Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Układy konwersji kodów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Układy konwersji kodów"— Zapis prezentacji:

1 Układy konwersji kodów
Problematyka wykładu Wprowadzenie Zjawisko hazardu Układy arytmetyczne Układy konwersji kodów Multipleksery i demultipleksery

2 Wprowadzenie Kolejność postępowania przy syntezie kombinacyjnego układu logicznego: określenie funkcji logicznej odpowiednio do postawionych wymagań np. za pomocą tablicy stanów (tablicy prawdy); przeprowadzenie procesu minimalizacji funkcji logicznej np. przy użyciu tablic Karnaugha lub metodą algebraiczną; sporządzenie schematu układu, odpowiadającego zminimalizowanej formie boolowskiej; optymalizacja konfiguracji schematowej.

3 Wprowadzenie Synteza układu opisanego formą sumacyjną, reguły stosowania symboli funktorów równoważnych dla NAND: bramkę wejściową, na której wyjściu otrzymuje się stany lub poziomy logiczne realizujące pożądaną funkcję, określa się jako reprezentującą pierwszy (nieparzysty) poziom układu. Graficznym symbolem tej bramki jest symbol DOR; POZIOMY UKŁADU 1 F

4 Wprowadzenie Synteza układu opisanego formą sumacyjną, reguły stosowania symboli funktorów równoważnych dla NAND: bramki których wyjścia są przyłączone do wejść bramki wyjściowej, określa się jako reprezentujące drugi (parzysty) poziom układu. Graficznymi symbolami tych bramek są symbole NAND; POZIOMY UKŁADU 2 1 F

5 Wprowadzenie Synteza układu opisanego formą sumacyjną, reguły stosowania symboli funktorów równoważnych dla NAND: dalsze poprzedzające bramki reprezentują odpowiednio dalsze nieparzyste i parzyste poziomy, przy czym na poziomach nieparzystych stosuje się symbole DOR, a na poziomach parzystych symbole NAND; POZIOMY UKŁADU 4 3 2 1 F

6 Wprowadzenie Synteza układu opisanego formą sumacyjną, reguły stosowania symboli funktorów równoważnych dla NAND: w zasadzie każda linia połączeniowa między wyjściem jednej bramki a wejściem drugiej powinna mieć na obydwu końcach symbole wskaźnika negacji lub nie powinna ich mieć w ogóle; POZIOMY UKŁADU 4 3 2 1 F

7 Wprowadzenie Synteza układu opisanego formą sumacyjną, reguły stosowania symboli funktorów równoważnych dla NAND: zmienne wprowadzane na wejścia ze wskaźnikami negacji są reprezentowane w formie boolowskiej przez swe dopełnienia; zmienne wprowadzane na wejścia bez wskaźników negacji są reprezentowane w formie boolowskiej bez dopełnienia. POZIOMY UKŁADU 4 3 2 1 F

8 Wprowadzenie POZIOMY UKŁADU 4 3 2 1 F F 1 2 3 4

9 Przykład odstępstwa od reguły 4-tej
Wprowadzenie Przykład odstępstwa od reguły 4-tej F 1 2 POZIOMY UKŁADU F

10 maksymalna niezawodność.
Wprowadzenie Do optymalizacji układów kombinacyjnych (reguła 4-ta) najczęściej są stosowane następujące kryteria: minimalna złożoność układowa; minimalne opóźnienie propagacji; minimalny koszt; maksymalna niezawodność.

11 Hazard Przyczyny powstania zjawiska hazardu:
gdy przynajmniej jeden sygnał wejściowy dochodzi do wyjścia drogami o różnych opóźnieniach; gdy jednocześnie ulegają zmianie dwa lub więcej sygnałów wejściowych i przechodzą one do wyjścia drogami o różnych opóźnieniach; gdy układ zapewnia dla wszystkich sygnałów wejściowych drogi o jednakowych opóźnieniach, lecz sygnały te zmieniają swe stany logiczne niejednocześnie.

