Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problematyka wykładu Wprowadzenie Podział układów sekwencyjnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problematyka wykładu Wprowadzenie Podział układów sekwencyjnych"— Zapis prezentacji:

1 Problematyka wykładu Wprowadzenie Podział układów sekwencyjnych Metody opisu układów sekwencyjnych Podstawowy układ sekwencyjny Automat – matematyczny model układu sekwencyjnego

2 Wprowadzenie X Y Układ kombinacyjny Układ sekwencyjny
UKŁAD CYFROWY X Y Układ kombinacyjny - wektor opisujący stany wejściowe układu; - wektor opisujący stany wyjściowe układu; Układ sekwencyjny - wektor opisujący stany wewnętrzne układu;

3 Wprowadzenie Funkcja przejścia lub Funkcja wyjścia

4 Opis układu sekwencyjnego piątką uporządkowaną
Wprowadzenie Opis układu sekwencyjnego piątką uporządkowaną - wektor stanów wejściowych; - wektor stanów pamięci; - wektor stanów wyjściowych; - funkcja przejścia; - funkcja wyjścia.

5 Podział układów sekwencyjnych
Układy sekwencyjne asynchroniczne synchroniczne brak wejścia sterującego; zmiana stanu realizowana jest zgodnie ze zmianą sygnału sterującego; zmiana stanu wywoływana jest zmianą wektora X; brak stanów niestabilnych;

6 Układy asynchroniczne
Stan stabilny Stan stabilny Ya Yb Y1 Yp Y4 Stany niestabilny Czas potrzebny do ustalenia stanu stabilnego - Minimalny odstęp czasowy pomiędzy sąsiednimi zmianami stanu X wynosi:

7 Interpretacja sygnałów
Układ synchroniczny X Y S Układ asynchroniczny 10 X Y

8 Zjawisko wyścigu Wyścigiem w układzie asynchronicznym nazywamy zjawisko polegające na pojawieniu się na wyjściu układu, w momencie przechodzenia układu z jednego stanu stabilnego do drugiego, stanów pośrednich. 0,0 1,1 0,1 1,0 Wyścigiem krytycznym nazywamy wyścig, w którym jeden ze stanów pośrednich okazuje się stanem stabilnym, co jednocześnie prowadzi do błędnego działania danego układu.

9 Metody opisu układów sekwencyjnych
Opis zewnętrzny Opis słowny Przykład „Zbudować licznik, zliczający impulsy wejściowe w naturalnym kodzie binarnym od 0 do 15”. „Zbudować układ sterowania windy w budynku 3-piętrowym”. Ciągi zero-jedynkowe X = x Y = y Cykliczność ciągu wyjściowego

10 Metody opisu układów sekwencyjnych
Opis zewnętrzny Wykresy czasowe x1 1 t x2 t y Identyfikacja układu sekwencyjnego t

11 Metody opisu układów sekwencyjnych
Opis pełny Graf przejść i wyjść X1 X2 ,Y1Y2 ,Y3Y4 ,Y5Y6 ,Y7Y8 A1 A2 A3 Funkcja przejścia Funkcja wyjścia

12 Metody opisu układów sekwencyjnych
Opis pełny Tablice przejść i wyjść X1 X2 X2 X1 X2 X2 A1 A3 A2 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 A1 A1 A2 A2 A1 A1 Y3 Y4 A2 A2 A3 A3 A’ Y Funkcja przejścia Funkcja wyjścia

13 Metody opisu układów sekwencyjnych
Opis pełny Macierze przejść i wyjść A1 A2 A3 X1,Y1Y2 X2,Y3Y4 --- X1,Y3Y4 X2,Y5Y6 X1,Y7Y8

14 Podstawowy układ sekwencyjny
Przerzutnik Asynchroniczne wejście ustawiające stan przerzutnika na 1 Asynchroniczne wejście ustawiające stan przerzutnika na 0 S Wejście informacyjne JK, SR, D, T Komplementarne wyjścia informacyjne Wejście zegarowe (synchronizujące) R CP, CK, CLK

