Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii WARSZAWA, DNIA 9 CZERWCA 2010 R. Małgorzata Kijowska Departament Ochrony Klimatu. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Zakres prezentacji Kryteria formalne » podstawowe » dodatkowe Kryteria merytoryczne I stopnia Kryteria merytoryczne II stopnia Podstawa: Kryteria wyboru projektów, tekst ujednolicony obowiązujący od 23 listopada 2009 r.

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Kryteria formalne podstawowe 1 Ocena zero - jedynkowa ocena na podstawie 10 pytań odnoszących się do złożonej dokumentacji. 1.Czy wniosek złożono w terminie? 2. Czy wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu?

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Kryteria formalne podstawowe 2 3.Czy wniosek wypełniono w języku polskim? Czy tytuł i opis w jasny sposób obrazuje faktyczne zadanie? 4. Czy okres realizacji projektu jest zgodny z okresem programowym? 5. Czy wniosek jest kompletny ? 6.Czy wniosek posiada wymagany komplet załączników?

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Kryteria formalne podstawowe 3 7.Czy wniosek jest zgodny z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz Szczegółowym Opisem Priorytetów ? 8.Czy projekt ma charakter strategiczny ? 9.Czy skala oddziaływania projektu jest ponadregionalna lub krajowa? 10. Czy Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie ?

6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Kryteria formalne dodatkowe 1 Ocena zero – jedynkowa, odnosząca się do zagadnień merytorycznych, tj.: 11. Kwalifikowalności wydatków i ocena wykonalności pod kątem pomocy publicznej. 12. Kryteriów technologicznych. Montaż nowych, nieużywanych i dopuszczonych do stosowania urządzeń; Dla sieci elektroenergetycznych ograniczenie strat energii co najmniej 30%.

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Kryteria formalne dodatkowe 2 13. Deklarowanego terminu gotowości realizacyjnej. 14. Wiarygodności wnioskodawcy. 15. Minimalnego wymaganego poziomu przygotowania inwestycji tj. umożliwiającego rankingowanie. 16. Oceny wykonalności: technicznej, finansowej.

8 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Kryteria merytoryczne I stopnia Ocena punktowa pod względem: 1.Stopnia gotowości projektu do realizacji. 2. Redukcji jednostkowych strat energii. 3. Kosztu uzyskania oszczędności 1 MWh energii. 4.Lokalizacji projektu na terenie Polski wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie oraz warmińsko=mazurskie)

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Kryteria merytoryczne II stopnia 1 Stanowią sprawdzenie gotowości realizacyjnej oraz potwierdzenie oceny merytorycznej I stopnia. 1. Kompletność dokumentacji aplikacyjnej: wniosku i załączników. 1.1 Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej 1.2 Spójność informacji zawartych we wniosku, załącznikach do wniosku.

10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Kryteria merytoryczne II stopnia 2 1.3 Poprawność identyfikacji i przypisania wydatków projektu z punktu widzenia ich kwalifikowalności. 2. Gotowość techniczna projektu do realizacji na poziomie wymaganym dla działania 9.2. 3.Gotowość organizacyjno-instytucjonalna projektu w obszarze zawierania umów. 4. Trwałość projektu.

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Kryteria merytoryczne II stopnia 3 5. Wykonalność finansowa projektu. 6.Efektywności energetyczna proponowanych rozwiązań technicznych lub brak wpływu na efektywność energetyczną. 7. Zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska. Dodatkowe kryterium merytoryczne II stopnia: 8.Sprawdzenie czy projekt zachowuje wysoką ocenę merytoryczną.

12 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Dziękuję za uwagę Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3a 02-673 Warszawa POIiS.priorytetIX@nfosigw.gov.pl www.nfosigw.gov.pl


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura."

Podobne prezentacje


Reklamy Google