Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

8.1 Wprowadzenie 1 Tm 2:5: Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "8.1 Wprowadzenie 1 Tm 2:5: Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus."— Zapis prezentacji:

1

2 8.1 Wprowadzenie 1 Tm 2:5: Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus.

3 Jeżeli jest tylko jeden Bóg niemożliwe jest, aby Jezus mógł być Bogiem; jeżeli Ojciec jest Bogiem i Jezus jest również Bogiem wówczas istnieją dwaj Bogowie. Dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec" (1Kor 8:6). Bóg Ojciec" jest więc jedynym Bogiem. Niemożliwe jest wobec tego, by istniała istota nazywana Bogiem Synem". Yahwe, ten jeden Bóg, to Ojciec (np. Iz 63:16; 64:8). Poza tym jednym Bogiem jest pośrednik, człowiek Jezus Chrystus – … jeden też pośrednik …. Słowo też wskazuje na różnicę pomiędzy Chrystusem a Bogiem. To, że Chrystus jest "pośrednikiem" oznacza, że jest on arbitrem. Pośrednik pomiędzy grzesznym człowiekiem a bezgrzesznym Bogiem, nie może być sam bezgrzesznym Bogiem; musi to być bezgrzeszny człowiek, który ma ludzką grzeszną naturę. Człowiek Jezus Chrystus - mimo, że pisane to było po wniebowstąpieniu Jezusa, Paweł nie mówi o "Bogu Jezusie Chrystusie".

4 8.2 Różnice pomiędzy Bogiem a Jezusem

5 Różnice pomiędzy Bogiem a Jezusem BÓG Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy (Jak 1:13). Bóg nie umiera – jest On z natury nieśmiertelny (Ps 90:2, 1 Tm 6:16). Nie może być widziany przez człowieka (1 Tm 6:16; Wj 33:20). JEZUS Chrystus był kuszony tak jak my (Heb 4:15 NT Sterna). Chrystus umarł i był w grobie przez trzy dni (Mt 12:40; 16:21). Śmierć kiedyś nad nim panowała (Rz 6:9). Ludzie widzieli Jezusa i dotykali go (1 Jn. 1:1 kładzie na to nacisk).

6 8.3 Natura Jezusa

7 Kuszony jak my Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu (Heb 4:15 BLKUL). Pragnienia i żądze, które są podstawą naszych pokus, pochodzą z naszego wnętrza (Mk 7:15-23), z naszej ludzkiej natury (Jak 1:13-15). Konieczne więc było, aby Chrystus miał naszą ludzką naturę tak, żeby mógł doświadczyć tych pokus i pokonać je.

8 Posiadający całkowicie taką samą naturę jak my Heb 2:14-18 BLKUL : Ponieważ zaś dzieci (my) są uczestnikami ciała i krwi, i on (Chrystus) także stał się ich uczestnikiem (tej samej natury), aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła; I aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli. Bo zaiste nie przyjął natury aniołów, ale potomstwa Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. A że sam cierpiał, będąc kuszony, może dopomóc tym, którzy są w pokusach.

9 A Jezus odrzekł: Czemu mię nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg (Mk 10:18). Jesus od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku; sam bowiem wiedział, co było w człowieku (Jn 2:25)

10 8.4 Człowieczeństwo Jezusa

11 Jezus był zmęczony i musiał usiąść, aby napić się ze studni (Jn 4:6). Jezus zapłakał kiedy zmarł Łazarz (Jn 11:35 BT). On modlił się … Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich (cierpienia i śmierci). Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty" (Mt 26:39 BT). Wskazuje na to, że w pewnych wypadkach "wola" czy pragnienie Chrystusa różniły się od woli Boga. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? (Mt 27:46).

12 Dorastanie Jezusa Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu (tzn. duchowej dojrzałości, por. Ef 4:13) oraz łaski u Boga i u ludzi (Łk 2:52). A dziecię rosło i nabierało sił, było pełne mądrości, i łaska Boża była nad nim (Łk 2:40). I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa (Bogu) przez to, co wycierpiał, A osiągnąwszy pełnię doskonałości (tzn. duchowej dojrzałości), stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego, w wyniku swego całkowitego duchowego wzrostu (Heb 5:8,9).

13 P OTRZEBA ZBAWIENIA C HRYSTUSA Jezus z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił gorące prośby i błagania do Tego (Boga), który mógł Go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości" (Heb 5:7 BT). Fakt, że Jezus zwracał się do Boga o wybawienie go od śmierci, przekreśla jakąkolwiek możliwość, że był on sam Bogiem. Po zmartwychwstaniu Chrystusa śmierć nad Nim nie ma już władzy" (Rz 6:9 BT), co oznacza, że przedtem miała. "Bóg … wskrzesił Jezusa … Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela" (Dz 5:30, 31 BT). "Bóg … wsławił sługę swego Jezusa … wskrzesił Go z martwych (Dz 3:13,15 BT).

14 8.5 Związek Boga z Jezusem

15 Głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg (1 Ko 11:3). Tak więc Chrystus (jest) Boży (1 Ko 3:23). Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa (1 Pt 1:3; Ef 1:17). Jest nim nawet po wniebowstąpieniu Chrystusa. Świątyni Boga mojego… imię Boga mojego… miasta Boga mojego (Obj 3:12). Dowodzi to, że Jezus nawet teraz uznaje Ojca za swego Boga. Mówił on też o wstąpieniu do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego (Jn 20:17).

16 STUDIUM 8: Pytania 1. Czy Biblia uczy, że Bóg jest Trójcą? 2. Podaj trzy różnice pomiędzy Bogiem a Jezusem. 3. Wybierz z niżej podanych zdań te, które wskazują na różnicę między Jezusem a nami.? a) Nigdy nie grzeszył b) Był Synem Bożym zrodzonym przez Niego samego c) Nigdy nie mógłby zgrzeszyć d) Bóg automatycznie uczynił go sprawiedliwym 4. Wybierz z niżej podanych zdań te, które wskazują na podobieństwo Jezusa do Boga a) Miał naturę Boga w swoim życiu na ziemi b) Miał doskonały charakter tak jak Bóg c) Wiedział tyle, ile wiedział Bóg d) Był całkowicie równy Bogu 5. Wybierz z niżej podanych zdań te, które wskazują na podobieństwo Jezusa do nas? a) Doświadczał wszystkich naszych pokus i ludzkich przeżyć b) Grzeszył, gdy był dzieckiem c) Potrzebował zbawienia d) Miał ludzką naturę 6. Które z tych zdań są prawdziwe? a) Jezus miał doskonałą naturę i doskonały charakter b) Jezus miał grzeszną naturę ale doskonały charakter c) Jezus był zarówno Bogiem jak i człowiekiem d) Jezus miał naturę Adama zanim zgrzeszył 7. Czy Jezus miał możliwość popełnienia grzechu?


Pobierz ppt "8.1 Wprowadzenie 1 Tm 2:5: Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus."

Podobne prezentacje


Reklamy Google