Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

i perspektywa rozwoju dworców kolejowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "i perspektywa rozwoju dworców kolejowych"— Zapis prezentacji:

1 i perspektywa rozwoju dworców kolejowych
Stan aktualny i perspektywa rozwoju dworców kolejowych w Polsce Warszawa, luty 2009r

2 GRUPA PKP Struktura Zarządzania
Przewozy Pasażerskie Przewozy Towarowe Infrastruktura PKP S A Odział Dworce Kolejowe PKP S A Oddziały Gospodarowania Nieruchomosciami 100% spółek 50%-99% spółek 10%- 49% spółek < 10% spółek

3

4 Podział wprowadzony w 2005 roku, przez Zarząd PKP S.A
Kategorie dworców kolejowych w Polsce Podział wprowadzony w 2005 roku, przez Zarząd PKP S.A Dworce kolejowe w Polsce dzieli się między innymi ze względu na: rodzaj przyjmowanych pociągów rodzaj ruchu stopień odprawy podróżnych InterCity, regionalne dworce pasażerskie osobowe pospieszne kat. A - o rocznej odprawie podróżnych powyżej 2 mln, kat. B - o rocznej odprawie podróżnych w przedziale 1 – 2 mln, dworce towarowe kat. C - o rocznej odprawie podróżnych w przedziale 0,3 – 1 mln, kat. D - o rocznej odprawie podróżnych poniżej 0,3 mln,

5 Dworce Kolejowe Kategoria A
Dworce kolejowe w liczbach Wrocław Główny Katowice Gliwice Opole Główne Częstochowa Kraków Główny Poznań Główny Gdańsk Główny Gdynia Główna Tczew Szczecin Główny Stargard Szczeciński Bydgoszcz Główna Warszawa Centralna Warszawa Śródmieście Dworce Kolejowe Kategoria A Ogólna liczba dworców kolejowych w Polsce funkcjonujących w czterech kategoriach: Kategoria A – 15 dworców Kategoria B – dworców Kategoria C – 153 dworców Kategoria D – 2470 dworców 966 jest czynnych dworców kolejowych 1701 dworców kolejowych jest nieczynnych

6 Podział dworców kolejowych Dworce kolejowe ogółem
Czynne dworce kolejowe Nieczynne Dworce strategiczne 83 Pozostałe dworce kolejowe 883 1701 Dworce kolejowe ogółem 966

7 Źródła finansowania dworców kolejowych Dotacja Inwestorzy budżetowa
zewnętrzni Środki samorządowe Środki z Unii Europejskiej Środki własne PKP 7

8 Przewidywana struktura finansowania czynnych dworców kolejowych w 2009r
0,32% 0,24% 1,45% 2,90% Finansowane ze środków unijnych (3 ) Środki budżetowe (36 ) Środki własne (903) Środki samorządowe (20) Inwestorzy zewnętrzni (4) 95,08%

9 Kierunki Działań Zarządu PKP SA (1)
Ograniczone możliwości finansowe PKP S.A. związane głównie z ponoszonymi ciągle kosztami obsługi procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP nie pozwalają naszej Spółce na samodzielne wdrożenie pełnego zakresu niezbędnych modernizacji jak i utrzymania obiektów dworcowych. Wobec : wysokiego stopnia dekapitalizacji obiektów dworcowych, niezadowolenia klientów kolei z poziomu świadczonych na nich usług, konieczności dostosowania dworców do wymagań Unii Europejskiej, Zarząd PKP S.A. podjął starania dotyczące zmiany tego niekorzystnego wizerunku nie tylko dla PKP ale również dla naszego Kraju. Stworzone zostały podstawy prawne umożliwiające finansowanie lub współfinansowanie wydatków na budowę lub przebudowę dworców kolejowych w intermodalne centra obsługi podróżnych.

10 Kierunki Działań Zarządu PKP SA (2)
Umieszczenie modernizacji dworców kolejowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Od 2009 r do modernizacji ze środków unijnych zostały przeznaczone następujące dworce : Kraków Główny Wrocław Główny Gdynia Głowna Opracowanie i wdrożenie zasady pozyskiwania inwestorów prywatnych Cztery dworce planowane są do przebudowy jako projekty deweloperskie: Katowice Warszawa-Zachodnia, Warszawa-Wschodnia Poznań Główny

11 Kierunki Działań Zarządu PKP SA (3)
Przeznaczenia środków budżetowych na modernizację dworców kolejowych w związku ze zmianą w dniu 7 listopada 2008r Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego ’’Polskie Koleje Państwowe ‘’ oraz ustawy o transporcie kolejowym. Dzięki nowelizacji w/w ustawy możliwe będzie współfinansowanie z budżetu państwa przebudowy ponad 30 dworców kolejowych w związku z organizacją EURO 2012. Opracowanie i wdrożenie zasad umożliwiających wieloletnie dzierżawienie obiektów dworcowych oraz współpracę przy ich zagospodarowywaniu głównie z samorządami terytorialnymi. Wszystkie modernizowane dworce będą dostosowywane do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami Unii Europejskiej .

