Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

, ZIELONA GÓRA 19 PAZDZIERNIKA 2007 IV KONFERENCJA POSKO-NIEMIECKA ENERGETYKA PRZYGRANICZA POLSKI I NIEMIEC – DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ", ZIELONA GÓRA 19 PAZDZIERNIKA 2007 IV KONFERENCJA POSKO-NIEMIECKA ENERGETYKA PRZYGRANICZA POLSKI I NIEMIEC – DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY."— Zapis prezentacji:

1 , ZIELONA GÓRA 19 PAZDZIERNIKA 2007 IV KONFERENCJA POSKO-NIEMIECKA ENERGETYKA PRZYGRANICZA POLSKI I NIEMIEC – DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY

2 STAN RZECZY

3 ,,,,,,,,,.,, … W RELIACH ROZWOJU GOSPODARCZEGO POLSKI NIE JEST INACZEJ !

4 * ŹRÓDŁO: ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION (EIA) … W ROKU 2030 SWIAT BEDZIE ZUZYWAC PONAD 2 RAZY WIECEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NIZ W ROKU 2003,,,..,

5 U E OBECNIE ZALEZNOSC ENERGETYCZNA UE OD IMPORTU PRZEKRACZA 60 %.,, 1% SWIATOWYCH ZAPASÓW ROPY NAFTOWEJ POSIADA 1,5% SWIATOWYCH ZAPASÓW GAZU i 4%ZAPASÓW WEGLA,,,

6 U E … z marca 2007 Decyzja Rady Europejskiej PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2007 – 2009: POLITYKA ENERGETYCZNA DLA EUROPY zwiekszenie bezpieczenstwa dostaw energii zapewnienie konkurencyjnosci gospodarek UE promowanie rozwoju zrównowazonego przeciwdziałania zmianom klimatu,,,.

7 U E 3 X … z marca 2007 Decyzja Rady Europejskiej … D L A P O L S K I E J E N E R G E T Y K I T O B A R D Z O T R U D N E I K O S Z T O W N E W Y Z W A N I A !

8 U E DLA SPEŁNIENIA TYCH WYZWAN KONIECZNYM JEST PODJECIE PRZEZ POLSKI SEKTOR WYTWARZANIA INWESTYCJI SZACOWANYCH NA PONAD 10 MLD EURO - ABY UNIKNAC UTRATY PRAWIE 50% MOCY WYTWÓRCZYCH NIEKONKURENCYJNYCH I NIE SPEŁNIAJACYCH NORM EMISYJNYCH,,,,,

9 TWh 279,8 TWh … POLSKA W ROKU 2030 BEDZIE ZUZYWAC PRAWIE 2 RAZY WIECEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NIZ W ROKU 2005,,.., * ŹRÓDŁO : POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO ROKU 2030 – PROJEKT - WERSJA 3.2 Z DNIA

10 U E POLSKA ENERGETYKA CHARAKTERYZUJE SIE ZNACZNYM STOPNIEM SAMOWYSTARCZALNOSCI IMPORTUJEMY OK.40% POTRZEBNEJ ENERGII PIERWOTNEJ,,

11 PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA JEST W NASZEJ ENERGETYCE OPARTA NA WEGLU KAMIENNYM i BRUNATNYM - PONAD 93% - CZYNI TO Z POLSKI WYJATEK W SKALI UE Z WIELOMA KONSEKWENCJAMI,,

12 WIEK MOCY ZAINSTALOWANYCH W KSE MOC ZAINSTALOWANA W LATACH [MWE] UDZIAŁ MOCY ZAINSTALOWANEJ W KSE [%] % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% MWE % - UDZIAŁ 2003… PRAWIE 80% POLSKICH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH MA 30 LAT i WIECEJ DO 2020 ROKU NALEZY WYMIENIC Z WYMOGÓW EKOLOGICZNYCH i KONKURENCYJNOSCI OKOŁO 80 % ISTNIEJACYCH BLOKOW NIE LICZAC POTRZEB NOWYCH MOCY DLA ZASPOKOJENIA ROSNACEGO POPYTU !!!.,,,,, POLSKIE ELEKTROWNIE

