Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego realizowane w 2012 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego realizowane w 2012 roku"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w zasadach przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2012

2 Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego realizowane w 2012 roku
W 2012 roku na jednym formularzu wniosku, rolnicy mogą ubiegać się o następujące rodzaje płatności, w ramach systemów wsparcia bezpośredniego: jednolitą płatność obszarową (JPO); uzupełniające płatności obszarowe (UPO): do grupy upraw podstawowych, do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją, do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce); płatności uzupełniające: dla producentów surowca tytoniowego – płatność niezwiązana do tytoniu, w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego – płatność niezwiązana do skrobi; specjalną płatność obszarową do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych; wsparcie specjalne – płatność do krów; wsparcie specjalne – płatność do owiec; wsparcie specjalne do surowca tytoniowego – płatność do tytoniu; płatność cukrową; oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów); oddzielną płatności z tytułu owoców miękkich.

3 Ważna informacja dla rolników
Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego realizowane w 2012 roku Ważna informacja dla rolników Płatność uzupełniająca dla producentów surowca tytoniowego – płatność niezwiązana do tytoniu oraz Płatność uzupełniająca w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego – płatność niezwiązana do skrobi, które dotychczas były realizowane przez Agencję Rynku Rolnego, w 2012 r. będą przyznawane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy będą mogli ubiegać się o te płatności na wspólnym formularzu wniosku o przyznanie płatności na rok 2012. Rolnicy, którzy składali wnioski o przyznanie tych płatności w roku 2011 do Agencji Rynku Rolnego otrzymają, w tym zakresie, spersonalizowane wnioski o przyznanie płatności na rok 2012.

4 Oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich (płatność historyczna)
zastępuje przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich

5 Oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich
Rolnikowi przysługuje oddzielna płatność do owoców miękkich, jeżeli: spełnia on warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej w danym roku i złożył wniosek o jej przyznanie, przyznano mu za 2008 r. przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich.

6 Oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich
Oddzielna płatność do owoców miękkich przysługuje do powierzchni uprawy owoców miękkich, do której przyznano przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich za rok 2008, również w przypadku, gdy płatności te zostały przyznane: małżonkowi rolnika wnioskującego o oddzielną płatność do owoców miękkich, nawet jeżeli osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w dniu przyznania tej płatności, lub spadkodawcy rolnika wnioskującego o oddzielną płatność do owoców miękkich lub spadkodawcy małżonka rolnika wnioskującego o oddzielną płatność do owoców miękkich, lub poprzednikowi rolnika wnioskującego o oddzielną płatność do owoców miękkich, który stał się jego następcą prawnym w wyniku rozwiązania albo przekształcenia albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, z wyłączeniem śmierci rolnika, lub przekazującemu gospodarstwo rolne w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników, jeżeli rolnik wnioskujący o oddzielną płatność do owoców miękkich lub małżonek tego rolnika mógłby dziedziczyć z ustawy przekazane gospodarstwo rolne. Jeżeli w wyniku przekazania gospodarstwa uprawnionych do otrzymania płatności jest więcej niż jeden rolnik, płatność przyznaje się temu z rolników, na którego pozostali wyrazili pisemną zgodę.

7 Płatności w ramach wsparcia specjalnego - zmiany od 2012 r.

8 Płatność do tytoniu Od roku 2012 wprowadzono nowych schemat pomocowy – płatność do tytoniu - jest to wsparcie specjalne z tytułu poprawy jakości produktów rolnych w sektorze tytoniu - art. 68 ust. 1 lit. a pkt ii RR (WE) nr 73/2009. Program będzie realizowany w latach 2012 – 2013. Koperta finansowa na lata 2012 – 2013 wynosi euro (rocznie euro) Płatność do tytoniu obejmuje następujące grupy odmian tytoniu: grupa odmian tytoniu typu Virginia, grupa odmian tytoniu typu Burley, grupę odmian tytoniu należących do tytoni ciemnych

