Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

, ZIELONA GÓRA 19 PAZDZIERNIKA 2007 IV KONFERENCJA POSKO-NIEMIECKA ENERGETYKA PRZYGRANICZA POLSKI I NIEMIEC – DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ", ZIELONA GÓRA 19 PAZDZIERNIKA 2007 IV KONFERENCJA POSKO-NIEMIECKA ENERGETYKA PRZYGRANICZA POLSKI I NIEMIEC – DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY."— Zapis prezentacji:

1 , ZIELONA GÓRA 19 PAZDZIERNIKA 2007 IV KONFERENCJA POSKO-NIEMIECKA ENERGETYKA PRZYGRANICZA POLSKI I NIEMIEC – DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY

2 STAN RZECZY

3 ,,,,,,,,,.,, … W RELIACH ROZWOJU GOSPODARCZEGO POLSKI NIE JEST INACZEJ !

4 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 200320102015202020252030 * ŹRÓDŁO: ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION (EIA) 30 116 14 781 … W ROKU 2030 SWIAT BEDZIE ZUZYWAC PONAD 2 RAZY WIECEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NIZ W ROKU 2003,,,..,

5 U E OBECNIE ZALEZNOSC ENERGETYCZNA UE OD IMPORTU PRZEKRACZA 60 %.,, 1% SWIATOWYCH ZAPASÓW ROPY NAFTOWEJ POSIADA 1,5% SWIATOWYCH ZAPASÓW GAZU i 4%ZAPASÓW WEGLA,,,

6 U E … z marca 2007 Decyzja Rady Europejskiej PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2007 – 2009: POLITYKA ENERGETYCZNA DLA EUROPY zwiekszenie bezpieczenstwa dostaw energii zapewnienie konkurencyjnosci gospodarek UE promowanie rozwoju zrównowazonego przeciwdziałania zmianom klimatu,,,.

7 U E 3 X 20 +10 … z marca 2007 Decyzja Rady Europejskiej … D L A P O L S K I E J E N E R G E T Y K I T O B A R D Z O T R U D N E I K O S Z T O W N E W Y Z W A N I A !

8 U E DLA SPEŁNIENIA TYCH WYZWAN KONIECZNYM JEST PODJECIE PRZEZ POLSKI SEKTOR WYTWARZANIA INWESTYCJI SZACOWANYCH NA PONAD 10 MLD EURO - ABY UNIKNAC UTRATY PRAWIE 50% MOCY WYTWÓRCZYCH NIEKONKURENCYJNYCH I NIE SPEŁNIAJACYCH NORM EMISYJNYCH,,,,,

9 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 200520102015202020252030 145.8 TWh 279,8 TWh … POLSKA W ROKU 2030 BEDZIE ZUZYWAC PRAWIE 2 RAZY WIECEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NIZ W ROKU 2005,,.., * ŹRÓDŁO : POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO ROKU 2030 – PROJEKT - WERSJA 3.2 Z DNIA 10.09.2007

10 U E POLSKA ENERGETYKA CHARAKTERYZUJE SIE ZNACZNYM STOPNIEM SAMOWYSTARCZALNOSCI IMPORTUJEMY OK.40% POTRZEBNEJ ENERGII PIERWOTNEJ,,

11 PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA JEST W NASZEJ ENERGETYCE OPARTA NA WEGLU KAMIENNYM i BRUNATNYM - PONAD 93% - CZYNI TO Z POLSKI WYJATEK W SKALI UE Z WIELOMA KONSEKWENCJAMI,,

12 WIEK MOCY ZAINSTALOWANYCH W KSE MOC ZAINSTALOWANA W LATACH [MWE] UDZIAŁ MOCY ZAINSTALOWANEJ W KSE [%] 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 1950-19601961-19701971-19801981-19901991-2002 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% MWE % - UDZIAŁ 2003… PRAWIE 80% POLSKICH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH MA 30 LAT i WIECEJ DO 2020 ROKU NALEZY WYMIENIC Z WYMOGÓW EKOLOGICZNYCH i KONKURENCYJNOSCI OKOŁO 80 % ISTNIEJACYCH BLOKOW NIE LICZAC POTRZEB NOWYCH MOCY DLA ZASPOKOJENIA ROSNACEGO POPYTU !!!.,,,,, POLSKIE ELEKTROWNIE

