Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jarosław Reszko Jarosław Chybicki. Agenda O Stowarzyszeniu i prowadzących Koncepcja Wilbera Dynamika spiralna i wartości – osobiste i organizacyjne Podsumowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jarosław Reszko Jarosław Chybicki. Agenda O Stowarzyszeniu i prowadzących Koncepcja Wilbera Dynamika spiralna i wartości – osobiste i organizacyjne Podsumowanie."— Zapis prezentacji:

1 Jarosław Reszko Jarosław Chybicki

2 Agenda O Stowarzyszeniu i prowadzących Koncepcja Wilbera Dynamika spiralna i wartości – osobiste i organizacyjne Podsumowanie czyli Integral Life Practice

3 Wilber Integralny AQAL Holony Linie rozwojowe Rozwój świadomości

4 Integralny znaczy wszechstronny, pojemny nie lekceważący wszechobejmujący integralny, czyli nierozdzielnie związany z całością stanowiący całość całkowity nienaruszalny

5 wnętrzeindywidualne wnętrzezbiorowe zewnętrzeindywidualne zewnętrzezbiorowe AQAL

6 Cztery rodzaje rzeczywistości (czery ćwiartki) WNĘTRZE - INDYWIDUALNE POWIERZCHNIA - ZBIOROWA POWIERZCHNIA - INDYWIDUALNA WNĘTRZE - ZBIOROWE WIZJA - LOGIKA FORMOP KONCEPCJE KONOP SYMBOLE EMOCJA ODRUCH PERCEPCJA DOZNANIE POBUDLIWOŚĆ POJMOWANIE SF3 PROKARIOTY SF2 SF1 POFAŁDOWANA KORA NOWA KORA NOWA (NEOKORTEX) SYSTEM LIMBICZNY GADZI PIEŃ MÓZGU UKŁAD NERWOWY ORGANIZMY NEURONOWE EUKARIOTY MOLEKUŁY ATOMY SYSTEM GAI PLANETY SZCZEPY GALAKTYKI METEROTROFICZNY EKOSYSTEM SPOŁECZEŃSTWA Z PODZIAŁEM PRACY GRUPY RODZINY SZCZEPOWA WIOSKA WCZESNE PAŃSTWO / CESARSTWO NARÓD / PAŃSTWO SYSTEM GLOBALNY FIZYCZNO - PLEROMATYCZNY PROTOPLAZMICZNY WEGETATYWNY RUCHOWY TYFONICZNY ARCHAICZNY MAGICZNY MITYCZNY RACJONALY CENTAUROWY UROBOROWY

7 13 wizja-logika12 SF 3 formop11 SF 2 konop10 SF 1 koncepcje99pofałdowana kora nowa symbole88kora nowa (neokortex) emocja77system limbiczny odruch66gadzi pień mózgu percepcja55układ nerwowy doznanie44organizmy neuronowe 33eukarionty pobudliwość22prokarionty 11molekuły pojmowanieatomy fizyczno - pleromatycznygalaktyki 11planety protoplazmiczny22system GAI wegetatywny33meterotroficzny ekosystem ruchowy44społeczeństwa z podziałem pracy 55jw. uroborowy66grupy rodziny tyfoniczny77jw. archaiczny88szczepy magiczny99szczepowa wioska mityczny10zbieracza10wczesne państwa / cesarstwo racjonalny11ogrodnicza11naród / państwo centaurowy12agrarne12system globalny 13industrialna13 informacyjna te Prawda (nauka) Ćwiartka kulturowa (środowisko) ty Dobro (moralność) Ćwiartka społeczna (system) Piękno (sztuka) Ćwiartka behawioralna to Prawda (nauka) zbiorowa powierzchnia wnętrzepowierzchnia wnętrze indywidualna zbiorowa indywidualna Ćwiartka intencjonalna ja

8 Linie rozwojowe

9 Wartości Indywidualne oraz Przywództwo Oparte na Wartościach

10 Dyskusja o wartościach jest luksusem Możesz doświadczyć dożo gorszych okoliczności W pewnych okolicznościach świadomość wartości jest konieczna w 21 wieku Świadomość wartości wymaga rozwinięcia nowych umiejętności przywódczych

