Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MenuProstokątny układ współrzędnych na płaszczyźnie Anna Gadomska Szkoła Podstawowa Nr 79 Łódź

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MenuProstokątny układ współrzędnych na płaszczyźnie Anna Gadomska Szkoła Podstawowa Nr 79 Łódź"— Zapis prezentacji:

1 MenuProstokątny układ współrzędnych na płaszczyźnie Anna Gadomska Szkoła Podstawowa Nr 79 Łódź

2 Układ współrzędnych Układ współrzędnych Rysowanie zbiorów punktów, których współrzędne spełniają określone warunki Rysowanie zbiorów punktów, których współrzędne spełniają określone warunki Odczytywanie warunków, które spełniają współrzędne punktów należących do narysowanych zbiorów Odczytywanie warunków, które spełniają współrzędne punktów należących do narysowanych zbiorów

3 Menu 12436587109 --1--1-2-4-3-6-5-8-7-10-9 0x 1 2 4 3 6 5 7 --1--1 -2 -4 -3 -6 -5 -7yoś odciętych oś rzędnych początek układu współrzędnych A ( 3,5 ) współrzędne punktu A odciętarzędna

4 Menu Odczytaj współrzędne zaznaczonych punktów

5 Menu 1243657 --1--1-2-4-3-6-5-7 0 x 1 2 4 3 5 --1--1 -2 -4 -3 -5 y A ( 6, 2 ) ( 1, 5 ) ( -4, -2 ) B C D ( -6, 4 ) ( 3, -4 ) E F ( -3, 1 ) ( -7, -3 ) G ( 5, -5 ) H

6 Menu Które ze współrzędnych podane są błędnie?

7 Menu 1243657 --1--1-2-4-3-6-5-7 0 x 1 2 4 3 5 --1--1 -2 -4 -3 -5 y A ( -3, 3 ) ( 2, 1) ( -4, -2 ) B D C ( 5, 4 ) ( 1, -4 ) E F ( -6, 2 ) ( -3, -7 ) G ( 5, 4 ) H

8 Menu Podaj poprawne współrzędne

9 Menu 1243657 --1--1-2-4-3-6-5-7 0 x 1 2 4 3 5 --1--1 -2 -4 -3 -5 y A ( -3, 3 ) ( 2, 1 ) ( -4, -2 ) B D C ( 5, 4 ) ( 1, -4 ) E F ( -6, 2 ) ( -3, -7 ) G ( 5, 4 ) H ( 3, -3 ) ( -4, 5 ) ( 1, -5 ) ( -7, -3 )

10 MenuUkład współrzędnych dzieli płaszczyznę na 4 części, które nazywamy ćwiartkami I ćwiartka II ćwiartka III ćwiartka IV ćwiartka x y

11 Menu Punkt A ( x, y ) należy do pierwszej ćwiartki. Co powiesz o jego współrzędnych? ( x, y ) A x y Jeśli punkt A należy do pierwszej ćwiartki układu współrzędnych, to jego obie współrzędne są dodatnie x > 0 y > 0

12 Menu Punkt A ( x, y ) należy do drugiej ćwiartki. Co powiesz o jego współrzędnych? ( x, y ) A x y Jeśli punkt A należy do drugiej ćwiartki układu współrzędnych, to jego pierwsza współrzędna (odcięta) jest ujemna, a druga (rzędna) jest dodatnia x < 0 y > 0

13 Menu Punkt A ( x, y ) należy do trzeciej ćwiartki. Co powiesz o jego współrzędnych? ( x, y ) A x y Jeśli punkt A należy do trzeciej ćwiartki układu współrzędnych, to jego obie współrzędne są ujemne x < 0 y < 0

14 Menu Punkt A ( x, y ) należy do czwartej ćwiartki. Co powiesz o jego współrzędnych? ( x, y ) A x y Jeśli punkt A należy do czwartej ćwiartki układu współrzędnych, to jego pierwsza współrzędna (odcięta) jest dodatnia, a druga (rzędna) jest ujemna x > 0 y < 0

