Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena zadłużenia przedsiębiorstwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena zadłużenia przedsiębiorstwa"— Zapis prezentacji:

1 Ocena zadłużenia przedsiębiorstwa
W tej analizie stosuje się dwie grupy wskaźników: wskaźniki obrazujące poziom zadłużenia, wskaźniki informujące o zdolności przedsiębiorstwa do obsługi długu

2 Ocena poziomu zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia Licznik – zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Mianownik – aktywa lub pasywa ogółem Interpretacja ? Sugerowany normatyw – 0,57 – 0,67 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego - relacja zobowiązań i rezerw do kapitału własnego

3 Zadanie Obliczyć wskaźnik zadłużenia kapitału własnego, jeżeli wskaźnik ogólnego zadłużenia wynosi 66,6% . Odp. 2,0

4 Wskaźnik zadłużenia długoterm.
Relacja zadłużenia długoterminowego i kapitału własnego Pośrednio informuje o strukturze kapitału stałego Racjonalna wielkość 0,5 – 1,0

5 Wskaźnik poziomu zadłużenia rzeczowych aktywów trwałych
Licznik – rzeczowe aktywa trwałe Mianownik – zobowiązania długotermin. Interpretacja – stopień pokrycia zobow. długoterm. aktywami trwałymi Szczególnie ważny dla przedsiębiorstw zagrożonych upadłością

6 Analiza zdolności przedsiębiorstwa do obsługi długu
Do oceny służą wskaźniki, w których występują: W liczniku: mierniki zysku lub mierniki przepływów pieniężnych; W mianowniku: raty kapitałowe + odsetki, lub odsetki Interpretacja – stopień pokrycia ....

7 Przykłady wskaźników Wskaźnik wiarygodności kredytowej
Licznik – zysk operacyjny + amortyzacja Mianownik – raty kapitałowe + odsetki Wskaźnik pokrycia obsługi długu (1) Licznik – zysk operacyjny Wg. Banku Światowego optymalny poziom wynosi 2,5, minimalny – 1,3

8 Przykłady wskaźników (cd.)
(Zysk netto + odsetki) : (raty + odsetki) Budżet ma pierwszeństwo przed zobowiązaniami kredytowymi Podobnie zbudowane są wskaźniki pokrycia odsetek Stosuje się, gdy spłaty rat są przesunięte na późniejszy okres (np. kredyty rolowane)

9 Wskaźniki oparte na p.p.n. z działalności operacyjnej
Licznik – p.p. z działalności operacyjnej Mianownik : odsetki, lub raty kapit. + odsetki, albo zobowiązania długoterm., lub zobowiązania ogółem Interpretacja – stopień pokrycia gotówką operacyjną (czego?)

10 Wskaźniki zadłużenia wyrażone w latach
Zadłużenie ogółem : zysk netto + amortyzacja Zadłużenie ogółem : p.p.n. z działalności oper Zadłużenie : zysk ze sprzedaży


Pobierz ppt "Ocena zadłużenia przedsiębiorstwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google