Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W drodze do Unii 28.03.2003 Promnice, Zameczek Myśliwski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W drodze do Unii 28.03.2003 Promnice, Zameczek Myśliwski."— Zapis prezentacji:

1 W drodze do Unii 28.03.2003 Promnice, Zameczek Myśliwski

2 Certyfikacja Systemów Zarządzania warunkiem konkurencyjności na nowym rynku europejskim

3 RWTÜV...... Twój Partner w dziedzinie globalnych usług i doradztwa... Międzynarodowy – bo posiada sieć o międzynarodowym zasięgu... Kompetentny – bo posiada szerokie umiejętności specjalistyczne Certyfikacja Systemów Zarządzania warunkiem konkurencyjności na nowym rynku europejskim

4 RWTÜV Polska Sp. z o.o. - symbol pewności i niezawodności Organizacja Technischer Überwachungs-Verein, czyli Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego, zostało powołane przez rząd niemiecki blisko 130 lat temu. Wraz z pojawieniem się zagrożeń dla człowieka ze strony techniki, a w ostatnich dziesięcioleciach również zagrożeń dla środowiska - powstały nowe obszary usług. Oznakowania wyrobów i instalacji przemysłowych nadawane przez TÜV stały się w Niemczech i na świecie symbolem pewności i solidności. Przykładem tego uznania i przywiązania do oznakowania przez TÜV jest niesłabnące zapotrzebowanie na znak GS, czyli sprawdzone bezpieczeństwo, niezależnie od obowiązującego w Unii Europejskiej znaku CE. W dziedzinie dyrektyw UE dotyczących bezpieczeństwa wyrobu RWTÜV posiada notyfikacje w Brukseli. Zgodnie z wymogami tych dyrektyw RWTÜV świadczy usługi dotyczące oceny dokumentacji wyrobów, próbek wyrobów lub systemów zapewnienia jakości, a tam gdzie jest to wymagane - potwierdzenie zgodności. Certyfikacja Systemów Zarządzania warunkiem konkurencyjności na nowym rynku europejskim

5 Data zarejestrowania: 10 Marca 1995 Centrala: Katowice Filie: mapa Polski RWTÜV Polska Sp. z o.o. Certyfikacja Systemów Zarządzania warunkiem konkurencyjności na nowym rynku europejskim

6 OPOLE ŁÓDŹ WROCŁAW LUBLIN POZNAŃ BYDGOSZCZ WARSZAWA FILIE Filie RWTÜV Polska Sp. z o.o. Certyfikacja Systemów Zarządzania warunkiem konkurencyjności na nowym rynku europejskim

7 Misja Misją RWTÜV Polska Sp. z o.o. jest: Doskonalenie systemów zarządzania polskich firm, jakości ich usług i jakości produkowanych przez nie wyrobów, z wykorzystaniem najlepszych doświadczeń niemieckich i polskich Certyfikacja Systemów Zarządzania warunkiem konkurencyjności na nowym rynku europejskim

8 Jesteśmy jednostką certyfikującą będącą częścią międzynarodowego koncernu, który posiada akredytacje: TGA w Niemczech, RvA w Holandii, UKAS w Wielkiej Brytanii, INMETRO w Brazylii. Jako RWTÜV Polska posiadamy również akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Posiadamy akredytacje... Certyfikacja Systemów Zarządzania warunkiem konkurencyjności na nowym rynku europejskim

9 Etyka... Wartością nadrzędną, którą przyjęliśmy i której będziemy wierni w każdych warunkach jest ETYKA. Etyka zawodowa, która ma szczególny wymiar w przypadku jednostki certyfikującej pozwala nam pozostawić w organizacjach Klientów oczekiwaną wartość dodaną. Naszą przewagę konkurencyjną chcemy budować na zasadach etyki i nowym podejściu do Klienta - Klienta świadomego własnej wartości. Certyfikacja Systemów Zarządzania warunkiem konkurencyjności na nowym rynku europejskim

10 Cały świat się certyfikuje... na świecie wydano już ponad 600 000 certyfikatów w Wielkiej Brytanii jest ich już ponad 80 000, co stanowi 13% wszystkich certyfikatów w Polsce wydano ponad 6 000 certyfikatów, co stanowi 1% wszystkich certyfikatów Certyfikacja Systemów Zarządzania warunkiem konkurencyjności na nowym rynku europejskim

11 Certyfikacje TÜV CERT na świecie 40 000 certyfikatów TÜV CERT na świecie, w tym 9 000 certyfikatów przyznanych przez RWTÜV Certyfikacja Systemów Zarządzania warunkiem konkurencyjności na nowym rynku europejskim

12 Ilość certyfikatów przyznanych przez RWTÜV Polska Łączna liczba certyfikatów zgodnie z akredytacją TGA i PCA 833 Certyfikacja Systemów Zarządzania warunkiem konkurencyjności na nowym rynku europejskim

