Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Kwalifikowanie wydatków c.d. ( najczęściej występujące problemy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Kwalifikowanie wydatków c.d. ( najczęściej występujące problemy."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Kwalifikowanie wydatków c.d. ( najczęściej występujące problemy /pytania przy kwalifikacji wydatków ) Agnieszka Tomaszewska Marek Rechnio 30.06 – 1.07.2011r. OPOLE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wątpliwe przypadki kwalifikowania wydatków Problem 1: Czy w przypadku, gdy w ramach projektu realizowane są prace/roboty niekwalifikujące się do refundacji, a nadzór pełniony jest nad całym projektem (czyli nad częścią kwalifikowaną i niekwalifikowaną) koszty związane z pełnieniem nadzoru należy rozliczyć w całości? Czy może należy je proporcjonalnie pomniejszyć?

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Problem 2: Czy wydatki osobowe w ramach Zarządzania projektem poniesione na pracowników zatrudnionych u Beneficjenta na umowę o pracę obejmującą inny zakres niż przy projekcie realizowanym w ramach POIiŚ, ale czasowo oddelegowanych do realizacji zadań w ramach tego projektu mogą zostać uznane za kwalifikowane?

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Problem 3: Beneficjent przedstawia do refundacji fakturę za zakup gruntu o powierzchni dużo większej niż niezbędna do realizacji inwestycji (np. budowy przepompowni), tłumaczy to względami własnościowymi. Jaka część wydatku powinna zostać uznana za kwalifikowaną?

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Problem 4: Beneficjent przygotowując się do samodzielnej realizacji robót dokonuje zakupów np. sprzętów i urządzeń, których nie posiada na stanie, a które będą mu potrzebne do wykonywania poszczególnych prac, następnie przedstawia do refundacji faktury za zakup tych sprzętów. Czy można kwalifikować te wydatki?

6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Problem 5: W przypadku gdy Beneficjent dokonał zakupu urządzenia oraz wpisał je w rejestr środków trwałych, które koszty związane z jego wykorzystaniem mogą zostać uznane za kwalifikowane?

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Problem 6: Beneficjent interpretując Prawo Budowlane dochodzi do wniosku, że jego projekt nie wymaga, ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia i składa wniosek o płatność (po rozpoczęciu projektu). Czy postępowanie Beneficjenta jest właściwe?

8 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Problem 7: Beneficjent przedstawia do refundacji faktury za zakup używanego sprzętu wraz z wymaganymi oświadczeniami. Czy taki wydatek można uznać za kwalifikowany?

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Problem 8: Beneficjent przedstawia do refundacji fakturę za wykonanie robót dodatkowych. Kiedy można uznać te wydatki za kwalifikowane?

10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Problem 9: Beneficjent przedstawia do refundacji wydatki na ekspertyzy wykonywane w celu pozyskania kredytu na finansowanie projektu. Czy można taki wydatek uznać za kwalifikowany?

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Problem 10: W Opisie projektu będącym załącznikiem do Umowy o dofinansowanie, we właściwej kategorii wydatków nie zostały przewidziane np. koszty na systemy informatyczne lub na dokumentację przetargową. Czy takie wydatki można uznać za kwalifikowane?

12 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Problem 11: Jakie warunki muszą zostać spełnione, by wydatek za umieszczenie urządzeń w pasie drogi można uznać za kwalifikowany?

13 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Problem 12: Beneficjent przedstawia faktury za zaopatrywanie w każdym miesiącu pracowników JRP zaangażowanych w POIiŚ np. herbatę, cukier itp. Czy taki wydatek może zostać zakwalifikowany?

14 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Problem 13: Czy przedstawiona przez Beneficjenta w dokumentach rozliczeniowych ugoda sądowa z Wykonawcą na zapłacenie mu określonej kwoty za wykonanie robót jest wystarczająca do uznania wydatku za poniesiony i nie wymaga załączenia faktury wystawionej przez tego Wykonawcę?

15 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Kwalifikowanie wydatków c.d. ( najczęściej występujące problemy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google