Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierunki rozwoju kształcenia i wychowania w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego na lata 2006-2010 Budzić entuzjazm dla świata wartości –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierunki rozwoju kształcenia i wychowania w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego na lata 2006-2010 Budzić entuzjazm dla świata wartości –"— Zapis prezentacji:

1 Kierunki rozwoju kształcenia i wychowania w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego na lata 2006-2010 Budzić entuzjazm dla świata wartości – istotą wychowania ks prof. PAT dr hab. Tadeusz Panuś

2 …otwarcie na wartości nie jest najmocniejszą cechą młodzieży polskiej początku XXI wieku…

3 …trzeba zastanowić się przed jakimi wyzwaniami staje dzisiaj kształcenie i wychowanie w szkołach. Można to uczynić posługując się praktyczną zasadą stosowaną przez młodzież robotniczą skupioną w chrześcijańskiej organizacji Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC). Metoda ta sprowadza się do trzech czasowników: widzieć (voir),widzieć (voir), ocenić (juger)ocenić (juger) działać (agir)działać (agir)

4 widzieć (voir) Generalnie ujmując młodzież uważa wychowanie za niepotrzebne. Kojarzy się jej ono najczęściej z lekcją wychowawczą i wychowawcą, który mówi kilka miłych słów o ich zachowaniu, a potem rozlicza z nieobecności, usprawiedliwień, jedynek i innych problemów szkolnych. Generalnie ujmując młodzież uważa wychowanie za niepotrzebne. Kojarzy się jej ono najczęściej z lekcją wychowawczą i wychowawcą, który mówi kilka miłych słów o ich zachowaniu, a potem rozlicza z nieobecności, usprawiedliwień, jedynek i innych problemów szkolnych.

5 Kryzys wychowania dotyka szczególnie rodzinę, podstawowe środowisko, w którym dokonuje się wychowanie człowieka. Jej wpływ na wychowanie własnych dzieci wyraźnie maleje.

6 Wychowanie kojarzone ze szkołą, budzi pewną nieufność do wszelkiego wychowania, łącznie z jego odrzuceniem. (...) Specyfiką polskiej sytuacji jest postmodernistyczne zakwestionowanie wychowania

7 ocenić (juger) Stanowisko Kościoła w aspekcie wychowania wyraził m.in. Jan Paweł II w przemówieniu wygłoszonym 15 maja 1982 r.: Wychowanie służy w szczególnym tego słowa znaczeniu uczłowieczeniu człowieka. Człowiek będąc człowiekiem od pierwszej chwili swego poczęcia w łonie matki, stopniowo uczy się być człowiekiem. I ta podstawowa wiedza utożsamia się właśnie z wychowaniem.

8 Kościół sprzeciwia się wychowaniu ograniczonemu jedynie do kształcenia, sprowadzonego do rozwijania poszczególnych umiejętności człowieka czy jedynie do gromadzenia informacji. W tak ujętym wychowaniu brak jest bowiem troski o całego człowieka.

9 Kryzys duchowy i kulturowy, jaki obejmuje świat, ma swoje pierwsze ofiary w młodych pokoleniach. (…) Trzeba oceniać sytuację pamiętając, że młodzi są pewnego rodzaju odbiciem dobra i zła społeczeństwa dorosłych, a często ofiarami przeżywanych przez dorosłe społeczeństwo kryzysów

10 działać (agir) Młodzi szukają kogoś, kto poprowadzi ich w duchową podróż w świat wartości. Bezsprzecznie mistrzem dla młodzieży był i jest Jan Paweł II.

11 Papież był świetnym nauczycielem i wychowawcą młodzieży, co wcale nie przeszkadza, iż był wymagającym nauczycielem. Z tego faktu płynie pełne nadziei przesłanie, iż trzeba od młodzieży wymagać

12 Nie zamartwiaj się tym, iż dzieci nie słuchają twych słów, nie idą za twymi wskazaniami; bądź pewien, iż cię ciągle obserwują. (R. Fulghum) Nie zamartwiaj się tym, iż dzieci nie słuchają twych słów, nie idą za twymi wskazaniami; bądź pewien, iż cię ciągle obserwują. (R. Fulghum)

13 Jan Paweł II nie tyle piętnował niewłaściwe postawy wśród młodzieży, co raczej ukazywał piękno ideałów, starał się ich zachwycić wartościami, starał się – jak to sam powiedział do nauczycieli – budzić entuzjazm dla świata wartości.

14 Rolę, którą od święta spełnia Papież, mogą na co dzień spełniać NAUCZYCIELE

15 Któż z nas nie miał w życiu i nie wspomina z wdzięcznością takiego człowieka, kapłana, nauczyciela, profesora lub przyjaciela, który umiał odsłonić nam świat wartości i wzbudzić dla niego trwały entuzjazm, czy nawet nadać cały kierunek życiu?


Pobierz ppt "Kierunki rozwoju kształcenia i wychowania w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego na lata 2006-2010 Budzić entuzjazm dla świata wartości –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google