Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Słowo Życia Listopad 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Słowo Życia Listopad 2012."— Zapis prezentacji:

1 Słowo Życia Listopad 2012

2 “Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać.” (J 14,23).

3 W wielkiej i porywającej mowie pożegnalnej skierowanej do apostołów Jezus zapewnia ich, że zobaczą Go znowu, gdyż ukaże się tym, którzy Go miłują.

4 Juda Tadeusz pyta więc, dlaczego ukaże się tylko im, a nie wystąpi publicznie. Uczeń ten pragnął, by Jezus dokonał wielkiej manifestacji wobec tłumów, która by mogła zmienić bieg historii i byłaby skuteczna – według niego – dla zbawienia świata.

5 Uczniowie bowiem myśleli, że Jezus jest tak bardzo oczekiwanym w tamtych czasach prorokiem, że występując publicznie jako Król Izraela i stawiając siebie na czele ludu Bożego, przywróci na zawsze Królestwo Boże.

6 Jezus natomiast odpowiada, że Jego objawienie nie nastąpi w sposób widoczny dla wszystkich. Będzie to proste i zwyczajne „przyjście” Trójcy Świętej do serc wiernych, które się spełnia wszędzie tam, gdzie jest wiara i miłość.

7 W tej odpowiedzi Jezus dokładnie wyjaśnia, w jaki sposób pozostanie obecny po śmierci pośród swoich i jak będzie można utrzymywać z Nim więź.

8 “Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać.” (J 14,23).

9 On może zatem być obecnym w sercu chrześcijan i pośród wspólnoty już teraz – nie należy myśleć, że to wyłącznie sprawa przyszłości.

10 Świątynię, w której On przebywa, tworzą nie tyle mury, co serce chrześcijanina, które dzięki temu staje się nowym tabernakulum, żywym przybytkiem Trójcy Świętej.

11 “Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać.” (J 14,23).

12 Lecz jak chrześcijanin może to osiągnąć
Lecz jak chrześcijanin może to osiągnąć? Jak może nosić w sobie samego Boga? Jaką drogą dojść do tej głębokiej z Nim komunii?

13 Dzięki miłości do Jezusa.
Dzięki miłości, która nie jest jakimś sentymentalizmem, lecz przekłada się na konkretne życie, a mówiąc dokładnie – polega na wypełnianiu Jego Słowa.

14 Na tę miłość chrześcijanina, popartą czynami, Bóg odpowiada swoją miłością: Trójca Święta przychodzi, by w nim zamieszkać.

15 “Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać.” (J 14,23).

16 „...będzie zachowywał moją naukę”.
Do przestrzegania jakich słów wezwany jest chrześcijanin?

17 W Ewangelii św. Jana często określenie “moje słowa” jest synonimem “moich przykazań”. Zatem chrześcijanin jest wezwany do zachowywania przykazań Jezusa. One jednak nie powinny być rozumiane jako katalog przepisów.

18 Jezus zebrał je wszystkie w scenie umywania nóg - w przykazaniu miłości wzajemnej.

19 Bóg nakazuje każdemu chrześcijaninowi miłować bliźniego aż do całkowitego podarowania siebie - tak, jak Jezus tego nauczał i jak uczynił.

20 “Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać.” (J 14,23).

21 Jak więc dobrze żyć tym Słowem
Jak więc dobrze żyć tym Słowem? Jak to osiągnąć, że Ojciec sam nas umiłuje i Trójca Święta w nas zamieszka? Trzeba właśnie całym sercem, radykalnie i wytrwale żyć miłością wzajemną.

22 W tym przede wszystkim chrześcijanin znajdzie drogę tej głębokiej ascetyki chrześcijańskiej, jakiej Ukrzyżowany wymaga od niego.

23 Właśnie dzięki miłości wzajemnej rozkwitnie w jego sercu wiele cnót i sam będzie mógł odpowiedzieć na wezwanie do świętości.

24 (skąd też można go pobrać)
“Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać.” (J 14,23). “Słowo życia”, publikowane co miesiąc przez Ruch Focolari Tekst: Chiara Lubich, Grafika: Anna Lollo we współpracy z ks. Placido D’Omina (Sycylia - Włochy) Ten komentarz do Słów życia jest tłumaczony na 96 języków i dialektów, dociera do kilku milionów ludzi na całym świecie za pośrednictwem druku, radia, telewizji i Internetu - więcej informacji na Plik PPS jest tłumaczony na wiele języków i dostępny na stronie (skąd też można go pobrać)


Pobierz ppt "Słowo Życia Listopad 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google