Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ludy zamieszkujące Mezopotamię, Egipt, Chiny i inne państwa wniosły do światowej kultury wiele istotnych wynalazków, które są wykorzystywane do dzisiaj.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ludy zamieszkujące Mezopotamię, Egipt, Chiny i inne państwa wniosły do światowej kultury wiele istotnych wynalazków, które są wykorzystywane do dzisiaj."— Zapis prezentacji:

1

2 Ludy zamieszkujące Mezopotamię, Egipt, Chiny i inne państwa wniosły do światowej kultury wiele istotnych wynalazków, które są wykorzystywane do dzisiaj. Większość odkryć była wynikiem praktycznych potrzeb, związanych z gospodarką i administracją państwa czy miasta. Egipcjanom zawdzięczamy m.in.: zegar piaskowy i papirus Chińczykom zawdzięczamy wyrób papieru, szkła i porcelany Ludy Mezopotamii skonstruowały system irygacyjny,wynalazły cegłę.

3 Wielkie znaczenia dla życia w dolinie miały regularne wylewy Nilu. Następowały one w stałej porze – od lipca do października każdego roku. Zalewały one dolinę lecz jednocześnie nanosiły warstwę żyznego mułu. Miało to tym większe znaczenie gdyż gorący klimat i skąpa ilość opadów uniemożliwiały wegetację roślin poza terenami stałych wylewów. By dłużej utrzymać wodę na polach Egipcjanie budowali kanały irygacyjne. Pomagały one również w dostarczeniu wody do pól bardziej oddalonych od rzeki. Na tak nawodnionych polach siano pszenicę, jęczmień, rośliny oleiste oraz len. Rozwinięty system irygacyjny wymagał stałej kontroli i regulacji, ale przyczynił się do rozwoju rolnictwa i ukształtowania społeczeństw.

4 Radło - to narzędzie rolnicze wynalezione ok. 4000r.p.n.e. w epoce neolitu służące do spulchniania gleby. Na ziemiach polskich radło bylo stosowane do końca XII w. kiedy zostało wyparte przez sochę, kt ó ra została z kolei wyparta przez pług. Pierwotne radło bylo wykonane z drewna i składało się z symetrycznej radlicy- elementu pracujacego w glebie i grzędzieli- elementu do zaprzęgania zwierząt. W późniejszym okresie radlica była wykonywana z żelaza.

5 Hieroglify- to grecka nazwa pisma egipskiego oznaczające rzeźbione święte litery. Początki tego pisma sięgają 3000r.p.n.e kiedy to z pierwotnych piktogramów, obrazków rytych na skale wykształciły się znaki pisma- ideogramy wyrażające konkretne przedmioty lub pojęcia. Przez całe wieki nie można go było odczytać. Rozszyfrował je w 1822 r. francuski uczony, Jean Franois Champollion. Pismo hieratyczne- kapłańskie, stanowiące uproszczenie hieroglif ó w i stosowane na papirusach. Pismo demotyczne- czyli ludowe powstałe w I tysiącleciu p.n.e. Odczytanie pisma Egipskiego stało się możliwe po odnalezieniu słynnego kamienia z Rosetty zawierającego napisy w języku egipskim oraz greckim.

6 Zegar wodny- Zegar wodny było to naczynie wykorzystywane do odmierzania czasu i było wykonane z alabastru. Było napełniane wodą, która wyciekała przez mały otwór znajdujący się blisko dna. Poziom pozostałej w naczyniu wody odzwierciedlał upływ czasu. Klepsydra- był to zegar wodny, w późniejszych czasach także piaskowy, składający się z dwóch, zazwyczaj szklanych baniek, z czego jedna znajdowała się dokładnie nad drugą, połączonych rurką przepuszczającą określoną ilość wody lub piasku w określonym czasie. W gruncie rzeczy nie pokazywała ona dokładnej godziny ale jednak umożliwiała odmierzanie określonej ilości czasu. Pierwsze klepsydry pojawiły się w 2700r.p.n.e.

