Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

20 lat historii. czyli pomoc społeczna w czasach przemian ustrojowych - 1990rok …

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "20 lat historii. czyli pomoc społeczna w czasach przemian ustrojowych - 1990rok …"— Zapis prezentacji:

1 20 lat historii

2 czyli pomoc społeczna w czasach przemian ustrojowych - 1990rok …

3 Uchwałę podpisał Przewodniczący Rady Narodowej Lech Kubiak

4 Ośrodek przejął zadania: pracowników socjalnych Działu Służb Społecznych Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach wyodrębnionego z Urzędu Miejskiego w Żarach stanowiska pracy ds. pomocy społecznej wraz z zadaniami z zakresu pomocy społecznej

5 Analizowanie i ustalanie potrzeb pomocy społecznej na terenie miasta Określenie kierunków i planów działań oraz zadań w zakresie pomocy społecznej, środowiskowej i instytucjonalnej Koordynacja działań wszystkich podmiotów oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie pomocy społecznej Współdziałanie z jednostkami pomocy społecznej szczebla podstawowego oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością

6 Kierownik Ośrodka (pełnomocnik ds. organizacji) Stanowisko pracy ds. rozpoznawania kompensacji i profilaktyki (9 pracowników socjalnych pracujących w rejonach opiekuńczych) Stanowisko pracy ds. społecznej rehabilitacji inwalidów (1 etat) Stanowisko pracy ds. analityki i świadczeń oraz konsultacji (2 etaty) Stanowisko pracy ds. nadzoru nad działalnością placówek pomocy zaspokajających lokalne potrzeby (1 etat) Stanowisko ds. pracowniczych: socjalnych oraz ekonomiczno – eksploatacyjnych (1 etat)

7 Kierownikiem MOPS w Żarach została Helena Łazar (obecnie Szymoniak) Dotychczasowemu kierownikowi Działu Służb Społecznych ZOZ – pani Dorocie Cielemęckiej (obecnie Jereczyńskiej) na okres 3 miesięcy powierzono funkcję pełnomocnika do spraw organizacji Ośrodka. 1 lipca pani Dorota objęła stanowisko kierownika GOPS w Przewozie.

8

9 Określono w niej definicję i zadania pomocy społecznej.

10 Kieruje on Ośrodkiem do dnia dzisiejszego.

11 przekazała Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żarach do prowadzenia zadania własne gminy upoważniła kierownika MOPS do wydawania decyzji administracyjnych upoważniła kierownika MOPS do pełnienia w imieniu gminy funkcji koordynatora pomocy społecznej oraz zawierania porozumień z instytucjami i organizacjami realizującymi zadania pomocy społecznej Skan w tym żłobki

12 Kierowanie do DPS i ośrodków opiekuńczych osób wymagających opieki Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych Przyznawanie pomocy rzeczowej Przyznawanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania Pokrywanie wydatków na świadczenia lecznicze na zasadach przewidzianych dla emerytów i rencistów Praca socjalnaSprawianie pogrzebówProwadzenie żłobków

13 W listopadzie 1992 roku główną siedzibą MOPS stał się budynek przy ul. Domańskiego 1

14 rok Zatrudnionych ogółem (bez żłobków) Zatrudnionych pracowników socjalnych Liczba korzystających z pomocy materialnej i usługowej 199116127327 1992 19 (+14 pracowników interwencyjnych) 13 (+6 pracowników interwencyjnych) 2 611 (9912 w rodzinach)

15 20 lat historii


Pobierz ppt "20 lat historii. czyli pomoc społeczna w czasach przemian ustrojowych - 1990rok …"

Podobne prezentacje


Reklamy Google