Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytut Systemów Informatycznych Dyrektor Dyrektor: dr hab. inż. Andrzej WALCZAK Z-ca dyrektora Z-ca dyrektora: dr inż. Zbigniew.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytut Systemów Informatycznych Dyrektor Dyrektor: dr hab. inż. Andrzej WALCZAK Z-ca dyrektora Z-ca dyrektora: dr inż. Zbigniew."— Zapis prezentacji:

1 Instytut Systemów Informatycznych http://www.isi.wat.edu.pl Dyrektor Dyrektor: dr hab. inż. Andrzej WALCZAK Z-ca dyrektora Z-ca dyrektora: dr inż. Zbigniew TARAPATA pok. 225 Kontakt sekretariat ISI Kontakt sekretariat ISI: Bogumiła Fronczak, tel. 6839504

2 Kadra ISI W Instytucie Systemów Informatycznych zatrudnionych jest 44+3 osób, w tym: 7 samodzielnych pracowników naukowych, w tym jeden profesor tytularny; 18 doktorów.

3 Struktura Instytutu Systemów Informatycznych Instytut tworzą cztery zakłady: Z-d Inżynierii Oprogramowania Z-d Inżynierii Systemów Informatycznych Z-d Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji Z-d Informatycznych Systemów Zarządzania. Wyodrębnione jest także Laboratorium Systemów Informatycznych, w którym skupiono zarządzanie bazą laboratorium dydaktycznego i badawczego. istnieje możliwość odbywania praktyk studenckich oraz W Instytucie istnieje możliwość odbywania praktyk studenckich oraz brania udziału w pracach B+R prowadzonych przez pracowników ISI; W Instytucie kształci się w dwóch specjalnościach: –systemy informatyczne; –informatyczne systemy zarządzania.

4 Profil absolwenta specjalności Systemy informatyczne wiedza specjalistyczna: w zakresie znajomości mechanizmów synchronizacji oprogramowania współbieżnego, znajomości oprogramowania sieci komputerowych i systemów operacyjnych, również dla systemów rozproszonych, znajomości metod symulacji komputerowej, systemów eksperckich i sieci neuronowych, metod optymalizacji, wybranych modeli i metod badań operacyjnych oraz ich praktycznych zastosowań, znajomości zasad projektowania algorytmów równoległych i rozproszonych, znajomości zasad oceny wskaźników niezawodności systemów informatycznych, znajomości podstawowych wiadomości z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych, znajomości podstaw metodyk strukturalnych i obiektowych wytwarzania systemów informatycznych.

5 Profil absolwenta specjalności Systemy informatyczne, c.d. umiejętności specjalistyczne:umiejętności specjalistyczne: programowanie w językach strukturalnych i obiektowych, modelowanie struktury danych, funkcji i procesów dla przedstawienia struktury informacyjnej systemów informatycznych, posługiwanie się narzędziami wspomagania projektowania CASE, projektowanie relacyjnych i obiektowych baz danych, projektowanie złożonych aplikacji użytkowych dla różnej klasy systemów komputerowych, posługiwanie się narzędziami informatycznego wspomagania decyzji; Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w firmach i administracji publicznej na stanowiskach: analityk; programista, projektant ; specjalista ds. testowania; konsultant.

6 Profil absolwenta specjalności Informatyczne systemy zarządzania wiedza specjalistyczna: w zakresie znajomości procesów informacyjnych w przedsiębiorstwie, znajomości zasad przygotowania organizacji do procesu informatyzacji, monitorowania i wizualizacji procesów biznesowych, reinżynierii procesów biznesowych, podniesienia efektywności procesów biznesowych, znajomości podstaw metodyk strukturalnych i obiektowych wytwarzania systemów informatycznych, znajomości modeli i metod planowania i harmonogramowania procesów, znajomości mechanizmów synchronizacji oprogramowania współbieżnego, znajomości oprogramowania sieci komputerowych i systemów operacyjnych, znajomości metod symulacji komputerowej, systemów eksperckich, metod optymalizacji, wybranych modeli i metod badań operacyjnych oraz ich praktycznych zastosowań.

