Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wieloletnia Prognoza Finansowa – realność i użyteczność doświadczenia związane z wdrożeniem nowej instytucji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wieloletnia Prognoza Finansowa – realność i użyteczność doświadczenia związane z wdrożeniem nowej instytucji."— Zapis prezentacji:

1 Wieloletnia Prognoza Finansowa – realność i użyteczność doświadczenia związane z wdrożeniem nowej instytucji

2 Horyzont czasowy doświadczeń z wdrażania WPF pierwszy projekty WPF dla jst powstał w 2010 (wg uofp w terminie do 15 listopada 2010), obecnie przygotowywany będzie drugi projekt WPF (wg uofp w terminie do 15 listopada 2011), jesteśmy w trakcie realizacji uchwalonego WPF.

3 Wieloletnia Prognoza Finansowa? uchwała podejmowana zgodnie z uofp, wszelkie dane, procedury i doświadczenia zgromadzone, przygotowane i zdobyte w toku prac nad uchwałą WPF.

4 Realistyczność WPF jest niska, ponieważ: brakuje powiązania WPF z innymi elementami planowania wieloletniego istniejącymi lub powstającymi w jst, brakuje wypracowanych i wdrożonych metodyk planowania poszczególnych elementów WPF, np. źródeł dochodów, brakuje wypracowanych i wdrożonych procedur aktualizacji poszczególnych elementów WPF brakuje wypracowanych i wdrożonych zasad określających relacji pomiędzy budżetem i WPF, Realistyczność Wieloletniej Prognozy Finansowej

5 O realistyczności WPF decyduje w większej mierze zdolność odpowiednio szybkiego jej przystosowania do zmian wewnątrz jst i w jej otoczeniu niż trafność opracowanych prognoz.

6 Użyteczność Wieloletniej Prognozy Finansowej Użyteczność WPF jest względnie wysoka, ponieważ: dostarcza tych samych danych wielu odbiorcom, grupuje znaczną ilość informacji o sytuacji finansowej jst ex post i ex ante, uwzględniając nawet niską realistyczność, może służyć do oceny zdolności finansowej jst do prowadzenia inwestycji i obsługi zadłużenia.

7 O użyteczności WPF decyduje w większej mierze zdolność do zaspokajania potrzeb informacyjnych jak najszerszego kręgu odbiorców niż trafność opracowanych prognoz. Użyteczność Wieloletniej Prognozy Finansowej

8 Obecne możliwości zastosowania WPF: brak możliwości zastosowania do wspomagania osiągania założonych celów w zakresie działania jst, prosta projekcja źródeł dochodów w nieodległy horyzont czasowy – do kilku lat, utrzymywanie stabilnej struktury wydatków wg działów lub innych agregatów wydatków, np. wydatki osobowe, inwentarz: przedsięwzięć, tytułów zadłużenia, poręczeń, gwarancji, kontrola spełnienia reguł fiskalnych określonych w art. 242 i art. 243 uofp.

9 Czy WPF jest potrzebna do zarządzania jst? JEST NIEZBĘDNA

10 Uzasadnienie do projektu ustawy o finansach publicznych TRUDNOŚCI w planowaniu wieloletnim, m.in.: 1. wieloletni i kosztowny proces wprowadzania planowania wieloletniego,


Pobierz ppt "Wieloletnia Prognoza Finansowa – realność i użyteczność doświadczenia związane z wdrożeniem nowej instytucji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google