9 Płatność do tytoniu – warunki jakie musi spełnić rolnik
Rolnikowi, który w danym roku spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o przyznanie tej płatności przysługuje wsparcie specjalne w formie płatności do surowca tytoniowego (płatność do tytoniu). Płatność do tytoniu przysługuje za ilość surowca tytoniowego spełniającego wymagania jakościowe, które zostaną określone w rozporządzeniu, wydanym na podstawie art. 17 ust. 6 pkt 1 lit. b ustawy, nie większą niż wynikająca z umowy na uprawę tytoniu lub umowy kontraktacji, jeżeli: rolnik uprawia tytoń na działce ewidencyjnej, położonej w rejonie uprawy tytoniu określonym w rozporządzeniu, wydanym na podstawie art. 17 ust. 6 pkt 1 lit. a ustawy, rolnik nie będący członkiem grupy producentów tytoniu - zawarł umowę na uprawę tytoniu z pierwszym przetwórcą surowca tytoniowego wpisanym do rejestru przetwórców surowca tytoniowego (rejestr prowadzi ARR) lub rolnik będący członkiem grupy producentów tytoniu - zawarł umowę kontraktacji w ramach umowy na uprawę tytoniu zawartej przez grupę producentów tytoniu z pierwszym przetwórcą surowca tytoniowego wpisanym do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego (rejestr prowadzi ARR).

10 Rejony uprawy tytoniu Rejon kujawsko - pomorski Rejon mazurski
Powiaty: augustowski, białostocki, ełcki, giżycki, gołdapski, grajewski, kolneński, łomżyński, moniecki, oleski, ostrołęcki, piski, sejneński, sokólski, suwalski, węgorzewski Powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, chełmiński, ciechanowski, działdowski, elbląski, gnieźnieński, golubsko –dobrzyński, gostyniński, grudziądzki, iławski, inowrocławski, kolski, kwidzyński, lipnowski, malborski, mławski, mogileński, nakielski, nowomiejski, ostródzki, pilski, płocki, płoński, pułtuski, rypiński, sępoleński, sierpecki, szamotulski, sztumski, świecki, tczewski, toruński, tucholski, wąbrzeski, wągrowiecki, włocławski, złotowski, żuromiński Rejon lubelsko - podkarpacki pomorskie warmińsko - mazurskie zachodniopomorskie Powiaty: bialski, biłgorajski, brzeski, brzozowski, dąbrowski, dębicki, chełmski, garwoliński, hrubieszowski, janowski, jarosławski, kolbuszowski, kraśnicki, krasnostawski, leżajski, lubaczowski, lubartowski, lubelski, łańcucki, łęczyński, łukowski, mielecki, niżański, opatowski, opolski, parczewski, przemyski, przeworski, puławski, radzyński, ropczycko- sędziszowski, rycki, rzeszowski, sandomierski, sanocki, stalowowolski, staszowski, strzyżowski, świdnicki, tarnobrzeski, tarnowski, tomaszowski, włodawski, zamojski podlaskie kujawsko - pomorskie mazowieckie wielkopolskie lubuskie Rejon dolnośląski łódzkie Powiaty: brzeski, dzierżoniowski, głogowski, głubczycki, gostyński, górowski, kępiński, kluczborski, kłobucki, legnicki, leszczyński, lubiński, milicki, namysłowski, nowosolski, nyski, oleski, oleśnicki, oławski, opolski, polkowicki, prudnicki, rawicki, średzki, trzebnicki, wieluński, wołowski, wrocławski, wschowski, ząbkowicki, zlotoryjski dolnośląskie lubelskie świętokrzyskie opolskie śląskie podkarpackie małopolskie Rejon świętokrzysko -małopolski Powiaty: białobrzeski, bocheński, buski, częstochowski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, konecki, krakowski, lipski, miechowski, myślenicki, olkuski, opoczyński, ostrowiecki, pajęczański, pińczowski, piotrkowski, proszowicki, przysuski, radomski, radomszczański, starachowicki, szydłowiecki, wielicki, włoszczowski, zawierciański, zwoleński

11 Zmiany od roku 2012 w realizowanych programach wsparcia specjalnego

12 Zmiany w programach wsparcia specjalnego od 2012 roku
Modyfikacja programu wsparcia specjalnego dla rolników utrzymujących krowy w województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim (art. 68 ust. 1 lit.b RR (WE) nr 73/2009) – Płatność do krów Wydłużenie okresu realizacji programu do 2013 r., Zwiększenie rocznej koperty finansowej – euro , Zwiększenie liczby referencyjnej krów – krów, Stawka płatności nie ulega zmianie – 142,5 euro/sztukę (pod warunkiem, że do płatności nie zostanie zakwalifikowana większa liczba krów, niż określona w programie). Zasady przyznawania płatności nie uległy zmianie.

