Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jarosław Reszko Jarosław Chybicki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jarosław Reszko Jarosław Chybicki"— Zapis prezentacji:

1 Jarosław Reszko Jarosław Chybicki

2 Agenda O Stowarzyszeniu i prowadzących Koncepcja Wilbera
Dynamika spiralna i wartości – osobiste i organizacyjne Podsumowanie czyli Integral Life Practice

3 Wilber Integralny AQAL Holony Linie rozwojowe Rozwój świadomości

4 Integralny znaczy wszechstronny, pojemny nie lekceważący
wszechobejmujący integralny , czyli nierozdzielnie związany z całością stanowiący całość całkowity nienaruszalny

5 AQAL wnętrze indywidualne zbiorowe zewnętrze

6 Cztery rodzaje rzeczywistości (czery ćwiartki)
WNĘTRZE - INDYWIDUALNE POWIERZCHNIA - INDYWIDUALNA WIZJA - LOGIKA SF3 FORMOP SF2 KONOP SF1 KONCEPCJE POFAŁDOWANA KORA NOWA SYMBOLE KORA NOWA (NEOKORTEX) EMOCJA SYSTEM LIMBICZNY ODRUCH GADZI PIEŃ MÓZGU PERCEPCJA UKŁAD NERWOWY DOZNANIE ORGANIZMY NEURONOWE EUKARIOTY POBUDLIWOŚĆ PROKARIOTY MOLEKUŁY POJMOWANIE ATOMY FIZYCZNO - PLEROMATYCZNY GALAKTYKI PLANETY PROTOPLAZMICZNY SYSTEM GAI WEGETATYWNY METEROTROFICZNY EKOSYSTEM RUCHOWY SPOŁECZEŃSTWA Z PODZIAŁEM PRACY UROBOROWY GRUPY RODZINY TYFONICZNY ARCHAICZNY SZCZEPY MAGICZNY SZCZEPOWA WIOSKA MITYCZNY WCZESNE PAŃSTWO / CESARSTWO RACJONALY NARÓD / PAŃSTWO CENTAUROWY SYSTEM GLOBALNY WNĘTRZE - ZBIOROWE POWIERZCHNIA - ZBIOROWA

7 13 wizja-logika 12 SF 3 formop 11 SF 2 konop 10 SF 1 koncepcje 9 pofałdowana kora nowa symbole 8 kora nowa (neokortex) emocja 7 system limbiczny odruch 6 gadzi pień mózgu percepcja 5 układ nerwowy doznanie 4 organizmy neuronowe 3 eukarionty pobudliwość 2 prokarionty 1 molekuły pojmowanie atomy fizyczno - pleromatyczny galaktyki planety protoplazmiczny system GAI wegetatywny meterotroficzny ekosystem ruchowy społeczeństwa z podziałem pracy jw. uroborowy grupy rodziny tyfoniczny archaiczny szczepy magiczny szczepowa wioska mityczny zbieracza wczesne państwa / cesarstwo racjonalny ogrodnicza naród / państwo centaurowy agrarne system globalny industrialna informacyjna te Prawda (nauka) Ćwiartka kulturowa (środowisko) ty Dobro (moralność) Ćwiartka społeczna (system) Piękno (sztuka) Ćwiartka behawioralna to zbiorowa powierzchnia wnętrze indywidualna Ćwiartka intencjonalna ja

8 Linie rozwojowe

9 Wartości Indywidualne oraz Przywództwo Oparte na Wartościach

10 Dyskusja o wartościach jest luksusem
Możesz doświadczyć dożo gorszych okoliczności W pewnych okolicznościach świadomość wartości jest konieczna w 21 wieku Świadomość wartości wymaga rozwinięcia nowych umiejętności przywódczych

11 Znaczenie Wartości Collins & Porras: Stworzeni aby trwać
Badanie 18 organizacji z wizją, które odnosiły sukces finansowy w okresie 63 lat Wyniki: średnio 15 razy większy sukces od średniej rynkowej, 6 razy większy od konkurencji

12 Collins and Porras Co decyduje o trwałym odnoszeniu sukcesów?
Cechy wspólne badanych organizacji: Kultura organizacji silnie ukierunkowana na wartości Dążenie do ‘zachowania tożsamości’, kult nagradzania „Wychowana u siebie” kadra zarządzająca (mająca świadomość mocnych stron i słabości) Ciągłe promowanie innowacyjności (stymulowany postęp)

13 Warunki odniesienia sukcesu w 21 wieku
Misja, wizja i wartości podzielane przez pracowników Wysoka jakość relacji międzyludzkich Przekształcenia jako konsekwencja myślenia systemowego, nie jako reakcja na zdarzenia Przekształcenia w organizacji zaczynające się od zmiany myślenia najwyższych menedżerów

14 Warunki zmiany Psycholog z Harvardu David McClelland definiuje trzy warunki zmiany: Chęć (chcę) Umiejętność (potrafię) Otoczenie umożliwiające zmianę (mam możliwość) Proponujemy czwarty warunek trwałej zmiany: Zakotwiczenie w systemach organizacji

15 Zarządzanie wartościami
Każdy człowiek kieruje się wartościami. Każdy zespół w organizacji ma swój system wartości. Członkowie organizacji tworzą system wartości organizacji.

