Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czytanie ze zrozumieniem Par Jocelyne GIASSON Ch. 2 : Model nauczania czytania ze zrozumieniem Nauczanie precyzujące.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czytanie ze zrozumieniem Par Jocelyne GIASSON Ch. 2 : Model nauczania czytania ze zrozumieniem Nauczanie precyzujące."— Zapis prezentacji:

1 Czytanie ze zrozumieniem Par Jocelyne GIASSON Ch. 2 : Model nauczania czytania ze zrozumieniem Nauczanie precyzujące

2 Robieniem lub mówieniem czegoś, aby pomóc uczniom zrozumieć lub znaleźć znaczenie większych jednostek niż pojedyncze słowo (wyrażenia, zdania, paragrafy, teksty) Ewolucja nauczania zrozumienia. Czym jest strategia nauczania zrozumienia w klasie? Wniosek (na podstawie ankiety): mniej niż 1% czasu na lekcji czytania poświęca się na strategie uczenia. Czas jest przeznaczany przede wszystkim na wydawanie poleceń i na ocenianie uczniów poprzez zadawanie pytań do tekstu. A zatem tak wygląda zwyczajowy tryb pracy : wzmianka odnośnie tekstu - zadanie ćwiczeń - sprawdzenie odpowiedzi To wszystko nie jest nauczaniem ani uczeniem się! Wiara w to, że samo zadane ćwiczenie gwarantuje sukces w czytaniu.

3 Ewolucja nauczania zrozumienia Konieczność : -Dodanie funkcji tłumaczeniowej: uświadomienie uczniom, dlaczego dana odpowiedź nie jest poprawna i jak użyć danej strategii, aby poprawić swoją odpowiedź. -Uczeń musi stać się aktywny (uczeń nie jest pustym wazonem, który trzeba napełnić; uczeń to praktykant, nowicjusz szukający sensu w tym, co robi) Naczyciel = wzór i przewodnik dla ucznia Rozwój sprawności u dziecka jest możliwy poprzez interakcje z tymi, którzy te sprawności już posiadają Obecnie : Mamy świadomość, że istnieje potrzeba podjęcia innych działań, niż zadawanie pytań lub powtarzanie czynności samego czytania przez uczniów.

4 Nauczanie precyzujące w czytaniu Charakterystyka. Nazywane też nauczanem bezpośrednim! 1. Rola wartościowego nauczyciela: potrzeba planowania, ale nie w sposób rygorystyczny (nauczyciel musi umieć rozpoznawać bieżące potrzeby uczniów i zaproponować dodatkowy przykład, diagram, metaforę lub nieprzewidzianą dyskusję,...) 2.Stawianie ucznia zawsze wobec czytania całościowego i niosącego znaczenie: nie należy dzielić zadania lub sprawności do nabycia na pomniejsze sprawności, należy zaproponować maksimum wsparcia na początku pracy A zatem: -należy prowadzić ucznia do wykonania zadania w całości -stopniowo, wraz z postępami ucznia, należy zmniejszać zaoferowane mu wsparcie 3.Przywiązywanie wielkiej wagi do rozwoju samodzielności ucznia (rozwój sprawności i, w szczególności, swobodnego stosowania strategii)

5 Nauczanie precyzujące w czytaniu Etapy. Przedmiot Strategie rozumienia (np. znajdowanie sensu słow przy pomocy kontekstu, wyłonienie kluczowych myśli z tekstu, zbudowanie w wyobraźni obrazu postaci lub zdarzenia,... 1.Zdefiniowanie strategii i sprecyzowanie jej przydatności: -definiowanie strategii, przy użyciu odpowiedniego dla uczniów języka, -nadanie strategii nazwy, co ułatwi jej przypominanie, -wyjaśnienie uczniom, dlaczego strategia bedzie dla nich pożyteczna w zrozumieniu tekstu, -podkreślenie waloru strategii (to wzbudza zaufanie u czytającego, ponieważ zwiększa poczucie kontroli nad wykonywanym zadaniem). Przykład: dobry tytuł paragrafu/ znaleziene ważnej informacji w tekście

6 Nauczanie precyzujące w czytaniu 2. Uczynienie procesu przejrzystym. Procesów kognitywnych nie da się zaobserwować bezpośrednio, muszą więc być zilustrowane lub wyjaśnione przez czytającego. 3.Współdziałanie z uczniami i prowadzenie ich ku opanowaniu strategii. Dawanie wskazówek, przedyskutowanie strategii z uczniami, skomentowanie, etc. Jest to możliwe do zrealizowania w grupach, podgrupach, indywidualnie. Praca w grupie, podgrupach jest bardzo interesująca przez możliwośc porównywania różnych sposobów używania danej strategii. 4. Promowanie autonomii (samodzielności) w używaniu strategii. Regularne dyskutowanie z uczniami i omawianie niesktutecznych, niewłaściwych zastosowań danej strategii. 5.Zachęcanie do zastosowania strategii Zachęcanie do zastosowania strategii w różnych sytuacjach, ale nie bez przywiązywania wagi gdzie i jak zostaną zastosowane!