7 Akwedukty- to budowle doprowadzające wodę do miast ze źródła położonego odpowiednio wysoko. Akwedukty stosowano już w II tysiącleciu p.n.e.. Większość tych akweduktów było prowadzonych pod ziemią, tunelami aby niezauważone przez nieprzyjaciela zapewniały twierdzom zaopatrzenie w wodę podczas oblężeń. Prawdziwy rozkwit akweduktów nastąpił w imperium rzymskim. Pierwszy akwedukt rzymski zbudowano w 312r.p.n.e Starożytny Rzym był zaopatrywany przez sieć akweduktów liczącą 420 km, z czego tylko 47 km przebiegało nad powierzchnią ziemi. Sieć ta dostarczała milion m³ wody źródlanej na dobę.

8 Egipcjanie znali system dziesiętny do zapisu liczb stosowali kreskę pionową, kt ó ra oznaczała jednostki, natomiast dziesiątki przedstawiał hieroglif w kształcie pętli, setkę- zw ó j sznura, tysiąc- rozwijający się kwiat lotosu, dziesiątki tysięcy- kształt palca, setki tysięcy- kijanki, milion- człowiek z podniesionymi rękami. Urzędnicy chcąc zsumować liczby, rysowali poszczeg ó lne kombinacje. Nie znano natomiast mnożenia, stosowano gł ó wnie dodawanie i odejmowanie. Pierwowzór dziesiętnego systemu liczbowego pojawił się w V w. n.e. w Indiach, skąd do Europy dotarł poprzez Arabów (dlatego cyfry nazywamy arabskimi).

9 Koło wodne- najstarsza maszyna poruszana siłą wody. Początkowo wykorzystywane były jedynie do nawadniania p ó l uprawnych. Łopatki koła odgrywały jednocześnie role czerpak ó w. Znane jest od I w. p.n.e Wykorzystywano je również do mielenia zboża a w późniejszych czasach także do poruszania pił mechanicznych. Podnosiły wodę na wyższy poziom i wylewały ją do odpowiedniego koryta drewnianego prowadzącego do kanał ó w nawadniających. Wkr ó tce koło zaprzęgnięto r ó wnież do innych prac.

10 Papier wynaleziono 2000 lat temu w Chinach. Dokonał tego chi ń ski wynalazca Caj Lun. Do tego czasu ludzie pisali na cienkich paskach wyprodukowanych z łodyg papirusu lub ryli wiadomo ś ci w kamieniu lub drewnie. Pracownik zaczynał od gotowania surowych włókien ro ś linnych, takich jak konopie lub bawełna, a ż włókna zamieniły si ę w papk ę. Nast ę pnie rozsmarowywał j ą na siatce umocowanej w drewnianej ramie i umieszczał w wodzie. Po podniesieniu ramy woda ś ciekała, na siatce pozostawała cienka warstwa pulpy. Po wysuszeniu otrzymywali ś my kartk ę papieru. Papier wynaleziono przypadkiem.

11 Wynalazcami i pierwszymi producentami porcelany byli Chińczycy. Już w starożytności, od II w p.n.e. wytwarzali naczynia z masy porcelanowej, określane przez specjalistów "protoporcelaną". Udoskonalenie technologii pozwoliło Chińczykom na wypalenie ok. VII w. n.e. naczyń określanych mianem porcelanowych. Porcelana powstaje bowiem po wypaleniu, w bardzo wysokiej temperaturze (pow. 1280 st. C), mieszaniny specjalnych glinek - kaolinu i skalenia. Poszkliwiony materiał staje się przeświecający i nie przepuszcza wody. Charakteryzowały się one białym kolorem, swego rodzaju przezroczystością materiału i wydawały specyficzny rezonans.

12 Monika Fysz Aleksandra Koźlik Ela Przedpełska Magdalena Smola Marta Chmura Agnieszka Boroń Marta Gajda Monika Neska

13


Pobierz ppt "Ludy zamieszkujące Mezopotamię, Egipt, Chiny i inne państwa wniosły do światowej kultury wiele istotnych wynalazków, które są wykorzystywane do dzisiaj."

Podobne prezentacje


Reklamy Google