Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Formy ochrony przyrody a podzielność liczb Anna Gadomska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Formy ochrony przyrody a podzielność liczb Anna Gadomska."— Zapis prezentacji:

1

2 Formy ochrony przyrody a podzielność liczb Anna Gadomska

3 Wpisz do tabelki literę odpowiadającą liczbie, która jest: [ R ] dwukrotnością liczby 13 [ A ] trzykrotnościa liczby 15 [ O ] jednokrotnością liczby 28 [ B ] pięciokrotnością liczby 12 [ Z ] dziewięciokrotnością liczby 9 [ S ] jedenastokrotnością liczby OZARBS Tabela I

4 [ N ] 12 i 15 [ C ] 2 i 8 [ Y ] 5 i 20 [ R ] 19 i 38 [ I ] 1 i 28 [ N ] 11 i 22 [ O ] 17 i 34 [ O ] 13 i 169 [ H ] 7 i Wpisz do tabelki litery odpowiadające wspólnym dzielnikom liczb: 19135CIOYROHNN Tabela II

5 O B S Z A R C H R O N I O N Y §W Polsce i na świecie ochroną otoczone są obszary cenne pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. Ochrona przyrody na tych obszarach to nie tylko zachowanie ginących gatunków roślin i zwierząt oraz naturalnych fragmentów przyrody. Dzięki ochronie tych obiektów powiększamy ilość terenów zielonych, które chronią nas przed niesprzyjającymi czynnikami klimatycznymi, a także zyskujemy cenne obiekty do badań naukowych oraz miejsca do uprawiania turystyki

6 Rozwiąż łamigłówkę i odczytaj zaszyfrowane hasło. Łamigłówka I Łamigłówka II RRRR EEEE ZZZZ EEEE RRRR WWWW AAAA TTTT P P RRRR ZZZZ YYYY RRRR OOOO DDDD YYYY PPPP AAAA RRRR KKKK N N AAAA RRRR OOOO DDDD OOOO WWWW YYYY

7 Czy wiesz, że... §Najstarszym rezerwatem jest Barnowiec utworzony w 1903 roku przez hrabiego S. Stadnickiego na należących do niego obszarach leśnych w Nawojowej (woj. Nowosądeckie). (woj. Nowosądeckie). §Najmniejszym parkiem narodowym jest Ojcowski Park Narodowy, a największym Biebrzański Park Narodowy.

8 Wskaż liczby podzielne przez: a) BOLCHMRSOENIAZ O CHRONA LGSAYETFU b) NMŁKROZWA 18 G 27 A 54 T 81 U A 108 KOWN

9 Wskaż liczby podzielne przez: c) ZRSOEŚCFLITNY R OŚLIN ZSWAIEB d) LRFZGĄYT 10 Z 80 W 100 I 120 E ZĄTR

10 Podaj hasłoI OCHRONAGATUNKOWA ROŚLINZWIERZĄT

11 Rozwiąż ćwiczenia i odczytaj zaszyfrowane hasło Ćwiczenie A Ćwiczenie B PPPP OOOO MMMM NNNN IIII KKKK P P RRRR ZZZZ YYYY RRRR OOOO DDDD YYYY PPPP AAAA RRRR KKKK K K RRRR AAAA JJJJ OOOO BBBB RRRR AAAA ZZZZ OOOO WWWW YYYY

12 FORMY OCHRONY PRZYRODY § Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt § Pomniki przyrody § Rezerwaty przyrody § Parki narodowe § Parki krajobrazowe

13 Opracowano na podstawie materiałów Wydawnictwa Dialog – Edukacja ekologiczna inspiracje – pomysły – materiały

14 REZERWAT PRZYRODY... niewielki obszar, cenny ze względów przyrodniczych, naukowych, kulturowych i innych, objęty ścisłą ochroną (wyklucza się ingerencję człowieka).

15 PARK NARODOWY... obszar nie mniejszy niż 1000 ha, zachowany w stanie pierwotnym lub naturalnym, odznaczający się wysokimi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, spełniający funkcje naukowe, edukacyjne, społeczne i kulturowe.

16 POMNIK PRZYRODY... pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno - pamiątkowej i krajobrazowej.

17 ... jednostka regionalna, którą powołuje wojewoda, wybierając obszar interesujący ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe i krajobrazowe. PARK KRAJOBRAZOWY


Pobierz ppt "Formy ochrony przyrody a podzielność liczb Anna Gadomska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google