Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z Ż oł Ą dka czyli jak walczy Ć ze złymi nawykami Społeczne gimnazjum w kwidzynie program CZAS NA ZDROWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z Ż oł Ą dka czyli jak walczy Ć ze złymi nawykami Społeczne gimnazjum w kwidzynie program CZAS NA ZDROWIE."— Zapis prezentacji:

1 z Ż oł Ą dka czyli jak walczy Ć ze złymi nawykami Społeczne gimnazjum w kwidzynie program CZAS NA ZDROWIE

2 PREZENTACJA ZESPOŁU MAJA n.-LIDER MAJA h. BARTEK aGA KUBA oLa julka pola

3 1. Nasi rówieśnicy wiedzą niewiele na temat zdrowego żywienia, popełniają wiele błędów, mają złe nawyki. 2. Jest to dla nas nowe, ciekawe i trudne wyzwanie. 3.Uczymy się współpracować ze sobą,podejmować decyzje, tworzymy,wymyślamy,działamy... Dlaczego program Czas na zdrowie ?

4 Dlaczego KaktusY z Ż oł ą dkA? Kaktus jest synonimem złego nawyku żywieniowego, którego należy się jak najszybciej pozbyć, stąd pomysł na Kaktusy z Żołądka. Eliminujemy złe przyzwyczajenia.

5 Mały łyczek wiedzy zdrowo ż ywieniowej

6 Pierwszy kaktus z ż oł ą dka Zalecenie Jedz regularnie co najmniej 3 posi ł ki dziennie, ka ż dy dzie ń rozpoczynaj ą c od ś niadania. Nieregularne jedzenie i nieodpowiednia ilo ść posi ł ków zjadana w ci ą gu dnia.

7 DRUGI kaktus z ż oł ą dka Zbyt mało warzyw i owoców w codziennym jadłospisie Zalecenie Spo ż ywaj codziennie produkty zbo ż owe oraz warzywa i owoce. Najlepiej na surowo lub krótko gotowane

8 TRZECIkaktus z ż oł ą dka TRZECI kaktus z ż oł ą dka zbyt du ż e spo ż ycie soli kuchennej Zalecenie Ograniczaj spo ż ycie soli kuchennej. Jedna płaska ły ż eczka soli dziennie dodawana do potraw powinna Ci wystarczy ć, Nie dosalaj. Ograniczaj spo ż ycie soli kuchennej. Jedna płaska ły ż eczka soli dziennie dodawana do potraw powinna Ci wystarczy ć, Nie dosalaj.

9 CZWARTY kaktus z ż oł ą dka zbyt du ż e spo ż ycie tłuszczów zwierz ę cych Zalecenie Ograniczaj ilo ś ci spo ż ywanego tłuszczu. Przy sporz ą dzaniu potraw zast ę puj tłuszcze zwierz ę ce olejami lub oliw ą z oliwek

10 PI Ą TY kaktus z Ż oł ą dka Zalecenie Mi ę so I jego przetwory jedz w ilo ś ciach umiarkowanych, dwa lub trzy razy w tygodniu. Wybieraj mi ę so chude. W pozostałe dni jadaj mi ę so z ryb I ro ś liny str ą czkowe. zbyt du ż e spo ż ycie mi Ę sa I jego przetworów

11 SZÓSTY kaktus z ż oł ą dka Zbyt du Ż e spo Ż ycie cukru I słodyczy Zalecenie Zachowaj umiar w jedzeniu cukru i słodyczy. Zamiast słodyczy jadaj wi Ę cej owoców i warzyw

12 SIÓDMY kaktus z ż oł ą dka Brak aktywno Ś ci ruchowej lub jej niewystarczaj ą ca ilo ŚĆ Zalecenie B ą d ź aktywny ruchowo. Pomo ż e Ci to utraci ć nadmiar dostarczanej z po ż ywieniem energii. Pami ę taj, ż e ruch cz ę sto mo ż e zast ą pi ć lekarstwo lecz ż adne lekarstwo nie zast ą pi ruchu.

13 EKOLOGICZNE PRODUKTY Produkty ekologiczne to płody rolnictwa ekologicznego lub ich przetworzona posta Ć. Produkty ekologiczne to płody rolnictwa ekologicznego lub ich przetworzona posta Ć. Produkcja odbywa si Ę metodami ekologicznymi czyli mechanicznymi i biologicznymi. Co to jest? Gdzie ich szuka Ć ? Co to jest? Gdzie ich szuka Ć ? W powiecie kwidzy ń skim nie ma gospodarstw ekologicznych certyfikowanych, ale produkty ekologiczne dost ę pne s ą w nast ę puj ą cych sklepach: SPOŁEM, ROSSMAN, KAUFLAND. W powiecie kwidzy ń skim nie ma gospodarstw ekologicznych certyfikowanych, ale produkty ekologiczne dost ę pne s ą w nast ę puj ą cych sklepach: SPOŁEM, ROSSMAN, KAUFLAND. Wyst ę puj ą równie ż przetwórnie ekologiczne :WARMI Ń SKIE ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA OWOCOWO- WARZYWNEGO, CAFE-SATI. Co to jest? Gdzie ich szuka Ć ? Co to jest? Gdzie ich szuka Ć ?

14 A JU Ż w czerwcu zapraszamy na …..................... FESTYN ZDROWIA Ę Ś CZYLI IMPREZ Ę DLA CAŁEJ SPOŁECZNO Ś CI SZKOLNEJ ą ę …... A podczas niej zadziej ą si ę …... Familiada Zdrowotna, jeden z głównych punktów festynu. Zabawa dla osób w ka ż dym wieku. Familiada Zdrowotna, jeden z głównych punktów festynu. Zabawa dla osób w ka ż dym wieku. Zielony Kabaret Bo przecie Ż Ś miech to zdrowie Zielona Loteria z nagrodami Zmagania Sportowe dla Całej Rodzinki Piosenka zdrowotna-konkurs Projekcja filmów : Bajka o dziku i tuczniku, Słodkie paradoksy, Chemiczna iluzja. Zumba-ta ń czy ć ka ż dy mo ż eZumba-ta ń czy ć ka ż dy mo ż e Bufet ze zdrow ą ż ywno ś ci ą, zdrowe nie znaczy nudne!!!

15 ęę Dzi ę kujemy za uwag ę !


Pobierz ppt "Z Ż oł Ą dka czyli jak walczy Ć ze złymi nawykami Społeczne gimnazjum w kwidzynie program CZAS NA ZDROWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google