Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

- powtórzenie wiadomości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "- powtórzenie wiadomości"— Zapis prezentacji:

1 - powtórzenie wiadomości
Liczby i cyfry - powtórzenie wiadomości

2 Zad.1. Za pomocą ilu różnych cyfr zostały zapisane liczby?
7382 30565 7382 30565 4 4 5

3 Zad.2. Ile jest elementów w zbiorze A = { 7, 99, 0, 6, 129, 378, 2 }, które nie są cyframi?

4 Zad.3. Uzupełnij zdanie: Liczby 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12...... , to liczby  
naturalne.

5 Zad.4. Zapisz słownie liczby podane w tabelce.
Grupa miliardów Grupa milionów Grupa tysięcy Grupa jedności S D J a 4 3 1 9 2 b c 5 6 8 d 7

6 a) czterysta trzydzieści miliardów trzysta dziewiętnaście milionów dwieście czterdzieści dwa
b) dziewięć miliardów czterdzieści trzy miliony dwieście dziewięć tysięcy cztery c) trzydzieści milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć d) sześćdziesiąt siedem miliardów czterysta dwadzieścia pięć milionów tysiąc sześćset

7 Zad.5. Uzupełnij zdania: tysięcy 6
5649 to: setek 432 to: dziesiątki i 2350 to: dziesiątki jedności 43 jedności dziesiątek

8 Zad.6. Zapisz cyframi. 21 mld 304 tys. 9 mln 5 mln 56 tys. 300
2 mld 75 mln 4 tys.

9 Zad.7. Zapisz za pomocą skrótów.
62 mln 3 mld 125 mln 7 tys. 520 mld 604 tys. 3 mln 656 tys. 777 mld 600 mln

10 Zad.8. Podaj współrzędne punktów zaznaczonych na osi liczbowej.
1 C A D B ( 8 ) ( 13 ) ( 5 ) ( 11 ) A B C D

11 Zad.9. W wolne pola wpisz brakujące liczby.
3540 3750 3670 3600 3720

12 Zad.10. Podane liczby uporządkuj rosnąco: 78, 12, 36, 9, 999, 4, 80, 65.
4, 9, 12, 36, 65, 78, 80, 999

13 Zad.11. Piotrek zapisał przybliżenia liczby 28 456 449. Poprawnie?
a) – w przybliżeniu pełnych dziesiątek b) – w przybliżeniu pełnych setek c) – w przybliżeniu pełnych tysięcy – w przybliżeniu pełnych dziesiątek tysięcy e) – w przybliżeniu pełnych setek tysięcy f) – w przybliżeniu pełnych milionów g) – w przybliżeniu pełnych dziesiątek milionów

14 Zad.12. Wstaw znak większości lub mniejszości między pary liczb.
> MCDIX MCCLXVI CXXVI CXL DXLIX DLI < <

15 Zad.13. Czy poprawne są zapisy? Wpisz „t” lub „n”.
IIX IXC CCIX LC LL MM DM n n n t n n t

16 Powodzenia podczas pracy klasowej!!!


Pobierz ppt "- powtórzenie wiadomości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google