Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomorska Sieć Innowacji - koncepcja Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomorska Sieć Innowacji - koncepcja Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu."— Zapis prezentacji:

1 Pomorska Sieć Innowacji - koncepcja Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Tomasz KLAJBOR Kierownik Projektu Chojnice, 6 marca 2007 r.

2 Rada Konsorcjum - Konsorcjum realizujące projekt Politechnika Gdańska Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw Gdański Związek Pracodawców Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

3 Program spotkania Idea Pomorskiej Sieci Innowacji Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych w powiecie Regionalne Centrum Transferu Innowacji POMORZE

4 Program spotkania Idea Pomorskiej Sieci Innowacji Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych w powiecie Regionalne Centrum Transferu Innowacji POMORZE

5 CELE HORYZONTALNE RIS-P H2 Kształtowanie kultury innowacyjnej i edukacja proinnowacyjna H4 Wsparcie rozwoju MSP w Regionie poprzez szerokie wykorzystanie potencjału innowacyjnego aglomeracji trójmiejskiej H3 Wsparcie rozwoju obszarów poza aglomeracją trójmiejską poprzez innowacje H1 Budowanie konsensusu i partnerstwa dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności w Regionie

6 Plan realizacji strategii RIS-P Etapy realizacji RIS-P Etap początkowy - budowanie instytucji Systemu Wdrażania RIS-P, zapoczątkowanie wykonywania celów głównych oraz działań oraz utworzenie Pomorskiej Sieci Innowacji (lata 2004 – 2006), Etap funkcjonalnej dojrzałości Regionalnej Strategii Innowacji - szeroka realizacja wytyczonych celów głównych oraz działań w ramach funkcjonującej już Pomorskiej Sieci Innowacji (lata 2007 – 2013). Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego jest długoletnim procesem, który realizowany będzie w dwóch etapach ogólnych:

7 Pomorska Sieć Innowacji Pomorska Sieć Innowacji (PSI) to celowo organizowana przez Zarząd Województwa Pomorskiego platforma współpracy jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych i naukowych, organizacji przedsiębiorców, pojedynczych firm i grup firm oraz instytucji i organizacji wsparcia biznesu dla zapewnienia trwałej konkurencyjności województwa pomorskiego. Utworzenie tej platformy współpracy jest generalnym warunkiem wykonalności uchwalonej przez Sejmik Województwa Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P) oraz podstawą dla formułowania wspólnych i jednopodmiotowych programów i projektów wdrażających tę strategię.

8 Pomorska Sieć Innowacji Kultura innowacyjna – innowacje społeczne

9 Program spotkania Idea Pomorskiej Sieci Innowacji Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych w powiecie Regionalne Centrum Transferu Innowacji POMORZE

10 Infrastruktura dla Rozwoju Firm Innowacyjnych Centra edukacyjno-wdrożeniowe dla rozwoju firm innowacyjnych Lokalne ogniwo Infrastruktury dla Rozwoju Firm Innowacyjnych, mające na celu: podniesienie konkurencyjności lokalnych MSP za pomocą szkolenia i doradztwa w zaawansowanych technologiach, kształtowanie świadomości innowacyjnej w lokalnej społeczności poprzez edukację proinnowacyjną, utworzenie lokalnego punktu dostępu i doradztwa (na poziomie gminy i/lub powiatu) w zakresie korzystania z regionalnych systemów wspierania innowacyjności, utrzymywanie w imieniu inicjatora powstania CE-W stałej współpracy operacyjnej z Biurem Wdrażania RIS-P.

11 Infrastruktura dla Rozwoju Firm Innowacyjnych Centra edukacyjno-wdrożeniowe dla rozwoju firm innowacyjnych

12 Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych Centra edukacyjno-wdrożeniowe dla rozwoju firm innowacyjnych Propozycja lokalizacji pierwszych CE-W

13 Infrastruktura dla Rozwoju Firm Innowacyjnych Centra edukacyjno-wdrożeniowe dla rozwoju firm innowacyjnych Formuła organizacyjna dowolna, ale ważne jest partnerstwo lokalne Współtworzenie sieci Centrów Edukacyjno- Wdrożeniowych

14 Infrastruktura dla Rozwoju Firm Innowacyjnych Inkubator przedsiębiorczości Inkubator przedsiębiorczości to wyodrębniona budżetowo i lokalowo jednostka, która zapewnia początkującym przedsiębiorcom z sektora MSP pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu firmy. Współpraca z Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym = efektywność Inkubator technologiczny Różne lokalizacje

15 Business Gateway (BG) – Szkocja – Lanarkshire Inkubator + usługi Sieć krajowa Oddział BG założony w 2002 r. – dziś angażuje ok. 50 ludzi ! Cel: wsparcie przedsiębiorczości + nowe miejsca pracy + trwały rozwój Szkocji www.bgateway.com Jak to robią inne kraje ? [1/2]

16 Hillington Park Innovation Centre – Szkocja – Obrzeża Glasgow – Inkubator technologiczny – Doradztwo w rozwoju firmy – Niezależność instytucjonalna (PPP) – www.innovationcentre.org Jak to robią inne kraje ? [2/2]

17 Infrastruktura dla Rozwoju Firm Innowacyjnych Dzielnica przemysłowa – centrum przemysłowe Wizja Miasto/powiat - gotowość Plan zagospodarowania przestrzennego

18 Program spotkania Idea Pomorskiej Sieci Innowacji Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych w powiecie Regionalne Centrum Transferu Innowacji POMORZE

19 Transfer technologii w regionie Technologia – zespól procesów dzięki którym organizacja przetwarza pracę, kapitał, surowce i półprodukty oraz informacje w produkty i usługi Transfer technologii – przenoszenie do praktyki gospodarczej wynalazków, rozwiązań, wiedzy, umiejętności i nabytego doświadczenia z dotychczasowej pracy, związanej ze środowiskiem naukowym Regionalne Centrum Transferu Technologii – regionalna sieć instytucji działających wspólnie na rzecz transferu technologii do gospodarki

20 Schemat struktury RCTIP np. uczelniane centrum TT / instytut B+R np. centrum edukacyjno- wdrożeniowe np. izba rzemieślnicza /cech np. instytucja wsparcia biznesu

21 Zasada obsługi firm w ramach sieci RCTIP

22

23

24 Platforma informacyjna Pomorskiej Sieci Innowacji www.ris-pomorskie.pg.gda.pl aktualności integrator informacji o projektach i inicjatywach proinnowacyjnych promocja RIS-P baza ofert technologicznych, badawczo-rozwojowych i usług specjalistycznych woj. pomorskiego baza usług Instytucji Otoczenia Biznesu, uczelni i JBR (proinnowacyjnych i ogólnobiznesowych)

25 Podsumowanie Skąd wziąć na to pieniądze ? Krajowe programy operacyjne 2007-2013 INNOWACYJNA GOSPODARKA Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 (Oś Priorytetowa 1) Wkład własny

26 POLITECHNIKA GDAŃSKA ul. Gabriela Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk – Wrzeszcz Gmach Główny, pokój 265 tel. (058) 348 69 11, tel./fax (058) 347 21 90 e-mail: ris-pomorskie@pg.gda.pl Biuro Wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P) Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego www.ris-pomorskie.pg.gda.pl


Pobierz ppt "Pomorska Sieć Innowacji - koncepcja Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google