Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie z zasad wnioskowania i rozliczania projektów - Podstawowe informacje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie z zasad wnioskowania i rozliczania projektów - Podstawowe informacje."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie z zasad wnioskowania i rozliczania projektów - Podstawowe informacje

2 2011-01-152Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek 2 - 2011

3 2011-01-153Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek 2 - 2011

4 2011-01-154Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek 2 - 2011

5 2011-01-155Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek 2 - 2011

6 2011-01-156Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek 2 - 2011

7 § 7 Sposób wydatkowania i przeznaczenie środków FKW 1.Środki z FKW powinny być rozdzielane w sposób celowy, oszczędny, umożliwiający terminową i efektywną realizację zadań oraz w wysokości i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 2.Środki z FKW mogą być wykorzystywane na działalność studentów Uczelni, w tym finansowanie działalności programowej i statutowej uczelnianych organizacji studenckich i stowarzyszeń. 3.Ze środków FKW nie mogą być finansowane papierosy, środki odurzające oraz inne wydatki niemające bezpośredniego związku z realizowanym projektem. 2011-01-157Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek 2 - 2011

8 § 10 Zaliczki 1.Zaliczki mogą być wypłacane wyłącznie na podstawie zatwierdzonego wniosku o wypłatę zaliczki, wypełnionego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu., który zawiera również upoważnienie danej osoby fizycznej do jej pobrania. Zatwierdzenia wniosku o wypłatę zaliczki dokonują: przedstawiciel Samorządu Studentów mający prawo akceptować wnioski o wydatkowanie środków z FKW, pełnomocnik Kwestora PW oraz Dysponent środków FKW. 2.Pobrane zaliczki nie mogą być wyższe niż 4.000 (cztery tysiące) zł. W uzasadnionych przypadkach dysponent środków FKW może wyrazić zgodę na wypłatę zaliczki w kwocie wyższej. 2011-01-158Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek 2 - 2011

9 3.Osoba pobierająca zaliczkę musi być studentem PW. Zaliczka nie może być wypłacona wcześniej niż 14 dni przed datą projektu wskazaną we wniosku o wydatkowanie środków z FKW. Kwota pobranej zaliczki powinna być rozliczona w ciągu 14 dni od zakończenia projektu. 4.Do czasu rozliczenia zaliczki osoba, która ją pobrała, nie może uzyskać zgody na pobranie następnej zaliczki. 5.W przypadku pobrania zaliczki płatności są dokonywane gotówką albo na rachunek bankowy osoby upoważnionej do pobrania zaliczki, wskazanej we wniosku o wypłatę zaliczki. 2011-01-159Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek 2 - 2011

10 2011-01-1510Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek 2 - 2011

11 Lista wszystkich projektów Projekty czekające na akceptację dysponenta jednostki Wniosek o przyznanie sprzętu w zakupach centralnych Bilans budżetu jednostki 2011-01-1511Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek 2 - 2011

12 2011-01-1512Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek 2 - 2011

13 Sprecyzować nazwę wydatkuStarać się rozbijać wydatki ilościowe 2011-01-1513Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek 2 - 2011

14 Dodatkowe źródła finansowania Wybór źródła finansowania z FKW 2011-01-1514Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek 2 - 2011

15 Wprowadzenie danych osoby odbierającej zaliczkę (osoba musi mieć konto na eW2) 2011-01-1515Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek 2 - 2011

16 Możliwość dodania załączników Zapisanie wniosku do dalszej edycji Złożenie wniosku 2011-01-1516Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek 2 - 2011

17 2011-01-1517Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek 2 - 2011

18 Prace czekające na dysponenta ikonka informująca o stanie wniosku Okno informacyjne o aktualnym stanie wniosku Informacja o typie ikony Czeka na: Podpis Akceptację szefa komisji Rozliczenie Doniesienie faktur Akceptację BSS W drodze do BSS Zaakceptowany, kontakt z BSS Zaakceptowany Odrzucony 2011-01-1518Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek 2 - 2011

19 2011-01-1519Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek 2 - 2011

20 Miejsce na dodanie uwag odnośnie wniosku / rozliczenia Decyzja o akceptacji bądź odrzuceniu wniosku 2011-01-1520Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek 2 - 2011

21 2011-01-1521Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek 2 - 2011

22 Można zmienić liczbę dni w rozliczeniu Należy zaktualizować prawidłową liczbę uczestników po zrealizowaniu projektu 2011-01-1522Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek 2 - 2011

23 Data z faktury Wprowadzenie nazwy wydatku związanego z całą fakturą NIP firmy wystawiającej fakturę Numer faktury Zaznaczenie pola oznacza rozliczanie środków z FKW Całkowity koszt faktury z podatkiem 2011-01-1523Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek 2 - 2011

24 Krótka informacja o zrealizowanym projekcie W przypadku dofinansowania z Komisji Programowych Przewodniczący wymagają dodatkowego sprawozdania Sprawozdanie z projektu współfinansowanego z KK 2011-01-1524Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek 2 - 2011

25 2011-01-1525Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek 2 - 2011

26 2011-01-1526Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek 2 - 2011

27 2011-01-1527Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek 2 - 2011

28 Wniosek Zapisany Czeka na akceptację dysponentów Czeka na akceptację szefów komisji Odrzucony Archiwalny Czeka na wydruk Pomysł 2011-01-1528Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek 2 - 2011

29 Czeka na podpisy Nie Przyjęto przed czasem Czeka na akceptację BSS Czeka na wydruk Tak Zaakceptowany Odebrano zaliczkę Odebrano część zaliczki Nie odebrano zaliczki Czeka na odbiór zaliczki Odrzucony przez BSS 2011-01-1529Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek 2 - 2011

30 2011-01-1530Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek 2 - 2011

31 2011-01-1531Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek 2 - 2011

32 Gmach Administracji Klatka B II Piętro Hanna Płotnicka 2011-01-1532Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek 2 - 2011

33 Rozliczenie Zapisane Czeka na akceptację dysponentów Czeka na akceptację szefów komisji Odrzucone Archiwalne Czeka na wydruk Zrealizowany projekt 2011-01-1533Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek 2 - 2011

34 Czeka na podpisy Rozliczanie przez BSS Czeka na akceptację BSS Czeka na wydruk Zaakceptowane Czeka na faktury Odrzucone przez BSS Rozliczenie zaliczki 2011-01-1534Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek 2 - 2011

35 2011-01-1535Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek 2 - 2011

36 2011-01-1536Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek 2 - 2011

37 2011-01-15Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek 2 - 201137


Pobierz ppt "Szkolenie z zasad wnioskowania i rozliczania projektów - Podstawowe informacje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google