Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Słowo Życia Czerwiec 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Słowo Życia Czerwiec 2009."— Zapis prezentacji:

1 Słowo Życia Czerwiec 2009

2 „Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami
„Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.” (J 15,5)

3 Pomyśl, czym jest latorośl oderwana od winnego krzewu?
Nie ma ona przyszłości, nie ma już żadnej nadziei, nie przyniesie żadnego owocu Cóż jej pozostaje – uschnie i zostanie spalona.

4 Pomyśl, że jeżeli nie będziesz trwał w jedności z Chrystusem, jako chrześcijanin jesteś skazany na duchową śmierć.

5 To jest przerażające, bo oznacza całkowitą bezużyteczność i to nawet wtedy, gdybyś harował od rana do wieczora, nawet gdybyś wierzył, że jesteś pożyteczny dla ludzkości, nawet gdyby cię oklaskiwali przyjaciele, nawet gdybyś pomnażał dobra ziemskie, nawet gdybyś ponosił znaczne ofiary.

6 Wszystko to wprawdzie posiada znaczenie na ziemi, ale dla Chrystusa i wieczności nic nie będzie znaczyło. A przecież najważniejsze jest życie wieczne.

7 „Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami
„Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.” 7

8 Ale jak trwać w Chrystusie – jak być zieloną i bujną latoroślą, która stanowi jedno ciało z winnym krzewem?

9 Przede wszystkim potrzebne jest, byś wierzył w Chrystusa
Przede wszystkim potrzebne jest, byś wierzył w Chrystusa. Ale to nie wystarczy. Twoja wiara powinna nadawać życiu konkretny wymiar.

10 Nie możesz zatem zaniedbywać tych Bożych środków, które zostawił ci Chrystus, dzięki którym nawiązujesz lub ponownie odzyskujesz zerwaną z Nim jedność. Chrystus nie usłyszy cię w pełni, jeśli nie jesteś wszczepiony w twoją wspólnotę kościelną, w twój Kościół lokalny. 10

11 „Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami
„Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.” 11

12 "Kto trwa we Mnie, a Ja w nim"
"Kto trwa we Mnie, a Ja w nim". Zastanów się, co Jezus mówi o twojej jedności z Nim, a także o swojej jedności z tobą? Jeżeli trwasz w jedności z Nim, On jest w tobie, jest obecny w głębi twego serca. A z tego rodzi się kontakt i dialog wzajemnej miłości, współpraca między Jezusem a tobą – Jego uczniem. To właśnie sprawi, że przyniesiesz owoc obfity, tak samo jak latorośl złączona z winnym krzewem wydaje kiście smacznych winogron.

13 „Owoc obfity” oznacza, że będziesz obdarzony płodnością apostolską – zdolnością otwierania oczu wielu ludziom na słowa Chrystusa, które jedyne są zdolne zrodzić nowe życie, i zdolnością umacniania ich, by postępowali zgodnie z Jego słowami.

14 „Owoc obfity” znaczy również, że zdołasz zapoczątkować i rozwijać mniejsze lub większe dzieła, zgodnie z darami, jakie otrzymałeś od Boga, by zaradzić najróżniejszym potrzebom świata.

15 „Owoc obfity” znaczy „wielki”, a nie „mały”
„Owoc obfity” znaczy „wielki”, a nie „mały”. Wtedy być może uda ci się podarować ludziom, którzy cię otaczają, dobro, wspólnotę, miłość wzajemną.

16 „Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami
„Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.” 16

17 Lecz „owoc obfity” oznacza nie tylko dobro duchowe i materialne innych, ale także twoje. Także twój wewnętrzny rozwój, także osobisty wzrost w świętości, zależy od twojego zjednoczenia z Chrystusem.

18 Uświęcić się. Może to słowo w obecnych czasach wydaje ci się być anachroniczne, nieużyteczne lub utopijne. Tak nie jest. Współczesność przeminie, a wraz z nią przekonania, opinie cząstkowe, błędne, przypadkowe. Pozostanie prawda.

19 Dwa tysiące lat temu św. Paweł mówił jasno, że wolą Boga dla wszystkich chrześcijan jest ich uświęcenie.

20 Św. Teresa z Avila, doktor Kościoła, jest przekonana, że każdy podejmujący tę drogę może dojść do najwyższego stopnia kontemplacji.