12 Zjawisko hazardu statycznego
F F1 F2 F3 1  0 0 1  0  1 1 0 1 1 0  1 1 0 0 1 1 0 F1 F2 F3 F x1x0 x2 00 01 11 10 1 Hazard statyczny w 1

13 Zjawisko hazardu dynamicznego
F F1 F2 F4 F3 1 01 10 10 01 10 01 1 10 01 1 10 01 1 01 10 1 1 10 10 1 10 01 01 F1 F2 F3 F4 Hazard dynamiczny F

14 Zjawisko hazardu dynamicznego
F F1 F2 F4 F3 x2x3 x1 00 01 11 10 1 F F1

15 Zjawisko hazardu dynamicznego
1 01 10 01 10 1 1 01 10 F F1 1 F1 F Hazard statyczny w 1

16 Detektor narastającego zbocza sygnału
1 10 01 01 10 F F1 10 01 F1 F

17 Detektor opadającego zbocza sygnału
10 01 F F1 1 1 01 10 01 1 10 F1 F

18 Detektor opadającego zbocza sygnału
F F1 01 1 01 01 10 1 10 10 01 1 1 10 F1 F

19 Układy arytmetyczne Równanie Tabela prawdy Symbol Tablice Karnaugha
Układ półsumatora Równanie Tabela prawdy A B C S Czynniki Suma Przeniesienie A B S C Symbol A C B S Tablice Karnaugha 1 A B C S

20 Układy arytmetyczne Tablice Karnaugha
Układ półsumatora Tablice Karnaugha C S B B 1 1 A A 1 1 1 1 1

21 Przykłady implementacji układowej półsumatora
Układy arytmetyczne Przykłady implementacji układowej półsumatora B A Przykład

22 Układy arytmetyczne Symbol Równanie Tablice Karnaugha S Tabela prawdy
Układ sumatora Symbol Równanie Ai Bi Ci-1 Ci Si Czynniki Suma Przeniesienie Ai Ci Bi Si S Ci-1 Tablice Karnaugha Ci Ai Bi Ci-1 Si 00 01 11 10 1 Tabela prawdy Ai Bi Ci-1 Si Ci 00 01 11 10 1

23 Układy arytmetyczne Tablice Karnaugha
Układ sumatora Tablice Karnaugha Ci Ai Bi Ci-1 00 01 11 10 1 Si Ai Bi Ci-1 00 01 11 10 1

24 Przykłady implementacji układowej sumatora
Układy arytmetyczne Przykłady implementacji układowej sumatora Bi Ai Ci-1 Przykład

25 Realizacja układ sumatora z dwóch półsumatorów
Układy arytmetyczne Realizacja układ sumatora z dwóch półsumatorów Ai Bi PÓŁSUMATOR AB Si Ci Ci-1 Przykład

26 Sumator wielobitowy szeregowy
Układy arytmetyczne Sumator wielobitowy szeregowy Składnik A Suma A Ci-1 S B Ci n-bitowy rejestr przesuwający Składnik B n-bitowy rejestr przesuwający D Q C n-bitowy rejestr przesuwający Zegar

27 Sumator wielobitowy szeregowy
Układy arytmetyczne Sumator wielobitowy szeregowy Składnik A 1 1 1 1 1 Suma A Ci-1 S B Ci 6-bitowy rejestr przesuwający 1 1 1 1 1 1 1 Składnik B 6-bitowy rejestr przesuwający 1 1 1 1 D Q C 6-bitowy rejestr przesuwający 1 Zegar 6 4 5 3 1 2

28 Sumator wielobitowy równoległy z przeniesieniami szeregowymi
Układy arytmetyczne Sumator wielobitowy równoległy z przeniesieniami szeregowymi B A Ci Ci-1 S A1 B1 C0 S1 Ci Ci-1 A2 B2 C1 S2 A3 B3 C2 S3 Ci Ci-1 An Bn Cn-1 Sn Cn C3

29 Sumator wielobitowy równoległy z przeniesieniami szeregowymi
Układy arytmetyczne Sumator wielobitowy równoległy z przeniesieniami szeregowymi B A Ci Ci-1 S Ci Ci-1 A1 B1 C0 S1 A2 B2 C1 S2 A3 B3 C2 S3 Ci Ci-1 A4 B4 S4 C5 C3 1 1 1 1 1

30 Sumator wielobitowy równoległy z przeniesieniami jednoczesnymi
Układy arytmetyczne Sumator wielobitowy równoległy z przeniesieniami jednoczesnymi Blok przeniesień Blok sumy A B S Cn C0