13 EuropaPolska MOCE WYCOFYWANE Z EKSPLOATACJI ELEKTROWNI W EUROPIE I W POLSCE [GW]

14 ,, W POLSKIEJ ELEKTROENERGETYCE POTRZEBY ODTWORZEN MOCY SA CO NAJMNIEJ W PODOBNEJ RELACJI CO W UE CHOC TRUDNIEJSZE BOWIEM WINNE BYC ZAKONCZONE ZNACZNIE SZYBCIEJ,,,

15 ELEKTROWNIE... Z WYNIKÓW I PÓŁROCZA 2007 ROKU WYBRANE PORÓWNANIA

16 RENTOWNOŚĆ OBROTU BRUTTO [%] -1,3 - 20,3 ŚREDNIA CENA ENERGII SPRZEDANEJ [zł/MWh] 127, ,7 JEDNOSTKOWY KOSZT ZMIENNY [zł/MWh] 60,1 - 98,2 JEDNOSTKOWY KOSZT STAŁY [zł/MWh] 19,7 - 47,4 WSKAŹNIK POZIOMU KOSZTÓW [%] 79, ,3 UDZIAŁ ACYZY W KOSZTACH OGÓŁEM [%] 10,2 - 16,1 CZAS WYKORZYSTANIA MOCY OSIĄGALN PORÓWNANIE WIELKOŚCI SKRAJNYCH I PÓŁROCZE WYTWÓRCY ENERGII - ELEKTROWNIE

17 WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI [RAZY] 0,4 - 3,1 CYKL SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKOT [DNI] 55, ,4 CYKL SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM 85, ,9 WARTOŚĆ DODANA [tys.zł/zatrudn.] 60, ,9 WSKAŹNIK CYKLU INKASA NALEŻNOŚCI [dni] 26,7 - 55,4... PORÓWNANIE WIELKOŚCI SKRAJNYCH I PÓŁROCZE WYTWÓRCY ENERGII - ELEKTROWNIE

18 ELEKTROCIEPŁOWNIE WYBRANE PORÓWNANIA... Z WYNIKÓW I PÓŁROCZA 2007 ROKU

19 RENTOWNOŚĆ OBROTU BRUTTO [%] -5,7 - 29,3 ŚREDNIA CENA ENERGII SPRZEDANEJ [zł/MWh] 136, ,1 JEDNOSTKOWY KOSZT ZMIENNY [zł/MWh] 43, ,7 JEDNOSTKOWY KOSZT STAŁY [zł/MWh] 13,6 - 86,2 WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI SPRZEDAŻY [%] -7,8 - 35,8 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY [tys.zł/zatrudn.] 70, ,6 CZAS WYKORZYSTANIA MOCY OSIĄGALNEJ [h] 991, ,9... PORÓWNANIE WIELKOŚCI SKRAJNYCH I PÓŁROCZE WYTWÓRCY ENERGII - ELEKTROCIEPŁOWNIE

20 NAJLEPSZE WARUNKI DO WYKONYWANIA DZIAŁALNOSCI CIEPŁOWNICZEJ MIAŁY PRZEDSIEBIORSTWA CIEPŁOWNICTWA ZAWODOWEGO DEKAPITALIZACJI MAJATKU WYNOSIŁ DLA NICH W 2006 ROKU 51%.,,,

21 PONAD POŁOWA KRAJOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ JEST WŁASNOSCIA SAMORZADÓW TERYTORIALNYCH.,,

22 DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIE MAZOWIECKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE POMORSKIE ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE WARMIŃSKO- MAZURSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ [GWh]

23 POLSKA DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIEMAZOWIECKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE POMORSKIE ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE WARMIŃSKO -MAZURSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ [kWh] ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA 1 ODBIORCĘ [kWh] ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA 1 MIESZKAŃCA [kWh] … WOJ. PRZYGR. ZACHODNIEGO

24 CENY - CIEPŁO i PRZESYŁ POLSKA DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIEMAZOWIECKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE POMORSKIE ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE WARMIŃSKO -MAZURSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE ŚREDNIA CENA CIEPŁA [ZŁ/GJ] ŚREDNIA STAWKA OPŁATY ZA USŁUGI PRZESYŁOWE [ZŁ/GJ]