11 Znaczenie Wartości Collins & Porras: Stworzeni aby trwać Badanie 18 organizacji z wizją, które odnosiły sukces finansowy w okresie 63 lat Wyniki: średnio 15 razy większy sukces od średniej rynkowej, 6 razy większy od konkurencji

12 Collins and Porras Co decyduje o trwałym odnoszeniu sukcesów? Cechy wspólne badanych organizacji: Kultura organizacji silnie ukierunkowana na wartości Dążenie do zachowania tożsamości, kult nagradzania Wychowana u siebie kadra zarządzająca (mająca świadomość mocnych stron i słabości) Ciągłe promowanie innowacyjności (stymulowany postęp)

13 Warunki odniesienia sukcesu w 21 wieku Misja, wizja i wartości podzielane przez pracowników Wysoka jakość relacji międzyludzkich Przekształcenia jako konsekwencja myślenia systemowego, nie jako reakcja na zdarzenia Przekształcenia w organizacji zaczynające się od zmiany myślenia najwyższych menedżerów

14 Warunki zmiany Psycholog z Harvardu David McClelland definiuje trzy warunki zmiany: Chęć (chcę) Umiejętność (potrafię) Otoczenie umożliwiające zmianę (mam możliwość) Proponujemy czwarty warunek trwałej zmiany: Zakotwiczenie w systemach organizacji

15 Zarządzanie wartościami Każdy człowiek kieruje się wartościami. Każdy zespół w organizacji ma swój system wartości. Członkowie organizacji tworzą system wartości organizacji.

16 Organizacje kierujące się wartościami W organizacji kierującej się wartościami są one uświadamiane, podzielane i wcielane w życie. Organizacja może realizować potencjał swoich wartości jeżeli jednostka, zespół oraz wartości organizacji są ze sobą spójne.

17 Przywództwo oparte na wartościach Kiedy wartości są jawne oraz podzielane i wcielane w życie, wtedy pracownicy dokonują wyboru, którego skutkiem jest silna zbieżność wartości indywidualnych i organizacyjnych.

18 Ewolucja Paradygmatów Biznesu Kapitał Intelektualny Kapitał Kultury Jakość i Uzdolnieni Pracownicy Czas 1900180020002100 Era Agrarna Era Przemysłowa Era Informacji Era świadomości Żródło: Richard Barrett Praca Indywidualna

19 Clare W. Graves (1914 - 1986): Nowe czasy, nowe wartości Systemy wartości ludzi zmieniają się wraz z ich warunkami życia. Ludzie tworzą potencjalnie nieskończoną ilość systemów wartości. Zarządzanie, szkolenia, systemy HRM, nagrody i procedury powinny być spójne z obowiązującym systemem wartości.

20 Systemy wartości według Gravesa Są odpowiedzią na wyzwania i problemy płynące z otoczenia Wpływają na to jak ludzie myślą a nie co myślą Nie mówimy o typach ludzi ale o typach ich sposobów myślenia o pracy/życiu Im bardziej złożone okoliczności tym bardziej złożone systemy wartości są wymagane

21 Ważne uwagi o dynamice Systemu Wartości Ciągłe przejście pomiędzy systemami wartości indywidualnych i zbiorowych (Ja i My) Każdy system ma swoje strony pozytywne i negatywne (o ich zabarwieniu decyduje dostosowanie do kontekstu) Wartości zmieniają się najczęściej kiedy ludzie zmieniają swoją rolę i kontekst Transformacja od jednego systemu do drugiego jest ważniejsza niż same systemy i odpowiadające im kolory

22 REALNE Działania, Obiekty, Zdarzenia, Zachowania, Mody, Style życiaABSTRAKCYJNE Idee, Wierzenia, Myśli, Postawy Trendy, Etyka, NormyREALNE Działania, Obiekty, Zdarzenia, Zachowania, Mody, Style życiaABSTRAKCYJNE Idee, Wierzenia, Myśli, Postawy Trendy, Etyka, Normy WARTOŚCI Jawne WARTOŚCI Jawne Source: Chris Cowan Wartości Ukryte Punkty skupienia TOŻSAMOŚĆ SYSTEMY WARTOŚCI l Struktura dla wartości l Sposób postrzegania świata l Zdolne pomieścić złożoność l Rusztowanie do nadbudowy etycznej l Punkty skupienia sił życiowych memy