13 Korzyści z posiadania certyfikatu jakości * lepsze przygotowanie firmy do zmian restrukturyzacyjnych * lepsza adaptacja nowych technologii * łatwiejszy dostęp do finansowania (kredyty, fundusze pomocowe) * obniżenie kosztów z tytułu reklamacji i odpowiedzialności za produkt * konkurencyjność na rynkach międzynarodowych * koncentracja na aspektach istotnych dla bezpieczeństwa i jakości wyrobu * zapewnienie stałej i powtarzalnej jakości * terminowość dostaw * gwarancja korzyści Klienta * certyfikat jest skutecznym narzędziem budowania wizerunku firmy Certyfikacja Systemów Zarządzania warunkiem konkurencyjności na nowym rynku europejskim

14 Certyfikat jakości...... jest nie tylko dowodem spełnienia określonych reguł i zasad, to rozpoznawalny znak, który oddziałuje na świadomość Klienta Certyfikacja Systemów Zarządzania warunkiem konkurencyjności na nowym rynku europejskim

15 Znak zgodności wyrobów TRAKTAT RZYMSKI - 1957 § 100 Rynek bez granic na obszarze EWG ze swobodnym przepływem osób, towarów i usług. Przewiduje się zasadę wzajemnego uznawania:... towary wyprodukowane i dopuszczone do obiegu w jednym państwie muszą być dopuszczone także przez pozostałe państwa Wspólnoty. Certyfikacja Systemów Zarządzania warunkiem konkurencyjności na nowym rynku europejskim

16 Znak zgodności wyrobów - Nowe podejście - 1985 KONCEPCJA HARMONIZACYJNA... Harmonizacja przepisów prawa będzie w przyszłości ograniczona do ustalenia wiążących wymagań dla zdrowia i bezpieczeństwa, które to wymagania będą tworzone we wszystkich krajach członkowskich i których przestrzeganie będzie można potwierdzić świadectwem. Wymagania te są określone w Dyrektywach, które są dokumentami obowiązującymi. O zgodności wyrobu z wymaganiami dyrektyw świadczy oznakowanie CE. Konkretyzacja techniczna wymagań podstawowych odbywa się w normach europejskich zleconych przez Komisję Europejską. Normy nie są obowiązkowe. Certyfikacja Systemów Zarządzania warunkiem konkurencyjności na nowym rynku europejskim

17 Globalne podejście do oceny zgodności Cel: zapewnienie spójnego podejścia do oceny zgodności wyrobów z wymaganiami dyrektyw poprzez stosowanie modułów (A-H). Moduły zawierają takie elementy jak: deklaracja producenta badanie typu system jakości producenta weryfikacja wyrobu weryfikacja produkcji jednostkowej udział jednostki notyfikowanej pełne zapewnienie jakości itp. W modułach D, E, H wymagany jest udział jednostki notyfikowanej* dla certyfikacji SZJ, zaś w w modułach B, F, G - dla oceny wyrobu. * organizacja wyznaczona przez władze Unii do wykonywania zadań wynikających z postanowień dyrektywy Certyfikacja Systemów Zarządzania warunkiem konkurencyjności na nowym rynku europejskim

18 Globalne podejście do oceny zgodności W Polsce zasady oceny zgodności wyrobów są określone w Ustawie o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 166 poz. 1360 z dnia 30.08.2002) Zgodnie z ustawą: przepisy dotyczące obowiązywania regulacji europejskich wchodzą w życie od dnia uzyskania członkostwa w Unii. Certyfikacja Systemów Zarządzania warunkiem konkurencyjności na nowym rynku europejskim

19 RWTÜV Essen - jednostka notyfikowana w zakresie dyrektyw dotyczących: maszyn urządzeń niskonapięciowych zabawek urządzeń ciśnieniowych urządzeń medycznych diagnostycznych urządzeń in vitro RWTÜV Polska Sp. z o.o. świadczy usługi: - doradcze, w zakresie procesu oceny zgodności - pośrednictwa w kontaktach z RWTÜV Essen RWTÜV Essen - jednostka notyfikowana Certyfikacja Systemów Zarządzania warunkiem konkurencyjności na nowym rynku europejskim

20 Najnowocześniejszy obiekt sportowy w Europie zbudowany we współpracy z RWTÜV Certyfikacja Systemów Zarządzania warunkiem konkurencyjności na nowym rynku europejskim

21 Przykład pewności... Certyfikacja Systemów Zarządzania warunkiem konkurencyjności na nowym rynku europejskim

22 RWTÜV: Wasz kompetentny usługodawca RWTÜV Polska Sp. z o.o. Dziękujemy bardzo za uwagę Katowice, Mickiewicza 29 tel. 032/ 207-21-63 fax 032/ 207-21-37 www.rwtuv.pl Prezentację przygotował zespół ds. marketingu i rozwoju RWTÜV Polska Sp. z o.o. w składzie: Henryk Warkocz Iwona Mikulska-Mika, Beata Bosowska, Joanna Michalska-Trzaska Certyfikacja Systemów Zarządzania warunkiem konkurencyjności na nowym rynku europejskim


Pobierz ppt "W drodze do Unii 28.03.2003 Promnice, Zameczek Myśliwski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google