25 ... PO PIERWSZYM PÓŁROCZU Z BILANSU ENERGII

26 ... Z BILANSU ENERGII ZA 6 M-CY 2007 R0KU PRZYCHÓD GWh GWh 97,12 % IMPORT (POBÓR) GWh GWh 205,60 % KRAJOWY BILANS ENERGII ELEKTRYCZNEJ * PÓŁROCZE 2007 / 2006 * ŁĄCZNIE Z ELEKTROWNIAMI DYSTRYBUCJI ZUŻYCIE KRAJOWE GWh GWh 99,69 % EXPORT (ODDANIE) GWh GWh 74,44 % PÓŁROCZE 2007 PÓŁROCZE 2006

27 ... Z BILANSU ENERGII - NA KONIEC CZERWCA 2007 R0KU STAN MOCY ZAINSTALOWANEJ * PÓŁROCZE 2007 / 2006 * ELEKTROWNIE SEKTORA ORAZ EL NIEZALEŻNE CIEPLNE PÓŁROCZE 2007 PÓŁROCZE 2006 ELEKTROWNIE CIEPLNE GW GW 100,6 % EL SZYTOWO-POMPOWE** GW GW 100,0 % ŹRÓDŁA ODNAWIALNE GW GW 100,6 % RAZEM ,9 GW ,0 GW 100,59 % * * ŻAR,ŻARNOWIEC,ŻYDOWO

28 STRUKTURA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ EL. WODNE 1,95% OZE 0,81% EC ZAWODOWE 15,73% EC NIEZALEŻNE CIEPLNE 1,14% EL. PRZEMYSŁOWE CIEPLNE 4,30% EL. NA WĘGLU KAMIENNYM 43,93% EL. NA WĘGLU BRUNATNYM 32,15%... Z BILANSU ENERGII ZA6 M-CY 2007 R0KU

29 KOSZT WYTWORZENIA 1 GJ CIEPŁA W POLSCE (ZA 2006 ROK) WĘGIEL BRUNATNYWĘGIEL KAMIENNYGAZ ZIEMNYLEKKI OLEJ OPAŁOWY

30 WYDOBYCIE [MLN MG] UDZIAŁ W KRAJOWEJ PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ [%] POLSKA WYDOBYCIE WĘGLA BRUNATNEGO I UDZIAŁ PROCENTOWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYPRODUKOWANEJ Z TEGO WĘGLA W PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ (KRAJE WYBRANE ZA 2006 ROK)

31 … W ROKU 2006 W POLSCE WYDOBYTO OKOŁO 90 MLN MG WĘGLA KAMIENNEGO I OKOŁO 60 MLN MG WĘGLA BRUNATNEGO, A NA ŚWIECIE WYDOBYTO OKOŁO 5 MLD MG WĘGLA KAMIENNEGO I OKOŁO 1 MLD WĘGLA BRUNATNEGO. POLSKIE WYDOBYCIE WĘGLA STANOWI TYLKO 2,5 % WYDOBYCIA WĘGLA NA ŚWIECIE … Z ZAŁOŻEŃ STRATEGII ROZWOJU BRANŻY WĘGLA BRUNATNEGO W POLSCE W KOPALNIACH CZYNNYCH I NA ZŁOŻACH PERSPEKTYWICZNYCH

32 … WYDOBYCIE WĘGLA BRUNATNEGO W LATACH NA POZIOMIE 100 DO 120 MLN MG ROCZNIE UMOŻLIWI PRODUKCJĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ELEKTROWNIACH O MOCY MW CO DALEJ BĘDZIE STANOWIĆ OK. 30% UDZIAŁU W ŁĄCZNEJ PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

33 … Z ZAŁOŻEŃ STRATEGII ROZWOJU BRANŻY WĘGLA BRUNATNEGO W POLSCE W KOPALNIACH CZYNNYCH I NA ZŁOŻACH PERSPEKTYWICZNYCH NASZ KRAJ MA WIELKIE BOGACTWO W POSTACI ZASOBÓW PALIW STAŁYCH W TYM WĘGLA BRUNATNEGO DZISIAJ W PEŁNI NIEDOCENIANE !!!

