Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Indywidualny Projekt Kariery – portfolio dla młodzieży w województwie łódzkim 1 stycznia – 30 września 2007 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Indywidualny Projekt Kariery – portfolio dla młodzieży w województwie łódzkim 1 stycznia – 30 września 2007 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii."— Zapis prezentacji:

1 Indywidualny Projekt Kariery – portfolio dla młodzieży w województwie łódzkim 1 stycznia – 30 września 2007 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenia, testy nowe umiejętności, nowe możliwości !!!

2 Celem Indywidualnego Projektu Kariery - Portfolio dla młodzieży było wypracowanie kompleksowej procedury świadczenia usługi w zakresie efektywnego planowania własnej ścieżki zawodowej w stosunku do młodych ludzi oraz nabycie przez doradców zawodowych umiejętności pomocy młodzieży w zakresie tworzenia ich własnego IPK. Celem ukierunkowanym głównie na doradców zawodowych jest budowanie warsztatu pracy opierającego się na wystandaryzowanych narzędziach pracy (testach i kwestionariuszach) zgodnie z doktryną UE dotyczącą całożyciowego poradnictwa kariery oraz kształtującego własny rozwój zawodowy. Uczestnicy: - Doradcy zawodowi z Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej oraz Młodzieżowych Centrów Kariery OHP - Młodzież objęta doradztwem zawodowym w ramach OHP INDYWIDUALNY PROJEKT KARIERY – PORTFOLIO DLA MŁODZIEŻY

3 W ramach projektu opracowano nową metodologię zawierającą zestaw metod i narzędzi pracy doradcy obejmujących testy predyspozycji zawodowych oraz kwestionariusze oceny, podręcznik dla doradców i przewodniki do samodzielnej pracy młodzieży. INDYWIDUALNY PROJEKT KARIERY – PORTFOLIO DLA MŁODZIEŻY

4 W skład IPK PORTFOLIO dla młodzieży skierowanego do ucznia wchodzą: TEST DOŚWIADCZEŃ ŻYCIOWYCH TEST MOTYWACJI TEST SAMOOCENY DLA UCZNIA TEST UZDOLNIEŃ PRZEDSIĘBIORCZYCH TEST WARTOŚCI TEST ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH INDYWIDUALNY PROJEKT KARIERY – PORTFOLIO DLA MŁODZIEŻY

5 W skład IPK PORTFOLIO dla młodzieży skierowanego do absolwenta wchodzą: TEST DOŚWIADCZEŃ ŻYCIOWYCH TEST MOTYWACJI TEST SAMOOCENY DLA ABSOLWENTA TEST UZDOLNIEŃ PRZEDSIĘBIORCZYCH TEST WARTOŚCI TEST ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH INDYWIDUALNY PROJEKT KARIERY – PORTFOLIO DLA MŁODZIEŻY

6 W województwie łódzkim badaniem pilotażowym objęto 32 osoby, w tym: - 16 osób to młodzież poszukująca pracy do 25 roku życia z poza OHP -16 osób to młodzież ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych wchodząca na rynek pracy z OHP Badania pilotażowe INDYWIDUALNY PROJEKT KARIERY – PORTFOLIO DLA MŁODZIEŻY

7 Badaniem właściwym objęto 112 osób w tym : - 64 osoby to młodzież poszukująca pracy do 25 roku życia spoza OHP - 16 osób to młodzież ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych wchodząca na rynek pracy z OHP - 32 osoby to uczniowie klas III gimnazjum wybierający kierunek dalszego kształcenia, zawód z OHP Badania właściwe INDYWIDUALNY PROJEKT KARIERY – PORTFOLIO DLA MŁODZIEŻY

8 Jednostki realizujące IPK portfolio dla młodzieży w województwie łódzkim Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Łodzi Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Skierniewicach Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Zduńskiej Woli Młodzieżowe Centrum Kariery w Łowiczu INDYWIDUALNY PROJEKT KARIERY – PORTFOLIO DLA MŁODZIEŻY

9 Jednostki realizujące IPK portfolio dla młodzieży w województwie łódzkim MCIZ w Łodzi – B.P. 16 os. B.W. 16 osób III kl. MCIZ w Piotrkowie Trybunalskim – B.W. 16 os. B.W. 16 os. III kl. MCIZ w Skierniewicach – B.W. 16 os. MCIZ w Zduńskiej Woli – B.P. 16 os. B.W. 16 os. MCK w Łowiczu – B.W. 16 os. B.W. 16 os. INDYWIDUALNY PROJEKT KARIERY – PORTFOLIO DLA MŁODZIEŻY