13 Zmiany w programach wsparcia specjalnego od 2012 roku
Modyfikacja programu wsparcia specjalnego dla rolników utrzymujących owce w województwach polski południowej (art. 68 ust. 1 lit. b RR (WE) nr 73/2009) – Płatność do owiec Wydłużenie okresu realizacji programu do 2013 r., Włączenie do programu rolników utrzymujących owce w województwie łódzkim i świętokrzyskim; Od 2012 r. płatność do owiec będzie realizowana w województwach: podkarpackim, małopolskim, śląskim, opolskim, dolnośląskim, łódzkim, świętokrzyskim. Zwiększenie rocznej koperty finansowej – euro , Zwiększenie liczby referencyjnej owiec – owiec, Stawka płatności nie ulega zmianie – 30 euro/sztukę (pod warunkiem, że do płatności nie zostanie zakwalifikowana większa liczba owiec, niż określona w programie). Zasady przyznawania płatności nie uległy zmianie.

14 Zmiany w programach wsparcia specjalnego od 2012 roku
Modyfikacja programu wsparcia specjalnego dla rolników uprawiających rośliny strączkowe i motylkowate drobnonasienne (art. 68 ust. 1 lit. a RR (WE) nr 73/2009) – specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych Wydłużenie okresu realizacji programu do 2013 r., Zwiększenie rocznej koperty finansowej – euro , Stawka płatności będzie ustalana corocznie na podstawie liczby zakwalifikowanych hektarów, Szacowana stawka płatności – ok. 100 euro/ha. Płatność przysługuje do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych uprawianych w plonie głównym: Zasady przyznawania płatności nie uległy zmianie.

15 Płatność niezwiązana do tytoniu
Rolnikowi przysługuje płatność uzupełniająca dla producentów surowca tytoniowego, zwana dalej „płatnością niezwiązaną do tytoniu”, jeżeli rolnik ten: spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej w danym roku i złożył wniosek o jej przyznanie; w dniu 14 marca 2012 r. był wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 33 fd ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868) (w brzmieniu z dnia 11 kwietnia 2008 r., Dz. U. Nr 52, poz. 303), zwanej dalej „ustawą o organizacji rynków”.

16 Płatność niezwiązana do tytoniu
Liczba rolników potencjalnie kwalifikująca się do przyznania płatności

17 Płatność niezwiązana do skrobi
Rolnikowi przysługuje płatność uzupełniająca w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego, zwana dalej „płatnością niezwiązaną do skrobi”, jeżeli rolnik ten: spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej w danym roku i złożył wniosek o jej przyznanie; w dniu 14 marca 2012 r. był wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 38 c ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.) (w brzmieniu z dnia 4 lipca 2009 r., Dz. U. Nr 95, poz. 792), zwana dalej „ustawą o ARR”.

18 Płatność niezwiązana do skrobi
Liczba rolników potencjalnie kwalifikująca się do przyznania płatności

19 Zmiany w zasadach rozpatrywania wniosków o przyznanie płatności

20 Zmiany w zasadach doręczania decyzji w sprawie przyznania płatności – od roku 2012
Jeżeli decyzja w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowych, uwzględnia w całości żądanie rolnika i nie określa zmniejszeń lub wykluczeń oraz nie ustala kwot podlegających odliczeniu, decyzję tę doręcza się jedynie na żądanie rolnika. Za dzień doręczenia decyzji, w przypadku, gdy rolnik nie wystąpił z żądaniem jej doręczenia, uważa się dzień uznania przyznanej płatności na rachunku bankowym rolnika. Agencja, przekazując na rachunek bankowy rolnika płatność przyznaną decyzją, w tytule przelewu umieszcza informację, iż decyzja nie została faktycznie doręczona. Rolnik może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR z żądaniem doręczenia decyzji w terminie 14 dni od dnia uznania przyznanej płatności na rachunku bankowym rolnika. W przypadku, gdy rolnik wystąpił z żądaniem doręczenia decyzji, przysługuje mu odwołanie od tej decyzji, które wnosi się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Kierownik biura powiatowego ARiMR, udostępnia rolnikowi, na jego wniosek decyzję, o ile nie była ona uprzednio doręczona rolnikowi na jego żądanie. Na stronie internetowej ARiMR zamieszczona zostanie informacja o możliwości i trybie żądania przez rolnika doręczenia decyzji oraz złożenia odwołania od tej decyzji.

