Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo o aktach stanu cywilnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo o aktach stanu cywilnego"— Zapis prezentacji:

1 Prawo o aktach stanu cywilnego
Konwersatoria z prawa administracyjnego Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2

3

4 Wprowadzenie Problematyka aktów stanu cywilnego wiąże się z rejestracją określonych faktów dotyczących osób fizycznych. Jest to sfera regulacji administracyjno-prawnej, niemniej powiązana z problematyką prawa cywilnego. Regulacja świecka tych zagadnień wywodzi się z unormowań Wielkiej Rewolucji Francuskiej z 1792 r.

5 3 systemy rejestracji w Europie
System rejestracji świeckiej System rejestracji prowadzonej przez organy kościelne pod nadzorem państwa System rejestracji „mieszany”

6 3 systemy rejestracji w Europie
System rejestracji świeckiej System rejestracji prowadzonej przez organy kościelne pod nadzorem państwa System rejestracji „mieszany”

7 Charakter aktów stanu cywilnego?
Dokument publiczny Akta stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych (art. 4 PrASC) art. 1 PrASC 1) Urodzenia, 2) Małżeństwa, 3) Zgony 4) Także sprawy dotyczących innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny.

8 STAN CYWILNY Stwierdza się go na podstawie aktów sporządzonych w księgach stanu cywilnego i to w formie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonów (art. 2-3 PrASC) Rejestracja stanu cywilnego posiada doniosłe znaczenie nie tylko dla ustalenia stanu cywilnego, jest również podstawą ewidencji ludności, stanowi dowód w różnych postępowaniach przed organami państwa itd.

9 Księgi stanu cywilnego Odpisy Zaświadczenia o dokonanych w księgach wpisach Zupełne Skrócone lub ich braku oraz zaginięciu/zniszczeniu KSC

10 Orzecznictwo 1 II OSK 452/06 wyrok NSA W-wa 2007.03.15
Nowe imiona nie mogą razić sztucznością i muszą odpowiadać duchowi języka.

11 Orzecznictwo 2 II OSK 845/07 wyrok NSA W-wa 2008.07.16
Umieszczenie w zupełnym akcie urodzenia danych nakazanych prawem (zmiana imion, zmiana płci, podanie orzeczenia sądowego, na podstawie którego dokonano wzmianki) z samego założenia nie może być traktowane jako zamieszczenie danych naruszających dobra osobiste. Rozumowanie przeciwne prowadziłoby bowiem do wewnętrznej sprzeczności ustawy.

12 Orzecznictwo 3 III SA/Lu 455/08 wyrok wsa w Lublinie 2009.02.12
Zakres kognicji sądu powszechnego dotyczących akt stanu cywilnego określony został w art p.a.s.c. i nie obejmuje ustalenia daty zgonu.

13 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "Prawo o aktach stanu cywilnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google