Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor: Kamil Ruczyński kl. 5a

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor: Kamil Ruczyński kl. 5a"— Zapis prezentacji:

1 Autor: Kamil Ruczyński kl. 5a
Zabytki Opoczna Autor: Kamil Ruczyński kl. 5a

2 OPOCZNO Pierwsza wzmianka o Opocznie pochodzi z 1284 roku i dotyczy nazwy "Opocza", wspomnianej w dokumencie Leszka Czarnego dla kolegiaty sandomierskiej. "Opocza" oznaczało osadę położoną na opoce, czyli skale wapiennej. Z czasem wzmocniono tę nazwę przez dodanie przyrostka -no. Już w 1361 r. sprawowane były w Opocznie urzędy sędziego ziemskiego, wójta oraz radcy ekonomicznego. Na czasy panowania Kazimierza Wielkiego przypada okres świetności miasta. Kazimierz Wielki w 1365 r. nadaje miastu prawo magdeburskie i rozszerza jego obszar. Nowe osiedle zostaje otoczone murami obronnymi i fosą. Oprócz tego wzniesiono w nim zamek, zbrojownię, dwór wójtowski, kościół św. Bartłomieja, sukiennice i domy mieszczańskie. Kamil Ruczyński Kl. 5A

3 ZAMEK W OPOCZNIE Początki historii opoczyńskiego zamku sięgają XIV w. i wiążą się z osobą króla Kazimierza Wielkiego. Z inicjatywy Kazimierza Wielkiego na terytorium Polski powstało wiele zamków obronnych. Jednym z wystawionych wówczas zamków był zamek w Opocznie. Kamil Ruczyński Kl. 5A

4 ZAMEK W OPOCZNIE Informację tę potwierdza kronikarz Jan Długosz wymieniając zamek opoczyński obok zamków zbudowanych min. w Sandomierzu, Radomiu, Piotrkowie i Inowłodzu. Zamki te chroniły ziemię opoczyńsko-sandomierską przed najazdami nieprzyjaciół, zwłaszcza Tatarów i Litwinów. Kamil Ruczyński Kl. 5A

5 ZAMEK W OPOCZNIE Zamek w Opocznie spłonął prawdopodobnie w trakcie wielkiego pożaru miasta w XV w. W początkach XVII w. został częściowo odbudowany na starych fundamentach. Zamek ponownie został zniszczony w czasie wojen szwedzkich w 1655r. i przetrwał w ruinie do drugiej połowy XIX w. W l zamek opoczyński został odbudowany na starych fundamentach, w kształcie zbliżonym do współczesnego. W 1976 r. rozpoczęto adaptację budynku dla potrzeb Muzeum Regionalnego. Kamil Ruczyński Kl. 5A

6 DOM ESTERKI Tradycja ustna przekazywana z pokolenia na pokolenie wiąże powstanie domu Esterki z legendarną ukochaną króla Kazimierza Wielkiego - Żydówką Esterą. Fundatorem pierwotnego budynku był Kazimierz Wielki. Jednakże obecny budynek pochodzi prawdopodobnie z XVI w. Dom Esterki został gruntownie odbudowany w 1893 r. i restaurowany w 1927 r. Kamil Ruczyński Kl. 5A

7 DOM ESTERKI Na frontonie domu Esterki 19 III 1931 r. wmurowana została i odsłonięta tablica brązowa z popiersiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Tablica ta została usunięta po 1945r. Ponowne wmurowanie tablicy odbyło się 12 V 1990r., w 55 rocznicę śmierci Marszałka. Obecnie mieści się w nim biblioteka. Kamil Ruczyński Kl. 5A

8 Kościół Św. Marii Magdaleny
W XII - XIII w. zbudowany został pierwszy kościół w Opocznie, t.j. kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny. Niestety nie zachowały się jednak żadne informacje mówiące o wyglądzie tego kościoła. Kamil Ruczyński Kl. 5A

9 Kościół Św. Marii Magdaleny
Obecny kościół wybudowany został w XVIII w. Aktualnie pełni funkcję kaplicy cmentarnej. W XIX wieku kościół zamieniony został na magazyn wojskowy. Funkcja sakralna przywrócona została na początku XX w. po wykonaniu generalnego remontu. Kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Opocznie jest istotnym składnikiem dziedzictwa kulturowego miasta, na trwałe wpisanym w jego historię, świadkiem wiążącym się z jego pierwotną lokacją. Niedawno kościół został odrestaurowany z zewnątrz. Obecnie trwają prace przy odnawianiu wnętrza. Kamil Ruczyński Kl. 5A

10 Zabytki Opoczna Dziękuję za uwagę. Kamil Ruczyński Kl. 5A


Pobierz ppt "Autor: Kamil Ruczyński kl. 5a"

Podobne prezentacje


Reklamy Google