Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC Perspektywy rozwoju lokalnych rynków pracy w opinii pracodawców dr Krzysztof Markowski Instytut Zarządzania i Marketingu KUL

2 Plan prezentacji Sytuacja regionu lubelskiego Aktualna sytuacja pracodawców i ich percepcja przyszłości oraz szans rozwoju Ocena własnych pracowników Szanse na zatrudnienie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

3 Sytuacja ekonomiczna Lubelszczyzny PKB na jednego mieszkańca w 2003 r. – 3 538 euro, zaś średnia w UE – 21 741 euro, w Londynie 64 087 euro Wartość wytworzonego PKB w 2004 roku 31446,8 mln PLN – wzrost o 1,3%, w porównaniu do 2003 r. (średnia w kraju 5,3%) Wartość wytworzonego przez województwo PKB na 1 mieszkańca w 2004 r stanowiło 70,17% średniej krajowej Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

4 Struktura podmiotów gospodarczych Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

5 Rozmieszczenie przestrzenne podmiotów gospodarczych Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

6 Wielkość badanych firm Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

7 Wielkość i sektor firm badanych firm Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

8 Ocena obecnej sytuacji firmy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

9 Ocena obecnej sytuacji firmy - sektorami Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

10 Prognoza nakładów inwestycyjnych w latach 2005 - 2006 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

11 Prognozowana wielkość nakładów inwestycyjnych w 2006 r. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

12 Ocena własnej pozycji rynkowej Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

13 Warunki prowadzenia działalności gospodarczej Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

14 Ocena działalności władz lokalnych Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

15 Ocena wpływu w zależności od wielkości firmy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

16 Ocena zaangażowania różnych Instytucji w proces wspomagania rozwoju Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

17 Czynniki wpływające na sukces rynkowy firmy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

18 Ocena zatrudnionych pracowników w rozbiciu na branże Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

19 Najczęściej wskazywane braki kwalifikacyjne personelu Lp. Kadra kierowniczaSpecjaliściPracownicy wykonawczy 1 Brak odpowiedniej znajomości języka obcego Brak lub słaba znajomość języka obcego Nieznajomość lub niska znajomość j. obcego 2 Brak wykształcenia lub też nieodpowiednie wykształcenie Brak odpowiedniego wykształcenia technicznego Niewłaściwe wykształcenie 3 Niechęć do zapoznawania się z nowymi technologiami Niechęć do wprowadzania innowacji Niechęć do podnoszenia kwalifikacji 4 Nieumiejętność zarządzania ludźmi Słaba organizacja pracyBrak lub małe doświadczenie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

20 Kierunki działań firm Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

21 Perspektywa czasowa planowania rodzaju i charakteru produkcji (usług) oraz zatrudnienia Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

22 Perspektywa czasowa planowania zatrudnienia w firmach różnej wielkości Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

23 Czynniki wpływające na tworzenie nowych miejsc pracy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

24 Działania, które zdaniem pracodawców zwiększają szansę na zatrudnienie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

25 Najczęściej wykorzystywane metody rekrutacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

26 Najchętniej zatrudniane osoby Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

27 Wielkość przeciętnego wynagrodzenia proponowanego nowo zatrudnionym pracownikom Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

28 Zainteresowanie badanych firm współpracą z innymi sektorami Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

29 Dziękuje za uwagę Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google