Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Gmina Radziejowice/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach Radziejowice, 12 listopada 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Gmina Radziejowice/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach Radziejowice, 12 listopada 2013."— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Gmina Radziejowice/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach Radziejowice, 12 listopada 2013 roku Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Gmina Radziejowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach Tytuł projektu Moja szansa

3 Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Radziejowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach PO Kapitał Ludzki VII Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

4 Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Radziejowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach Czas realizacji projektu Od 01 stycznia 2012 do 30 czerwca 2014 roku

5 Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Radziejowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach Cele projektu: Celem głównym projektu jest wzmocnienie aktywności klientów pomocy społecznej oraz podniesienie ich kompetencji zawodowych i społecznych. Cele szczegółowe: - podniesienie poczucia własnej wartości, - zwiększenie motywacji do działania, - podniesienie kwalifikacji zawodowych, - doskonalenie i wzrost kompetencji społecznych.

6 Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Radziejowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach REZULTATY TWARDE -pozyskanie do projektu 8 beneficjentów, -w tym z terenów wiejskich 8 osób, -liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanego projektu-8 osób -liczba osób, które ukończą warsztat kompetencji społecznych (psycholog) – 8 osób -liczba osób, które ukończą warsztat doradztwa zawodowego (doradca zawodowy) – 8 osób -liczba osób, które ukończą kursy zawodowe-7osób - Liczba uzyskanych zaświadczeń o ukończonych kursach - 7

7 Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Radziejowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach REZULTATY TWARDE -liczba osób, które zostaną skierowane do szkoły w celu uzupełnienia wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym ponadgimnazjalnym lub policealnym z uwzględnieniem realnych potrzeb uczestników projektów – 1 osoba, -Liczba osób, które ukończą ścieżkę zaplanowaną w ramach kontraktu socjalnego-8 osób,

8 Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Radziejowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach REZULTATY MIĘKKIE 1.Wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy 2.Podniesienia kwalifikacji zawodowych beneficjentów 3.Nabycie wiedzy z zakresu przygotowywania dokumentów aplikacyjnych 4.Zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy 5.Zwiększenie pewności siebie 6.Nabycie bądź zwiększenia umiejętności społecznych 7.Podniesienie samooceny uczestników projektu

9 Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Radziejowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach Wartość projektu Wartość całkowita 110 000,00 zł Dotacja 98 450,00 zł Wkład własny 11 550,00 zł

10 Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Radziejowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach W ramach zadania aktywna integracja przeprowadzono: 18 godzin - Warsztatów Kompetencji Społecznych, 18 godzin - Warsztatów Doradztwa Zawodowego, 2 godziny - indywidualnego poradnictwa psychologicznego, 2 godziny indywidualnego doradztwa zawodowego Kursy zawodowe : - 60 godzin -,,Uprawa Roślin - 160 godzin -,,Brukarz

11 Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Radziejowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach W realizacji projektu,, Moja szansa uczestniczy 5 pracowników Ośrodka: Koordynator Projektu – Kierownik GOPS w Radziejowicach p. Monika Karpiniuk Specjalista do spraw rozliczeń finansowych– Główna Księgowa GOPS w Radziejowicach p. Anna Stępniak Pracownik Socjalny – Monika Woźniak – Grabek (zatrudniony w ramach projektu ) Pracownik socjalny - Ilona Zielonka Pracownik Socjalny- Małgorzata Wielgus

12 Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Radziejowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach Kurs zawodowy,,Uprawa roślin

13 Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Radziejowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach

14 Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Radziejowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach

15 Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Radziejowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach

16 Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Radziejowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach

17 Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Radziejowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach

18 Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Radziejowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach

19 Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Radziejowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach Kurs zawodowy,,Brukarz

20 Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Radziejowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach

21 Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Radziejowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach

22 Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Radziejowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach

23 Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Radziejowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach

24 Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Radziejowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Gmina Radziejowice/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach Radziejowice, 12 listopada 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google