23 Energia i Moc Synergia Identyfikacja Porządek Przetrwanie Świata Społeczność Sukces Przeżycie Przegląd Systemów Wartości The National Values Center, Inc. Denton TX 76202-0797

24

25 Beżowy: przeżycie Warunki życia: Koncentruję się wokół podstawowych potrzeb życiowych. Siła wyzwalająca: Instynktowne zaspokojenie potrzeb fizjologicznych. Kluczowe wartości: Niezaspokojone potrzeby fizjologiczne determinują zainteresowania. Wierzenia: Należę do świata zwierząt i postępuję tak, jak dyktują mi potrzeby fizjologiczne. Kontekst pracy: Sytuacje, które są zagrożeniem fizycznym pracowników.

26

27 Bezpieczeństwo (Purpurowy) Okoliczności: Adaptacja do grupy jest konieczna aby zostać jej członkiem. Siła wyzwalająca: Związanie. Kluczowe wartości: Przynależność, rytuały, tradycje rodzinne. Wierzenia: Jestem identyfikowany jako członek grupy. Aby zachować bezpieczeństwo muszę się dla grupy poświęcać. Kontekst pracy: Pochodzenie, tradycje i rytuały w organizacji; sposób w jaki pracownicy identyfikują się z organizacją, współpracownikami, marką, produktem itd.

28

29 Energia i moc (Czerwony) Okoliczności: Niezabezpieczone terytorium bez dobrze określonych granic. Siła wyzwalająca: Zdobywanie nowego lub ochrona swojego terytorium. Kluczowe wartości: Energia, siła, moc, kontrola i egocentryczność. Wierzenia: Wyrażam się impulsywnie niezależnie od konsekwencji, podejmuję ryzyko lub odczuwam wstyd. System hierarchiczny w pracy jest konieczny. Kontekst pracy: Zawsze, kiedy w pracy ludzie doświadczają niejednoznaczności swoich ról, odpowiedzialności czy autonomii. Na przykład podczas reorganizacji.

30

31 Porządek (Niebieski) Okoliczności: Stabilne otoczenie kontrolowane przez odgórny porządek. Siła wyzwalająca: Wiara. Kluczowe wartości: Porządek, stabilność i dążenie do tylko jednego celu. Wierzenia: Poświęcam się teraz aby uzyskać nagrodę w przyszłości, na świecie rządzi się poprzez ustalanie celów, procedur i systemów. Kontekst pracy: reguły, przepisy, procedury, ważne zasady które muszą być przestrzegany.

32

33 Sukces (Pomarańczowy) Okoliczności: Świat jest pełen możliwości osiągnięcia postępu i materialnych zysków. Siła wyzwalająca: Dążenie do osiągnięć. Kluczowe wartości: Mistrzostwo, zwycięstwo, sukces. Wierzenia: Aby wygrać dla siebie największy kawałek tortu trzeba osiągnąć mistrzostwo w pracy. Układam plany i strategię aby osiągnąć ten cel. Kontekst pracy: Cele. Indywidualne zadania dla pracowników. Współzawodnictwo współpracowników. Przedsiębiorczość.

34

35 Społeczność (Zielony) Okoliczności: Depersonalizacja odejście od skupienia się na wynikach indywidualnych, potrzeba humanizmu. Siła wiodąca: Dzielenie się. Kluczowe wartości: Humanizm, przynależność, wspieranie innych i harmonia. Wierzenia: Stawiam na wysiłek grupowy i wrażliwość na potrzeby człowieka. Kontekst pracy: Współuczestnictwo pracownika, myślenie grupowe, decyzje podejmowane poprzez konsensus.

