Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podkarpacka Akademia Rozwoju Ngos Przemysław Pietrzyk Projekt dofinansowany ze środków Ministra Pracy i polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podkarpacka Akademia Rozwoju Ngos Przemysław Pietrzyk Projekt dofinansowany ze środków Ministra Pracy i polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 Podkarpacka Akademia Rozwoju Ngos Przemysław Pietrzyk Projekt dofinansowany ze środków Ministra Pracy i polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz inicjatyw Obywatelskich FIO 2009 PARTNERSTWO: ISTOTA, KORZYŚCI, WARUNKI FUNKCJONOWANIA

2 Partnerstwo to więź … Jaka jest różnica między garścią koralików a sznurem korali? W pierwszym przypadku to takie same przedmioty, kuleczki, które należą do tej samej kategorii, ale jedyne co je wiąże to fakt, że znajdują się na dłoni. W drugim przypadku, to powiązanie elementów, sznur korali nie istnieje jako pojedyncze elementy, ale jako zespół, relacje między elementami i wspólną dla nich nicią.

3 Partnerstwo to więź … Żeby zaistniała partnerstwo, musi być dobro wspólne, czyli … dobro wszystkich a zarazem każdego z osobna. Grupa podmiotów połączonych relacją partnerstwa to wspólnota korzyści.

4 Co jest istotą partnerstwa? Problemy + Koszty + Brak dobrych pomysłów + Kłopoty z koordynacją przedsięwzięć = konieczność poszukiwania nowych i skutecznych, często wspólnych rozwiązań

5 Cechy partnerstwa Współpraca Współpraca Rozmaitość Rozmaitość Systematyczność Systematyczność Trwałość Trwałość Innowacyjność Innowacyjność Działania Działania

6 Warunki sukcesu Gotowość do budowania relacji, autentyczne partnerskie nastawienie Gotowość do budowania relacji, autentyczne partnerskie nastawienie Reprezentatywność (nie można z góry pomijać aktorów lokalnych, którzy mają coś do powiedzenia) Reprezentatywność (nie można z góry pomijać aktorów lokalnych, którzy mają coś do powiedzenia) Powiązanie z innymi sektorami (publiczny- samorządowy, społeczny) Powiązanie z innymi sektorami (publiczny- samorządowy, społeczny) Permanentna edukacja Permanentna edukacja Dialog (a nie dyktatura silniejszych) Dialog (a nie dyktatura silniejszych)

7 Kryteria rzeczywistego partnerstwa Nie wszyscy – ale reprezentatywnie Realność – nie każdy chce być partnerem rzeczywistym (liczy się realność, a nie ochota) Efektywność – jeśli grupa nie osiąga efektów, nie ma sensu jej dalsze funkcjonowanie (po co mnożyć koszty funkcjonowania, skoro efekty są za małe) Kierownictwo – bieżące decydowanie przez wszystkich o wszystkim, to tylko bałagan i brak skuteczności. Kompetentne kierownictwo, to podstawa sukcesu.

8 Formy funkcjonowania partnerstwa Grupa opierająca się na partnerstwie wykonawczym Grupa opierająca się na partnerstwie wykonawczym Grupa opierająca się na partnerstwie koordynującym Grupa opierająca się na partnerstwie koordynującym Klaster Klaster

9 Warunki dobrego funkcjonowania partnerstwa Po pierwsze: cel Po pierwsze: cel Właściwy dobór uczestników! Właściwy dobór uczestników! Podział ról: liderzy, Podział ról: liderzy, finansiści, łowcy pomysłów, finansiści, łowcy pomysłów, specjaliści od komunikacji zewnętrznej specjaliści od komunikacji zewnętrznej Komunikacja wewnętrzna i sposób podejmowania decyzji Komunikacja wewnętrzna i sposób podejmowania decyzji Umowa o partnerstwie Umowa o partnerstwie

10 Warunki dobrego funkcjonowania partnerstwa Podobna sytuacja Podobna motywacja Podobna determinacja Podobne oczekiwania

11 Jakie cechy powinno mieć dobrze rozumiane partnerstwo? Partnerzy przekonani do celowości Partnerzy przekonani do celowości Partnerzy odnoszą dodatkowe korzyści (1+1=3) Partnerzy odnoszą dodatkowe korzyści (1+1=3) Precyzyjne zasady funkcjonowania Precyzyjne zasady funkcjonowania Przyjęte zasady rekrutacji nowych partnerów Przyjęte zasady rekrutacji nowych partnerów Silny lider (?) Silny lider (?)

12 Jakie cechy powinno mieć dobrze rozumiane partnerstwo? Sekretariat Sekretariat Decyzyjność Decyzyjność Autorefleksja. Autorefleksja.

