Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Aktywizacja, Specjalizacja, Praktyka-promocja zatrudnienia kobiet realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Aktywizacja, Specjalizacja, Praktyka-promocja zatrudnienia kobiet realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Aktywizacja, Specjalizacja, Praktyka-promocja zatrudnienia kobiet realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa przez Europejski Dom Spotkań-Fundację Nowy Staw w Lublinie, nadzorowany przez departament Wdrażania EFS w MPiPS

2 CEL PROJEKTU Aktywizacja zawodowa kobiet poprzez podniesienie ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych pozwalających na zdobycie zatrudnienia. Projekt realizowany w ramach: Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet

3 Projekt Aktywizacja, Specjalizacja, Praktyka-promocja zatrudnienia kobiet realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa przez Europejski Dom Spotkań-Fundację Nowy Staw w Lublinie, nadzorowany przez departament Wdrażania EFS w MPiPS Kobiety : będące osobami bezrobotnymi, zarejestrowane w Urzędzie Pracy nie posiadające prawa do zasiłku posiadające wykształcenie co najmniej zawodowe ADRESACI PROJEKTU

4 Projekt Aktywizacja, Specjalizacja, Praktyka-promocja zatrudnienia kobiet realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa przez Europejski Dom Spotkań-Fundację Nowy Staw w Lublinie, nadzorowany przez departament Wdrażania EFS w MPiPS POWIATY Z KTÓRYCH REKRUTUJĄ SIĘ UCZESTNICZKI 30 uczestniczek 15 uczestniczek

5 Projekt Aktywizacja, Specjalizacja, Praktyka-promocja zatrudnienia kobiet realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa przez Europejski Dom Spotkań-Fundację Nowy Staw w Lublinie, nadzorowany przez departament Wdrażania EFS w MPiPS 1.Warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej i kreowania własnego wizerunku. /40 godz./ 2.Indywidualne doradztwo zawodowe w zakresie realizacji planów zawodowych. /8 godz./ 3.Specjalistyczne szkolenia zawodowe – aktualizacja lub nabycie nowych kwalifikacji. /ok. 120 godz./ 4.Praktyka zawodowa w formie przygotowania zawodowego lub stażu u pracodawcy – 3 miesiące. Za pracę podczas praktyk uczestniczki będą otrzymywać wynagrodzenie. REALIZOWANE DZIAŁANIA

6 Projekt Aktywizacja, Specjalizacja, Praktyka-promocja zatrudnienia kobiet realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa przez Europejski Dom Spotkań-Fundację Nowy Staw w Lublinie, nadzorowany przez departament Wdrażania EFS w MPiPS grudzień (2006), styczeń, luty (2007) - rekrutacja uczestniczek styczeń – maj (2007) - warsztaty i szkolenia specjalistyczne kwiecień - październik (2007) - praktyki zawodowe u pracodawców TERMINY REALIZACJI

7 Projekt Aktywizacja, Specjalizacja, Praktyka-promocja zatrudnienia kobiet realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa przez Europejski Dom Spotkań-Fundację Nowy Staw w Lublinie, nadzorowany przez departament Wdrażania EFS w MPiPS Bezpłatne szkolenia i materiały szkoleniowe Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i doradztwo /tylko dla uczestniczek spoza Lublina/ Przerwy kawowe oraz lunch w czasie szkoleń Zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkoleń Wynagrodzenie podczas stażu u pracodawcy UCZESTNICZKOM OFERUJEMY

8 Projekt Aktywizacja, Specjalizacja, Praktyka-promocja zatrudnienia kobiet realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa przez Europejski Dom Spotkań-Fundację Nowy Staw w Lublinie, nadzorowany przez departament Wdrażania EFS w MPiPS udziału we wszystkich zajęciach Absencja z ważnych powodów nie może przekroczyć 20% czasu trwania zajęć. Rezygnacja z udziału w projekcie uzasadniona może być jedynie faktem podjęcia pracy, potwierdzonym odpowiednim oświadczeniem lub inną ważną sprawą osobistą. udziału w zajęciach i spotkaniach w wyznaczonych terminach czynnego uczestnictwa w szkoleniach, aktywnej postawy w zakresie kontaktów z pracodawcami, wypełniania ankiet ewaluacyjnych. OD BENEFICJENTEK WYMAGAMY

9 Projekt Aktywizacja, Specjalizacja, Praktyka-promocja zatrudnienia kobiet realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa przez Europejski Dom Spotkań-Fundację Nowy Staw w Lublinie, nadzorowany przez departament Wdrażania EFS w MPiPS Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw 20 – 078 Lublin, ul. 3-go Maja 18/3a Tel. 081 534-61-91, fax. 081 534-61-92 www.eds-fundacja.pl/kobiety mail: praca@eds-fundacja.plpraca@eds-fundacja.pl KONTAKT


Pobierz ppt "Projekt Aktywizacja, Specjalizacja, Praktyka-promocja zatrudnienia kobiet realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google