Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewolucja kulturowa XX a wychowanie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewolucja kulturowa XX a wychowanie"— Zapis prezentacji:

1 Ewolucja kulturowa XX a wychowanie
Indywidualizm i demokratyzm Rozwój gospodarczy i technologiczny Wzrost poziomu życia (higiena, zdrowie, sport) Zwiększenie mobilności, możliwości wymiany informacji i opinii Mass-media i kultura popularna Ekologia Rewolucja seksualna Feminizm

2 Globalizacja: uniformizacja, unifikacja kulturowa
Globalizacja: uniformizacja, unifikacja kulturowa. Reakcje: etnocentryzm, separatyzm, fundamentalizm Postmodernizm prawda jako konstrukt językowy, zakwestionowanie uniwersalizmu, obiektywizmu, pochwała odmienności i różnorodności (mniejszości)

3 Idea kształcenia ustawicznego (permanentne dokształcanie, nowe kwalifikacje)
Oświata dorosłych Rewolucja informatyczna (e-learning)

4 XIX w. rodzina wiejska (model patriarchalny)
Małżeństwo – obowiązek (służba boża), kontrakt (majątek). Stałość i zwartość Przewaga ojca (przymus i obrona), wymóg posłuszeństwa. Kary Stosunki sformalizowane. Funkcja produkcyjno-gospodarcza. Podział na role. Dzieci = siła robocza. Brak indywidualizacji. Prymat grupy rola „dużej rodziny” i wspólnoty lokalnej Szkoła jako czynnik autonomizacji

5 Rodzina w drugiej połowie XX wieku
Zmiana funkcji: oddzielenie działalności zarobkowo-gospodarczej. Zakwestionowanie tradycyjnych ról Emancypacja kobiet, uaktywnienie zawodowe. Spadek urodzeń. Starzenie się społeczeństw Związki nieformalne, związki bezdzietnie, samotne rodzicielstwo, single, wzrost liczby rozwodów

6 Prawa dziecka 1900 Ellen Key „Stulecie dziecka”
1923 „Deklaracja Genewska” Ligi Narodów 1948 Deklaracja Praw Człowieka ONZ 1959 Deklaracja Praw Dziecka 1979 Szwecja: zakaz kar cielesnych

7 Młodzież Lata 60. bunt Odrzucenie dominacji starszych. własny świat, z własnymi „autorytetami” poszukiwania nowych wizji świata (kontrkultury, subkultury) Kultura postfiguratywna, kofiguratywna, prefiguratywna (M. Mead) Dominacja postawy ludycznej Kult młodości

8 Wyzwania wychowawcze Kryzys moralny (relatywizm, pluralizm prawd). Permisywizm Kryzys tradycyjnych tożsamości. Alienacja społeczna. Atomizacja Kryzys autorytetów Rola mediów Patologie (narkomania, pijaństwo, agresja, przemoc, przestępczość)


Pobierz ppt "Ewolucja kulturowa XX a wychowanie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google