Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SARMACKI SZPAN Michał Gałka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SARMACKI SZPAN Michał Gałka."— Zapis prezentacji:

1 SARMACKI SZPAN Michał Gałka

2 SARMATYZM Jest to barokowa formacja kulturowa dominująca w
Rzeczypospolitej od końca XVI do drugiej połowy XVIII wieku. Opierała się na micie, jakoby szlachta polska miała pochodzić od Sarmatów starożytnego ludu zamieszkującego początkowo między Dolną Wołgą, a Donem. Po Sarmatach szlachta miała odziedziczyć umiłowanie wolności, gościnność, dobroduszność, męstwo oraz odwagę.

3 STRÓJ SZLACHTY Sięgał korzeniami Wschodu. Był dostojny, bogaty i
barwny: żupan, pas, kontusz, Delia (w czasie chłodów), szarawary, kołpak z czaplimi piórami, a także ozdobna szabla zwana karabelą z rękojeścią ukształtowaną na wzór głowy orła.

4 MYŚL POLITYCZNA Polska jest oazą złotej wolności
szlacheckiej. Podstawą Rzeczypospolitej były prawa kardynalne, czyli Artykuły henrykowskie oraz pacta conventa, a później również liberum veto. Każdą próbę ich naruszenia traktowano jak najwyższą zbrodnię i podejmowano próby odwołania króla, który ośmielił się sprzeciwić szlachcie.

5 RELIGIA W Rzeczpospolitej panowała tolerancja religijna. Pierwszym aktem w stronę równouprawnienia w wyznawaniu religii na terenie Rzeczypospolitej była tzw. ugoda sandomierska podpisana w roku 1570. Swobody religijne oraz wolność wyznania zagwarantował mieszkańcom Rzeczypospolitej Akt Konfederacji Warszawskiej z 28 stycznia 1573 roku. Przez co nastąpiła masowa emigracja do Polski.

6 ZWYCZAJE Dla sarmatów ważne były więzy
rodzinne i towarzyskie. Ulubionym zajęciem była rozmowa. Bardzo chętnie przyjmowano gości. Swobodnie posługiwano się łaciną. Urządzano wystawne uczty, zawsze zakrapiane alkoholem, na których dochodziło do bójek. Na przyjęciach tańczono poloneza, mazura, oberka.

7 UROCZYSTOŚCI POGRZEBY
Obrządek pogrzebowy przybierał bogatą formę. Przygotowania trwały miesiącami. Religijne uroczystości poprzedzały procesje. Przykładem jest pogrzeb hetmana Michała Kazimierza Radziwiłła, na który syn zmarłego Karol Radziwiłł wydał milion złoty.

8 WESELA Najhuczniejszym weselem w XVI
w. był w Krakowie, gdy po raz trzeci żenił się Jan Zamoyski kanclerz i hetman koronny, trwający 2 tygodnie 2. Również huczne wesele wyprawiono w XVII w. gdy Jan Radziwiłł żenił się z Marią, córką hospodarza mołdawskiego Bazylego Mohyły. Mimo przeszkód, w końcu Jan wyprawił się z orszakiem do Mołdawi po królewsku. Uroczystości trwały od 5 lutego 1645 przez 12 dni

9 DELEGACJE Rozgłos i sławę zyskał słynny wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu w 1633 r. Celem było uzyskanie wsparcia finansowego przeciw Skandynawom i Moskwie oraz do zmniejszenia zależności polskiego Kościoła od Stolicy Apostolskiej i Urbana VIII. Orszak składał się 300 osób, ubrani w bogato zdobione stroje.


Pobierz ppt "SARMACKI SZPAN Michał Gałka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google