21 Sobór Watykański II naucza, że cały lud Boży jest wezwany do świętości.
To są opinie pewne. Dlatego zabiegaj o to, aby w swoim życiu zebrać także „obfity owoc” uświęcenia, co będzie możliwe tylko wtedy, jeśli jesteś zjednoczony z Chrystusem.

22 „Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami
„Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.” 22

23 Czy zauważyłeś, że Jezus nie wymaga wprost przynoszenia owocu, lecz jest ono skutkiem trwania w jedności z Nim?

24 Może się zdarzyć, że również ty popełniasz błąd, w jaki wpada wielu chrześcijan: aktywizm i jeszcze raz aktywizm, dla dobra innych, bez zastanowienia się, czy w tych działaniach są naprawdę zjednoczeni z Chrystusem.

25 I tu jest błąd: wydaje ci się, że przynosisz owoc, ale to nie jest ten owoc, który Chrystus w tobie i z tobą mógłby przynieść. Aby przynieść owoc trwały, który nosi w sobie Boże znamię, trzeba trwać w jedności z Chrystusem, a im bardziej będziesz trwał w jedności z Nim, tym większy owoc przyniesiesz. Poza tym, słowo „trwać” użyte przez Jezusa pozwala zrozumieć, że chodzi tu nie tyle o czas, w którym przynosi się owoc, ale o stały stan owocowania.

26 Gdybyś znał ludzi, którzy żyją w ten sposób, wówczas zobaczyłbyś, jak za pomocą prostego uśmiechu, jednego słowa, zwykłego codziennego działania, przez swoją postawę w różnych sytuacjach życiowych, dotykają oni ludzkich serc do tego stopnia, że otwierają się one na Boga. 26

27 Tak było ze świętymi. Ale my nie powinniśmy się zniechęcać
Tak było ze świętymi. Ale my nie powinniśmy się zniechęcać. Również wspólnoty chrześcijańskie mogą przynosić owoc.

28 Maria do Socorro z Portugalii po skończeniu liceum zaczęła studia uniwersyteckie. Trudne środowisko. Wielu jej przyjaciół walczy, idąc za swoją ideologią, i każdy chce pociągnąć za sobą tych studentów, którzy są niezdecydowani.

29 Maria dobrze wie jaką drogą chce iść, nawet gdy niełatwo to przekazać innym: iść za Jezusem, trwając w zjednoczeniu z Nim. Koledzy, którzy nie znają jej przekonań, określają ją jako „bez wyrazu”, bezideową. Czasami doświadcza ludzkiego szacunku, zwłaszcza w kościele. Ale ona chodzi tam, ponieważ czuje, ze musi trwać w zjednoczeniu z Jezusem. 29

30 Zbliża się Boże Narodzenie
Zbliża się Boże Narodzenie Maria zauważyła, że wśród jej kolegów są osoby, które nie mogą pojechać do domu, ponieważ mieszkają zbyt daleko. Proponuje innym, aby wspólnie przygotować prezenty dla tych, którzy nie wyjeżdżają Ku jej zdziwieniu, wszyscy natychmiast akceptują ten pomysł.

31 Później odbywają się studenckie wybory i oto kolejne zaskoczenie: właśnie ona zostaje wybrana przedstawicielem swojego roku. Ale jeszcze większe jest jej zdziwienie, kiedy słyszy, co mówią: „To jasne, że zostałaś wybrana właśnie ty; ty jesteś jedyną, która ma „swój kręgosłup”; „wie co i jak chce zrealizować”.

32 To był dobry owoc trwania Marii do Socorro w zjednoczeniu z Jezusem.
Niektórzy z nich zainteresowali się jej ideałem i chcą żyć tak jak ona. To był dobry owoc trwania Marii do Socorro w zjednoczeniu z Jezusem.

33 “Parola di Vita”, pubblicazione mensile del Movimento dei Focolari.
„Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.” “Parola di Vita”, pubblicazione mensile del Movimento dei Focolari. Testo di: Chiara Lubich, gennaio Grafica di Anna Lollo in collaborazione con don Placido D’Omina (Sicilia - Italia) 33


Pobierz ppt "Słowo Życia Czerwiec 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google