21 Niezbędne informacje do prawidłowego wypełnienia wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności ONW

22 Wniosek o przyznanie płatności na rok 2012
Przed wypełnieniem wniosku należy: Zweryfikować dane dotyczące działek ewidencyjnych i rolnych podane we wniosku spersonalizowanym. Zapoznać się z danymi dotyczącymi maksymalnego kwalifikowalnego obszaru (PEG) na działce ewidencyjnej, zawarte w Informacji dotyczącej działek deklarowanych do płatności. Jeżeli dane zawarte we wniosku są niezgodne ze stanem faktycznym należy podać prawidłowe dane. W zależności od rodzaju płatności, wraz z wnioskiem należy złożyć dodatkowe załączniki. Wykaz załączników oraz wzory załączników są dostępne na stronie internetowej oraz w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

23 Zmiany w formularzu wniosku o przyznanie płatności na rok 2012

24 Formularz wniosku o przyznanie płatności na rok 2012 - deklaracja działek ewidencyjnych- bez zmian

25 Formularz wniosku o przyznanie płatności na rok 2012 – deklaracja działek rolnych do płatności - zmiana w kolumnie 9, pozostałe dane bez zmian

26 Zmieniona sekcja IX Oświadczenia i zobowiązania
zmiana art. 25 ustawy (…) Agencja przesyła formularz wniosku oraz materiał graficzny lub udostępnia je na stronie internetowej Agencji (….).

27 Na co należy zwrócić uwagę…
Przed wypełnieniem wniosku należy: Dokładnie sprawdzić dane zawarte we wniosku spersonalizowanym, w szczególności: a) dane dotyczące działek ewidencyjnych - część VII wniosku Oświadczenie o działkach ewidencyjnych , b) dane dotyczące działek rolnych – część VIII wniosku Oświadczenie o sposobie wykorzystywania działek rolnych. Dokładnie zapoznać się z załącznikiem do wniosku spersonalizowanego - Informacja dotycząca działek deklarowanych do płatności. zgodnie z art. 25 ust. 2a ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r., Nr 170, poz z późn. zm.), do informacji dotyczącej maksymalnego kwalifikowanego obszaru przesłanej do rolnika wraz z wnioskiem spersonalizowanym, w postępowaniu w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego nie stosuje się przepisu art. 77 § 4 zdanie drugie Kpa. Powyższe oznacza, że Agencja przed wydaniem decyzji w sprawie przyznania płatności nie przekazuje dodatkowych informacji dotyczących maksymalnego obszaru kwalifikowalnego na działkach ewidencyjnych. UWAGA

28 Na co należy zwrócić uwagę…
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r., Nr 170, poz ze zm.) jednolita płatność obszarowa przysługuje do powierzchni gruntów rolnych nie większej niż maksymalny kwalifikowalny obszar, o którym mowa w art. 6 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 1122/2009, określony w systemie identyfikacji działek rolnych, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Deklarowana we wniosku powierzchnia działki rolnej, w granicach działki ewidencyjnej, nie może być większa niż maksymalny kwalifikowany obszar PEG –podany w Informacji dotyczącej działek deklarowanych do płatności, dołączonej do wniosku spersonalizowanego. Maksymalny kwalifikowalny obszar (PEG) – wyznaczony dla każdej działki ewidencyjnej, obszar gruntów rolnych kwalifikujących się do przyznania jednolitej płatności obszarowej, swoim zakresem obejmujący: grunty orne, trwałe użytki zielone, plantacje trwale, ogródki przydomowe oraz elementy krajobrazu podlegające zachowaniu. Elementy krajobrazu podlegające zachowaniu w obrębie działki rolnej obejmują: drzewa będące pomnikami przyrody (objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody), oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2 (w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych), oraz rowy do 2 m szerokości.

29 Na co należy zwrócić uwagę…
Zgodnie z przepisami art. 12 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009, rolnik wraz z wnioskiem spersonalizowanym otrzymuje informacje dotyczące maksymalnego kwalifikowalnego obszaru (powierzchnia PEG) wyznaczonego na danej działce ewidencyjnej.

30 Na co należy zwrócić uwagę… Deklaracja dziełek rolnych we wniosku
kolumna 5 - zawiera powierzchnię działki rolnej w granicach działki ewidencyjnej, na której położona jest dana działka rolna. Deklarowana powierzchnia działki rolnej w granicach działki ewidencyjnej nie może być większa niż maksymalny kwalifikowalny obszar (PEG) wyznaczony dla danej działki ewidencyjnej. Powierzchnia działki rolnej położonej na kilku działkach ewidencyjnych nie może być większa niż suma wartości powierzchni PEG wyznaczonych dla działek ewidencyjnych, na których położona jest dana działka rolna.