15 Podstawowy układ sekwencyjny
Przerzutnik asynchroniczny RS 1 1 1 R S 1 1 1 R S Symbol Schemat logiczny R S

16 Podstawowy układ sekwencyjny
Podział przerzutników synchronicznych Zatrzaskowe (ang. Latch) Wyzwalane zboczem (ang. Edge-triggered) Wyzwalane impulsem (ang. Pulse-triggered)

17 Podstawowy układ sekwencyjny
Działanie przerzutników CP t Dane t a t b t a - wyzwalany poziomem b - wyzwalany zboczem

18 Podstawowy układ sekwencyjny
Przerzutnik wyzwalany impulsem b) S R J CP K M 1 2 3 4 a) J CP K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 c) J = K =1 1 CP 2 3 1 2 4 3 1 4

19 Podstawowy układ sekwencyjny
Tabele stanów przerzutników RS, JK, D Qn  Qn+1 S R J K D 1

20 System opisujący automat
Automaty System opisujący automat - wektor stanów wejściowych; - wektor stanów pamięci; - wektor stanów wyjściowych; - funkcja przejścia; - funkcja wyjścia. Jeżeli zbiory X, A, Y są skończone to automat nazywamy skończonym. Automat nazywamy zupełnym jeżeli jego funkcje przejść i wyjść są określone dla każdej pary (A, X) ze zbioru A x X.

21 Automaty   X Y A Zegar Funkcja przejścia Funkcja wyjścia lub
Automat Mealy’ego X Y A Zegar Funkcja przejścia Funkcja wyjścia lub

22   Automaty A Y X Zegar Funkcja przejścia Funkcja wyjścia lub
Automat Moore’a A Y X Zegar Funkcja przejścia Funkcja wyjścia lub

23 Graf oraz tablice przejść i wyjść opisujące układ Mealy’ego
Automaty Graf oraz tablice przejść i wyjść opisujące układ Mealy’ego X={X1, X2}; A={A1, A2, A3}; Y={Y1,Y2,Y3} X1, Y2 X1, Y2 X2, Y1 X1, Y3 X2, Y3 X2, Y2 A3 A1 A2 Tablica przejść A1 A2 A3 X1 X2 A’ + Tablica przejść i wyjść A1 A2 A3 X1 X2 A’, Y = Tablica wyjść A1 A2 A3 X1 X2 Y A2 A1 A3 Y2 Y3 Y1 A2,Y2 A1,Y2 A3,Y3 A2,Y1 A1,Y3 Graf przejść i wyjść Funkcja przejścia Funkcja wyjścia

24 Graf oraz tablice przejść i wyjść opisujące układ Moore’a
Automaty Graf oraz tablice przejść i wyjść opisujące układ Moore’a X={X1, X2 , X2}; A={A1, A2, A3}; Y={Y1,Y2} X1 X3 X1 X2 A3 Y2 Y1 Y2 A1 A2 Tablica przejść i wyjść układu Moore’a A1 A2 A3 X1 X2 A’ X3 Y Tablica przejść i wyjść równoważnego układu Mealy’ego A1 A2 A3 X1 X2 A’, Y X3 A2 A1 A3 Y2 Y1 A2,Y2 A1,Y2 A3,Y1 Graf przejść i wyjść Funkcja przejścia Funkcja wyjścia

25 Konwersja z układu Moore’a do układu Mealy’ego
Automaty Konwersja z układu Moore’a do układu Mealy’ego Założenia - funkcja wyjścia układu Mealy’ego - funkcja wyjścia układu Moore’a - funkcja przejścia czyli lub Stany wyjść tak określonego układu Mealy’ego pojawiają się jeden tak później niż w układzie definicyjnym.