13 0 20 40 60 80 100 120 2005 2010 20152020 2025 2030 2035 2040 0 1 2 3 4 5 6 EuropaPolska MOCE WYCOFYWANE Z EKSPLOATACJI ELEKTROWNI W EUROPIE I W POLSCE [GW]

14 ,, W POLSKIEJ ELEKTROENERGETYCE POTRZEBY ODTWORZEN MOCY SA CO NAJMNIEJ W PODOBNEJ RELACJI CO W UE CHOC TRUDNIEJSZE BOWIEM WINNE BYC ZAKONCZONE ZNACZNIE SZYBCIEJ,,,

15 ELEKTROWNIE... Z WYNIKÓW I PÓŁROCZA 2007 ROKU WYBRANE PORÓWNANIA

16 RENTOWNOŚĆ OBROTU BRUTTO [%] -1,3 - 20,3 ŚREDNIA CENA ENERGII SPRZEDANEJ [zł/MWh] 127,6 - 201,7 JEDNOSTKOWY KOSZT ZMIENNY [zł/MWh] 60,1 - 98,2 JEDNOSTKOWY KOSZT STAŁY [zł/MWh] 19,7 - 47,4 WSKAŹNIK POZIOMU KOSZTÓW [%] 79,7 - 101,3 UDZIAŁ ACYZY W KOSZTACH OGÓŁEM [%] 10,2 - 16,1 CZAS WYKORZYSTANIA MOCY OSIĄGALN 1 550 - 2 960... PORÓWNANIE WIELKOŚCI SKRAJNYCH I PÓŁROCZE 2007...WYTWÓRCY ENERGII - ELEKTROWNIE

17 WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI [RAZY] 0,4 - 3,1 CYKL SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKOT [DNI] 55,9 - 124,4 CYKL SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM 85,3 - 653,9 WARTOŚĆ DODANA [tys.zł/zatrudn.] 60,4 - 395,9 WSKAŹNIK CYKLU INKASA NALEŻNOŚCI [dni] 26,7 - 55,4... PORÓWNANIE WIELKOŚCI SKRAJNYCH I PÓŁROCZE 2007...WYTWÓRCY ENERGII - ELEKTROWNIE

18 ELEKTROCIEPŁOWNIE WYBRANE PORÓWNANIA... Z WYNIKÓW I PÓŁROCZA 2007 ROKU

19 RENTOWNOŚĆ OBROTU BRUTTO [%] -5,7 - 29,3 ŚREDNIA CENA ENERGII SPRZEDANEJ [zł/MWh] 136,1 - 301,1 JEDNOSTKOWY KOSZT ZMIENNY [zł/MWh] 43,5 - 180,7 JEDNOSTKOWY KOSZT STAŁY [zł/MWh] 13,6 - 86,2 WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI SPRZEDAŻY [%] -7,8 - 35,8 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY [tys.zł/zatrudn.] 70,0 - 959,6 CZAS WYKORZYSTANIA MOCY OSIĄGALNEJ [h] 991,2 - 3 762,9... PORÓWNANIE WIELKOŚCI SKRAJNYCH I PÓŁROCZE 2007...WYTWÓRCY ENERGII - ELEKTROCIEPŁOWNIE

20 NAJLEPSZE WARUNKI DO WYKONYWANIA DZIAŁALNOSCI CIEPŁOWNICZEJ MIAŁY PRZEDSIEBIORSTWA CIEPŁOWNICTWA ZAWODOWEGO DEKAPITALIZACJI MAJATKU WYNOSIŁ DLA NICH W 2006 ROKU 51%.,,,

21 PONAD POŁOWA KRAJOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ JEST WŁASNOSCIA SAMORZADÓW TERYTORIALNYCH.,,

22 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIE MAZOWIECKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE POMORSKIE ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE WARMIŃSKO- MAZURSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ [GWh]

23 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 POLSKA DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIEMAZOWIECKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE POMORSKIE ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE WARMIŃSKO -MAZURSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ [kWh] ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA 1 ODBIORCĘ [kWh] ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA 1 MIESZKAŃCA [kWh] … WOJ. PRZYGR. ZACHODNIEGO

24 0 5 10 15 20 25 30 CENY - CIEPŁO i PRZESYŁ POLSKA DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIEMAZOWIECKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE POMORSKIE ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE WARMIŃSKO -MAZURSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE ŚREDNIA CENA CIEPŁA [ZŁ/GJ] ŚREDNIA STAWKA OPŁATY ZA USŁUGI PRZESYŁOWE [ZŁ/GJ]

25 ... PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007... Z BILANSU ENERGII

