Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Liczby i cyfry - powtórzenie wiadomości Zad.1. Za pomocą ilu różnych cyfr zostały zapisane liczby? a)7382 b)30565 c)11397001 73823056511397001 445.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Liczby i cyfry - powtórzenie wiadomości Zad.1. Za pomocą ilu różnych cyfr zostały zapisane liczby? a)7382 b)30565 c)11397001 73823056511397001 445."— Zapis prezentacji:

1

2 Liczby i cyfry - powtórzenie wiadomości

3 Zad.1. Za pomocą ilu różnych cyfr zostały zapisane liczby? a)7382 b)30565 c)

4 Zad.2. Ile jest elementów w zbiorze A = { 7, 99, 0, 6, 129, 378, 2 }, które nie s cyframi? Zad.2. Ile jest elementów w zbiorze A = { 7, 99, 0, 6, 129, 378, 2 }, które nie są cyframi? 3

5 Zad.3. Uzupełnij zdanie: Liczby 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, , to liczby Zad.3. Uzupełnij zdanie: Liczby 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, , to liczby naturalne.

6 Zad.4. Zapisz słownie liczby podane w tabelce. Grupa miliardów Grupa milionów Grupa tysięcy Grupa jedności SDJSDJSDJSDJ a b c d

7 a) czterysta trzydzieci miliardów trzysta dziewitnacie milionów dwiecie czterdzieci dwa a) czterysta trzydzieści miliardów trzysta dziewiętnaście milionów dwieście czterdzieści dwa b) dziewi miliardów czterdzieci trzy b) dziewięć miliardów czterdzieści trzy miliony dwiecie dziewi tysicy cztery miliony dwieście dziewięć tysięcy cztery c) trzydzieci milionów piset pidziesit c) trzydzieści milionów pięćset pięćdziesiąt sze tysicy osiemset czterdzieci dziewi sześć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć d) szedziesit siedem miliardów czterysta d) sześćdziesiąt siedem miliardów czterysta dwadziecia pi milionów tysic szeset dwadzieścia pięć milionów tysiąc sześćset

8 5649 to: setek to: dziesiątki i to: Zad.5. Uzupełnij zdania: tysięcy 6 dziesiątki jedności 43jedności dziesiątek

9 Zad.6. Zapisz cyframi. 21 mld 304 tys. 9 mln 5 mln 56 tys mld 75 mln 4 tys

10 Zad.7. Zapisz za pomocą skrótów mln 3 mld 125 mln 7 tys. 520 mld 604 tys. 3 mln 656 tys. 777 mld 600 mln

11 Zad.8. Podaj współrzędne punktów zaznaczonych na osi liczbowej. ABCD01 ( 8 ) ABCD ( 13 ) ( 5 ) ( 11 )

12 Zad.9. W wolne pola wpisz brakujące liczby

13 Zad.10. Podane liczby uporządkuj rosnąco: 78, 12, 36, 9, 999, 4, 80, 65. 4, 9, 12, 36, 65, 78, 80, 999

14 a) – w przybliżeniu pełnych dziesiątek b) – w przybliżeniu pełnych setek c) – w przybliżeniu pełnych tysięcy d) – w przybliżeniu pełnych dziesiątek tysięcy e) – w przybliżeniu pełnych setek tysięcy f) – w przybliżeniu pełnych milionów Zad.11. Piotrek zapisał przybliżenia liczby Poprawnie? g) – w przybliżeniu pełnych dziesiątek milionów

15 Zad.12. Wstaw znak większości lub mniejszości między pary liczb. MCDIX MCCLXVI CXXVI CXL DXLIX DLI > < <

16 Zad.13. Czy poprawne są zapisy? Wpisz t lub n. IIXIXCCCIXLCLLMMDM nnnn n t t

17 Powodzenia podczas pracy klasowej!!!


Pobierz ppt "Liczby i cyfry - powtórzenie wiadomości Zad.1. Za pomocą ilu różnych cyfr zostały zapisane liczby? a)7382 b)30565 c)11397001 73823056511397001 445."

Podobne prezentacje


Reklamy Google