Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narzędzie wspomagające projektowanie aplikacji Proficy iFIX

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narzędzie wspomagające projektowanie aplikacji Proficy iFIX"— Zapis prezentacji:

1 Narzędzie wspomagające projektowanie aplikacji Proficy iFIX
AmeEkspert Narzędzie wspomagające projektowanie aplikacji Proficy iFIX

2 Skąd pomysł na narzędzie AmeEkspert?
Eksportowanie i importowanie źródeł animacji Wspomaganie tworzenia i modyfikacji obiektów Wyszukiwanie błędów w animacjach Zwiększenie wydajności tworzenia rysunków w Proficy iFIX WorkSpace

3 Dlaczego mógł powstać AmeEkspert?
Wbudowany standardowy język programowania VBA (Visual Basic for Applications) Dostępność obiektów, właściwości, metod, podprogramów, funkcji i zdarzeń systemu iFIX w Interfejsie automatyzacji Kontrolki ActiveX nie wymagające programowania Eksperty systemu iFIX Podręczniki elektroniczne systemu iFIX

4 Narzędzia AmeEksperta
Edytor źródeł danych w animacjach Edytor właściwości obiektów Edytor zdarzeń obiektów Edytor obiektów typu bitmapa Narzędzie kopiowania animacji obiektów Kreator nowego rysunku Edytor właściwości rysunku Konfigurator warstw dla animowanych obiektów Narzędzie eksportu i importu modułów Narzędzie eksportu i importu źródeł animacji

5 Edytor źródeł danych w animacjach
Wyświetlanie źródeł danych dla zaznaczonego obszaru Szybka zmiana źródła danych Import i eksport źródeł danych do pliku CSV Szybki dostęp do dialogu animacji Wyświetlanie bloków bazy PDB

6 Edytor właściwości obiektów
Ustawianie wartości właściwości dla wybranej grupy obiektów Porównywanie wartości właściwości dla wybranej grupy obiektów

7 Edytor zdarzeń obiektów
Wyświetlanie listy zdarzeń dla zaznaczonej grupy obiektów Przejście do kodu VBA dla wybranego zdarzenia

8 Edytor obiektów typu bitmapa
Zmiana wartości właściwości dla wybranych obiektów typu bitmapa Edycja obrazów dla wybranych obiektów typu bitmapa

9 Narzędzie kopiowania animacji obiektów
Kopiowanie animacji z wybranego obiektu Wklejanie animacji do zaznaczonych obiektów Usuwanie animacji z wybranych obiektów

10 Kreator nowego rysunku
Tworzenie nowego rysunku aplikacji

11 Edytor właściwości rysunku
Edycja właściwości rysunku Dostosowanie rozmiarów dokumentu i widoku

12 Konfigurator warstw dla animowanych obiektów
Ustawianie widocznej warstwy dla obiektów zawierających animacje, niewidocznej dla obiektów bez animacji Ustawianie numerów warstw dla wszystkich obiektów rysunku

13 Narzędzie eksportu i importu modułów
Eksport modułów z wybranego projektu do innego projektu lub plików Import modułów z plików do wybranego projektu Usuwanie modułów z wybranego projektu

14 Narzędzie eksportu i importu źródeł animacji
Eksport animacji ze wszystkich rysunków aplikacji do pliku CSV Importowanie animacji z pliku CSV do rysunków aplikacji Eksport linii kodu VBA zawierających zadany tekst do pliku CSV Import linii kodu VBA z pliku CSV Eksport modułów do plików ze wszystkich rysunków aplikacji

15 Zespół specjalistów

16 Automatyka i systemy sterowania
Dziękuję za uwagę Marek Wróbel AMEplus Sp. z o.o. ul. Żernicka 35, Gliwice tel (32)


Pobierz ppt "Narzędzie wspomagające projektowanie aplikacji Proficy iFIX"

Podobne prezentacje


Reklamy Google