12 Dotychczasowe kierunki zagospodarowania dworców kolejowych (1)
Wieloletnia dzierżawa lub użyczenie właściwym terytorialnie gminom. Dokonano tego w odniesieniu do 42 dworców Do sprzedaży zakwalifikowano kolejnych 150 dworców Sprzedaż obiektów dworcowych. Nieodpłatne przekazanie na rzecz samorządów w trybie art. 39 ust. 4 Ustawy z dnia 8 września 2001 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji prywatyzacji PKP Dotychczas w tym trybie przekazano dworzec w Lubawce i dworzec w Aleksandrowie Kujawskim Przekazywanie dworców jednostkom samorządu terytorialnego w trybie art. 66 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Do końca 2008r. w tym trybie przekazano 20 dworców Działania w zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego zostaną znacznie poszerzone – przewiduje się, że samorządom zostanie zaoferowanych do zagospodarowania blisko 1000 dworców

13 Kierunki zagospodarowania dworców (2)
Wniesienie aportem do PLK S.A. wraz z linią kolejową tych budynków małych dworców, w których zlokalizowane są urządzenia wykorzystywane do prowadzenia ruchu kolejowego, dotyczy to ok.100 dworców Fizyczna likwidacja dworców o złym stanie technicznym, których przejęciem (nawet nieodpłatnym) nie są zainteresowane samorządy do roku 2011 przewiduje się likwidację ok. 120 obiektów tego typu. Przekwalifikowanie niektórych obiektów dworcowych do pełnienia innych funkcji,

14 Kierunki zagospodarowania dworców kolejowych (3)
JUGOWICE W trybie art.66 Ordynacji podatkowej do 2008r przekazano samorządom, 20 obiektów dworcowych W uzasadnionych przypadkach nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy. Dotychczas przekazano 5 obiektów- podstawa to wnikliwa analiza ekonomiczna LUBAWKA

15 Kierunki zagospodarowania dworców kolejowych (4)
Współpraca z samorządami dworzec kolejowy w Pobiedziskach obiekt po odsłonięciu elewacji objęty miejskim monitoringiem Dworzec kolejowy w Dęblinie rewitalizacja nakładem PKP S.A. z udziałem funduszy konserwatora zabytków

16 Kierunki zagospodarowania dworców kolejowych (5)
Wspólne przedsięwzięcia komercyjne z udziałem PKP S.A., inwestorów zewnętrznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego Poznań Główny Połczyn Zdr. Zmiana funkcji obiektów i zagospodarowanie w trybie właściwym do nowej funkcji, np. lokale mieszkalne

17 Kierunki zagospodarowania dworców kolejowych (6)
W latach dokonano likwidacji 100 obiektów dworcowych. Do 2011r przewiduje się zlikwidowanie kolejnych 120 obiektów. PKP S.A. nie uzyskuje przychodów, stan techniczny zagraża bezpieczeństwu, wygasły funkcje obsługi podróżnych, a gmina nie wyraża zainteresowania użytkowaniem obiektu

18 Koncepcja rewitalizacji dworca w Zbąszyniu
Kierunki zagospodarowania dworców kolejowych (7) Koncepcja rewitalizacji dworca w Zbąszyniu Budowa nowych parkingów Urządzanie miejsc postojowych - w 2005r – 3915 miejsc - w 2006r – 1300 miejsc - w 2007r – 1370 miejsc - w 2008r – miejsc Wprowadzanie systemu „P&R” – 2008 r uruchomiono 9 systemów

19 Remonty dworców kolejowych (1)
Remonty dworców kolejowych odbywają się na podstawie skonstruowanych planów napraw głównych i planów inwestycyjnych. Zgłoszenia te przygotowywane są na podstawie dokonywanych przeglądów technicznych. Prace remontowe najczęściej obejmowały: remonty poczekalni, hal dworcowych, kas biletowych, remonty nawierzchni podjazdów do budynków dworcowych, polepszenie ochrony przez budowę monitoringu, urządzenie miejsc parkingowych,

20 Remonty dworców kolejowych (2)
Liczba wyremontowanych dworców kolejowych ROK OGÓŁEM W rozbiciu na kategorie A B C D RAZEM W tym zmodernizo wanych W tym zmoderniz owanych 2001 22 2 1 17 2002 18 14 2003 48 7 38 2004 180 5 4 154 3 2005 189 28 2006 250 13 10 44 183 2007 103 15 45 2008 219 186 RAZEM 1029 43 5 36 141 17 791 31

21 Remonty dworców kolejowych (3)
Dworzec Kolejowy w Giżycku został kompleksowo wyremontowany ze środków PKP S.A. i Miasta, zagospodarowywany przez władze samorządowe z zapewnieniem funkcji obsługi podróżnych Remont Dworca Kolejowego w Nowej Soli został współfinansowany przez samorząd, część obiektu wydzierżawiona dla realizacji zadań własnych gminy

22 Dworzec Warszawa Śródmieście
Remonty dworców kolejowych (4) Dworzec Warszawa Śródmieście

23 Dworzec Tarnowskie Góry
Remonty dworców kolejowych (5) Dworzec Tarnowskie Góry

24 Dworzec Szczecin Główny
Remonty dworców kolejowych (6) Dworzec Szczecin Główny

25 Remonty dworców kolejowych (7)
Dworzec Zielona Góra

26 Remonty dworców kolejowych (8)
Dworzec Jelenia Góra

27 Dworzec Warszawa Powiśle
Remonty dworców kolejowych (9) Dworzec Warszawa Powiśle

28 Dworzec Warszawa Ochota
Remonty dworców kolejowych (10) Dworzec Warszawa Ochota

29 Remonty dworców kolejowych (11)
Dworzec Bielsko Biała

30 Dworzec Rzeszów Główny
Remonty dworców kolejowych (12) Dworzec Rzeszów Główny

31 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "i perspektywa rozwoju dworców kolejowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google