Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wynalazki Techniczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wynalazki Techniczne."— Zapis prezentacji:

1 Wynalazki Techniczne

2 Egipt, Mezopotamia, Chiny…
Ludy zamieszkujące Mezopotamię, Egipt, Chiny i inne państwa wniosły do światowej kultury wiele istotnych wynalazków, które są wykorzystywane do dzisiaj. Większość odkryć była wynikiem praktycznych potrzeb, związanych z gospodarką i administracją państwa czy miasta. Egipcjanom zawdzięczamy m.in.: zegar piaskowy i papirus Ludy Mezopotamii skonstruowały system irygacyjny,wynalazły cegłę. Chińczykom zawdzięczamy wyrób papieru, szkła i porcelany -czyli gdzie powstawały pierwsze wynalazki

3 Wielkie znaczenia dla życia w dolinie miały regularne wylewy Nilu
Wielkie znaczenia dla życia w dolinie miały regularne wylewy Nilu. Następowały one w stałej porze – od lipca do października każdego roku. Zalewały one dolinę lecz jednocześnie nanosiły warstwę żyznego mułu. Miało to tym większe znaczenie gdyż gorący klimat i skąpa ilość opadów uniemożliwiały wegetację roślin poza terenami stałych wylewów. Kanały irygacyjne By dłużej utrzymać wodę na polach Egipcjanie budowali kanały irygacyjne. Pomagały one również w dostarczeniu wody do pól bardziej oddalonych od rzeki. Na tak nawodnionych polach siano pszenicę, jęczmień, rośliny oleiste oraz len. Rozwinięty system irygacyjny wymagał stałej kontroli i regulacji, ale przyczynił się do rozwoju rolnictwa i ukształtowania społeczeństw.

4 Radło - to narzędzie rolnicze wynalezione ok. 4000r. p. n. e
Radło - to narzędzie rolnicze wynalezione ok. 4000r.p.n.e. w epoce neolitu służące do spulchniania gleby. Pierwotne radło bylo wykonane z drewna i składało się z symetrycznej radlicy- elementu pracujacego w glebie i grzędzieli- elementu do zaprzęgania zwierząt. W późniejszym okresie radlica była wykonywana z żelaza. Na ziemiach polskich radło bylo stosowane do końca XII w. kiedy zostało wyparte przez sochę, która została z kolei wyparta przez pług. Radło

5 Pismo Hieroglify- to grecka nazwa pisma egipskiego oznaczające „ rzeźbione święte litery’’. Początki tego pisma sięgają 3000r.p.n.e kiedy to z pierwotnych piktogramów , obrazków rytych na skale wykształciły się znaki pisma- ideogramy wyrażające konkretne przedmioty lub pojęcia. Przez całe wieki nie można go było odczytać. Rozszyfrował je w 1822 r. francuski uczony, Jean Franois Champollion. Pismo hieratyczne- kapłańskie, stanowiące uproszczenie hieroglifów i stosowane na papirusach. Pismo demotyczne- czyli ludowe powstałe w I tysiącleciu p.n.e. Odczytanie pisma Egipskiego stało się możliwe po odnalezieniu słynnego kamienia z Rosetty zawierającego napisy w języku egipskim oraz greckim.

6 Czas Zegar wodny- Zegar wodny było to naczynie wykorzystywane do odmierzania czasu i było wykonane z alabastru. Było napełniane wodą, która wyciekała przez mały otwór znajdujący się blisko dna. Poziom pozostałej w naczyniu wody odzwierciedlał upływ czasu. Klepsydra- był to zegar wodny, w późniejszych czasach także piaskowy, składający się z dwóch, zazwyczaj szklanych baniek, z czego jedna znajdowała się dokładnie nad drugą, połączonych rurką przepuszczającą określoną ilość wody lub piasku w określonym czasie. W gruncie rzeczy nie pokazywała ona dokładnej godziny ale jednak umożliwiała odmierzanie określonej ilości czasu. Pierwsze klepsydry pojawiły się w 2700r.p.n.e.

