle Remonty dworców kolejowych (9)

28 28 Dworzec Warszawa Ochota Remonty dworców kolejowych (10)

29 29 Dworzec Bielsko Biała Remonty dworców kolejowych (11)

30 30 Dworzec Rzeszów Główny Remonty dworców kolejowych (12)

31 31 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Stan aktualny i perspektywa rozwoju dworców kolejowych w Polsce Warszawa, luty 2009r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google