31 Scalony układ arytmetyczny
Układy arytmetyczne Scalony układ arytmetyczny

32 Jednostka arytmetyczno-logiczna
Układy arytmetyczne Jednostka arytmetyczno-logiczna A0,...,A3 i B0,...,B3 - wejścia dla dwóch słów czterobitowych Cn - wejście przeniesienia M - wejście określające tryb pracy S0,...,S3 - wejścia wyboru funkcji F0,...,F3 - wyjście wyniku Cn+4 - wyjście przeniesienia G - wyjście przeniesienia generowanego P - wyjście przeniesienia propagowanego A = B - wyjście komparacyjne

33 Realizacja operacji porównania
Układy arytmetyczne Realizacja operacji porównania A=B jest w stanie wysokim gdy obydwie liczby są równe A=B jest w stanie niskim gdy obydwie liczby są różne W wyniku operacji porównania na wyjściach A=B i Cn+4 otrzymujemy:

34 Układ realizujący operację dodawania i odejmowania
B4 B3 B2 B1 A4 A3 A2 A1 1 1 1 1 A S1 A S2 A S3 A S4 B1 B2 B3 B4 C C4 1 1 1 1 1 Sterowanie Dodawanie Odejmowanie 1 1

35 Układ realizujący operację dodawania liczb w kodzie BCD
A S1 A S2 A S3 A S4 B1 B2 B3 B4 C C4 A4 A3 A2 A1 1 Cn-1 1 1 1 Cn A S1 A S2 A S3 A S4 B1 B2 B3 B4 C C4 1 1 1 1

36 Układ generacji bitu parzystości
Generowanie bitu parzystości polega na wytworzeniu jednego bitu i dodaniu go do słowa kodowego, będącego nośnikiem informacji. Bit ten jest zwany bitem parzystości. Jeśli dane słowo kodowe zawiera nieparzystą (parzystą) liczbę jedynek, to bit parzystości przyjmuje wartość 1 w przeciwnym przypadku wartość 0. Bit parzystości generowany jest zgodnie z równaniem: gdzie: - bit słowa informacyjnego (i=0…n).

37 Układ generacji bitu parzystości
1 1 1 A0 A1 A2 A3 1 1 1 1 1 1 1 1 Sygnał sterujący: 0 – generacja bitu parzystości; 1 – generacja bitu nieparzystości. 0 – bez błędu; 1 – błąd. dla bitu parzystości 0 – błąd; 1 – bez błędu. dla bitu nieparzystości

38 Układ generacji bitu parzystości
Tabela stanów dla układu 74180 Wejścia Wyjścia Liczba stanów 1 na wejściach danych (A...H) od 0 do 7 jest: Parzyste (EI) Nieparzyste (OI) Parzyste (EVEN) Nieparzyste (ODD) Parzysta 1 Nieparzysta X

39 Układ generacji bitu parzystości
F G H EI EVEN OI ODD 74180 B0 B7 Wejścia sterujące Wyjścia kontrolne

40 Układy konwersji kodów
Podział: enkodery (zwane również koderami); zwykłe priorytetowe dekodery; pełne - jeżeli 2n = m niepełne - jeżeli 2n < m transkodery.

41 Układ enkodera zwykłego
Tabela prawdy Wejścia Wyjścia Kod 1 z 10 Kod D C B A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Równania dla enkodera 1 z 10 A = A = (1 + 9) + (3 + 7) + (5 + 7) B = B = (2 + 6) + (3 + 7) C = C = (4 + 6) + (5 + 7) D = 8 + 9 D = 8 + 9

42 Układ enkodera zwykłego
Realizacje układowe Przykład: enkoder1z10.msm

43 Układ enkodera zwykłego
Tabela prawdy Wejścia Wyjścia Kod 1 z 10 Kod D C B A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Równania dla enkodera

44 Układ enkodera zwykłego
Realizacje układowe Przykład: enkoder_nie_1z10.msm

45 Układ enkodera priorytetowego
Realizacja z konwersją pośrednią Kod 1 z n . K o d x z n w y j ś c i

46 Układ enkodera priorytetowego
Realizacja z konwersją bezpośrednią . K o d x z n w y j ś c i

47 Układ enkodera priorytetowego
Realizacja iteracyjna konwersji kodu x z n na kod 1 z n x z n n - 1 Yn-1 Bn En-1 n - 2 Yn-2 Bn-1 En-2 Bn-2 Bi+1 i Yi-1 B2 Ei-1 1 Y1 B1 E1 Y0 B0 E0 Bi 1 z n Funkcje przełączające i-tego stopnia mają postać:

48 Zasada działania i-tego stopnia enkodera priorytetowego
Bi+1 Yi Bi Ei Symbol Schemat logiczny 1 1 1 1 1 1 Bi+1 Ei Yi Bi Tabela prawdy 1

49 Układ enkodera priorytetowego
Realizacja z równoległą propagacją przeniesienia

50 Układ dekodera pełnego
Tabela prawdy Wejścia Wyjścia x0 x1 A B C D 1 1 Równania dla dekodera kodu 8421 na 1 z 4

51 Układ dekodera pełnego
Realizacje układowe NOT x0 x1 A B C D AND 1 z 4 Przykład: dekoder8421_1z4.msm

52 Układ dekodera pełnego
Realizacje układowe NOT A B C D NOR 1 z 4 x0 x1

53 Układ dekodera pełnego
Tabela prawdy Wejścia Wyjścia x0 x1 A B C D 1 1 Równania dla dekodera kodu 8421 na

54 Układ dekodera pełnego
Realizacje układowe NOT x0 x1 A B C D NAND Przykład: dekoder8421_nie_1z4.msm

55 Układ dekodera pełnego
Realizacje układowe NOT A B C D OR x0 x1

56 Układ dekodera niepełnego
Tabela prawdy 1 --- 10 11 01 00 x1x0 x3x2 A 1 --- 10 11 01 00 C x3x2 x1x0 Wejścia Wyjścia BCD 8421 1 z 10 X3 X2 X1 X0 A B C D E F G H I J

57 Układ dekodera niepełnego
Tabela stanów dekodera Kod wejściowy x3 x2 x1 x0 Nr aktywnego wyjścia A B C D E F G H I J Stany zabronione C, I D, J E, I F, J G, I H, J Przykład: dekoder_8421_1z10.msm

58 Układ transkodera Kod wejściowy X Kod wejściowy Y Transkoder
Kod pierścieniowy Kod wejściowy Y DEKODER ENKODER Transkoder TRANSKODER Kod wejściowy Y Kod wejściowy X

59 Układ transkodera Tabela prawdy A = x3 D = x0 1 --- 10 11 01 00 x1x0
1 --- 10 11 01 00 x1x0 x3x2 B 1 --- 10 11 01 00 C x3x2 x1x0 Wejścia Wyjścia X3 X2 X1 X0 A B C D A = x3 D = x0

60 Multipleksery i demultipleksery
Linia przesyłowa W E J Ś C I A Y 1 2 n-1 n Adres

61 Funkcja realizowana przez układ:
Multiplekser scalony 74151 Tabela stanów Symbol Wejścia Wyjścia Adresowe Strobujące Y W C B A S X X X 1 D D0’ D D1’ D D2’ D D3’ D D4’ D D5’ D D6’ D D7’ Funkcja realizowana przez układ:

62 Realizacja funkcji przełączającej za pomocą multipleksera
ba c 00 01 11 10 1 1 3 2 4 5 7 6 ?

63 Realizacja funkcji przełączającej za pomocą multipleksera
ba c 00 01 11 10 1 1 3 2 4 5 7 6 1

64 Realizacja funkcji przełączającej za pomocą multipleksera
ba dc 00 01 11 10 1 3 2 4 5 7 6 ?

65 Realizacja funkcji przełączającej za pomocą multipleksera
ba dc 00 01 11 10 1 3 2 4 5 7 6 1

66 Funkcja realizowana przez układ:
Multiplekser scalony 74151 Tabela stanów Symbol Wejścia Wyjścia Adresowe Strobujące Y W C B A S X X X 1 D D0’ D D1’ D D2’ D D3’ D D4’ D D5’ D D6’ D D7’ Funkcja realizowana przez układ:

67 Demultiplekser scalony 74155

68 Realizacja demultipleksera 8-bitowego


Pobierz ppt "Układy konwersji kodów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google