Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co to jest??. Co to takiego?? Efekt cieplarniany jest zjawiskiem spowodowanym zdolnością atmosfery do przepuszczania dużej części promieniowania słonecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co to jest??. Co to takiego?? Efekt cieplarniany jest zjawiskiem spowodowanym zdolnością atmosfery do przepuszczania dużej części promieniowania słonecznego."— Zapis prezentacji:

1 Co to jest??

2 Co to takiego?? Efekt cieplarniany jest zjawiskiem spowodowanym zdolnością atmosfery do przepuszczania dużej części promieniowania słonecznego (głównie światła) i zatrzymywania promieniowania Ziemi (m. in. cieplnego). Dzięki temu na powierzchni Ziemi oraz w dolnych warstwach jej atmosfery jest cieplej niż byłoby, gdyby atmosfera nie istniała. Jak wynika z wyliczeń naukowców, temperatura powierzchni Ziemi pozbawionej atmosfery utrzymywałaby się w okolicy -17°C, podczas, gdy obecnie średnia temperatura na Ziemi wynosi +15°C.

3 Efekt cieplarniany jest zjawiskiem naturalnym i z naszego punktu widzenia - bardzo korzystnym, gdyż bez niego na Ziemi nie mogłoby powstać i rozwinąć się życie.

4 Skutki: wymieranie gatunków, ubożenie gleb, niedobory wody na obszarach, gdzie dotychczas nie było z nią kłopotów, anomalie klimatyczne, zmniejszenie się powierzchni lądów, w tym obszarów możliwych do zasiedlenia,

5 Efekt cieplarniany występuje nie tylko na Ziemi, lecz na wszystkich planetach posiadających atmosferę o odpowiednim składzie gazów. Są to planety nie tylko Układu Słonecznego ale całego wszechświata. Najlepszym tego przykładem jest planeta Wenus, której atmosfera w 96% składa się z dwutlenku węgla – CO 2, a temperatura na jej powierzchni w punkcie podsłonecznym Warto wiedzieć: wynosi +450°C!!!!

6 Mechanizm efektu cieplarnianego przedstawia rysunek:

7

8 Co to są gazy cieplarniane (szklarniowe ) Gazami cieplarnianymi (szklarniowymi) nazywamy te składniki atmosfery ziemskiej, które dzięki swoim własnościom fizykochemicznym mają zdolność zatrzymywania energii słonecznej w obrębie atmosfery ziemskiej. Należą do nich przede wszystkim:

9

10 Dominujący udział w efekcie cieplarnianym ma para wodna. Jej zawartość w atmosferze ziemskiej jest zmienna w czasie i różna nad poszczególnymi obszarami naszej planety (waha się w granicach 40% do 95%), co wynika z cyklu krążenia wody w środowisku na skutek procesów: parowania, skraplania, sublimacji i resublimacji : Para wodna

11 Dwutlenek węgla Dwutlenek węgla jest drugim, istotnym dla efektu cieplarnianego składnikiem atmosfery ziemskiej, chociaż jego udział w tym zjawisku jest o rząd wielkości mniejszy od udziału pary wodnej. Działalność ludzka ma znacznie większy wpływ na jego obecność w atmosferze. Od początku ery przemysłowej zawartość dwutlenku węgla w powietrzu systematycznie wzrasta i przewiduje się, że w 2100 roku będzie go w powietrzu dwa razy więcej niż dziś.

12 Stężenie CO 2 w atmosferze mierzone w obserwatorium Mauna Loa. U dołu cykl roczny Części na milion

13 ODBICIE od napotkanych przeszkód Fale elektromagnetyczne potrafią zachowywać się w określonych warunkach jak strumień materii - cząsteczek. Obserwujemy to w zjawisku odbicia promieniowania słonecznego od składników atmosfery, powierzchni Ziemi i obiektów znajdujących się na niej. Promieniowanie ulega odbiciu zgodnie z zasadą, że: kąt padania równy jest kątowi odbicia. Promieniowanie odbija się od powierzchni ciał nieprzezroczystych i nie absorbujących go. W atmosferze ziemskiej jest zazwyczaj częściowo odbijane przez cząstki w niej obecne, takie jak: skroplona para wodna, pyły. Ziemia również częściowo odbija promieniowanie, a intensywność tego odbijania jest zależna od właściwości powierzchni, na którą padają fale. W rejonach polarnych procent promieniowania odbitego (albedo) jest bardzo duży natomiast w przypadku powierzchni oceanów wynosi zaledwie kilka procent.

14 Średnia globalna temperatura w okresie od 1856 do 2005. 1- Temperatura roku, 2-Średnia pięcioletnia

15 odbijanie promieniowania od różnych rodzajów podłoża na powierzchni Ziemi:

16 * * El Niño

17 El Niño Anomalia pogodowa, powstająca gdy pasaty wiejące nad równikiem zmieniają swój kierunek lub po prostu zanikają. Imieniem El Niño (po hiszpańsku chłopiec, dzieciątko) peruwiańscy rybacy nazwali silne wiatry i prądy morskie, które zauważyli w okresie świąt Bożego Narodzenia, a które mają duży wpływ na połowy ryb. Nazwa ta odnosi się do Dzieciątka Jezus. Co wywołuje El Niño?

18 Po El Niño:

19 P o k a z w y k o n a ł a : J u l i a G a d o m s k a Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Co to jest??. Co to takiego?? Efekt cieplarniany jest zjawiskiem spowodowanym zdolnością atmosfery do przepuszczania dużej części promieniowania słonecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google