10 Indywidualnego Projektu Kariery – Portfolio dla młodzieży w województwie łódzkim. Analiza ankiet ewaluacyjnych INDYWIDUALNY PROJEKT KARIERY – PORTFOLIO DLA MŁODZIEŻY

11 1. Zajęcia programu Indywidualny Projekt Kariery były dla : A - bardzo ciekawe B - ciekawe C - mało ciekawe D - nieciekawe 34% 49% 6% 1% INDYWIDUALNY PROJEKT KARIERY – PORTFOLIO DLA MŁODZIEŻY

12 2. Materiały wykorzystane na zajęciach i przeprowadzone ćwiczenia są dla mnie: A - bardzo przydatne B - przydatne C - mało przydatne D - nieprzydatne 23% 66% 3% 1% INDYWIDUALNY PROJEKT KARIERY – PORTFOLIO DLA MŁODZIEŻY

13 3.Testy i kwestionariusze badające Twoje zainteresowania, uzdolnienia, wartości i inne, które wypełniałeś podczas zajęć uważasz za przygotowane w sposób: A - bardzo dobry B - dobry C - przeciętny D - niedobry 30% 50% 13% 2% INDYWIDUALNY PROJEKT KARIERY – PORTFOLIO DLA MŁODZIEŻY

14 4. Mój udział w zajęcia nt. planowania kariery: A - pomógł mi w zebraniu ważnych informacji o sobie B - wyjaśnił mi jakie są moje zainteresowania i zdolności C - wyjaśnił co to jest informacja zawodowa D - nauczył jak trzeba planować swoje działanie w zakresie przyszłej pracy zawodowej E - pomógł podjąć decyzję, jaki zawód chciałbym/chciałabym wykonywać w przyszłości F - wskazały mi kroki i działania pomocne w podejmowaniu decyzji zawodowej G - uświadomiły mi jak należy przygotowywać się do wyboru zawodu i przyszłej pracy. H - inne rezultaty 47% 23% 4% 2%3% 4% INDYWIDUALNY PROJEKT KARIERY – PORTFOLIO DLA MŁODZIEŻY

15 6. Czy uważasz, że w Portfolio zawarte są wszystkie tematy nad którymi trzeba się zastanowić wybierając karierę? A - tak, Portfolio jest wyczerpujące B - nie, brakuje tematu (jakiego?) …………………………………………………. C - Portfolio jest zbyt obszerne, temat ………………................... jest zbędny 86% INDYWIDUALNY PROJEKT KARIERY – PORTFOLIO DLA MŁODZIEŻY

16 7. Czy podane w Portfolio przykłady pomagały Ci wykonywać ćwiczenia? A - nie, wiedziałem (łam) jak wykonać wszystkie ćwiczenia B - nie, nawet z przykładami nie wiedziałem jak wykonać niektóre ćwiczenia C - tak, pomogły mi wykonać niektóre ćwiczenia D - tak, pomogły mi wykonać wszystkie ćwiczenia 6% 5% 46% 28% INDYWIDUALNY PROJEKT KARIERY – PORTFOLIO DLA MŁODZIEŻY

17 8. Ćwiczenia zawarte w Portfolio uważam za: A - odpowiednie dla mnie B - za łatwe dla mnie C - za trudne dla mnie 67% 15% 3% INDYWIDUALNY PROJEKT KARIERY – PORTFOLIO DLA MŁODZIEŻY

18 9. Uważam, że ćwiczeń w Portfolio jest: A - tyle ile trzeba B - za mało C - za dużo 15% 3% 70% INDYWIDUALNY PROJEKT KARIERY – PORTFOLIO DLA MŁODZIEŻY

19 10. Uważam, że długości kolejnych części Portfolio są: A - właściwe B - niewłaściwe, za dużo było……………………………………………… za mało było……………………………………………… 86% 0 INDYWIDUALNY PROJEKT KARIERY – PORTFOLIO DLA MŁODZIEŻY

20 11. Ogólna ocena – w jakim stopniu Portfolio spełniło moje oczekiwania: A - całkowicie spełniło oczekiwania B - w wysokim stopniu spełniło oczekiwania C - w średnim stopniu spełniło oczekiwania D - w niewielkim stopniu spełniło oczekiwania E - nie spełniło oczekiwań 21% 32% 28% 5% 0 INDYWIDUALNY PROJEKT KARIERY – PORTFOLIO DLA MŁODZIEŻY

21 Indywidualny Projekt Kariery – portfolio dla młodzieży w województwie łódzkim 1 stycznia – 30 września 2007 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !


Pobierz ppt "Indywidualny Projekt Kariery – portfolio dla młodzieży w województwie łódzkim 1 stycznia – 30 września 2007 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google