Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Formy ochrony przyrody a podzielność liczb

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Formy ochrony przyrody a podzielność liczb"— Zapis prezentacji:

1 Formy ochrony przyrody a podzielność liczb
Anna Gadomska

2 Wpisz do tabelki literę odpowiadającą liczbie, która jest:
[ R ] dwukrotnością liczby 13 [ A ] trzykrotnościa liczby 15 [ O ] jednokrotnością liczby 28 [ B ] pięciokrotnością liczby 12 [ Z ] dziewięciokrotnością liczby 9 [ S ] jedenastokrotnością liczby 7 Tabela I 28 60 77 81 45 26 O Z A R B S

3 Wpisz do tabelki litery odpowiadające wspólnym dzielnikom liczb:
[ N ] 12 i [ C ] 2 i 8 [ Y ] 5 i [ R ] 19 i 38 [ I ] 1 i [ N ] 11 i 22 [ O ] 17 i [ O ] 13 i 169 [ H ] 7 i 21 Tabela II 2 7 19 17 11 1 13 3 5 C I O Y R H N

4 O B S Z A R C H R O N I O N Y W Polsce i na świecie ochroną otoczone są obszary cenne pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. Ochrona przyrody na tych obszarach to nie tylko zachowanie ginących gatunków roślin i zwierząt oraz naturalnych fragmentów przyrody. Dzięki ochronie tych obiektów powiększamy ilość terenów zielonych, które chronią nas przed niesprzyjającymi czynnikami klimatycznymi, a także zyskujemy cenne obiekty do badań naukowych oraz miejsca do uprawiania turystyki

5 Rozwiąż łamigłówkę i odczytaj zaszyfrowane hasło.
Łamigłówka I REZERWAT PRZYRODY Łamigłówka II PARK NARODOWY

6 Czy wiesz, że...                                                                    Najstarszym rezerwatem jest „Barnowiec” utworzony w 1903 roku przez hrabiego S. Stadnickiego na należących do niego obszarach leśnych w Nawojowej (woj. Nowosądeckie). Najmniejszym parkiem narodowym jest Ojcowski Park Narodowy, a największym Biebrzański Park Narodowy.

7 Wskaż liczby podzielne przez:
8 10 16 25 30 39 45 53 60 72 75 91 105 112 B O L C H M R S E N I A Z 10 25 30 45 60 75 105 O C H R O N A b) 9 16 18 23 27 32 43 54 62 81 L G S A Y E T F U 18 27 54 81 G A T U 99 101 107 108 142 153 169 171 243 N M Ł K R O Z W A 99 108 153 171 243 N K O W A

8 Wskaż liczby podzielne przez:
10 12 37 48 54 60 63 102 124 136 206 272 281 Z R S O E Ś C F L I T N Y 12 48 60 124 136 272 R O Ś L I N d) 10 10 10 72 80 86 100 120 125 Z S W A I E B 80 100 120 Z W I E 148 160 175 190 215 230 285 300 L R F Z G Ą Y T 160 190 230 300 R Z Ą T

9 Podaj hasło O C H R N A G T U K W R O Ś L I N Z W E Ą T I

10 Rozwiąż ćwiczenia i odczytaj zaszyfrowane hasło
Ćwiczenie A POMNIK PRZYRODY Ćwiczenie B PARK KRAJOBRAZOWY

11 FORMY OCHRONY PRZYRODY
Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt Pomniki przyrody Rezerwaty przyrody Parki narodowe Parki krajobrazowe

12 Opracowano na podstawie materiałów Wydawnictwa Dialog – Edukacja ekologiczna inspiracje – pomysły – materiały

13 REZERWAT PRZYRODY ... niewielki obszar, cenny ze względów przyrodniczych, naukowych, kulturowych i innych, objęty ścisłą ochroną (wyklucza się ingerencję człowieka).

14 PARK NARODOWY ... obszar nie mniejszy niż 1000 ha, zachowany w stanie pierwotnym lub naturalnym, odznaczający się wysokimi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, spełniający funkcje naukowe, edukacyjne, społeczne i kulturowe.

15 POMNIK PRZYRODY ... pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno - pamiątkowej i krajobrazowej.

16 PARK KRAJOBRAZOWY ... jednostka regionalna, którą powołuje wojewoda, wybierając obszar interesujący ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe i krajobrazowe.


Pobierz ppt "Formy ochrony przyrody a podzielność liczb"

Podobne prezentacje


Reklamy Google