7 Profil absolwenta specjalności Informatyczne systemy zarządzania, c.d. umiejętności specjalistyczne:umiejętności specjalistyczne: modelowanie i rekonstrukcja procesów biznesowych w celu podniesienia ich efektywności, projektowanie hurtowni danych dla systemów zarządzania, umiejętność wykorzystania dostępnych technologii informatycznych do projektowania, wdrażania, utrzymywania i doskonalenia strategii organizacji, programowanie w językach strukturalnych i obiektowych, modelowanie struktury danych, funkcji i procesów dla przedstawienia struktury informacyjnej systemów informatycznych; Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w firmach i administracji publicznej na stanowiskach:Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w firmach i administracji publicznej na stanowiskach: projektant informatycznych systemów zarządzania; konsultant ds. informatyzacji procesów zarządzania organizacją; konsultant ds. wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania; pełnomocnik ds. zapewniania jakości; pełnomocnik ds. ochrony informacji;

8 Proponowane minimalne i maksymalne liczby grup na specjalnościach ISI

9 modelowanie i symulacja procesów pola walki, projektowanie symulatorów pola walki;modelowanie i symulacja procesów pola walki, projektowanie symulatorów pola walki; modelowanie i projektowanie systemów wczesnego ostrzegania;modelowanie i projektowanie systemów wczesnego ostrzegania; metody i narzędzia informatycznego wspomagania decyzji;metody i narzędzia informatycznego wspomagania decyzji; metody i narzędzia projektowania systemów informatycznych ;metody i narzędzia projektowania systemów informatycznych ; metody i narzędzia projektowania baz danych ;metody i narzędzia projektowania baz danych ; projektowanie systemów rozproszonych;projektowanie systemów rozproszonych; metody i algorytmy numeryczne do rozwiązywania zadań wielkiej skalimetody i algorytmy numeryczne do rozwiązywania zadań wielkiej skali; modelowanie i symulacja mobilnych sieci telekomunikacyjnych;modelowanie i symulacja mobilnych sieci telekomunikacyjnych; efektywność systemów informatycznych ;efektywność systemów informatycznych ; zastosowanie systemów eksperckich i sieci neuronowych;zastosowanie systemów eksperckich i sieci neuronowych; Prace prowadzone w Instytucie

10 System symulacyjnego wspomagania szkolenia operacyjnego ZŁOCIEŃ (2001-2003), wdrożenie w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych, AON, 2006-2007;System symulacyjnego wspomagania szkolenia operacyjnego ZŁOCIEŃ (2001-2003), wdrożenie w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych, AON, 2006-2007; Zautomatyzowane narzędzia wspomagania decyzji – system ekspercki pk. GURU (2004-2007);Zautomatyzowane narzędzia wspomagania decyzji – system ekspercki pk. GURU (2004-2007); Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie m. st. Warszawy (2006-2008);Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie m. st. Warszawy (2006-2008); Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli (2007-2009);Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli (2007-2009); HiTS/ISAC Highway to Security: Interoperability for Situation Awarness and Crisis Managemant, projekt Nr G.A. SEC5-PR-113700 (2006-2007);HiTS/ISAC Highway to Security: Interoperability for Situation Awarness and Crisis Managemant, projekt Nr G.A. SEC5-PR-113700 (2006-2007); Zaawansowane metody i techniki tworzenia świadomości sytuacyjnej w działaniach sieciocentrycznych (2007-2010);Zaawansowane metody i techniki tworzenia świadomości sytuacyjnej w działaniach sieciocentrycznych (2007-2010); Złożone niedeterministyczne problemy decyzyjne uwarunkowane czasowo w systemach zarządzania bezpieczeństwem narodowym (2006-2007);Złożone niedeterministyczne problemy decyzyjne uwarunkowane czasowo w systemach zarządzania bezpieczeństwem narodowym (2006-2007); Projekty zrealizowane i w trakcie realizacji przez pracowników Instytutu

11 Instytut Systemów Informatycznych http://www.isi.wat.edu.pl Dyrektor Dyrektor: dr hab. inż. Andrzej WALCZAK Z-ca dyrektora Z-ca dyrektora: dr inż. Zbigniew TARAPATA pok. 225 Kontakt sekretariat ISI Kontakt sekretariat ISI: Bogumiła Fronczak, tel. 6839504


Pobierz ppt "Instytut Systemów Informatycznych Dyrektor Dyrektor: dr hab. inż. Andrzej WALCZAK Z-ca dyrektora Z-ca dyrektora: dr inż. Zbigniew."

Podobne prezentacje


Reklamy Google