15 Menu Co powiesz o współrzędnych punktów położonych na osi odciętych ? ( x, y ) A x y Jeśli punkt A jest położony na osi odciętych, to jego pierwsza współrzędna (odcięta) jest dowolną liczbą, a druga (rzędna) jest równa 0 x - jest dowolną liczbą y = 0

16 Menu Co powiesz o współrzędnych punktów położonych na osi rzędnych ? ( x, y ) A x y Jeśli punkt A jest położony na osi rzędnych, to jego pierwsza współrzędna (odcięta) jest równa 0, a druga (rzędna) jest dowolną liczbą x = 0 y - jest dowolną liczbą

17 Menux y Punktów położonych na osiach układu współrzędnych nie zaliczamy do żadnej ćwiartki U W A G A ! ! !

18 Menu Co wiesz o współrzędnych punktów, jeżeli: III IIIIV x y x > 0 y > 0 x < 0 y > 0 x < 0 y < 0 x > 0 y < 0 ( x, 0 ) ( 0, y ) ( 0, 0 )

19 Menu Układ współrzędnych Układ współrzędnych Rysowanie zbiorów punktów, których współrzędne spełniają określone warunki Rysowanie zbiorów punktów, których współrzędne spełniają określone warunki Odczytywanie warunków, które spełniają współrzędne punktów należących do narysowanych zbiorów Odczytywanie warunków, które spełniają współrzędne punktów należących do narysowanych zbiorów

20 Menu 0 xy 1243-2-3-4 1 2 4 3 --1--1 -2 -4 -3 --1--1 0 xy 1243-2-3-4 1 2 4 3 --1--1 -2 -4 -3 --1--1 Zaznacz w układzie współrzędnych punkty, których: a) odcięta jest równa 3, a rzędna jest dowolną liczbą x = 3 b) odcięta jest równa -2, a rzędna jest dowolną liczbą x = - 2

21 Menu 0 xy 1243-2-3-4 1 2 4 3 --1--1 -2 -4 -3 --1--1 0 xy 1243-2-3-4 1 2 4 3 --1--1 -2 -4 -3 --1--1 Zaznacz w układzie współrzędnych punkty, których: a) odcięta jest dowolną liczbą, a rzędna jest równa -3 y = -3 b) odcięta jest dowolną liczbą, a rzędna jest równa 4 y = 4

22 Menu 0 xy 1243-2-3-4 1 2 4 3 --1--1 -2 -4 -3 --1--1 0 xy 1243-2-3-4 1 2 4 3 --1--1 -2 -4 -3 --1--1 Zaznacz w układzie współrzędnych punkty, których: a) odcięta jest większa lub równa -2, a rzędna jest dowolną liczbą x = - 2 b) odcięta jest mniejsza lub równa 3, a rzędna jest dowolną liczbą x = 3 x -2 y - dowolne x 3 y - dowolne

23 Menu 0 xy 1243-2-3-4 1 2 4 3 --1--1 -2 -4 -3 --1--1 0 xy 1243-2-3-4 1 2 4 3 --1--1 -2 -4 -3 --1--1 Zaznacz w układzie współrzędnych punkty, których: a) odcięta jest mniejsza od -1, a rzędna jest dowolną liczbą x = - 1 b) odcięta jest większa od -3, a rzędna jest dowolną liczbą x = - 3 x < -1 y - dowolne x > -3 y - dowolne

24 Menu 0 xy 1243-2-3-4 1 2 4 3 --1--1 -2 -4 -3 --1--1 0 xy 1243-2-3-4 1 2 4 3 --1--1 -2 -4 -3 --1--1 Zaznacz w układzie współrzędnych punkty, których: a) odcięta jest dowolną liczbą, a rzędna jest większa lub równa -1 y = -1 b) odcięta jest dowolną liczbą, a rzędna jest mniejsza lub równa 0 y = 0 x - dowolne y -1 x - dowolne y 0

25 Menu 0 xy 1243-2-3-4 1 2 4 3 --1--1 -2 -4 -3 --1--1 0 xy 1243-2-3-4 1 2 4 3 --1--1 -2 -4 -3 --1--1 Zaznacz w układzie współrzędnych punkty, których: a) odcięta jest dowolną liczbą, a rzędna jest mniejsza od 3 y = 3 b) odcięta jest dowolną liczbą, a rzędna jest większa od -2 y = -2 x - dowolne y < 3 x - dowolne y > -2

