Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zabytki Opoczna Autor: Kamil Ruczyński kl. 5a. Kamil Ruczyński Kl. 5A2 OPOCZNO Pierwsza wzmianka o Opocznie pochodzi z 1284 roku i dotyczy nazwy "Opocza",

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zabytki Opoczna Autor: Kamil Ruczyński kl. 5a. Kamil Ruczyński Kl. 5A2 OPOCZNO Pierwsza wzmianka o Opocznie pochodzi z 1284 roku i dotyczy nazwy "Opocza","— Zapis prezentacji:

1 Zabytki Opoczna Autor: Kamil Ruczyński kl. 5a

2 Kamil Ruczyński Kl. 5A2 OPOCZNO Pierwsza wzmianka o Opocznie pochodzi z 1284 roku i dotyczy nazwy "Opocza", wspomnianej w dokumencie Leszka Czarnego dla kolegiaty sandomierskiej. "Opocza" oznaczało osadę położoną na opoce, czyli skale wapiennej. Z czasem wzmocniono tę nazwę przez dodanie przyrostka - no. Już w 1361 r. sprawowane były w Opocznie urzędy sędziego ziemskiego, wójta oraz radcy ekonomicznego. Na czasy panowania Kazimierza Wielkiego przypada okres świetności miasta. Kazimierz Wielki w 1365 r. nadaje miastu prawo magdeburskie i rozszerza jego obszar. Nowe osiedle zostaje otoczone murami obronnymi i fosą. Oprócz tego wzniesiono w nim zamek, zbrojownię, dwór wójtowski, kościół św. Bartłomieja, sukiennice i domy mieszczańskie.

3 Kamil Ruczyński Kl. 5A3 ZAMEK W OPOCZNIE Początki historii opoczyńskiego zamku sięgają XIV w. i wiążą się z osobą króla Kazimierza Wielkiego. Z inicjatywy Kazimierza Wielkiego na terytorium Polski powstało wiele zamków obronnych. Jednym z wystawionych wówczas zamków był zamek w Opocznie.

4 Kamil Ruczyński Kl. 5A4 ZAMEK W OPOCZNIE Informację tę potwierdza kronikarz Jan Długosz wymieniając zamek opoczyński obok zamków zbudowanych min. w Sandomierzu, Radomiu, Piotrkowie i Inowłodzu. Zamki te chroniły ziemię opoczyńsko-sandomierską przed najazdami nieprzyjaciół, zwłaszcza Tatarów i Litwinów.

5 Kamil Ruczyński Kl. 5A5 ZAMEK W OPOCZNIE Zamek w Opocznie spłonął prawdopodobnie w trakcie wielkiego pożaru miasta w XV w. W początkach XVII w. został częściowo odbudowany na starych fundamentach. Zamek ponownie został zniszczony w czasie wojen szwedzkich w 1655r. i przetrwał w ruinie do drugiej połowy XIX w. W l. 1874-75 zamek opoczyński został odbudowany na starych fundamentach, w kształcie zbliżonym do współczesnego. W 1976 r. rozpoczęto adaptację budynku dla potrzeb Muzeum Regionalnego.

6 Kamil Ruczyński Kl. 5A6 DOM ESTERKI Tradycja ustna przekazywana z pokolenia na pokolenie wiąże powstanie domu Esterki z legendarną ukochaną króla Kazimierza Wielkiego - Żydówką Esterą. Fundatorem pierwotnego budynku był Kazimierz Wielki. Jednakże obecny budynek pochodzi prawdopodobnie z XVI w. Dom Esterki został gruntownie odbudowany w 1893 r. i restaurowany w 1927 r.

7 Kamil Ruczyński Kl. 5A7 DOM ESTERKI Na frontonie domu Esterki 19 III 1931 r. wmurowana została i odsłonięta tablica brązowa z popiersiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Tablica ta została usunięta po 1945r. Ponowne wmurowanie tablicy odbyło się 12 V 1990r., w 55 rocznicę śmierci Marszałka. Obecnie mieści się w nim biblioteka.

8 Kamil Ruczyński Kl. 5A8 Kościół Św. Marii Magdaleny W XII - XIII w. zbudowany został pierwszy kościół w Opocznie, t.j. kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny. Niestety nie zachowały się jednak żadne informacje mówiące o wyglądzie tego kościoła.

9 Kamil Ruczyński Kl. 5A9 Kościół Św. Marii Magdaleny Obecny kościół wybudowany został w XVIII w. Aktualnie pełni funkcję kaplicy cmentarnej. W XIX wieku kościół zamieniony został na magazyn wojskowy. Funkcja sakralna przywrócona została na początku XX w. po wykonaniu generalnego remontu. Kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Opocznie jest istotnym składnikiem dziedzictwa kulturowego miasta, na trwałe wpisanym w jego historię, świadkiem wiążącym się z jego pierwotną lokacją. Niedawno kościół został odrestaurowany z zewnątrz. Obecnie trwają prace przy odnawianiu wnętrza.

10 Kamil Ruczyński Kl. 5A10 Zabytki Opoczna Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Zabytki Opoczna Autor: Kamil Ruczyński kl. 5a. Kamil Ruczyński Kl. 5A2 OPOCZNO Pierwsza wzmianka o Opocznie pochodzi z 1284 roku i dotyczy nazwy "Opocza","

Podobne prezentacje


Reklamy Google