Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU POWIATU CHRZANOWSKIEGO I warsztat strategiczny Chrzanów, 18 października 2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU POWIATU CHRZANOWSKIEGO I warsztat strategiczny Chrzanów, 18 października 2005 r."— Zapis prezentacji:

1 1 AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU POWIATU CHRZANOWSKIEGO I warsztat strategiczny Chrzanów, 18 października 2005 r

2 2 SCHEMAT POWIĄZAŃ DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH NARODOWY PLAN ROZWOJU NA LATA 2007-2013 STRATEGIA ROZWOJU WOJ.REGIONALNY PROGRAM OPER. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU CHRZANOWSKIEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PLAN ROZWOJU LOKALNEGO STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY

3 3 CELE STRATEGICZNE NPR 2007-2013 (PROJEKT) 1. Utrzymanie gospodarki na ścieżce wysokiego wzrostu gospodarczego 2. Wzmocnienie konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw oraz wzrost zatrudnienia 3. Podniesienie poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej

4 4 1. WIEDZA I KOMPETENCJE 2. ZATRUDNIENIE, AKTYWIZACJA I MOBILNOŚĆ 3. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ 4. INTEGRACJA SPOŁECZNA 5. INWESTYCJE I GOSPODAROWANIE PRZESTRZENIĄ 6. DOBRE RZĄDZANIE PRIORYTETY STRATEGICZNE NPR 2007-2013 (PROJEKT)

5 5 CEL GENERALNY STRATEGII ROZWOJU MAŁOPOLSKI – MISJA Małopolska – regionem szans, wszechstronnego rozwoju ludzi i nowoczesnej gospodarki; silnym aktywnością swych mieszkańców, czerpiącym z dziedzictwa przeszłości i zachowującym tożsamość w integrującej się Europie

6 6 STAN PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2007-2013 22 WRZEŚNIA 2005 – POJAWIA SIĘ PROJEKT STRATEGII 22 WRZEŚNIA 2005 – POJAWIA SIĘ PROJEKT STRATEGII 3 PAŻDZIERNIKA 2005 – PREZENTACJA RADNYM WOJEWÓDZTWA 3 PAŻDZIERNIKA 2005 – PREZENTACJA RADNYM WOJEWÓDZTWA PAŹDZIERNIK 2005 – KONSULTACJE DOKUMENTU PAŹDZIERNIK 2005 – KONSULTACJE DOKUMENTU PAŹDZIERNIK/LISTOPAD – PLANOWANE PRZYJĘCIE STRATEGII PRZEZ SEJMIK WOJEWÓDZTWA PAŹDZIERNIK/LISTOPAD – PLANOWANE PRZYJĘCIE STRATEGII PRZEZ SEJMIK WOJEWÓDZTWA

7 7 OBSZARY PRIORYTETOWE STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (PROJEKT): 1. Społeczeństwo wiedzy i aktywności 2. Gospodarka regionalnej szansy 3. Infrastruktura dla rozwoju regionalnego 4. Krakowski Obszar Metropolitalny 5. Spójność wewnątrzregionalna

8 8 OBSZARY PRIORYTETOWE STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (PROJEKT): 6. Środowisko przyrodnicze 7. Środowisko kulturowe i przestrzeń regionalna 8. Współpraca międzyregionalna 9. Nowoczesne zarządzanie publiczne

9 9 WSTĘPNE PRIORYTETY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO MAŁOPOLSKI 2007-2013 1. SPOŁECZEŃSTWO OPARTE NA WIEDZY 2. KONKURENCYJNA GOSPODARKA 3. ŚRODOWISKO I PRZESTRZEŃ 4. SPÓJNOŚĆ WEWNĄTRZREGIONALNA 5. KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY 6. WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA I TRANSNARODOWA PLANY OGÓŁEM 2007-2013 – 2 347 mln EUR, w tym 587 mln EUR środki krajowe

10 10

11 CELE STRATEGICZNE Po co to robimy ? CELE OPERACYJNE Jak to robimy ? ZADANIA/PROJEKTY Co robimy ? STRATEGIE BRANŻOWE ANALIZA SYTUACJI (SWOT, profil, badania) KIERUNEK ROZWOJU STRATEGIA ROZWOJU POWIATU CHRZANOWSKIEGO MISJA POWIATU CHRZANOWSKIEGO KIERUNEK ROZWOJU

12 12 ZASOBY WŁASNE: S - silne strony powiatu W - wady, słabe strony powiatu OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE: O - okazje, szanse T - trudności, zagrożenia SWOT analiza zasobów własnych i otoczenia zewnętrznego

13 13 CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE: Polityczne Polityczne Ekonomiczne Ekonomiczne Społeczne Społeczne Technologiczne Technologiczne Ekologiczne Ekologiczne Regulatywne (prawne) Regulatywne (prawne) PESTER analiza otoczenia zewnętrznego


Pobierz ppt "1 AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU POWIATU CHRZANOWSKIEGO I warsztat strategiczny Chrzanów, 18 października 2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google