16 Organizacje kierujące się wartościami
W organizacji kierującej się wartościami są one uświadamiane, podzielane i wcielane w życie. Organizacja może realizować potencjał swoich wartości jeżeli jednostka, zespół oraz wartości organizacji są ze sobą spójne.

17 Przywództwo oparte na wartościach
Kiedy wartości są jawne oraz podzielane i wcielane w życie, wtedy pracownicy dokonują wyboru, którego skutkiem jest silna zbieżność wartości indywidualnych i organizacyjnych.

18 Ewolucja Paradygmatów Biznesu
Kapitał Intelektualny Kapitał Kultury Jakość i Uzdolnieni Pracownicy Czas 1900 1800 2000 2100 Era Agrarna Era Przemysłowa Era Informacji Era świadomości Praca Indywidualna Żródło: Richard Barrett

19 Clare W. Graves (1914 - 1986): Nowe czasy, nowe wartości
Systemy wartości ludzi zmieniają się wraz z ich warunkami życia. Ludzie tworzą potencjalnie nieskończoną ilość systemów wartości. Zarządzanie, szkolenia, systemy HRM, nagrody i procedury powinny być spójne z obowiązującym systemem wartości.

20 Systemy wartości według Gravesa
Są odpowiedzią na wyzwania i problemy płynące z otoczenia Wpływają na to jak ludzie myślą a nie co myślą Nie mówimy o typach ludzi ale o typach ich sposobów myślenia o pracy/życiu Im bardziej złożone okoliczności tym bardziej złożone systemy wartości są wymagane

21 Ważne uwagi o dynamice Systemu Wartości
Ciągłe przejście pomiędzy systemami wartości indywidualnych i zbiorowych (‘Ja’ i ‘My’) Każdy system ma swoje strony pozytywne i negatywne (o ich zabarwieniu decyduje dostosowanie do kontekstu) Wartości zmieniają się najczęściej kiedy ludzie zmieniają swoją rolę i kontekst Transformacja od jednego systemu do drugiego jest ważniejsza niż same systemy i odpowiadające im kolory

22 Ukryte Punkty skupienia REALNE WARTOŚCI Jawne ABSTRAKCYJNE
Działania, Obiekty, Zdarzenia, Zachowania, Mody, Style życia ABSTRAKCYJNE Idee, Wierzenia, Myśli, Postawy Trendy, Etyka, Normy WARTOŚCI Jawne memy SYSTEMY WARTOŚCI Struktura dla wartości Sposób postrzegania świata Zdolne pomieścić złożoność Rusztowanie do nadbudowy etycznej Punkty skupienia sił życiowych Wartości Ukryte Punkty skupienia TOŻSAMOŚĆ Source: Chris Cowan

23 Przegląd Systemów Wartości
Przetrwanie Świata Synergia Społeczność Sukces Porządek Energia i Moc Identyfikacja Przeżycie The National Values Center, Inc. Denton TX

24

25 Beżowy: przeżycie Warunki życia: Koncentruję się wokół podstawowych potrzeb życiowych. Siła wyzwalająca: Instynktowne zaspokojenie potrzeb fizjologicznych. Kluczowe wartości: Niezaspokojone potrzeby fizjologiczne determinują zainteresowania. Wierzenia: Należę do świata zwierząt i postępuję tak, jak dyktują mi potrzeby fizjologiczne . Kontekst pracy: Sytuacje, które są zagrożeniem fizycznym pracowników.

26

27 Bezpieczeństwo (Purpurowy)
Okoliczności: Adaptacja do grupy jest konieczna aby zostać jej członkiem. Siła wyzwalająca: Związanie. Kluczowe wartości: Przynależność, rytuały, tradycje rodzinne. Wierzenia: Jestem identyfikowany jako członek grupy. Aby zachować bezpieczeństwo muszę się dla grupy poświęcać. Kontekst pracy: Pochodzenie, tradycje i rytuały w organizacji; sposób w jaki pracownicy identyfikują się z organizacją, współpracownikami, marką, produktem itd.

28

29 Energia i moc (Czerwony)
Okoliczności: Niezabezpieczone terytorium bez dobrze określonych granic. Siła wyzwalająca: Zdobywanie nowego lub ochrona swojego terytorium. Kluczowe wartości: Energia, siła, moc, kontrola i egocentryczność. Wierzenia: Wyrażam się impulsywnie niezależnie od konsekwencji, podejmuję ryzyko lub odczuwam wstyd. System hierarchiczny w pracy jest konieczny. Kontekst pracy: Zawsze, kiedy w pracy ludzie doświadczają niejednoznaczności swoich ról, odpowiedzialności czy autonomii. Na przykład podczas reorganizacji.

