Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Wolne licencje w nauce”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Wolne licencje w nauce”"— Zapis prezentacji:

1 „Wolne licencje w nauce”
by Kamil Zając

2 Wolne licencje Creative Commons
Licencje CC stworzono w celu uproszczenia korzystania z praw autorskich w sieci i dzielenia się twórczością w sposób swobodny. Otwarte licencje – licencje, które bezpośrednio zezwalają na co najmniej kopiowanie utworu przez wszystkich, ale mogą wprowadzać ograniczenia w postaci zakazu komercyjnego wykorzystania dzieła lub modyfikowania utworu.

3 Możliwości w CC Dla autorów: Łatwe udostępnianie.
Łatwe rozpowszechnianie. Określanie pozwoleń dla odbiorców. Dla użytkownika: - Są drogowskazem, na jakich warunkach mogą oni korzystać z danego dzieła.

4 Cechy wspólne licencji CC
Cechami wspólnymi wszystkich licencji jest: Poszanowanie praw autorskich osobistych. Dodatkowe warunki wybrane przez licencjodawcę. Twórca zawsze zachowuje prawa autorskie i określa w jaki sposób można dane dzieło wykorzystać np. czy w warunkach niekomercyjnych oraz czy zezwala na tworzenie utworów zaleznych.

5 Warunki licencji

6 Rodzaje licencji CC Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Uznanie autorstwa- Bez utworów zależnych Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne- na tych samych warunkach 3.0 Polska Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne- bez utworów zależnych 3.0 Polska

7 UZNANIE AUTORSTWA 3.0 POLSKA

8 UZNANIE AUTORSTWA - NA TYCH SAMYCH WARUNKACH 3.0 POLSKA

9 UZNANIE AUTORSTWA- BEZ UTWORÓW ZALEŻNYCH 3.0 POLSKA

10 UZNANIE AUTORSTWA – UZYCIE NIEKOMERCYJNE 3.0 POLSKA

11 UZNANIE AUTORSTWA- UZYCIE NIEKOMERCYJNE- NA TYCH SAMYCH WARUNKACH 3
UZNANIE AUTORSTWA- UZYCIE NIEKOMERCYJNE- NA TYCH SAMYCH WARUNKACH 3.0 POLSKA

12 UZNANIE AUTORSTWA- UZYCIE NIEKOMERCYJNE- BEZ UTWORÓW ZALEZNYCH 3
UZNANIE AUTORSTWA- UZYCIE NIEKOMERCYJNE- BEZ UTWORÓW ZALEZNYCH 3.0 POLSKA

13 Wolne licencje

14 Wolne licencje Wolne licencje są szczególnie ważne w nauce: publikacje na wolnych licencjach mogą być maksymalnie szeroko udostępniane i wykorzystywane, dzięki czemu ich zasięg i możliwy wpływ w dyskusjach naukowych rośnie. Zgodnie z ich zapisami można: Ponownie wykorzystać materiały opracowane przez innych. Zmienić, przekształcać, adaptować do swoich celów i potrzeb Łączyć z innymi materiałami Ponownie rozpowszechniać

15 CC BY i CC BY-SA Licencja Commos Uznanie autorstwa (CC BY)jest najlepsza, jeśli chcemy popularyzować nasze osiągnięcia m.in. poprzez możliwość ich komercyjnego wykorzystania.(np. w naukach ścisłych) Gwarantuje wszystkim jej użytkownikom, prawo ponownego wykorzystania. Natomiast Licencja Commons Uznanie autorstwa- na tych samych warunkach ( CC BY- SA), sprawdza się jeśli na dzieło wskazane jest ograniczenie prawa do komercyjnego wykorzystania. Dzieki niej zarówno autor, jak i każdy użytkownik będzie miał nadal pełne prawa do wykorzystania również treści powstałych w opraciu o pierwotne dzieło (np. Wikipedia).

16 Pozytywne strony publikacji naukowych na wolnych licencjach
Możliwość dotarcia do szerszej grupy odbiorców i większej liczby czytelników. Szansa na zwiększenie cytowalności. Zwiększenie prestiżu swojego i swojej jednostki naukowej.

17 Pozytywne strony publikacji naukowych na wolnych licencjach
Włączenie się do pozytywnych nowych trendów naukowych. Otwarcie się na nowe grupy odbiorców. Większy dostęp do autoryzowanych materiałów naukowych w Internecie.

18 Pozytywne strony publikacji naukowych na wolnych licencjach
Większa liczba miejsc, z których można dotrzeć do tekstu. Rozwój komunikacji naukowej. Większa trwałość publikacji. Dodatkowe możliwości uzyskania finansowania.

19 Pozytywne strony publikacji naukowych na wolnych licencjach
Pełnia praw do swojej twórczości. Większa szansa zindeksowania publikacji w zagranicznych bazach danych. Możliwość odniesienia się do swoich wcześniejszych publikacji. Obserwacja dalszego życia publikacji.

20 Rady, aby przekonać wydawcę do publikowania w CC
Sprawdzony model przyciągania aktywnych naukowców. Większa cytowalność dzieła. Zmniejszone koszty publikacji. Ułatwienie przy wykrywaniu plagiatów. Działanie przeciw wykluczeniu. Zaprezentowanie nowoczesnego podejścia. Większa rozpoznawalność wydawcy w środowisku. Szansa na namówienie do współpracy nowych autorów. Zwiększenie zasięgu publikacji i wydawcy.

21 Przykładowe strony

22 Przykładowe strony

23 Przykładowe strony

24 Przykładowe strony

25 Więcej informacji …. > w serwisie Koalicji Otwartej
Edukacji ( > W „Przewodniku po otwartej nauce”, opublikowanego przez Creative Commons Polska i ICM UW ( > na kursu e-learningowego w OpenAGH na temat nowych modeli komunikacji naukowej ( > w serwisie Open Access prowadzonym przez konsorcjum niemieckich uczelni (dostępne po angielsku i niemiecku) ( > zapoznania się z działaniami organizowanymi corocznie w październiku, również w polskich bibliotekach i na wielu uczelniach, czyli Tygodniem Open Access (

26 Bibliografia. Hofmokl, J., Tarkowski, A., Bednarek-Michalska, B., Siewicz, K. & Szprot, J. (2009). Przewodnik po otwartej nauce. Warszawa: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego. Pobrane z: pl/przewodnik-po-otwartej-nauce/ Klimczuk, A. Otwarta publikacja naukowa jako metoda interwencji społecznej. Studium przypadku, "E-naukowiec" interwencji-spolecznej-studium-przypadku/ Kulczycki, E. (2012, 11 kwietnia). Czy warto było udostępnić książkę na licencji CC? W: Warsztat badacza. Pobrane 17 czerwca 2013, z: czy-warto-bylo-udostepnic-ksiazke-na-licencji-cc/ Wolne licencje w nauce.Instrukcja,


Pobierz ppt "„Wolne licencje w nauce”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google