Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Maria Skłodowska -Curie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Maria Skłodowska -Curie"— Zapis prezentacji:

1 Maria Skłodowska -Curie

2 Życiorys Urodziła się 7 listopada 1867 roku w Warszawie.Była najmłodsza spośród pięciorga rodzeństwa państwa Skłodowskich. Daty odniesienia jej sukcesów: 1883, ,1891,1897,1898,1903,1906 1912,1934,1995

3 Dokonania Sto cztery lata temu, 10 grudnia 1903 r. na dorocznym uroczystym zebraniu Królewska Akademia Nauk w Sztokholmie ogłosiła, że nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki uhonorowano Henriego Becquerela oraz Marię i Piotra Curie za odkrycie i badania nad promieniotwórczością. W 1911 r. Maria Skłodowska-Curie otrzymała drugą nagrodę Nobla, tym razem w dziedzinie chemii, za odkrycie polonu i radu. Jak dotychczas nikomu nie udało się dostać tego wyróżnienia w dwóch dyscyplinach naukowych. Polka była też jedyną kobietą wśród laureatów nagrody naukowej do 1935 r., kiedy to jej córka Irena Joliot-Curie wraz z mężem Fryderykiem otrzymała nagrodę Nobla z chemii za odkrycie sztucznej

4 Nagrody Nobla Maria Skłodowska-Curie - jako pierwszy i jedyny uczony otrzymała dwukrotnie Nagrodę Nobla w dwóch dyscyplinach. Do 1962 roku Maria Skłodowska - Curie byłą jedynym dwukrotnym laureatem Nagrody Nobla. 1903 r. -  Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki wraz z mężem Piotrem i Henrykiem Becquerelem za "badania nad zjawiskiem promieniotwórczości". 1911 r. - Nagroda Nobla w dziedzinie chemii za wyodrębnienie czystych preparatów radu oraz otrzymanie radu w stanie czystym.

5 Rad Rad został odkryty w 1898 roku. łac. radium
Promieniotwórczy pierwiastek chemiczny z II grupy głównej układu okresowego( metali ziem alkalicznych). Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa radius oznaczającego promień. Liczba atomowa 88, masa atomowa 226,03. Rad posiada 25 izotopów , najtrwalszy z nich jest izotop 226, który ma czas połowicznego rozpadu 1600 lat. Jest to ciało stałe o srebrno-szarym kolorze z metalicz NAJWAŻNIEJSZE ZWIĄZKI:

6 Polon Polon został odkryty w 1898 roku. łac. polonium
Jest to promieniotwórczy pierwiastek chemiczny VI grupy głównej układu okresowego. Liczba atomowa 84, masa atomowa 208,98. Znanych jest 28 izotopów polonu, z których najtrwalszy ma czas połowicznego rozpadu 102 lata. Nazwa pochodzi od łacińskiej nazwy Polski. Polon jest srebrzystoszarym metalem o żółtym odcieniu i metalicznym połysku. Dobrze przewodzi prąd elektryczny. Tworzy dwie odmiany alotropowe.

7 W Nauce cz. 1 CURIUM - pierwiastek nr 96 o symbolu CmKIUR
CURIOTERAPIA - metoda leczenia radem, zwana też radioterapią 1 Ci - KIUR - jednostka aktywności 1 grama radu tj. 3,7x1010 rozpadów w ciągu 1 sekundy, czyli 3,7x1010 Bekereli (Bq) PRAWO CURIE - podatność magnetyczna magnetyka (k) jest odwrotnie proporcjonalna do temperatura bezwzględnej T K=C/T        C - stała

8 W nauce cz. 2 PUNKT CURIE - dla każdej substancji elektromagnetycznej istnieje taka temperatura Vc nazwana punktem Curie, powyżej której substancja ta traci swoje szczególne własności magnetyczne i zachowuje się jak zwykły paramagnetyk. Paramagnetykiem nazywamy substancje, których atomy (cząsteczki) w przypadku braku zewnętrznego pola magnetycznego mają różny od 0 moment magnetyczny Pm.

9 Minerały MINERAŁY SKLODOWSKIT Mg(4O2)2Si2O7x6H2O
CUPRIOSKLODOWSKIT (JACHIMOWITE)    Cu(4O2)2(Si2O3)2(OH)25 H2O CURIENITE Pb(4O2)2(VO4)2x5H2O CURITE Pb3U8O27x4H2O

10 Nuka w Praktyce Dzięki jej wysiłkom i bezpośredniej pomocy rozwinęły się badania nad promieniotwórczością w warszawskiej Pracowni Radiologicznej, a w 1932 r. ze składek całego społeczeństwa powstał Instytut Radowy w Warszawie. Maria Skłodowska ofiarowała wówczas 1 gram radu dla potrzeb leczniczych, a pieniądze na cenny dar o wartości około $ zebrała wśród kobiet z amerykańskiej Polonii. Instytut do II wojny światowej prowadził zarówno działalność leczniczą jak i naukową.

11 Wykonała : Natasza Garbicz


Pobierz ppt "Maria Skłodowska -Curie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google