30

31 Porządek (Niebieski) Okoliczności: Stabilne otoczenie kontrolowane przez odgórny porządek. Siła wyzwalająca: Wiara. Kluczowe wartości: Porządek, stabilność i dążenie do tylko jednego celu. Wierzenia: Poświęcam się teraz aby uzyskać nagrodę w przyszłości, na świecie rządzi się poprzez ustalanie celów, procedur i systemów. Kontekst pracy: reguły, przepisy, procedury, ważne zasady które muszą być przestrzegany.

32

33 Sukces (Pomarańczowy)
Okoliczności: Świat jest pełen możliwości osiągnięcia postępu i materialnych zysków. Siła wyzwalająca: Dążenie do osiągnięć. Kluczowe wartości: Mistrzostwo, zwycięstwo, sukces. Wierzenia: Aby wygrać dla siebie największy kawałek tortu trzeba osiągnąć mistrzostwo w pracy. Układam plany i strategię aby osiągnąć ten cel. Kontekst pracy: Cele. Indywidualne zadania dla pracowników . Współzawodnictwo współpracowników. Przedsiębiorczość.

34

35 Społeczność (Zielony)
Okoliczności: Depersonalizacja odejście od skupienia się na wynikach indywidualnych, potrzeba humanizmu. Siła wiodąca: Dzielenie się. Kluczowe wartości: Humanizm, przynależność, wspieranie innych i harmonia. Wierzenia: Stawiam na wysiłek grupowy i wrażliwość na potrzeby człowieka. Kontekst pracy: Współuczestnictwo pracownika, myślenie grupowe, decyzje podejmowane poprzez konsensus.

36

37 Synergia (żółty) Okoliczności: Zagrożenie załamaniem się złożonych systemów, gwałtowne zmiany. Siła wiodąca: Wgląd. Kluczowe wartości: Zrozumienie, sprawdzona wiedza, dialog i elastyczność. Wierzenia: Akcentuję myślenie systemowe, szukam praktycznych sposobów osiągnięcia synergii ale nie kosztem innych. Kontekst pracy: Przezwyciężenie (długo istniejących) ograniczeń aby rozwiązywać złożone problemy. Synergia polegająca na wykorzystaniu właściwych kompetencji w odpowiednim czasie. Struktura jest dopasowywana do zadania.

38

39 Przetrwanie Świata (Turkusowy)
Okoliczności: Ludzkość doświadcza konsekwencji własnej ingerencji w globalny ekosystem. Siła wiodąca: Jedność ze środowiskiem. Kluczowe wartości: Współzależność, pokora, pasja. Wierzenia: Całościowa (holistyczna) wizja, dążenie do rozwiązania problemów globalnych; krótkowzroczność zagraża światu, poszukiwanie synergii wszystkich form życia. Kontekst pracy: Wprowadzenie nie degradujących otoczenie sposobów produkcji, podjęcie odpowiedzialności za konsekwencje swoich działań wobec środowiska.

40 10 najwyższych wartości indywidualnych, obecnych i pożądanych organizacji
Rozwój osobisty 75 Entuzjazm Lojalność Współpraca Kolegialność Bezpieczeństwo 63 Wyzwania Praca zespołowa 61 Wolność Inspiracja Orientacja na Wyniki Wizja Wydajność Osiągnięcia Zadowolenie klienta Wyzwania Sukces Zysk Wzrost organizacji 58 Dyscyplina Praca zespołowa 79 Osiągnięcia klienta Jasność Sprawiedliwość Współpraca Niezależność Wiarygodność Wiedza wyniki

41 Przesunięcie od obecnych (100%) do pożądanych wartości
Sprawiedliwość Niebieski W górę 288,2 Niezależność Żółty 210,5 Jasność 191,3 Praca zespołowa Zielony 46,3 Dyscyplina W dół -44,6 Wiedza 35,7 Zysk Pomarańczowy -33,9 Współpraca 31,2 Orientacja na wyniki -26,7 Wzrost organizacji -25,9 Wyzwania -23,4 Wizja -21,2 Wydajność -19,7 Sukces -16,1 Wiarygodność 14 Zadowolenie klienta 6,2 Osiągnięcia 6,1

42 Integral Life Practice
Życiowa praktyka integralna

43 Integral Life practice – moduły podstawowe
Ciało Umysł Duch Cień Joga Tai Chi Dieta 3 Body workout Studiowanie System przekonań AQAL Zen Big Mind Modlitwa Integralne poszukiwanie Terapia Gestalt Terapia poznawcza Psychoanaliza Proces 3-2-1 Arte terapia To jest bardzo proste: Weź po jednym elemencie z każdego modułu Dobierz jeszcze jeden dodatkowy Zacznij działać!

44 Moduły dodatkowe Etyka Seksualność Praca Emocje Relacje
Samodyscy-plina Aktywność społeczna Etyka profesjonalna Tantra Kundalini Joga Rozwój zawodowy Zarządzanie pieniędzmi Praca jako praktyka Praca jako transformacja Przekształ-canie emocji Inteligencja emocjonalna Ekspresja twórcza Tonglen Integralne relacje Kompetencje interpersonalne Integralne rodzicielstwo Terapia par


Pobierz ppt "Jarosław Reszko Jarosław Chybicki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google