13 Jakie cechy powinno mieć dobrze rozumiane partnerstwo? Cel realizowany przez różne projekty gospodarcze Cel realizowany przez różne projekty gospodarcze Obszary działania zgodne Obszary działania zgodne z zasobami

14 Jakie cechy powinno mieć dobrze rozumiane partnerstwo? Cele wypracowane wspólnie Cele wypracowane wspólnie Cele partnerstwa – nie tylko partnerów Cele partnerstwa – nie tylko partnerów Konsensus Konsensus Ujawnianie ukrytych celów! Ujawnianie ukrytych celów!

15 Jakie cechy powinno mieć dobrze rozumiane partnerstwo? Precyzyjny plan i strategia działania Precyzyjny plan i strategia działania Działania zgodne z celami Działania zgodne z celami Inwestycja w ludzi Inwestycja w ludzi Środki na finansowanie działalności Środki na finansowanie działalności

16 Problemy Ktoś rezygnuje – efekt domina Ktoś rezygnuje – efekt domina Niekompetentni, niechętni Niekompetentni, niechętni Animator poszukiwany … Animator poszukiwany … -

17 Problemy Więzi i relacje Więzi i relacje Nieprzychylni? Obrażeni? Nieprzychylni? Obrażeni? Wrogie lub nieprzychylne środowisko Wrogie lub nieprzychylne środowisko Słabe relacje z pozostałymi sektorami (społecznym, publicznym) Słabe relacje z pozostałymi sektorami (społecznym, publicznym) Krytykujemy partnerów… Krytykujemy partnerów…

18 Korzyści wynikające ze wspólnego działania Synergia zapisana w umowie!

19 Korzyści wynikające ze wspólnego działania Skuteczność Synergia Komplementarność Zwiększone oddziaływanie Szybka ścieżka wzrostu Koordynacja Innowacyjność

20 Korzyści Dla społeczności lokalnej: Integracja społeczności lokalnej Integracja społeczności lokalnej Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwoju powiatu, gminy Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwoju powiatu, gminy Inspiracja dla tworzenia lokalnych organizacji gospodarczych Inspiracja dla tworzenia lokalnych organizacji gospodarczych Upowszechnianie wiedzy z różnych dziedzin Upowszechnianie wiedzy z różnych dziedzin Zdobywanie poparcia dla projektów gospodarczych Zdobywanie poparcia dla projektów gospodarczych Rozpatrywanie sytuacji w danej społeczności pod kątem problemów, potrzeb, zasobów i szans do wykorzystania Rozpatrywanie sytuacji w danej społeczności pod kątem problemów, potrzeb, zasobów i szans do wykorzystania Możliwość wykreowania liderów społecznych Możliwość wykreowania liderów społecznych Możliwość udziału w różnych projektach Możliwość udziału w różnych projektach Wpływ na rozwój lokalnej społeczności Wpływ na rozwój lokalnej społeczności

21 Korzyści Dla środowiska gospodarczego: Możliwość promocji firm Możliwość promocji firm Możliwość przedstawienia własnych problemów i potrzeb na szerokim gremium Możliwość przedstawienia własnych problemów i potrzeb na szerokim gremium Poznanie potrzeb mieszkańców Poznanie potrzeb mieszkańców Poznanie niszy gospodarczych Poznanie niszy gospodarczych Możliwość lepszego dostępu do rynku pracy (sięgania po pracowników sezonowych i okresowych) Możliwość lepszego dostępu do rynku pracy (sięgania po pracowników sezonowych i okresowych) Budowanie partnerskich relacji między biznesem i otoczeniem (samorządy, społeczność, różne instytucje) Budowanie partnerskich relacji między biznesem i otoczeniem (samorządy, społeczność, różne instytucje) Ułatwienie funkcjonowania lokalnych firm dzięki tworzeniu pozytywnego klimatu rozwoju gospodarczego Ułatwienie funkcjonowania lokalnych firm dzięki tworzeniu pozytywnego klimatu rozwoju gospodarczego

22 Korzyści Dla samorządu lokalnego: Możliwość zmiany wizerunku i postrzegania przez mieszkańców Możliwość zmiany wizerunku i postrzegania przez mieszkańców Kontakt z różnymi środowiskami (przyszli wyborcy!) Kontakt z różnymi środowiskami (przyszli wyborcy!) Poznanie problemów i potrzeb mieszkańców z różnych punktów widzenia, oraz możliwość ich rozwiązywania i zaspakajania Poznanie problemów i potrzeb mieszkańców z różnych punktów widzenia, oraz możliwość ich rozwiązywania i zaspakajania Możliwość promocji urzędu i ludzi (poprawa wizerunku i zaufania do władz) Możliwość promocji urzędu i ludzi (poprawa wizerunku i zaufania do władz) Poprzez konkretne projekty bezpośrednie wyjście do mieszkańców Poprzez konkretne projekty bezpośrednie wyjście do mieszkańców Projekty gospodarcze to także tworzenie nowych miejsc pracy Projekty gospodarcze to także tworzenie nowych miejsc pracy