36

37 Synergia (żółty) Okoliczności: Zagrożenie załamaniem się złożonych systemów, gwałtowne zmiany. Siła wiodąca: Wgląd. Kluczowe wartości: Zrozumienie, sprawdzona wiedza, dialog i elastyczność. Wierzenia: Akcentuję myślenie systemowe, szukam praktycznych sposobów osiągnięcia synergii ale nie kosztem innych. Kontekst pracy: Przezwyciężenie (długo istniejących) ograniczeń aby rozwiązywać złożone problemy. Synergia polegająca na wykorzystaniu właściwych kompetencji w odpowiednim czasie. Struktura jest dopasowywana do zadania.

38

39 Przetrwanie Świata (Turkusowy) Okoliczności: Ludzkość doświadcza konsekwencji własnej ingerencji w globalny ekosystem. Siła wiodąca: Jedność ze środowiskiem. Kluczowe wartości: Współzależność, pokora, pasja. Wierzenia: Całościowa (holistyczna) wizja, dążenie do rozwiązania problemów globalnych; krótkowzroczność zagraża światu, poszukiwanie synergii wszystkich form życia. Kontekst pracy: Wprowadzenie nie degradujących otoczenie sposobów produkcji, podjęcie odpowiedzialności za konsekwencje swoich działań wobec środowiska.

40 10 najwyższych wartości indywidualnych, obecnych i pożądanych organizacji Rozwój osobisty 75 Entuzjazm 68 Lojalność 67 Współpraca 66 Kolegialność 66 Bezpieczeństwo 63 Wyzwania 61 Praca zespołowa 61 Wolność 60 Inspiracja 58 Orientacja na Wyniki 75 Wizja 66 Wydajność 66 Osiągnięcia 66 Zadowolenie klienta 65 Wyzwania 64 Sukces 62 Zysk 63 Wzrost organizacji 58 Dyscyplina 56 Praca zespołowa 79 Osiągnięcia 70 Zadowolenie klienta 69 Jasność 67 Sprawiedliwość 66 Współpraca 63 Niezależność 59 Wiarygodność 57 Wiedza 57 Orientacja na wyniki 56

41 Przesunięcie od obecnych (100%) do pożądanych wartości SprawiedliwośćNiebieskiW górę288,2 NiezależnośćŻółtyW górę210,5 JasnośćNiebieskiW górę191,3 Praca zespołowaZielonyW górę46,3 DyscyplinaNiebieskiW dół-44,6 WiedzaŻółtyW górę35,7 ZyskPomarańczowyW górę-33,9 WspółpracaZielonyW górę31,2 Orientacja na wynikiPomarańczowyW dół-26,7 Wzrost organizacjiPomarańczowyW dół-25,9 WyzwaniaPomarańczowyW dół-23,4 WizjaŻółtyW dół-21,2 WydajnośćPomarańczowyW dół-19,7 SukcesPomarańczowyW dół-16,1 WiarygodnośćNiebieskiW górę14 Zadowolenie klientaPomarańczowyW górę6,2 OsiągnięciaPomarańczowyW górę6,1

42 Życiowa praktyka integralna

43 Integral Life practice – moduły podstawowe CiałoUmysłDuchCień Joga Tai Chi Dieta 3 Body workout Studiowanie System przekonań AQAL Zen Big Mind Modlitwa Integralne poszukiwanie Terapia Gestalt Terapia poznawcza Psychoanaliza Proces 3-2-1 Arte terapia To jest bardzo proste: Weź po jednym elemencie z każdego modułu Dobierz jeszcze jeden dodatkowy Zacznij działać!

44 Moduły dodatkowe EtykaSeksualnośćPracaEmocjeRelacje Samodyscy- plina Aktywność społeczna Etyka profesjonalna Tantra Kundalini Joga Rozwój zawodowy Zarządzanie pieniędzmi Praca jako praktyka Praca jako transformacja Przekształ- canie emocji Inteligencja emocjonalna Ekspresja twórcza Tonglen Integralne relacje Kompetencje interpersonalne Integralne rodzicielstwo Terapia par


Pobierz ppt "Jarosław Reszko Jarosław Chybicki. Agenda O Stowarzyszeniu i prowadzących Koncepcja Wilbera Dynamika spiralna i wartości – osobiste i organizacyjne Podsumowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google