Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

25.07.2008 Manfaktura Łódź. Praktyczna wiedza o NewConnect – oferta prywatna versus oferta publiczna. Dostęp inwestorów do rynku pierwotnego i rynku wtórnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "25.07.2008 Manfaktura Łódź. Praktyczna wiedza o NewConnect – oferta prywatna versus oferta publiczna. Dostęp inwestorów do rynku pierwotnego i rynku wtórnego."— Zapis prezentacji:

1 25.07.2008 Manfaktura Łódź

2 Praktyczna wiedza o NewConnect – oferta prywatna versus oferta publiczna. Dostęp inwestorów do rynku pierwotnego i rynku wtórnego

3 NewConnect NewConnect jest platformą notowań w obrocie wtórnym Obrót pierwotny – dokonywanie oferty publicznej, której przedmiotem są papiery wartościowe nowej emisji; wiąże się z wpływem środków do spółki Pierwsza oferta publiczna – dokonywana po raz pierwszy oferta publiczna, może być obrotem pierwotnym lub wtórnym

4 Oferta prywatna versus oferta publiczna Debiut na NewConnect możliwy jest na dwa sposoby: Poprzez emisję prywatną (tzw. private placement) – czyli ofertę zamkniętą kierowaną do maksimum 99 podmiotów – inwestorów instytucjonalnych i prywatnych Poprzez emisją publiczną – czyli ofertę kierowaną do co najmniej 100 podmiotów lub nieoznaczonego adresata; instrumenty finansowe są dostępne dla każdego, kto spełnia określone warunki

5 Oferta publiczna na NewConnect Informacja o ofercie i spółce dostępna jest publicznie Konieczność sporządzenia prospektu emisyjnego i zatwierdzenia go przez KNF Dla ofert nie większych niż 2,5 mln euro można sporządzić memorandum informacyjne, również podlegające kontroli KNF Im większa oferta tym większa sieć dystrybucji

6 Oferta prywatna na NewConnect Informacje o ofercie i spółce są niedostępne publicznie lub fragmentaryczne Dopuszczenie do obrotu odbywa się na podstawie dokumentu informacyjnego zatwierdzanego przez Autoryzowanego Doradcę, a następnie weryfikowanego przez GPW Brak sieci dystrybucji Dodatkowe wymagania wobec inwestorów indywidualnych

7 Dostęp do rynku wtórnego NewConnect Zasady obrotu podobn e, jak na rynku regulowanym Transakcje możliwe w ramach tradycyjnych rachunków maklerskich Aktywny dostęp do rynku NewConnect nie wymaga dodatkowych umów z brokerem

8 Bariery dostępu do rynku wtórnego Niska płynność w porównaniu z rynkiem regulowanym Mniejszy zasoby informacyjne na temat spółek Brak możliwości efektywnego wykorzystania analizy technicznej Kluczowym narzędziem doboru do portfela spółek z rynku NewConnect powinna być mało popularna wśród inwestorów analiza fundamentalna

9 Zalety rynku wtórnego Nieefektywność rynku (choć sama w sobie jest duża wadą) sprzyja kształtowaniu się skrajnych wycen (porównanie do 2 fixingów) Ciekawa oferta spółek o innowacyjnym, często niszowym charakterze biznesu, z perspektywami bardzo dynamicznego rozwoju

10 Dostęp do rynku pierwotnego W przypadku emisji prywatnych o dostępie do oferty i wyborze inwestorów decydują autoryzowani doradcy Oferta kierowana do wybranych inwestorów instytucjonalnych lub prywatnych Ograniczona liczba informacji na temat oferty i spółki Ograniczona liczba inwestorów w ofercie prywatnej Często ustalane są minimalne (zaporowe dla mniejszych inwestorów) stawki za jakie można nabyć akcje w ofercie

11 Dostęp do rynku pierwotnego Znacznie łatwiejszy jest dostęp do ofert publicznych prowadzonych w ramach NewConnect, ale rozwiązanie to nie jest popularne Proces nabywania akcji w dużej mierze powinien być oparty na bezpośrednim kontakcie z autoryzowanym doradc ą i samym zarządem firm y pozyskując ej kapitał Baza NewConnect (tworzona przez SII)

12 25.07.2008 Manfaktura Łódź


Pobierz ppt "25.07.2008 Manfaktura Łódź. Praktyczna wiedza o NewConnect – oferta prywatna versus oferta publiczna. Dostęp inwestorów do rynku pierwotnego i rynku wtórnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google