26 ... Z BILANSU ENERGII ZA 6 M-CY 2007 R0KU PRZYCHÓD 84 573 GWh 82 136 GWh 97,12 % IMPORT (POBÓR) 2 195 GWh 4 514 GWh 205,60 % KRAJOWY BILANS ENERGII ELEKTRYCZNEJ * PÓŁROCZE 2007 / 2006 * ŁĄCZNIE Z ELEKTROWNIAMI DYSTRYBUCJI ZUŻYCIE KRAJOWE 7 954 GWh 75 720 GWh 99,69 % EXPORT (ODDANIE) 8 619 GWh 6 416 GWh 74,44 % PÓŁROCZE 2007 PÓŁROCZE 2006

27 ... Z BILANSU ENERGII - NA KONIEC CZERWCA 2007 R0KU STAN MOCY ZAINSTALOWANEJ * PÓŁROCZE 2007 / 2006 * ELEKTROWNIE SEKTORA ORAZ EL NIEZALEŻNE CIEPLNE PÓŁROCZE 2007 PÓŁROCZE 2006 ELEKTROWNIE CIEPLNE 32 362 GW 32 466 GW 100,6 % EL SZYTOWO-POMPOWE** 1 406 GW 1 406 GW 100,0 % ŹRÓDŁA ODNAWIALNE 1 125 GW 1 227 GW 100,6 % RAZEM 34 893,9 GW 35 099,0 GW 100,59 % * * ŻAR,ŻARNOWIEC,ŻYDOWO

28 STRUKTURA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ EL. WODNE 1,95% OZE 0,81% EC ZAWODOWE 15,73% EC NIEZALEŻNE CIEPLNE 1,14% EL. PRZEMYSŁOWE CIEPLNE 4,30% EL. NA WĘGLU KAMIENNYM 43,93% EL. NA WĘGLU BRUNATNYM 32,15%... Z BILANSU ENERGII ZA6 M-CY 2007 R0KU

29 KOSZT WYTWORZENIA 1 GJ CIEPŁA W POLSCE (ZA 2006 ROK) 0 10 20 30 40 50 60 WĘGIEL BRUNATNYWĘGIEL KAMIENNYGAZ ZIEMNYLEKKI OLEJ OPAŁOWY

30 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 WYDOBYCIE [MLN MG] UDZIAŁ W KRAJOWEJ PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ [%] POLSKA 0 10 20 30 40 50 60 70 80 WYDOBYCIE WĘGLA BRUNATNEGO I UDZIAŁ PROCENTOWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYPRODUKOWANEJ Z TEGO WĘGLA W PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ (KRAJE WYBRANE ZA 2006 ROK)

31 … W ROKU 2006 W POLSCE WYDOBYTO OKOŁO 90 MLN MG WĘGLA KAMIENNEGO I OKOŁO 60 MLN MG WĘGLA BRUNATNEGO, A NA ŚWIECIE WYDOBYTO OKOŁO 5 MLD MG WĘGLA KAMIENNEGO I OKOŁO 1 MLD WĘGLA BRUNATNEGO. POLSKIE WYDOBYCIE WĘGLA STANOWI TYLKO 2,5 % WYDOBYCIA WĘGLA NA ŚWIECIE … Z ZAŁOŻEŃ STRATEGII ROZWOJU BRANŻY WĘGLA BRUNATNEGO W POLSCE W KOPALNIACH CZYNNYCH I NA ZŁOŻACH PERSPEKTYWICZNYCH

32 … WYDOBYCIE WĘGLA BRUNATNEGO W LATACH 2040-2060 NA POZIOMIE 100 DO 120 MLN MG ROCZNIE UMOŻLIWI PRODUKCJĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ELEKTROWNIACH O MOCY 15 000 - 20 000 MW CO DALEJ BĘDZIE STANOWIĆ OK. 30% UDZIAŁU W ŁĄCZNEJ PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

33 … Z ZAŁOŻEŃ STRATEGII ROZWOJU BRANŻY WĘGLA BRUNATNEGO W POLSCE W KOPALNIACH CZYNNYCH I NA ZŁOŻACH PERSPEKTYWICZNYCH NASZ KRAJ MA WIELKIE BOGACTWO W POSTACI ZASOBÓW PALIW STAŁYCH W TYM WĘGLA BRUNATNEGO DZISIAJ W PEŁNI NIEDOCENIANE !!!

