Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYNIKI ANKIETY GUMOWY SUROWIEC. PYTANIE 1. Rodzaj gospodarstwa domowego, które reprezentujesz. 13 osób reprezentuje gospodarstwo wiejskie (A) 61 miejskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYNIKI ANKIETY GUMOWY SUROWIEC. PYTANIE 1. Rodzaj gospodarstwa domowego, które reprezentujesz. 13 osób reprezentuje gospodarstwo wiejskie (A) 61 miejskie."— Zapis prezentacji:

1 WYNIKI ANKIETY GUMOWY SUROWIEC

2 PYTANIE 1. Rodzaj gospodarstwa domowego, które reprezentujesz. 13 osób reprezentuje gospodarstwo wiejskie (A) 61 miejskie (B)

3 Pytanie 2. Liczba osób w gospodarstwie domowym. 8 osób wybrało odpowiedź C(5-6) 3 odpowiedź A(1-2) 49 osób zaznaczyło odpowiedź B(3-4) 0 odpowiedź D (powyżej 6).

4 Pytanie 3. Liczba samochodów osobowych w gospodarstwie domowy 12 osób wybrało odpowiedź D (powyżej 2), 28 osób odpowiedź B(1), 11 osób odpowiedź A (brak) odpowiedź C(2) zaznaczyło 22 uczniów.

5 Pytanie 4. Liczba samochodów ciężarowych w gospodarstwie domowym. 6 osób zaznaczyło odpowiedź C(2), odpowiedź D (powyżej 2) wybrało 5 osób, 4 osoby wybrały odpowiedź B(1) odpowiedź A (brak) zaznaczyło 58 uczniów.

6 Pytanie.5 Liczba maszyn rolniczych (w tym ciągników) w gospodarstwie domowym 6 osób na pytanie 5 zaznaczyło odpowiedź D (więcej niż 2) natomiast 67 osób zaznaczyło odpowiedź A (brak) odpowiedzi C(2) i B(1) nie wybrał nikt

7 Pytanie 6. Ile zużytych opon znajduje się w twoim gospodarstwie domowym? W pytaniu szóstym 14 osób wybrało odpowiedź B (od 1 do 2), odpowiedź C (od 3 do 4) 5 osób, odpowiedź D (powyżej 4) wybrało 9 ankietowanych natomiast odpowiedź A (żadnej) wybrało 45 ankietowanych.

8 Pytanie 7. W jaki sposób postępuje się w twoim domu ze zużytymi oponami? Na pytanie 7 odpowiedź C (pozostawia się je w zakładach wulkanizacyjnych, bazach transportowych itp.) wybrało 40 osób, odpowiedź D (wykorzystuje się je jako elementy zdobnicze w obrębie własnej posesji) wybrało 9 osób, odpowiedź E (w inny sposób) wybrało 15 ankietowanych odpowiedź A (wrzuca się je do kontenera razem z innymi odpadami) wybrało 9 osób natomiast żaden z ankietowanych nie wybrał odpowiedzi B (spala się je w piecach, szklarniach itp..).

9 Pytanie 8. Zużyte opony stanowią poważny problem dla środowiska? Na pytanie 8 37 osób odpowiedziało B (tak), 29 osób wybrało odpowiedź A (zdecydowanie tak), 5 ankietowanych wybrało odpowiedź C (ani tak ani nie) natomiast 2 ankietowanych wybrało odpowiedź D (nie) natomiast żaden z ankietowanych nie wybrał odpowiedzi E (zdecydowanie nie).

10 Pytanie 9. Gromadzenie zużytych opon na składowiskach odpadów jest zgodne z prawem. Czy twoim zdaniem to stwierdzenie jest prawdziwe? W pytaniu dziewiątym 27 ankietowanych wybrało odpowiedź B (nie), 31 spośród ankietowanych zaznaczyło odpowiedź C (nie wiem) 15 osób wybrało odpowiedź A (tak).

11 Pytanie 10. Twoim zdaniem A-zużytą oponę samochodową można wyrzucić do kontenera na odpady, a zużytej opony rowerowej nie? B- zużytą oponę rowerową można wyrzucić do kontenera na odpady, a samochodowe nie C- obie z wymienionych opon można wyrzucić do kontenera na odpady D- żadnej z wymienionych opon nie można wyrzucać do kontenera na odpady

12 Pytanie 11. Czy twoim zdaniem proces spalania zużytych opon w piecach klinkierskich cementowni jest bezpieczny dla środowiska przyrodniczego? A- tak B- nie C-nie wiem

13 Pytanie 12. Spalanie opon we własnym zakresie (palenie w piecach domowych, szklarniach itp.) jest w twoim przekonaniu A-mniej bezpieczne dla środowiska przyrodniczego i ludzi niż spalanie opon w cementowniach B- bardziej bezpieczne dla środowiska przyrodniczego i ludzi niż spalanie opon w cementowniach C- Porównywalne ze spalaniem opon w cementowniach pod względem bezpieczeństwa dla środowiska przyrodniczego i ludzi

14 Pytanie 13. Według ciebie zużyte opony można oddać A-zawsze bez płatnie B- bezpłatnie jedynie w przypadku pozostawiania zużytej opony w punkcie zakupu nowej opony C-zawsze odpłatnie

15 Pytanie 14. Ile znasz punktów w swojej okolicy, w których można oddać zużyte opony. A-żadnego B- od 1 do 2 C- od 3 do 4 D- powyżej 4


Pobierz ppt "WYNIKI ANKIETY GUMOWY SUROWIEC. PYTANIE 1. Rodzaj gospodarstwa domowego, które reprezentujesz. 13 osób reprezentuje gospodarstwo wiejskie (A) 61 miejskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google