Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Adres internetowy strony elektronicznego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych Dla Kandydata: www.slaskie.edu.com.pl Dla Gimnazjum: www.slaskie.edu.com.pl/Gimnazjum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Adres internetowy strony elektronicznego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych Dla Kandydata: www.slaskie.edu.com.pl Dla Gimnazjum: www.slaskie.edu.com.pl/Gimnazjum."— Zapis prezentacji:

1

2 Adres internetowy strony elektronicznego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych Dla Kandydata: www.slaskie.edu.com.pl Dla Gimnazjum: www.slaskie.edu.com.pl/Gimnazjum

3 Administrator – rozpoczęcie pracy w systemie ZMIANA HASŁA ZMIANA HASŁA Sprawdzenie i uzupełnienie danych kontaktowych do siebie 3 kolejne próby logowania zakończone niepowodzeniem skutkują zablokowaniem konta

4 Zadania Gimnazjum Zasilenie systemu danymi uczniów klas trzecich Wygenerowanie i rozdysponowanie kont dostępu dla uczniów Sprawowanie nadzoru nad aktywnością kandydatów w systemie Przekazanie danych o ocenach, osiągnięciach i wynikach egzaminów Pobranie list absolwentów po ostatecznych przydziałach (losy absolwentów)

5 Sposoby zasilenia systemu danymi uczniów Wprowadzanie danych ręcznie bezpośrednio do systemu Import z Rejestru uczniów Optivum Import z Sekretariatu Optivum Import z Hermesa Import z Platformy Edukacyjnej

6 Pobieranie słowników

7 Przykładowe słowniki do Rejestru i Sekretariatu Optivum

8 Wczytywanie słowników do Rejestru

9 Dodawanie nowego ucznia w Rejestrze Optivum

10 Wprowadzanie uczniów do Rejestru poprzez plik

11 Wskazanie pliku do Rejestru

12 Wskazanie miejsca zapisania pliku

13 Przygotowani pliku do wysłania do naboru

14 Klucz do kodowania

15 Wysyłanie danych do naboru

16 Raport po wysyłce

17 Szczegółowy raport

18 Sekretariat Optivum - przesyłanie danych do naboru

19 Zapisywanie danych w Sekretariacie Optivum

20 Sprawdzanie i uzupełnianie danych w Modyfikacji zbiorczej

21 Wprowadzanie uczniów bezpośrednio w systemie naborowym/Modyfikacja zbiorcza

22 Przygotowanie loginów i haseł dla uczniów

23 Lista kont i haseł

24 Zakładanie kont dla kandydatów przez gimnazja uczestniczące w naborze Zamknięcie etapu PDO 10.05.2012

25 Przekazywanie loginów i haseł przez gimnazja uczestniczące w naborze Przekazanie login ó w i haseł dla kont kandydat ó w powinno nastąpić najpóźniej w pierwszym dniu terminu rozpoczęcia składania podań (logowania – 14 maja 2012). Loginy można rozdać uczniom. Preferowane jest jednak rozdanie ich rodzicom w/w dniach na wywiadówkach.

26 Wyszukiwanie informacji o ofercie szkół

27 Oferta szkoły

28

29 Logowanie kandydata

30 Korzystając ze standardowej przeglądarki internetowej kandydat loguje się do systemu

31 Kandydat wybiera 3 szkoły….

32 … i dowolną liczbę oddziałów w szkołach

33 Dostarczanie podań przez Kandydatów 14.05.– 25.06.2012 do 12.00

34 Weryfikacja podań -na co Kandydat powinien zwrócić uwagę na etapie dostarczania podania Czy podanie jest kompletne (wszystkie strony)? Czy jest podpisane przez opiekuna prawnego? Czy są dołączone wszystkie wymagane załączniki? Czy to co na papierze jest tym samym, co w komputerze? Czy otrzymał potwierdzenie dostarczenia podania? Po dostarczeniu podania do szkoły I wyboru sprawdzić w ciągu 7 dni status podania

35 Podanie kandydata

36 Potwierdzenie przyjęcia podania dla kandydata

37 Potwierdzenie przyjęcia kopii dokumentów dla kandydata

38 Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu powinny być potwierdzane w szkołach, kt ó re wymagają tych zaświadczeń przed złożeniem ich wraz z podaniem w szkole pierwszego wyboru. Załączniki

39

40 Wprowadzanie ocen przez gimnazja 11.06 - 28.06.2012. do 12.00

41 Dostarczanie kserokopii osiągnięć 29.06. – 02.07.2012 r. UWAGA: do godz. 15.00!!!

42 Kandydaci z terenu objętego naborem elektronicznym dostarczają tylko kopię świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oznaczoną nr 1 do szkoły pierwszego wyboru w systemie naborowym!!! UWAGA!!!

43 Na życzenie ucznia lub jego prawnych opiekunów dyrektor gimnazjum zobowiązany jest wydać pozostałe kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzone odpowiednio numerami "2" i "3", które mogą być wykorzystane jedynie w rekrutacji poza systemem elektronicznym.

44 Punkty dodatkowe Zgodnie z Decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/12 przydział punktów dodatkowych za,,szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne konkursy co najmniej na szczeblu powiatowym, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum odbywał się będzie automatycznie po wybraniu danego osiągnięcia (max. 5 pkt): - I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt - II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt - III miejsce lub wyróżnienie – 3 pkt - wolontariat – 2 pkt Gimnazjum powinno wpisać osiągnięcia kandydata na świadectwie

45 Uwaga: Decydujące znaczenie wpływające na przyznanie lub nie tych punktów będzie miała osoba weryfikująca osiągnięcia kandydatów. W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia- sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum-przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie. Punkty za udział w finałach wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez KO (10 lub 12 pkt) nie ulegają zmianie. Punkty dodatkowe - cd

46 System publikuje rozdział miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych 05.07.2012r. godz. 10:00 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych

47 05.07.2012 r. godz.10.00 09.07.2012 r. godz.12.00 Zakwalifikowani kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki przez dostarczenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Potwierdzanie woli przyjęcia

48 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły następuje zgodnie z decyzją kuratora w dniu: 10.07.2012r. godz. 10.00

49 Rekrutacja uzupełniająca Rozwiązanie Nab ó r Optivum zapewnia pełną kontrolę rekrutacji uzupełniającej. Dzięki zastosowaniu rozwiązania on-line wszystkie dane (szczeg ó lnie lista wolnych miejsc) są w każdej chwili w pełni aktualne. od 10.07.2012r. do 31.08.2012r.

50 Dane kontaktowe VULCAN oddział w Katowicach – tel. 32 200 09 04 katowice@vulcan.edu.pl Marzena.Dec@vulcan.edu.pl

51 Dziękuję za uwagę! Marzena Dec Dziękuję za uwagę! Marzena Dec


Pobierz ppt "Adres internetowy strony elektronicznego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych Dla Kandydata: www.slaskie.edu.com.pl Dla Gimnazjum: www.slaskie.edu.com.pl/Gimnazjum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google