34 ... KONSOLIDACJA

35 GRUPA CENTRUM GRUPA PÓŁNOCNA POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA KONSOLIDACJA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ELEKTROENEGETYKI POTENCJAŁ UTWORZONYCH GRUP ENERGETYCZNYCH TAURON POLSKA ENERGIA MWe ZAINSTALOWANA PGE T PE 10 481,0 5 40,0 2 820,0655,0 mln km2 OBSZAR ODBIORCY KOŃCOWI DYSTRYBUCJI UDZIAŁ W RYNKU DYSTRYBUCJI * % 4,9 122 090 25,7 3,9 52 900 27,2 2,3 58 200 14,6 2,7 74 700 16,2 * POZOSTAŁE : STOEN 5,6 % i VATTENFALL 10,6 % MOC TWh ENERGII PRODUKCJA 59,2 21,6 12,12,4 TWh EN ELEKTR ODB KOŃCOWYM 26,628,015,218,0 SPRZ CENTR PÓŁN 32,6 6,415,6 3,2 NADWYŻKA PRODUKCJI NADWYŻKA DYSTRYBUCJI ZRÓŻNICOWANIE GRUP SKONSOLIDOWANYCH 0 10 20 30 40 50 60 70 PGETAURON PEGR CENTRUMGR PŁN PRODUKCJA EN EL SPRZEDAŻ ODBIORCOM KOŃCOWYM

36 ... CO DALEJ PODNIESIENIE WARTOSCI GRUP SKONSOLIDOWANYCH I SPROSTANIE KONKURENCJI,

37 POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO ROKU 2030 - PROJEKT - WERSJA 3.2 Z DNIA 10.09.2007 WYBRANE FRAGMENTY

38 - PRIORYTETY RZĄDU POLSKIEGO W SEKTORZE ELEKTROENERGETYCZNYM 1. ROZWÓJ MOCY WYTWÓRCZYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZY MINIMALIZACJI NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO NATURALNE 2. ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI 3. ROZWÓJ ENERGETYKI JĄDROWEJ W POLSCE 4. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI I NIEZAWODNOŚCI DOSTAW 5. OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED NEGATYWNYM WPŁYWEM ELEKTROENERGETYKI OPARTEJ NA WĘGLU POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO ROKU 2030 – PROJEKT - WERSJA 3.2 Z DNIA 10.09.2007

39 6. WZMACNIANIE POZYCJI PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM 7. ROZWÓJ KONKURENCYJNEGO RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ I JEGO INTEGRACJA Z RYNKAMI KRAJÓW UE 8. POSZERZENIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W ZAKRESIE RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 9. WZMOCNIENIE PRAC BADAWCZO – ROZWOJOWYCH W ENERGETYCE 10. … - PRIORYTETY RZĄDU POLSKIEGO W SEKTORZE ELEKTROENERGETYCZNYM POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO ROKU 2030 – PROJEKT - WERSJA 3.2 Z DNIA 10.09.2007

40 ... RZECZYWISTE UWOLNIENIE CEN...... SPEŁNIENIE WYMOGÓW EKOLOGICZNYCH... REELEKTRYFIKACJA SPOŁECZNA... POZYSKANIE CZYSTYCH TECHNOLOGII SPALANIA WEGLI,... WPROWADZENIE ENERGETYKI JADROWEJ,... ODTWORZENIE MOCY ZUZYTYCH I BUDOWA NOWYCH....WYZWANIA

41 …. DO WSPÓLNOTY UNIJNEJ WNOSIMY NIE TYLKO RYNEK KONSUMPCJI ENERGII, OBSZAR WIELKICH POTRZEB INWESTYCYJNYCH, ALE I ZNACZACE ZASOBY PALIW STAŁYCH !!!

42 W prezentacji korzystano z materiałów: 1.OPRACOWANIA WŁASNE HLG 2.OPRACOWANIA ARE S.A. 3.EIA/OECD 4.PSE SA 5.OBSERVATOIRE DE LÉNERGIE 6.MATERIAŁY Z KONFERENCJI 7.KONGRES GÓRNICZY KRAKÓW 2007 HERBERT LEOPOLD GABRYŚ hlg@onet.pl DZIEKUJE!

43 hlg@onet.pl


Pobierz ppt ", ZIELONA GÓRA 19 PAZDZIERNIKA 2007 IV KONFERENCJA POSKO-NIEMIECKA ENERGETYKA PRZYGRANICZA POLSKI I NIEMIEC – DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google