Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Anna Gadomska Szkoła Podstawowa Nr 79 Łódź

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Anna Gadomska Szkoła Podstawowa Nr 79 Łódź"— Zapis prezentacji:

1 Anna Gadomska Szkoła Podstawowa Nr 79 Łódź
Pola figur Anna Gadomska Szkoła Podstawowa Nr 79 Łódź

2 Wybierz figurę Koniec

3 Pole prostokąta 8 • 3 = 24 8 cm • 3 cm = 24 cm2
Ile kwadratów jednostkowych wypełnia prostokąt? 8 • 3 = 24 Prostokąt wypełniają kwadraty jednostkowe 1 cm 1 cm Pole prostokąta jest równe 8 cm • 3 cm = 24 cm2

4 Oblicz pole prostokąta o bokach długości 15 cm i 12 cm
Pole prostokąta jest równe 15 • 12 = 180 (cm2) b

5 Oblicz pole prostokąta o bokach długości a i b
P = a • b b a Jaki wniosek? Pole prostokąta jest równe iloczynowi długości jego dwóch nierównoległych boków. Menu

6 Wybierz figurę Koniec

7 Pole kwadratu a a P = a • a P = a2
Jak obliczysz pole kwadratu o boku długości a ? a Kwadrat jest prostokątem, którego wszystkie boki mają jednakową długość, czyli... a P = a • a Wzór na pole można zapisać inaczej P = a2

8 Jak obliczysz pole kwadratu, którego przekątna ma długość d ?
czyli... d ?

9 Jaki wniosek? d Pole kwadratu jest równe połowie kwadratu długości przekątnej. Menu

10 Wybierz figurę Koniec

11 Pole trójkąta h ? h a a

12 Jak obliczysz pola trójkątów przedstawionych na rysunkach?
f y h k r x k a P = • b • h P = • z • k P = • k • t P = • w • r P = • f • s

13 Jaki wniosek? h3 c b h2 h1 a Pole trójkąta jest równe połowie iloczynu długości jego boku przez długość wysokości odpowiadającej temu bokowi. Menu

14 Wybierz figurę Koniec

15 Pole równoległoboku h a h a P = a • h

16 Jak obliczysz pola równoległoboków przedstawionych na rysunkach?
m g d s P = d • k P = g • m c c b b a d a P = b • c P = b • c P = d • a

17 Jaki wniosek? h1 b a P = a • h1 h2 Pole równoległoboku jest równe iloczynowi długości jego boku przez długość wysokości odpowiadającej temu bokowi. Menu

18 Wybierz figurę Koniec

19 Pole rombu Jak obliczysz pole rombu o boku długości a i wysokości h ? a h a Romb jest równoległobokiem, którego wszystkie boki mają jednakową długość, czyli... P = a • h

20 Jak obliczysz pole rombu o przekątnych długości d1 i d2 ?
P = 2 • P d1 ? ? d2 d2

21 Pole rombu jest równe połowie iloczynu długości jego przekątnych.
Jaki wniosek? d2 d1 Pole rombu jest równe połowie iloczynu długości jego przekątnych. Menu

22 Wybierz figurę Koniec

23 Pole trapezu b h a h ? ? a b a + b

24 Jak obliczysz pola trapezów przedstawionych na rysunkach?
f p n m d u z x w y

25 Jaki wniosek? b h a Pole trapezu jest równe połowie iloczynu sumy długości jego podstaw przez długość wysokości. Menu

26 Wybierz figurę Koniec


Pobierz ppt "Anna Gadomska Szkoła Podstawowa Nr 79 Łódź"

Podobne prezentacje


Reklamy Google