26 Menu Zaznacz w układzie współrzędnych zbiór punktów, których współrzędne spełniają warunki: 3 a) x -2 i y 3 -3 b) x < 4 i y -3 0 xy 1243-2-3-4 1 2 4 3 --1--1 -2 -4 -3 --1--1 y = 3 x -2 y 3 x = - 2 x = 4 y = -3 0 xy 1243-2-3-4 1 2 4 3 --1--1 -2 -4 -3 --1--1 x < 4 y -3

27 Menu Zaznacz w układzie współrzędnych zbiór punktów, których współrzędne spełniają warunki: > -2 a) x -3 i y > -2 -1 b) x < 0 i y -1 0 xy 1243-2-3-4 1 2 4 3 --1--1 -2 -4 -3 --1--1 y = 3 x -3 y > -2 x = - 3 y = -1 0 xy 1243-2-3-4 1 2 4 3 --1--1 -2 -4 -3 --1--1 x < 0 y -1 x = 0

28 Menu Zaznacz w układzie współrzędnych zbiór punktów, których współrzędne spełniają warunki: - dowolne a) -2 x 3 i y - dowolne 2 b) x - dowolne i -1 y 2 0 xy 1243-2-3-4 1 2 4 3 --1--1 -2 -4 -3 --1--1 x = 3 -2 x 3 y - dowolne x = - 2 y = -1 0 xy 1243-2-3-4 1 2 4 3 --1--1 -2 -4 -3 --1--1 x - dowolne -1 y 2 y = 2

29 Menu Zaznacz w układzie współrzędnych zbiór punktów, których współrzędne spełniają warunki: 3 a) x = -2 i y 3 = 2 b) x > -1 i y = 2 x = - 2 0 xy 1243-2-3-4 1 2 4 3 --1--1 -2 -4 -3 --1--1 y = 2 (-2, 3) (-1, 2) 0 xy 1243-2-3-4 1 2 4 3 --1--1 -2 -4 -3 --1--1

30 Menu Układ współrzędnych Układ współrzędnych Rysowanie zbiorów punktów, których współrzędne spełniają określone warunki Rysowanie zbiorów punktów, których współrzędne spełniają określone warunki Odczytywanie warunków, które spełniają współrzędne punktów należących do narysowanych zbiorów Odczytywanie warunków, które spełniają współrzędne punktów należących do narysowanych zbiorów

31 Menu Podaj jakie warunki spełniają współrzędne punktów należących do narysowanych zbiorów 0 xy 1243-2-3-4 1 2 4 3 --1--1 -2 -4 -3 --1--1 0 xy 1243-2-3-4 1 2 4 3 --1--1 -2 -4 -3 --1--1 x < 2 y - dowolne x -1 y 3

32 Menu Podaj jakie warunki spełniają współrzędne punktów należących do narysowanych zbiorów 0 xy 1243-2-3-4 1 2 4 3 --1--1 -2 -4 -3 --1--1 x < 3 y > -3 x 2 y = 1 0 xy 1243-2-3-4 1 2 4 3 --1--1 -2 -4 -3 --1--1

33 Menu Podaj jakie warunki spełniają współrzędne punktów należących do narysowanych zbiorów -4 < x 0 y - dowolne -3 x 4 -2 y 3 0 xy 1243-2-3-4 1 2 4 3 --1--1 -2 -4 -3 --1--1 0 xy 1243-2-3-4 1 2 4 3 --1--1 -2 -4 -3 --1--1

34 Menu Układ współrzędnych Układ współrzędnych Rysowanie zbiorów punktów, których współrzędne spełniają określone warunki Rysowanie zbiorów punktów, których współrzędne spełniają określone warunki Odczytywanie warunków, które spełniają współrzędne punktów należących do narysowanych zbiorów Odczytywanie warunków, które spełniają współrzędne punktów należących do narysowanych zbiorów


Pobierz ppt "MenuProstokątny układ współrzędnych na płaszczyźnie Anna Gadomska Szkoła Podstawowa Nr 79 Łódź"

Podobne prezentacje


Reklamy Google