Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie z zasad wnioskowania i rozliczania projektów - Podstawowe informacje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie z zasad wnioskowania i rozliczania projektów - Podstawowe informacje."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie z zasad wnioskowania i rozliczania projektów - Podstawowe informacje

2 Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek

3 Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek

4 Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek

5 Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek

6 Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek

7 § 7 Sposób wydatkowania i przeznaczenie środków FKW 1.Środki z FKW powinny być rozdzielane w sposób celowy, oszczędny, umożliwiający terminową i efektywną realizację zadań oraz w wysokości i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 2.Środki z FKW mogą być wykorzystywane na działalność studentów Uczelni, w tym finansowanie działalności programowej i statutowej uczelnianych organizacji studenckich i stowarzyszeń. 3.Ze środków FKW nie mogą być finansowane papierosy, środki odurzające oraz inne wydatki niemające bezpośredniego związku z realizowanym projektem Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek

8 § 10 Zaliczki 1.Zaliczki mogą być wypłacane wyłącznie na podstawie zatwierdzonego wniosku o wypłatę zaliczki, wypełnionego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu., który zawiera również upoważnienie danej osoby fizycznej do jej pobrania. Zatwierdzenia wniosku o wypłatę zaliczki dokonują: przedstawiciel Samorządu Studentów mający prawo akceptować wnioski o wydatkowanie środków z FKW, pełnomocnik Kwestora PW oraz Dysponent środków FKW. 2.Pobrane zaliczki nie mogą być wyższe niż (cztery tysiące) zł. W uzasadnionych przypadkach dysponent środków FKW może wyrazić zgodę na wypłatę zaliczki w kwocie wyższej Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek

9 3.Osoba pobierająca zaliczkę musi być studentem PW. Zaliczka nie może być wypłacona wcześniej niż 14 dni przed datą projektu wskazaną we wniosku o wydatkowanie środków z FKW. Kwota pobranej zaliczki powinna być rozliczona w ciągu 14 dni od zakończenia projektu. 4.Do czasu rozliczenia zaliczki osoba, która ją pobrała, nie może uzyskać zgody na pobranie następnej zaliczki. 5.W przypadku pobrania zaliczki płatności są dokonywane gotówką albo na rachunek bankowy osoby upoważnionej do pobrania zaliczki, wskazanej we wniosku o wypłatę zaliczki Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek

10 Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek

11 Lista wszystkich projektów Projekty czekające na akceptację dysponenta jednostki Wniosek o przyznanie sprzętu w zakupach centralnych Bilans budżetu jednostki Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek

12 Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek

13 Sprecyzować nazwę wydatkuStarać się rozbijać wydatki ilościowe Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek

14 Dodatkowe źródła finansowania Wybór źródła finansowania z FKW Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek

15 Wprowadzenie danych osoby odbierającej zaliczkę (osoba musi mieć konto na eW2) Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek

16 Możliwość dodania załączników Zapisanie wniosku do dalszej edycji Złożenie wniosku Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek

17 Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek

18 Prace czekające na dysponenta ikonka informująca o stanie wniosku Okno informacyjne o aktualnym stanie wniosku Informacja o typie ikony Czeka na: Podpis Akceptację szefa komisji Rozliczenie Doniesienie faktur Akceptację BSS W drodze do BSS Zaakceptowany, kontakt z BSS Zaakceptowany Odrzucony Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek

19 Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek

20 Miejsce na dodanie uwag odnośnie wniosku / rozliczenia Decyzja o akceptacji bądź odrzuceniu wniosku Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek

21 Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek

22 Można zmienić liczbę dni w rozliczeniu Należy zaktualizować prawidłową liczbę uczestników po zrealizowaniu projektu Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek

23 Data z faktury Wprowadzenie nazwy wydatku związanego z całą fakturą NIP firmy wystawiającej fakturę Numer faktury Zaznaczenie pola oznacza rozliczanie środków z FKW Całkowity koszt faktury z podatkiem Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek

24 Krótka informacja o zrealizowanym projekcie W przypadku dofinansowania z Komisji Programowych Przewodniczący wymagają dodatkowego sprawozdania Sprawozdanie z projektu współfinansowanego z KK Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek

25 Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek

26 Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek

27 Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek

28 Wniosek Zapisany Czeka na akceptację dysponentów Czeka na akceptację szefów komisji Odrzucony Archiwalny Czeka na wydruk Pomysł Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek

29 Czeka na podpisy Nie Przyjęto przed czasem Czeka na akceptację BSS Czeka na wydruk Tak Zaakceptowany Odebrano zaliczkę Odebrano część zaliczki Nie odebrano zaliczki Czeka na odbiór zaliczki Odrzucony przez BSS Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek

30 Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek

31 Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek

32 Gmach Administracji Klatka B II Piętro Hanna Płotnicka Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek

33 Rozliczenie Zapisane Czeka na akceptację dysponentów Czeka na akceptację szefów komisji Odrzucone Archiwalne Czeka na wydruk Zrealizowany projekt Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek

34 Czeka na podpisy Rozliczanie przez BSS Czeka na akceptację BSS Czeka na wydruk Zaakceptowane Czeka na faktury Odrzucone przez BSS Rozliczenie zaliczki Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek

35 Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek

36 Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek

37 Mateusz Cwalina - Szkolenie eWniosek


Pobierz ppt "Szkolenie z zasad wnioskowania i rozliczania projektów - Podstawowe informacje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google