31 Deklaracja dziełek rolnych we wniosku – maksymalny zwarty obszar
Jeżeli na działce ewidencyjnej wyznaczono kilka obszarów kwalifikujących się do płatności, które nie stanowią zwartego obszaru gruntu, wówczas powierzchnie te należy zadeklarować, jako odrębne działki rolne. W tym przypadku wyznaczony maksymalny kwalifikowalny obszar (PEG) składa się z dwóch odrębnych części (na rysunku obszary te wskazano, jako odrębne działki rolne A/A1 oraz B/B1). W takim przypadku powierzchnia poszczególnych działek rolnych nie może przekraczać wartości maksymalnego zwartego obszaru na danej działce ewidencyjnej. Natomiast suma powierzchni zadeklarowanych działek rolnych na danej działce ewidencyjnej nie może przekroczyć wartości powierzchni PEG.

32 Na co należy zwrócić uwagę…
Deklaracja gruntów rolnych na działce ewidencyjnej kolumna 10 – powierzchnię gruntów rolnych ogółem na danej działce ewidencyjnej. Powierzchnia ogółem gruntów rolnych na danej działce ewidencyjnej nie może być większa niż suma powierzchni: działek rolnych zadeklarowanych w ramach jednolitej płatności obszarowej (wszystkie grupy upraw zawierające oznaczenie JPO - kolumna 5 w Części VIII wniosku), działek rolnych zadeklarowanych na obszarach, które nie były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 r. (grunty te kwalifikują się do przyznania płatności ONW (grupa upraw ONW) oraz płatności rolnośrodowiskowej (grupa upraw RS)), gruntów rolnych niezgłoszonych do programów pomocowych (kolumna 11 w Części VII wniosku), gruntów rolnych zalesionych (kolumna 12 w Części VII wniosku). W przypadku, gdy cała działka ewidencyjna jest użytkowana rolniczo przez rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności oraz gdy wartość maksymalnego kwalifikowalnego obszaru (PEG) jest zgodna z powierzchnią faktycznie użytkowaną, to powierzchnia ogółem gruntów rolnych na działce ewidencyjnej powinna być równa wartości PEG wyznaczonej dla danej działki ewidencyjnej.

33 Na co należy zwrócić uwagę…
Deklaracja gruntów rolnych na działce ewidencyjnej Rolnik ma obowiązek zadeklarować wszystkie działki ewidencyjne, na których znajdują się grunty rolne, będące w jego posiadaniu w dniu 31 maja roku, w którym składa wniosek o przyznanie płatności. W przypadku, gdy cała działka ewidencyjna użytkowana jest przez jednego rolnika, obszar niezgłoszony do płatności stanowi różnicę między wartością powierzchni maksymalnego kwalifikowanego obszaru (PEG) wyznaczonego dla danej działki ewidencyjnej a sumą powierzchni deklarowanych do płatności w Części VIII wniosku i powierzchnią gruntów rolnych zalesionych. Jako powierzchnię gruntów rolnych niezgłoszoną do programów pomocowych należy również zgłosić obszar (grunty rolne) mniejszy niż 0,1 ha, który nie jest deklarowany we wniosku jako działka rolna. Jeśli rolnik nie zadeklaruje wszystkich gruntów rolnych w gospodarstwie, a różnica pomiędzy powierzchnią zadeklarowanych gruntów rolnych i powierzchnią gruntów rolnych, będących w posiadaniu rolnika, wynosi więcej niż 3% zadeklarowanej powierzchni, należna za dany rok kwota płatności bezpośrednich, płatności ONW oraz płatności rolnośrodowiskowej, będzie pomniejszona o maksymalnie 3%. UWAGA

