Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy w Europie Rozdział dotyczący zabezpieczenia społecznego w Traktacie z Lizbony Dyrektywa ramowa Poszczególne dyrektywy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy w Europie Rozdział dotyczący zabezpieczenia społecznego w Traktacie z Lizbony Dyrektywa ramowa Poszczególne dyrektywy."— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy w Europie Rozdział dotyczący zabezpieczenia społecznego w Traktacie z Lizbony Dyrektywa ramowa Poszczególne dyrektywy Rola dialogu społecznego Bezpieczeństwa pracy i podstawowe instytucje europejskie Heidelberger EBR - Steinbach 16. Grudzień 2010

2 Bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy w Europie Polityka społeczna: Rozdział 10 Traktatu z Lizbony Odniesienie do Karty Podstawowych Praw Socjalnych Odniesienie do Karty Podstawowych Praw Socjalnych Artykuł 153 koncentruje się na stosunkach pracy Artykuł 153 koncentruje się na stosunkach pracy Decyzje podejmowane większością głosów stanowią zasadę, w niektórych przypadkach jednomyślnie Decyzje podejmowane większością głosów stanowią zasadę, w niektórych przypadkach jednomyślnie Wyłączone są wynagrodzenia, prawo do koalicji i strajku Wyłączone są wynagrodzenia, prawo do koalicji i strajku Heidelberger EBR - Steinbach 16. Grudzień 2010

3 Bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy w Europie Polityka społeczna: Rozdział 10 Traktatu z Lizbony Artykuł 156 wymienia prawo pracy, szkolenie zawodowe i ochronę społeczną jako cele polityczne Artykuł 156 wymienia prawo pracy, szkolenie zawodowe i ochronę społeczną jako cele polityczne Koordynacja zamiast stanowienia prawa - "Otwarta metoda koordynacji" Koordynacja zamiast stanowienia prawa - "Otwarta metoda koordynacji" Art. 157 koncentruje się na eliminacji dyskryminacji płacowej Art. 157 koncentruje się na eliminacji dyskryminacji płacowej Heidelberger EBR - Steinbach 16. Grudzień 2010

4 Bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy w Europie Bezpieczeństwo w miejscu pracy to pierwsza dziedzina społeczno-polityczna uregulowana przez UE. Substancje niebezpieczne (80/1107/EWG) Substancje niebezpieczne (80/1107/EWG) Europejska dyrektywa ramowa (89/391) Europejska dyrektywa ramowa (89/391) Dyrektywy szczegółowe, zgodnie z art. 16 Dyrektywy szczegółowe, zgodnie z art. 16 Dyrektywy ramowej Dyrektywy ramowej Partycypacja pracowników Partycypacja pracowników Heidelberger EBR - Steinbach 16. Grudzień 2010

5 Bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy w Europie "Pierwsza epoka przemysłowa" Bez zauważenia tego przez opinię publiczną, eksperci ds. polityki społecznej stworzyli podstawy postępowej polityki w dziedzinie ochrony pracy Bez zauważenia tego przez opinię publiczną, eksperci ds. polityki społecznej stworzyli podstawy postępowej polityki w dziedzinie ochrony pracy Ochrona przed wypadkami przy pracy stanowiła główny problem w większości państw i była przede wszystkim uwarunkowana aspektami technicznymi Ochrona przed wypadkami przy pracy stanowiła główny problem w większości państw i była przede wszystkim uwarunkowana aspektami technicznymi Dyrektywa 92/57/EWG została opracowana przez ludzi posiadających postępową wizję bezpieczeństwa pracy na budowach. Dyrektywa 92/57/EWG została opracowana przez ludzi posiadających postępową wizję bezpieczeństwa pracy na budowach. Heidelberger EBR - Steinbach 16. Grudzień 2010

6 Bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy w Europie Dyrektywa Ramowa 89/391 Obowiązek oceny ryzyka Wysokie standardy w zakresie zapobiegania/eliminacji zagrożenia u źródła Pracodawca musi brać pod uwagę "stan techniki" Wprowadzenie hierarchii środków prewencyjnych Obowiązek posiadania dokumentacji dotyczącej oceny ryzyka Informacja i szkolenie pracowników Partycypacja pracowników Heidelberger EBR - Steinbach 16. Grudzień 2010

7 Bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy w Europie Dyrektywy szczegółowe Minimalne wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscach pracy (89/654) Dyrektywa w sprawie minimalnych wymagań dotyczących użytkowania sprzętu roboczego (89/655) Dyrektywa w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych (90/394) Minimalne wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (92/57) Ochrona przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi (98/24) Ręczne przemieszczanie ciężarów (90/269) Dyrektywa w sprawie czynników fizycznych (hałas - 2003/10) Dyrektywy w sprawie stosowania środków ochrony osobistej (89/656) Heidelberger EBR - Steinbach 16. Grudzień 2010

8 Europa dzisiaj Przesłanie: Deregulacja - Mniej stanowienia praw (Dyrektyw) - Wspólne cele zamiast konkretnych wymagań - Upoważnienie partnerów społecznych (pomocniczość) - Umowy dobrowolne zamiast Dyrektyw Heidelberger EBR - Steinbach 16. Grudzień 2010

9 Europa dzisiaj Tematy stanowiące przedmiot dyskusji - Nanotechnologie - potrzebny jest zbiór konkretnych zasad? - Dyrektywa w sprawie schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego - Przegląd "Dyrektywy w sprawie nowotworów" - Nowa strategia ochrony pracy 2013 - 2020 - Kampania Europejskiej Federacji Pracowników Budownictwa i Przemysłu Drzewnego Europe 2023 Asbestos Free (Europa 2023 bez Azbestu") Heidelberger EBR - Steinbach 16. Grudzień 2010

10 Bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy w Europie Europejski Dialog Społeczny Trzy kluczowe elementy 1. Konsultacja - Artykuł 154 Dwuetapowy proces konsultacji 2. Niezależny dialog społeczny Umowy, programy działania, wytyczne itp. 3. Zawieranie umów dotyczących dziedzin objętych Artykułem Heidelberger EBR - Steinbach 16. Grudzień 2010

11 Partnerzy instytucjonalni w Europie Agencja z Bilbao www.osha.eu.intwww.osha.eu.int Fundacja z Dublina www.eurofound.eu.intwww.eurofound.eu.int Departament Ochrony Pracy w CES www.etui-resh.orgwww.etui-resh.org Trzy komitety doradcze w Dyrekcji Generalnej ds. zatrudnienia i spraw socjalnych Komitet doradczy ds. bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy Komitet naukowy ds. dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego Komitet Wyższych Inspektorów Pracy Parlament Europejski - Komisja zatrudnienia i spraw socjalnych Heidelberger EBR - Steinbach 16. Grudzień 2010


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy w Europie Rozdział dotyczący zabezpieczenia społecznego w Traktacie z Lizbony Dyrektywa ramowa Poszczególne dyrektywy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google