Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

niezgodność sumy kontrolnej wersji elektronicznej z wersją papierową brak wersji elektronicznej wniosku lub niedająca się odczytać wersja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "niezgodność sumy kontrolnej wersji elektronicznej z wersją papierową brak wersji elektronicznej wniosku lub niedająca się odczytać wersja."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 niezgodność sumy kontrolnej wersji elektronicznej z wersją papierową brak wersji elektronicznej wniosku lub niedająca się odczytać wersja wniosku niekompletność załączników finansowych lub brak tych załączników (wnioskodawcy, partnera) niewypełnienie wszystkich wymaganych pól we wniosku (np. brak numeru konkursu) niezgodność numeru konkursu błędnie wskazana instytucja, do której składany jest wniosek brak podpisu wszystkich upoważnionych osób wniosek złożony po terminie Najczęściej popełniane błędy formalne we wnioskach aplikacyjnych:

12 brak odwołania do konkretnych zapisów i danych statystycznych obrazujących przedstawioną sytuację społeczno-zawodową obszaru realizacji projektu nieadekwatność celów w stosunku do zaproponowanych działań brak odwołania do odpowiednich dokumentów programowych i strategicznych zbyt ogólne i niespójne uzasadnienie grupy docelowej w kontekście zidentyfikowanych problemów niespójność harmonogramu z zaplanowanymi działaniami i z budżetem zbyt ogólny opis działań brak wykazania, w jaki sposób rezultaty projektu wpłyną na zakładane cele brak opisu doświadczenia i kwalifikacji personelu projektu brak opisu roli partnera w projekcie Najczęściej popełniane błędy merytoryczne we wnioskach aplikacyjnych:

13

14 Kontraktacja i wydatki w podziale na Działania i Poddziałania dla Priorytetu VI Harmonogram konkursów dla Priorytetu VI

15

16

17

18

19 Kontraktacja i wydatki w podziale na Działania i Poddziałania dla Priorytetu VII Harmonogram konkursów dla Priorytetu VII

20

21

22

23

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Punkt Informacyjny EFS 90-608 Łódź, ul. Wólczańska 49 pokój 6 i 7 tel. 042 632-01-12 wew. 119, 120 tel./fax: 042 634-88-30 e-mail: pokl@wup.lodz.pl http://efs.wup.lodz.pl


Pobierz ppt "niezgodność sumy kontrolnej wersji elektronicznej z wersją papierową brak wersji elektronicznej wniosku lub niedająca się odczytać wersja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google