23 Korzyści dla wszystkich … Wewnętrzne Lepsze wykorzystanie potencjału lokalnego Lepsze wykorzystanie potencjału lokalnego Nowe źródła finansowania Nowe źródła finansowania Lepsza koordynacja i monitoring procesów Lepsza koordynacja i monitoring procesów Wzmocnienie poczucia wspólnoty poprzez wspólne zaangażowanie na rzecz problemów gminy/powiatu Wzmocnienie poczucia wspólnoty poprzez wspólne zaangażowanie na rzecz problemów gminy/powiatu Dzięki porozumieniu różnych podmiotów lepsza możliwość rozwiązywania lokalnych konfliktów Dzięki porozumieniu różnych podmiotów lepsza możliwość rozwiązywania lokalnych konfliktów Wzajemne stymulowanie się - źródło innowacyjności Wzajemne stymulowanie się - źródło innowacyjnościZewnętrzne Wzrost wiarygodności finansowej Wzrost wiarygodności finansowej Zwiększenie wiarygodności instytucjonalno – organizacyjnej Zwiększenie wiarygodności instytucjonalno – organizacyjnej Szybsze reagowanie na zmiany i oczekiwania bliższego i dalszego otoczenia Szybsze reagowanie na zmiany i oczekiwania bliższego i dalszego otoczenia

24 Nie jestem samotną wyspą Partnerstwo staje się ważnym aktorem lokalnej sceny i … partnerem dla innych podmiotów. Oby tylko atrakcyjnym partnerem.

25 Trwałość i zagrożenie Partnerstwo dla jednego projektu kończy na ogół życie po jego zrealizowaniu Partnerstwo dla jednego projektu kończy na ogół życie po jego zrealizowaniu Partnerstwo ukierunkowane na określoną dziedzinę też może zakończyć życie po realizacji pierwszego projektu! Partnerstwo ukierunkowane na określoną dziedzinę też może zakończyć życie po realizacji pierwszego projektu! Konflikty wokół priorytetów i ucieczka do przodu poprzez poszerzenie partnerstwa Konflikty wokół priorytetów i ucieczka do przodu poprzez poszerzenie partnerstwa Organizacja ucząca się – gwarancja długofalowej innowacyjności w rozwiązywaniu problemów Organizacja ucząca się – gwarancja długofalowej innowacyjności w rozwiązywaniu problemów Stabilność finansowa Stabilność finansowa

26 Kryteria efektywności mobilność i szybkość przepływu decyzyjnego i przepływu informacji w ramach partnerstwa (zdolność do szybkiej mobilizacji jego członków w celu podjęcia wspólnych działań) mobilność i szybkość przepływu decyzyjnego i przepływu informacji w ramach partnerstwa (zdolność do szybkiej mobilizacji jego członków w celu podjęcia wspólnych działań)

27 Kryteria efektywności jasno sprecyzowana i przejrzysta struktura zarządzania partnerstwem jasno sprecyzowana i przejrzysta struktura zarządzania partnerstwem zwiększona efektywność absorpcji środków finansowych wynikająca z lepszej koordynacji działań oraz z wyeliminowania dublowania się działań zwiększona efektywność absorpcji środków finansowych wynikająca z lepszej koordynacji działań oraz z wyeliminowania dublowania się działań

28 Kryteria efektywności skuteczne i trafne działanie (wynikające z precyzyjne opracowanego systemu potrzeb i celów wypracowanych w drodze pełnej analizy) odpowiadające na rzeczywiste potrzeby odbiorców skuteczne i trafne działanie (wynikające z precyzyjne opracowanego systemu potrzeb i celów wypracowanych w drodze pełnej analizy) odpowiadające na rzeczywiste potrzeby odbiorców pełne i rzeczywiste współdecydowanie w zakresie prowadzonych działań pełne i rzeczywiste współdecydowanie w zakresie prowadzonych działań

29 Kryteria efektywności zróżnicowane, kompetentne zasoby ludzkie oparte na wykorzystaniu lokalnych źródeł partnerskich zróżnicowane, kompetentne zasoby ludzkie oparte na wykorzystaniu lokalnych źródeł partnerskich elastyczność w rozwiązywaniu problemów na poziomie lokalnym elastyczność w rozwiązywaniu problemów na poziomie lokalnym stosowanie w działaniach innowacyjnych metod i rozwiązań. stosowanie w działaniach innowacyjnych metod i rozwiązań.

30 Dziękuję za uwagę Przemysław Pietrzyk


Pobierz ppt "Podkarpacka Akademia Rozwoju Ngos Przemysław Pietrzyk Projekt dofinansowany ze środków Ministra Pracy i polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google