Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Perspektywy rozwoju lokalnych rynków pracy w opinii pracodawców

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Perspektywy rozwoju lokalnych rynków pracy w opinii pracodawców"— Zapis prezentacji:

1 Perspektywy rozwoju lokalnych rynków pracy w opinii pracodawców
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC Perspektywy rozwoju lokalnych rynków pracy w opinii pracodawców dr Krzysztof Markowski Instytut Zarządzania i Marketingu KUL

2 Plan prezentacji Sytuacja regionu lubelskiego
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC Plan prezentacji Sytuacja regionu lubelskiego Aktualna sytuacja pracodawców i ich percepcja przyszłości oraz szans rozwoju Ocena własnych pracowników Szanse na zatrudnienie

3 Sytuacja ekonomiczna Lubelszczyzny
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC Sytuacja ekonomiczna Lubelszczyzny PKB na jednego mieszkańca w 2003 r. – euro, zaś średnia w UE – euro, w Londynie euro Wartość wytworzonego PKB w 2004 roku 31446,8 mln PLN – wzrost o 1,3%, w porównaniu do 2003 r. (średnia w kraju 5,3%) Wartość wytworzonego przez województwo PKB na 1 mieszkańca w 2004 r stanowiło 70,17% średniej krajowej

4 Struktura podmiotów gospodarczych
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC Struktura podmiotów gospodarczych

5 Rozmieszczenie przestrzenne podmiotów gospodarczych
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC Rozmieszczenie przestrzenne podmiotów gospodarczych

6 Wielkość badanych firm
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC Wielkość badanych firm

7 Wielkość i sektor firm badanych firm
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC Wielkość i sektor firm badanych firm

8 Ocena obecnej sytuacji firmy
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC Ocena obecnej sytuacji firmy

9 Ocena obecnej sytuacji firmy - sektorami
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC Ocena obecnej sytuacji firmy - sektorami

10 Prognoza nakładów inwestycyjnych w latach 2005 - 2006
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC Prognoza nakładów inwestycyjnych w latach

11 Prognozowana wielkość nakładów inwestycyjnych w 2006 r.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC Prognozowana wielkość nakładów inwestycyjnych w 2006 r.

12 Ocena własnej pozycji rynkowej
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC Ocena własnej pozycji rynkowej

13 Warunki prowadzenia działalności gospodarczej
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC Warunki prowadzenia działalności gospodarczej

14 Ocena działalności władz lokalnych
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC Ocena działalności władz lokalnych

15 Ocena wpływu w zależności od wielkości firmy
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC Ocena wpływu w zależności od wielkości firmy

16 Ocena zaangażowania różnych Instytucji w proces wspomagania rozwoju
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC Ocena zaangażowania różnych Instytucji w proces wspomagania rozwoju

17 Czynniki wpływające na sukces rynkowy firmy
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC Czynniki wpływające na sukces rynkowy firmy

18 Ocena zatrudnionych pracowników w rozbiciu na branże
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC Ocena zatrudnionych pracowników w rozbiciu na branże

19 Najczęściej wskazywane braki kwalifikacyjne personelu
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC Najczęściej wskazywane braki kwalifikacyjne personelu Lp. Kadra kierownicza Specjaliści Pracownicy wykonawczy 1 Brak odpowiedniej znajomości języka obcego Brak lub słaba znajomość języka obcego Nieznajomość lub niska znajomość j. obcego 2 Brak wykształcenia lub też nieodpowiednie wykształcenie Brak odpowiedniego wykształcenia technicznego Niewłaściwe wykształcenie 3 Niechęć do zapoznawania się z nowymi technologiami Niechęć do wprowadzania innowacji Niechęć do podnoszenia kwalifikacji 4 Nieumiejętność zarządzania ludźmi Słaba organizacja pracy Brak lub małe doświadczenie

20 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC Kierunki działań firm

21 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC Perspektywa czasowa planowania rodzaju i charakteru produkcji (usług) oraz zatrudnienia

22 Perspektywa czasowa planowania zatrudnienia w firmach różnej wielkości
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC Perspektywa czasowa planowania zatrudnienia w firmach różnej wielkości

23 Czynniki wpływające na tworzenie nowych miejsc pracy
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC Czynniki wpływające na tworzenie nowych miejsc pracy

24 Działania, które zdaniem pracodawców zwiększają szansę na zatrudnienie
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC Działania, które zdaniem pracodawców zwiększają szansę na zatrudnienie

25 Najczęściej wykorzystywane metody rekrutacji
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC Najczęściej wykorzystywane metody rekrutacji

26 Najchętniej zatrudniane osoby
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC Najchętniej zatrudniane osoby

27 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC Wielkość przeciętnego wynagrodzenia proponowanego nowo zatrudnionym pracownikom

28 Zainteresowanie badanych firm współpracą z innymi sektorami
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC Zainteresowanie badanych firm współpracą z innymi sektorami

29 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Perspektywy rozwoju lokalnych rynków pracy w opinii pracodawców"

Podobne prezentacje


Reklamy Google