34 ... KONSOLIDACJA

35 GRUPA CENTRUM GRUPA PÓŁNOCNA POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA KONSOLIDACJA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ELEKTROENEGETYKI POTENCJAŁ UTWORZONYCH GRUP ENERGETYCZNYCH TAURON POLSKA ENERGIA MWe ZAINSTALOWANA PGE T PE ,0 5 40, ,0655,0 mln km2 OBSZAR ODBIORCY KOŃCOWI DYSTRYBUCJI UDZIAŁ W RYNKU DYSTRYBUCJI * % 4, ,7 3, ,2 2, ,6 2, ,2 * POZOSTAŁE : STOEN 5,6 % i VATTENFALL 10,6 % MOC TWh ENERGII PRODUKCJA 59,2 21,6 12,12,4 TWh EN ELEKTR ODB KOŃCOWYM 26,628,015,218,0 SPRZ CENTR PÓŁN 32,6 6,415,6 3,2 NADWYŻKA PRODUKCJI NADWYŻKA DYSTRYBUCJI ZRÓŻNICOWANIE GRUP SKONSOLIDOWANYCH PGETAURON PEGR CENTRUMGR PŁN PRODUKCJA EN EL SPRZEDAŻ ODBIORCOM KOŃCOWYM

36 ... CO DALEJ PODNIESIENIE WARTOSCI GRUP SKONSOLIDOWANYCH I SPROSTANIE KONKURENCJI,

37 POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO ROKU PROJEKT - WERSJA 3.2 Z DNIA WYBRANE FRAGMENTY

38 - PRIORYTETY RZĄDU POLSKIEGO W SEKTORZE ELEKTROENERGETYCZNYM 1. ROZWÓJ MOCY WYTWÓRCZYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZY MINIMALIZACJI NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO NATURALNE 2. ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI 3. ROZWÓJ ENERGETYKI JĄDROWEJ W POLSCE 4. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI I NIEZAWODNOŚCI DOSTAW 5. OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED NEGATYWNYM WPŁYWEM ELEKTROENERGETYKI OPARTEJ NA WĘGLU POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO ROKU 2030 – PROJEKT - WERSJA 3.2 Z DNIA

39 6. WZMACNIANIE POZYCJI PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM 7. ROZWÓJ KONKURENCYJNEGO RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ I JEGO INTEGRACJA Z RYNKAMI KRAJÓW UE 8. POSZERZENIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W ZAKRESIE RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 9. WZMOCNIENIE PRAC BADAWCZO – ROZWOJOWYCH W ENERGETYCE 10. … - PRIORYTETY RZĄDU POLSKIEGO W SEKTORZE ELEKTROENERGETYCZNYM POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO ROKU 2030 – PROJEKT - WERSJA 3.2 Z DNIA

40 ... RZECZYWISTE UWOLNIENIE CEN SPEŁNIENIE WYMOGÓW EKOLOGICZNYCH... REELEKTRYFIKACJA SPOŁECZNA... POZYSKANIE CZYSTYCH TECHNOLOGII SPALANIA WEGLI,... WPROWADZENIE ENERGETYKI JADROWEJ,... ODTWORZENIE MOCY ZUZYTYCH I BUDOWA NOWYCH....WYZWANIA

41 …. DO WSPÓLNOTY UNIJNEJ WNOSIMY NIE TYLKO RYNEK KONSUMPCJI ENERGII, OBSZAR WIELKICH POTRZEB INWESTYCYJNYCH, ALE I ZNACZACE ZASOBY PALIW STAŁYCH !!!

42 W prezentacji korzystano z materiałów: 1.OPRACOWANIA WŁASNE HLG 2.OPRACOWANIA ARE S.A. 3.EIA/OECD 4.PSE SA 5.OBSERVATOIRE DE LÉNERGIE 6.MATERIAŁY Z KONFERENCJI 7.KONGRES GÓRNICZY KRAKÓW 2007 HERBERT LEOPOLD GABRYŚ DZIEKUJE!

43


Pobierz ppt ", ZIELONA GÓRA 19 PAZDZIERNIKA 2007 IV KONFERENCJA POSKO-NIEMIECKA ENERGETYKA PRZYGRANICZA POLSKI I NIEMIEC – DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google