34 Na co należy zwrócić uwagę… Powierzchnie trwale wykluczone z płatności JPO - Obszary „DR 10”
Do jednolitej płatności obszarowej (JPO) nie kwalifikują się powierzchnie gruntów rolnych, które nie były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej w dniu 30 czerwca 2003 r. (DR 10). Obszary te kwalifikują się do płatności ONW oraz płatności rolnośrodowiskowych Wykaz działek ewidencyjnych, na których znajdują się obszary DR 10 dostępny jest na stronie internetowej ARiMR. Na załączniku graficznym zaznaczony jest obszar DR 10 na danej działce ewidencyjnej. Informacja dotycząca powierzchni trwale wykluczonych zawarta jest również w Informacji dotyczącej działek deklarowanych do płatności, stanowiącej załącznik do wniosku spersonalizowanego. Maksymalny kwalifikowalny obszar (PEG) nie jest pomniejszony o powierzchnie „DR 10”. Jeżeli rolnik naniósł na załączniku graficznym zmiany dotyczące pól zagospodarowania lub granic odniesienia, na obszarach trwale wyłączonych z płatności (położone w granicach warstwy DR 10) i zadeklarował tą powierzchnię do jednolitej płatności obszarowej (JPO), powierzchnia taka zostanie wykluczona z płatności.

35 Załączniki graficzne Jeżeli rolnik otrzymał spersonalizowany wniosek o przyznanie płatności na rok 2012, obowiązany jest dołączyć do wniosku załączniki graficzne. Na załączniku graficznym należy wrysować działkę rolną deklarowaną we wniosku o przyznanie płatności na rok 2012. Obrys działki rolnej (deklarowana powierzchnia) nie może być dokonywana na obszarach (widocznych na ortofotomapie), które nie kwalifikują się do przyznania płatności. Jeżeli dane zawarte na załączniku graficznym są nieaktualne (niezgodne ze stanem rzeczywistym) rolnik ma obowiązek, na załączniku graficznym, wskazać zmiany w stosunku do stanu rzeczywistego.

36 „Negowanie” danych na załącznikach graficznych
W przypadku, gdy podane na materiale graficznym granice działki ewidencyjnej lub wyznaczony maksymalny kwalifikowalny obszar (PEG) jest niezgodny ze stanem faktycznym na gruncie, rolnik ma obowiązek wskazać zmiany granic lub korektę maksymalnego kwalifikowalnego obszaru (PEG). Zmiany te obowiązkowo należy oznaczyć na materiale graficznym i opisać stosownym komentarzem. W takim przypadku powierzchnia działki rolnej na danej działce ewidencyjnej, deklarowana w Części VIII wniosku (kolumna 5), powinna być zgodna z powierzchnią faktycznie użytkowaną rolniczo. W przypadku, gdy rolnik nie wprowadzi takich zmian na danej działce ewidencyjnej, do płatności zostanie zakwalifikowana powierzchnia nie większa niż maksymalny kwalifikowalny obszar (PEG).

37 Składanie wniosków przez Internet
Wniosek o przyznanie płatności można złożyć także za pomocą formularza wniosku dostępnego na stronie internetowej ARiMR. Formularz ten umożliwia wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego ARiMR oraz ich zatwierdzenie. Warunkiem złożenia wniosku o przyznanie płatności, za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej ARiMR, jest nadanie rolnikowi loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego ARiMR. Wniosek o nadanie uprawnień składa się do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika. Formularz ten jest dostępny na stronie internetowej oraz w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR. Jeżeli rolnik posiada już nadany login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego ARiMR nie musi ponownie występować o ich nadanie.

38 Obowiązujące w 2012 r. terminy składania wniosków i dokumentów
Wniosek o przyznanie płatności składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja. Wniosek o przyznanie płatności może zostać złożony także w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 11 czerwca 2012 roku, jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowana jest redukcja w wysokości 1% należnej kwoty płatności. Zmiany do wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej, specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, płatności ONW oraz płatności rolnośrodowiskowej można składać do dnia 31 maja 2012 roku. Zmiany do wniosku można także złożyć w terminie do dnia 11 czerwca 2012 roku, jednak zmiana ta spowoduje zmniejszenie kwoty płatności, odnoszącej się do powierzchni działek rolnych, dla których dokonano zmian lub do powierzchni działek rolnych, które zostały dodane, o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia (licząc od dnia 1 czerwca 2012 r. włącznie). W przypadku płatności do tytoniu: kopia umowy na uprawę tytoniu (rolnik nie będący członkiem grupy producentów tytoniu lub oświadczenie o zawarciu umowy kontraktacji (rolnik będący członkiem grupy producentów tytoniu) składane są do biura powiatowego, do którego został złożony wniosek o przyznanie płatności w terminie do dnia 31 sierpnia 2012 roku.

39 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego realizowane w 2012 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google