7 Nauczanie precyzujące w czytaniu Rodzaje wiedzy (inny sposób określania etapów) Nauczanie precyzujące może być porównywane z wiedzą deklartywną, proceduralną i pragmatyczną: Odpowiedź na pytania: Co? Dlaczego? Jak? Kiedy? -Co? (definicja, opis lub przykład strategii) -Dlaczego? (wyjaśnienie, dlaczego strategia jest ważna) -Jak? (nauczyciel wyjaśnia swoje postępowanie, wchodzi w interakcje z uczniami i prowadzi ich do wyćwiczenia strategii; konsoliduje nauczanie i promuje samodzielność uczniów w używaniu strategii) -Kiedy? (nauczyciel przedstawia warunki, w których strategia powinna lub nie

8 Nauczanie precyzujące w czytaniu Sprawności = wiedzieć JAK? Strategii = wiedzieć CO? DLACZEGO? JAK? KIEDY? Definicje tworzone na bazie:

9 Nauczanie precyzujące w czytaniu Nauczyciel, który chce prowadzić nauczanie precyzujące, pownien sprawdzić, czy jego lekcje zawierają owe fundamentalne elementy, to znaczy: Co? Dlaczego? Jak? Kiedy? Podsumowując, formuła co?-dlaczego?-jak?-kiedy? stanowi prosty i zarazem dobrze ugruntowany teoretycznie schemat do przygotowania lekcji czytania (J. Giasson), str.33) A jeśli czegoś brak, dodajcie te elementy. (str.32)

10 Nauczanie precyzujące w czytaniu Odpowiedzialność nauczyciela Odpowiedzialność wspólna Odpowiedzialność ucznia Uczynienie procesu przejrzystym Nastawienie na samodzielność Prowadzenie uczniów 3 etapy prowadzące do uzyskania autonomii czytającego Stwierdzono wielokrotnie, iż przejście przez te etapy pozwoliło uczniom na łatwiejsze przyswojenie sobie strategii (J.Giasson, str.33)

11 Nauczanie precyzujące w czytaniu Zauważmy, że funkcjonują dwa typy nauczania, które skupiają się jedynie na stronie graficznej czytania ( a więc ukierunkowne są bezpośrednio na samodzielne stosowanie przez uczniów autonomii, bez przejścia przez inne ważne etapy): 1. Nauczanie oparte na zeszycie ćwiczeń: wymaga od ucznia gotowej sprawności - w przypadku błedów, zadawane jest dodatkowe ćwiczenie 2. Nauczanie oparte na nauce czytania poprzez sam akt czytania :wystarczy umieścić ucznia w sytuacji realnej i funkcjonalnej procesu czytania aby nauka była realizowana. Czytający ma automatycznie stać się samodzielny przez samo powtarzanie czynności czytania (str.34) Ten sam dostęp !

12 Nauczanie precyzujące w czytaniu Nauczanie to nie jest jedynym wartościowym modelem i nie jest adekwatne w pewnych przypadkach, tzn. kiedy trzeba odwołać się do strategii bardziej kompleksowych. Może ono współistnieć z innymi modelami. Ponadto, nauczanie precyzujące ma na celu tylko strategie specyficzne. Jeśli uczeń ma za zadanie zastosować strategie w sposób zintegrowany, to wówczas będzie się to odwoływało do nauczania typu "interwencja przed-w trakcie-po czynności czytania" str.35

13 Nauczanie precyzujące w czytaniu Nauczanie precyzujące charakteryzuje się dążeniem do ukazywania przejrzyście procesów kognitywnych (myślowych) towarzyszących czynności czytania i do rozwijania samodzielności czytającego. Podsumowując :


Pobierz ppt "Czytanie ze zrozumieniem Par Jocelyne GIASSON Ch. 2 : Model nauczania czytania ze zrozumieniem Nauczanie precyzujące."

Podobne prezentacje


Reklamy Google