Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pola figur Anna Gadomska Szkoła Podstawowa Nr 79 Łódź

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pola figur Anna Gadomska Szkoła Podstawowa Nr 79 Łódź"— Zapis prezentacji:

1

2 Pola figur Anna Gadomska Szkoła Podstawowa Nr 79 Łódź

3 Wybierz figurę Koniec

4 Ile kwadratów jednostkowych wypełnia prostokąt? Pole prostokąta 1 cm 1 c m Prostokąt wypełniają 8 3 = 24 kwadraty jednostkowe Pole prostokąta jest równe 8 cm 3 cm = 24 cm2

5 Oblicz pole prostokąta o bokach długości 15 cm i 12 cm 15 cm 1 2 c m Pole prostokąta jest równe 15 12 = 180 (cm2) b

6 Oblicz pole prostokąta o bokach długości a i b a b P = a b Jaki wniosek? Pole prostokąta jest równe iloczynowi długości jego dwóch nierównoległych boków. Menu

7 Wybierz figurę Koniec

8 Pole kwadratu a a Kwadrat jest prostokątem, którego wszystkie boki mają jednakową długość, czyli... P = a a Wzór na pole można zapisać inaczej P = a2 Jak obliczysz pole kwadratu o boku długości a ?

9 Jak obliczysz pole kwadratu, którego przekątna ma długość d ? PP 2 P ?d ?d = d2czyli... d d

10 Jaki wniosek? Pole kwadratu jest równe połowie kwadratu długości przekątnej. Menu d

11 Wybierz figurę Koniec

12 Pole trójkąta a h a h ?

13 Jak obliczysz pola trójkątów przedstawionych na rysunkach? a c b h P = b h k z x y z k P = f w k t r s k t P = w r P = f s P =

14 Jaki wniosek? c a h2h2h2h2 b h1h1h1h1 h3h3h3h3 Pole trójkąta jest równe połowie iloczynu długości jego boku przez długość wysokości odpowiadającej temu bokowi. Menu

15 Wybierz figurę Koniec

16 Pole równoległoboku a h a h P = a h

17 Jak obliczysz pola równoległoboków przedstawionych na rysunkach? d k P =d k c c b a P =b c s g m P =g m b c d a P =b c P =d a

18 Jaki wniosek? b h1h1h1h1 h2h2h2h2 a Pole równoległoboku jest równe iloczynowi długości jego boku przez długość wysokości odpowiadającej temu bokowi. Menu P = a h 1

19 Wybierz figurę Koniec

20 Pole rombu Romb jest równoległobokiem, którego wszystkie boki mają jednakową długość, czyli... P = a h Jak obliczysz pole rombu o boku długości a i wysokości h ? a a h

21 Jak obliczysz pole rombu o przekątnych długości d 1 i d 2 ? d1d1d1d1 d2d2d2d2 ? d2d2d2d2 d2d2d2d2 P = 2 P ?

22 Jaki wniosek? Pole rombu jest równe połowie iloczynu długości jego przekątnych. Menu d1d1d1d1 d2d2d2d2

23 Wybierz figurę Koniec

24 Pole trapezu a h b ba h ? a + b ?

25 Jak obliczysz pola trapezów przedstawionych na rysunkach? d k cf n m n o p x y z u w

26 Jaki wniosek? Pole trapezu jest równe połowie iloczynu sumy długości jego podstaw przez długość wysokości. Menu a h b

27 Wybierz figurę Koniec


Pobierz ppt "Pola figur Anna Gadomska Szkoła Podstawowa Nr 79 Łódź"

Podobne prezentacje


Reklamy Google