7 Akwedukt Akwedukty- to budowle doprowadzające wodę do miast ze źródła położonego odpowiednio wysoko. Akwedukty stosowano już w II tysiącleciu p.n.e.. Większość tych akweduktów było prowadzonych pod ziemią, tunelami aby niezauważone przez nieprzyjaciela zapewniały twierdzom zaopatrzenie w wodę podczas oblężeń. Prawdziwy rozkwit akweduktów nastąpił w imperium rzymskim. Pierwszy akwedukt rzymski zbudowano w 312r.p.n.e Starożytny Rzym był zaopatrywany przez sieć akweduktów liczącą 420 km, z czego tylko 47 km przebiegało nad powierzchnią ziemi. Sieć ta dostarczała milion m³ wody źródlanej na dobę.

8 System dziesiętny Egipcjanie znali system dziesiętny do zapisu liczb stosowali kreskę pionową, która oznaczała jednostki, natomiast dziesiątki przedstawiał hieroglif w kształcie pętli, setkę- zwój sznura, tysiąc- rozwijający się kwiat lotosu, dziesiątki tysięcy- kształt palca, setki tysięcy- kijanki, milion- człowiek z podniesionymi rękami. Urzędnicy chcąc zsumować liczby, rysowali poszczególne kombinacje. Nie znano natomiast mnożenia, stosowano głównie dodawanie i odejmowanie. Pierwowzór dziesiętnego systemu liczbowego pojawił się w V w. n.e. w Indiach, skąd do Europy dotarł poprzez Arabów (dlatego cyfry nazywamy arabskimi).

9 Koło wodne Koło wodne- najstarsza maszyna poruszana siłą wody. Początkowo wykorzystywane były jedynie do nawadniania pól uprawnych. Łopatki koła odgrywały jednocześnie role czerpaków. Podnosiły wodę na wyższy poziom i wylewały ją do odpowiedniego koryta drewnianego prowadzącego do kanałów nawadniających. Wkrótce koło zaprzęgnięto również do innych prac. Znane jest od I w. p.n.e Wykorzystywano je również do mielenia zboża a w późniejszych czasach także do poruszania pił mechanicznych.

10 Papier Papier wynaleziono 2000 lat temu w Chinach. Dokonał tego chiński wynalazca Caj Lun. Do tego czasu ludzie pisali na cienkich paskach wyprodukowanych z łodyg papirusu lub ryli wiadomości w kamieniu lub drewnie. Pracownik zaczynał od gotowania surowych włókien roślinnych, takich jak konopie lub bawełna, aż włókna zamieniły się w papkę. Następnie rozsmarowywał ją na siatce umocowanej w drewnianej ramie i umieszczał w wodzie. Po podniesieniu ramy woda ściekała, na siatce pozostawała cienka warstwa pulpy. Po wysuszeniu otrzymywaliśmy kartkę papieru. Papier wynaleziono przypadkiem.

11 Porcelana Charakteryzowały się one białym kolorem, swego rodzaju przezroczystością materiału i wydawały specyficzny rezonans. Porcelana powstaje bowiem po wypaleniu, w bardzo wysokiej temperaturze (pow st. C), mieszaniny specjalnych glinek - kaolinu i skalenia. Poszkliwiony materiał staje się przeświecający i nie przepuszcza wody. Wynalazcami i pierwszymi producentami porcelany byli Chińczycy. Już w starożytności, od II w p.n.e. wytwarzali naczynia z masy porcelanowej, określane przez specjalistów "protoporcelaną". Udoskonalenie technologii pozwoliło Chińczykom na wypalenie ok. VII w. n.e. naczyń określanych mianem porcelanowych.

12 Prezentację wykonały:
Marta Chmura Monika Fysz Monika Neska Marta Gajda Ela Przedpełska Aleksandra Koźlik Agnieszka Boroń Magdalena Smola

13 STARAŁYŚMY SIĘ PRZEDSTAWIĆ NAJISTOTNIEJSZE WYNALAZKI STAROŻYTNOŚCI
DZIĘKUJEMY ZA OBEJRZENIE NASZEJ PREZENTACJI STARAŁYŚMY SIĘ PRZEDSTAWIĆ NAJISTOTNIEJSZE WYNALAZKI STAROŻYTNOŚCI MAMY NADZIEJĘ ŻE SIĘ PODOBAŁO


Pobierz ppt "Wynalazki Techniczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google