Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fond mikroprojektů Programu Iniciativy INTERREG IIIA v Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Fundusz Mikroprojektów Programu Inicjatywy Wspólnotowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fond mikroprojektů Programu Iniciativy INTERREG IIIA v Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Fundusz Mikroprojektów Programu Inicjatywy Wspólnotowej."— Zapis prezentacji:

1 Fond mikroprojektů Programu Iniciativy INTERREG IIIA v Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Fundusz Mikroprojektów Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy-Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko Závěrečný seminář/ Konferencja Podsumowująca INTERREG IIIA Česká republika – Polsko , Olomouc, Hotel Flóra

2 V I Z E W I Z J A A K T I V I T Y D Z I A Ł A N I A Společně domlouvat Wspólnie uzgadniać Společně připravovat Wspólnie przygotowywać Společně realizovat Wspólnie realizować

3 C Í L C E L Nekupovat si spolupráci za peníze, ale penězi podporovat smysluplné, společně předem dohodnuté aktivity Nie kupować współpracy za pieniądze, ale pieniędzmi wspierać istotne, wspólnie uzgodnione wcześniej działania

4 Zásady společného postupu smluvních partnerů Euroregionu TS - ŚC Společně definovat prioritní směry činnosti Euroregionu Iniciovat partnerské vazby pro realizaci priorit Prosazovat společnou přípravu potřebných aktivit Pomáhat při identifikaci finančních zdrojů pro realizaci aktivit

5 Zasady wspólnego postępowania partnerów umowy Euroregionu ŚC-TS Wspólne definiowanie głównych kierunków działania Euroregionu Inicjowanie więzi partnerskich w celu realizacji priorytetów Forsowanie wspólnego przygotowania potrzebnych działań Pomoc przy identyfikacji źródeł finansowania dla realizowanych działań

6 Celkový přehled průběhu Fondu mikroprojektů Ogólny przegląd przebiegu Funduszu Mikroprojektów Průběžná výzva/ Nabór wniosków Celkem Razem Podáno Złożono Projednáno Rozpatrywano Schváleno Zatwierdzono Požadováno v Kč Wnioskowano w PLN , , , , , ,52 Schváleno v Kč Zatwierdzono w PLN , , , , , ,06 Zamítnuto Odrzucono Jiné* Inne* * např. projektové žádosti, které nesplnily kritéria věcné analýzy, žádosti vrácené žadateli k dopracování nebo stažené žadatelem na vlastní žádost * np. wnioski projektowe, które nie spełniły kryteriów analizy merytorycznej, wnioski zwrócone Wnioskodawcom do dopracowania lub wycofane na wniosek Wnioskodawcy

7 Přehled schválených projektů dle zaměření Przegląd zatwierdzonych projektów według dziedziny Zaměření projektu na oblast/ Orientacja projektu na dziedzinę Průběžná výzva/ Nabór wniosków Celkem Razem Spolupráce škol a aktivity dětí/ Współpraca szkół i działania z dziećmi Podnikání/ Przedsiębiorczość Festivaly, výstavy, společenské akce/ Festiwale, wystawy, działania społeczne Rozvojové studie, plány, databáze, slovníky/ Studia rozwojowe, plany, bazy danych, słowniki, opracowania encyklopedyczne Sportovní akce a aktivity/ Imprezy i działania sportowe Turistika/ Turystyka ŽP a ekologie/ Środowisko naturalne i ekologia Jiné/ Inne Celkem/ Razem -z toho projekty společné/ z tego projekty wspólne

8 Přehled schválených projektů dle sídla žadatele Zestawienie zatwierdzonych projektów według siedziby efektywnego Wnioskodawcy Sídlo žadatele Siedziba efektywnegoWnioskodawcy Počet projektů Liczba projektów Bukovec, Návsí, Bystřice, Komorní Lhotka, Havířov, Stonava, Dolní Lutyně, Jasienica, Jaworze, Skoczów, Ustroń 1 Mosty u Jablunkova, Godów2 Jablunkov, Goleszów, Zebrzydowice, inne3 Třinec, Istebna, Jastrzębie Zdrój4 Karviná5 Orlová, Wisła6 Český Těšín12 Cieszyn39 Celkem/ Razem89

9 Několikanásobní úspěšní žadatelé Wielokrotni efektywni Wnioskodawcy Název žadatele Nazwa Wnioskodawcy Počet projektů Liczba projektów SKI Mosty – Mosty u Jablunkova, Kongres Poláků – Český Těšín, ZŠ Orlová, Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner w Cieszynie, Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, Wiślańskie Centrum Kultury, Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie, Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w Dzięgielowie, Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko -Słowacka. Oddział w Cieszynie, Stowarzyszenie Kulturalne Kontur Oddział w Cieszynie. Galeria Szara, Urząd Miejski w Wiśle, Gmina Zebrzydowice 2 Regionální rada Třinec, Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Urząd Gminy w Istebnej 3 Kulturní a společenské středisko Střelnice – Č. Těšín 4

10 I3A CZ –PL – realizovaný projekt - Č.Těšín – hraniční přechod – sídlo české části Euroregionu TS-ŚC INTERREG IIIA CZ-PL realizowany projekt – Cz. Cieszyn – przejście graniczne – siedziba czeskiej części Euroregionu ŚC-TS

11 Sídlo polské části Euroregionu ŚC-TS Siedziba polskiej części Euroregionu ŚC-TS

12 Návštěva Monitorovacího výboru Programu v Českém Těšíně, Wizyta Komitetu Monitorującego Program w Czeskim Cieszynie,

13 Děkujeme za pozornost Dziękujemy za uwagę Václav Laštůvka Regionální sdružení pro česko-polskou spolupráci Těšínského Slezska a / i Bogdan Kasperek Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza


Pobierz ppt "Fond mikroprojektů Programu Iniciativy INTERREG IIIA v Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Fundusz Mikroprojektów Programu Inicjatywy Wspólnotowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google