26 Automaty A2,Y2 A1,Y2 A3,Y3 A2,Y1 A1,Y3 A2,Y2 A1,Y2 A3,Y3 A2,Y1 A1,Y3
Konwersja tablicy przejść i wyjść układu Mealy’ego w równoważną tablicę przejść i wyjść układu Moore’a X1 X2 Tablica pośrednia A1 A2 A3 X1 X2 Równoważna tablica przejść i wyjść układu Moore’a a1 a2 a3 X1 X2 a4 a5 Y A2,Y2 A1,Y2 A3,Y3 A2,Y1 A1,Y3 A2,Y2 A1,Y2 A3,Y3 A2,Y1 A1,Y3 a3 a4 Y2 A1 a1 a2 a1 a3 a2 a5 a4 Y2 Y3 Y1 A2 a3 a4 A3 A’, Y a1 a5 Tablica przejść i wyjść układu Mealy’ego

27 Przerzutnik asynchroniczny SR
Automaty Przerzutnik asynchroniczny SR Q SR Q’ Stan zabroniony Tablica przejść Tablica funkcyjna 00 01 11 10 --- 1 Symbol S R P Q t S R Q’ P’ Q P 1 Tablica wzbudzeń S R x 1 1 SR = 10 01 00 10 Graf przejść

28 Przerzutnik synchroniczny JK
Automaty Przerzutnik synchroniczny JK Q JK Q’ Tablica przejść Tablica funkcyjna 00 01 11 10 1 Symbol J CK K Q C tn tn+1 J K Q’ Q 1 Tablica wzbudzeń J K x 1 Graf przejść 1 JK = 10,11 01,11 00 01 10

29 Automaty Zaprojektować układ działający zgodnie z podanym grafem przejść i wyjść 00 01 11 10 (01) (01, 11) (10, 00) (00) (10) (10,00) (11) (11, 01, 10) a) układ asynchroniczny z funktorów logicznych b) układ asynchroniczny za pomocą przerzutników SR c) układ synchroniczny za pomocą przerzutników JK Qn  Qn+1 S R J K D 1

30 Automaty Zaprojektować układ działający zgodnie z podanym grafem przejść i wyjść 00 10 01 11 (10,11) (11,01;01,11) (11,01;10,00) (00,11;10,11) (01,10) (00,00;10,11) (00,01) (00,00;11,10) (01,00;11,01) c) układ synchroniczny za pomocą przerzutników D Qn  Qn+1 S R J K D 1

31 Automaty Przejście z automatu Moore’a na Mealy’ego
Tablica przejść i wyjść układu Moore’a Tablica przejść i wyjść układu Mealye’go 11 00 10 01 Y1Y2 X1X2 Q1Q2 11,11 00, 00 10 10,10 11 01, 01 01 00 X1X2 Q1Q2

32 Przejście z automatu Mealy’ego na Moore’a
Automaty Przejście z automatu Mealy’ego na Moore’a X1X2 Q1Q2 00 01 11 10 10, 11 00, 00 00, 01 01, 00 11,10 01,10 00,11 00,01 01,01 01,00 10,00 11,11 11,01 10,11 10,11 01,00 00,11 10, 11 10 11,01 11,11 10,00 01,01 11,10 00,01 11 01,10 01, 00 01 00, 01 00, 00 00 X1X2 Q1Q2 a1 a3 a2 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11

33 Przejście z automatu Moore’a na Mealy’ego
Automaty Przejście z automatu Moore’a na Mealy’ego X1X2 Q1Q2 00 01 11 10 Y1Y2 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 X1X2 Q1Q2 00 01 11 10 10, 11 00, 00 00, 01 01, 00 11,10 01,10 00,11 00,01 01,01 01,00 10,00 11,11 11,01 10,11 a9 a10 a11 a1 11 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11

34 Przejście z automatu Moore’a na Mealy’ego
Automaty Przejście z automatu Moore’a na Mealy’ego X1X2 Q1Q2 00 01 11 10 Y1Y2 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 X1X2 Q1Q2 00 01 11 10 10, 11 00, 00 00, 01 01, 00 11,10 01,10 00,11 00,01 01,01 01,00 10,00 11,11 11,01 10,11 a9 a10 a11 a1 11 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11


Pobierz ppt "Problematyka wykładu Wprowadzenie Podział układów sekwencyjnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google